Thuốc Voploxi 25 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVoploxi 25 mg
Số Đăng KýVD-18815-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCinarizin – 25mg
Dạng Bào Chếviên nén
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên ; Chai 200 viên; Chai 250 viên; Chai 50 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
01/04/2016CT TNHH SX thương mại Dược phẩm Đông namHộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên370Viên
MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ 56 Pag
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC TAN LY DUC
DA PHE DUYET
Lân đâu:.©4…4…….2o/ Ý
¿vo LOXI VOPLOXI VOPLOXI VOPLOXI VOPLOXI manzn25mg Cinnanzn25mg Cinnarzrt 25mg Ginnari zin25mg —Cinarizin 25ng (KNOGMAM PHARMACEUTICAL
” ” ‘ ‹ No

CTYCPSX-1MOPBONGNAM
ịBuggurzueuug =Bugguiueuig §=6BBwgzuizueuuiIg BuISZUIZIBUUI2 ÖUISÿUIZ2BUUI2 ¡IXOTdOA IXOIdOA IXOIdOA IXOIdOA IXOIđOA
Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

tu neo ng R Thuöc Bán Theo Đơn MỖI VIÊN CHỨA: ẩ8
— Cinnarrin.. of 3
saeco i Tảdược vừađi i gee indicates, lattraetiel AudComte Jadicstion: _ aug Soointheieafet CalĐịnh,LidaDewy, CáchDông VaCodey ChlBBaa: bị 53 Spanifieation: in-house Xinđọct0liØng dẫnsửđựng »
2

Store laadryplace, belew SPC, TiêuChuẩn: TDCS

ng ng tờ = Bảo(sân: Nơikhô, nhật độdi3€, tránh énhsing. Keep OutO!Reach OfChildren eS ae
.IIIIIIWIJII = “. = ‘feo ne SỐ ° I6TYEPSK-TREDƯỢC PHẨM DỒNG NIM DONG WAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP. Chai 100 Viên Nén GMP -WHO 6 nT ee one

EACH TABLET CONTAINS: R 4 MỖI VIÊN CHUA:
F = a =2 Cinnarizine…………..25mg “.Thuéc Ban Theo Don cimecel 9 =2š
KỶ TẢdược vừa đủ… †vn g88
,cain tele (alBie, LifeDamp, Coch Oony WOO ce = SB Speciiication: In-howe Xinđọc Ðhướng dẫnsửdụng, ° 2 ‘Store inadeyplace, below 30°C, Titu Chufa: TCCS

proted realight. BảoQuản: Nơikhô, nhiệtđộdưôi 3ữC, tránh ánhsáng. Read Leatiet Caretully Before Use Boe KFHudug Dils SYDeng Tride KbitDang Heme OtOfTDERTR DỆPNIENH, BểXeTêmTay TrảEm TAM TH
TA NA one: Chai 200 Viên Nén GMP -WHC

Thuäc củng cấp cho bệnh viện

EACH TABLET CONTAINS:

TÊN ser nae vh zg Cinnarbine……… 25mg Ma ie: ;Ỹ:
vette, boon, nseacti ioe ntiata: Tá dược vừa đủ. ặ** §®intheleafet Calbinh, LidsDos, ChOg WaCf Clhe: q55 Specification: In-houso Xinđọctửhướng dẫnsửdụng 7 2 Store ina Gry place, beieg 30C, Titu Chsde: TCCS Bretect trove light. BaoQuis: NolkhS, nhiệt độdưôi3ữC, tránh ánhsáng. Read Leatie! Caratully Betore Use Đọc KỹHướng Dẫn SiDụng Trước Khi Dìng Keep OulOfReach OfChildren ĐểXeTấm TayTrẻEm

II UN smn INGTYCPSx-TIMDƯỢC PHẨM BONG NAM DONG NABI MANUFACTURING – Chai 250 V Tl GMP -WHO Oe eek aces aeTanTan,ran, PTen Ta A,

