Thuốc Xích thược phiến: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcXích thược phiến
Số Đăng KýVD-27206-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngXích thược-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi PE 1 kg; 3 kg; 5 kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 356 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược TW Mediplantex 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội
A4SY-~ ^X0- L1 2Š- <1? BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ĐÃ PHÊ DUYỆT Lân đâu:z/2.......0...../.0.4-4 CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN -HÀ NỘI 6đường Giải Phóng, Phư ¡Liệt, Thanh Xuan, Ha N 08-Fax: 04.38641584 * Website: www.mediplant TÊN VỊ THUÓC: XÍCH THƯỢC PHIÉN (Radix Paeoniae) NGUYÊN LIỆU LÀM THUÓC: NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUÓC ĐÔNG Y,THUÓC TỪ DƯỢC LIỆU Nguồn gốc: Trung Quốc Trọng lượng: 1,0 kg Số đăng ký........................... Ngay san xuat: Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C / cônG TY CO PHAN TONG GIAM DOC DS. Ha Luin Son CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN -HÀ NỘI 6đường Giai Phong, PI }Liet, Thanh Xu Fax: 04.38641584 * Website: www.mediplantex TÊN VỊ THUÓC: XÍCH THƯỢC PHIÉN (Radix Paeoniae) NGUYÊN LIỆU LAM THUOC: NGUYEN LIEU BAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU’ DUOC LIEU Nguồn gốc: Trung Quốc Trọng lượng: 3,0 kg Số đăngký:. _ — Số lô sản xuất: ... Ngày sản xuất: .... Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Tiêu chuan chất lượng: TCCS Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C DS. Ma Luan Son CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX |~) 358 PUONG GIAI PHONG - PHUONG LIET -THANH XUAN - HÀ NỘI 2 6duong Giai Phor Phu ¡Liệt, Thanh Xuân, Ha N IMEDIPLUAINTE XS 25 014”: 36108 -Fax: 04.38641584 *Website: www.mediplantex fel| i TÊN VỊ THUÓC: XÍCH THƯỢC PHIÉN (Radix Paeoniae) NGUYÊN LIỆU LÀM THUÓC: NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VÀ CÁC DẠNG BÀO CHÉ KHÁC CỦA THUÓC ĐÔNG Y,THUÓC TỪ DƯỢC LIỆU Nguồn gốc: Trung Quốc Trọng lượng: 5,0 kg Số đăng ký............................ Số lô sản xuất: .... Ngày sản xuất................. _.. Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Tiêu chuan chắt lượng: TCCS Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C Ds. Me Bain Ln TU@.CỤC TRƯỞNG P.TRƯỞNG PHÒNG Gé Minh Hang
Ẩn