Trầm cảm theo mùa là chứng rối loạn cảm xúc theo mùa, hay xảy ra ở lứa tuổi từ 18 - 30

Trầm cảm theo mùa là chứng bệnh tâm lý có tên quốc tế là seasonal affective disorder - SAD hay còn gọi là winter depression. Là chứng rối loạn cảm xúc theo mùa, có xu...