BRC Mtlem hệnh viện
eer — Cy HỀNGDI, aỄ7 a eon “ ge nm , CalOjah,Liêu0Ø), Cáclân) VÀOng thiMe: gee Speotieation tn hase VO Pp LOX ; Xinđọc4)hướng dẫnsửdụng. s Ề

Stora laadryplace, below 30°C, Tiên Chuẩn: TCCS

protect from light. Bảo (sản: Nơikhô, nhiệt 8duoi 30°C, tránh anhsing, Read Lentlel Careiully Betore Use Boe KfHung Dẫn BửDạng Trước blDang Keep OtOFReach OfChildren BểXaTểmTay TrềEm
JMIIWIIIDONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP. Chai 500Viên Nền tcấp cho bệnh viện

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

`

d0
0T
CC

i

6SL6SX/Batch No.
f
|
pa
YOrtOn!
|

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

IXO1dOA
®

UUUÔN –

[_
L4:
ÀMa
so
đu
|

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

R Prescription Only
f)|
‘UIZIIBUUIO

Buse”
EACH TABLET CONTAINS:
10 Blisters x10 Tablets WHO -GMP
Cinnarizire……………….25IngExcipient q.s………..per table‡ Indication, Dosage, Instuction And Contra -indication: ill
8 Se intheleaftet |ill lÌ
Store inadryplace, below 30°C, protect (rom light. cification: in-house 935085
Read Leaflet Carefully Before Use DONG NAM MANUFACTURING NAM MANUFACTURING Keep Out OfReach OfChildren TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

25mg
_Cinnarizin…….
||Ga”
R Thuốc Bắn Theo Bơn
———.—.=—-——Ặ- 25mg
10Vỉ x10 Viên Nén GMP – WHO

MỖI VIÊN CHỮA: SDK/Reg. No ỉnnartim……………. 25mg Tádược vừa đủ….. 1viên SốLôSX/Batch No ChỉĐịnh, Liếu Dũng, tách Dũng Vabhống ChỉBịnh: ¬¬ Xinđụctờhướng đẩn sửdung Ngày Tiêu Chuẩn. TPCS Hạn Dũng /EXP Bần Quản. Nơikhó, nhiét đôđi 3ữ0, tránh ảnhsáng ra biNMgggg. HN CÔNG TYCỔPHẦN SX-TMDƯỢC PHẨM BONG NAM mì. ” LO2A, Butng 1A-KCN TânTạo, P.Tân Tạo 4,0.Bình Tân-TP.HCM -Việt Nam

TONG GIAM DOC

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VOPLOXI 25 mg
Viên nén Công thức :Mỗi viên chứa Ginnarlzin. ..j..š….g/04060010003 5Q08 xa noie 25mg
Tá dược :Ludipress, Avicel, Lactose, Natri lauryl sulfat, Priraelose, Aerosil, Magnesi stearat, Talc. Trinh bay : VĨ10viên, hộp 3vÏ,hộp 6vÏ,vàhộp 10vỉ. Chai 100 viên, Chai 200 viên, Chai 250 viên vàChai 500 viên Dược lực học: Cinnarizin làthuốc kháng Histamin (H¡). Phần lún những thuốc kháng histamin H;cũng có tác dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc kháng histamin có thể chặn các thụ thể ởcơquan tận củng của tiền đinh và ức chế sự hoạt hóa quá trình tiết histamin va acetylcholin. Dé phong say tau xe, thuốc kháng histamin cóhiệu quả hơi kém hơn sovới seopolamin (hyosin), nhưng thưởng được dụng nạp tết hơn vàloại thuốc kháng histamin Itgây buồn ngủ hơn như cinnarizin hoặc cyclizin thường được ưadùng hơn. Cinnarizin còn làchất kháng calci. Thuốc ứcchế sựcotếbào cơtrơn mạch máu bằng cách chẹn các kênh calol. Ỏmột sốnước, clnnarizin được kêđơn làm thuốc giãn mạch não để điều trịbệnh mạch não mạn tính với chỉ định chính làxởcứng động mạch não; nhưng những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên vềcinnarizin đểều không điđến kết luận rõràng. Cinnarlzin đã được dùng trong điều trịhội chứng Raynaud, nhưng không xác định được làcòhiệu
lực.Cinnarizin cũng được dùng trong các rốiloạn tiền đỉnh.
Dược động học : Sau khi uống, cinnarizin đạt được nồng độ đỉnh huyết tương tử2đến 4giờ. Sau 72 giờ, thuốc vẫn còn thải trừ ranước tiểu. Nửa đời huyết lương của
thuốc ởngưới lình nguyện trẻ tuổi khoảng 3giờ. Chỉ định : Phòng say lâu xe. Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ủlai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.
Chống chỉ định : Man cảm với cinnarizin hoặc với bất cứIhành phần nào của thuốc. Loạn chuyển hóa porphyrin. Liếu lượng và cách dùng :
Phòng say làu xe: Người lớn :1viên, 2giờ trước khi đitàu xe; sau đó 1%viền, cứ8giờ một lần trong cuộc hành trình nếu cần.
Trẻ em 5~12tuổi :%liều người lớn.
Rối loan tiền đình : Người lớn :1viên/lần, 3lần mỗi ngày. Trẻ em 5-12tuổi :⁄liều người lớn
Tác dựng phụ :
Thường gặp: Thần kinh trung ương :Ngủ gà. Tiêu hóa :Rối loạn liêu hóa.
Ítgập : Thần kinh trung ương :Nhúc đầu. Tiêu hóa :Khô miệng, làng cân Khác :Ra mồ hội, phản ứng dịứng. PHÓ CỤC TRUONG
Hiém gap : Thần kinh trung ương :Tiiệu chứng ngoại tháp ởngười cao tuổi hoác khi điểu trịdải n3y. Ne a Vin Chanh

