phân biệt trầm cảm và tự kỷ

Trầm cảm và tự kỷ là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau về cơ chế gây bệnh, tiên lượng, biểu hiện hay cả những biến chứng gây ra trên sức khỏe, đời sống. Tuy...