Tim mạch :Giảm huvé! 4p (liéu cao)
Thông báo cho bác sỉnhững tác dụng không mongmuốn gap phai khi =7 thuốc.
Thận trọng khl dùng :
Cũng như với những thuốc kháng histamin khác, cinnarizin cóthể gáy đau vũng thương vị.Uống thuốc sau bữa ăncó thể làm giảm kich ứng dạday..+ Cinnarizin cóthể gây ngủ gà, đặc biệt lúc khỏi đầu điều trị.Phải tránh những công việc can sytinh tao. o
Phải tránh dùng clnnarizin dài ngày ởngười cao tuổi, vìeóthể gây lăng noặc xuất
hiện những triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giáê m
cảm trong điểu trịkéo dài. ⁄
Tương tác thuốc : , fi
Rượu (chất ứcchế hệthần kinh trung ương), thuốc chỗng trầm cảm 3vòng :Sử dụng đồng thời với cinnarizin có thể làm tăng tác dụng anthần của mỗi
thuốc nêu trên hoặc của cinnarizin. Tác động của thuốc khi láixevà vận hành máy moc:
Vìthuốc cóthể gây rabuồn ngủ nền tránh dùng cinnarizin cho những người vận hanh máy móc, tàu xe
Phụ nữ có thai và cho con bú :
Thời kỷmang thai :Theo nguyên tắc chung đối với bất kỳthuốc nào, chỉ dũng cinnarizin trong thai kymang thal khi thật sựcần thiết.
Thai kycho con bú :Vìnhiều thuốc bài tiết qua sữa người, nên chỉ dùng cinnarizin trong thời kỳcho con bú, khi lợiích điều trịcho mẹ trội hơn nguy cơcó
thể xảy rađối vói trẻ. Sử dụng quá liều :Chưa cóbáo cáo.
Bao quan :Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. – –
Thuốc sản xuất theo TCCS CÔNG TY CP -TM DP ĐÔNG NAM
Tổng Giám Đốc

Hạn dùng :38tháng kểtừngày sản xuất
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DAN SU SUNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI YKIEN BAC SI
[2/ mến
: : Ố PHẦNSX – au DC ( [SAN XUAT =THUGAG Mal ye | CONG TY CO PHAN SX- TM DUGC PHAMPONG NAM |SỈ pug Aka
“yyy LO-2A, duéng 1A, KCN Tan Tao, P.Tan Tao A,O. Binh Tan, TP. HỆlÑó2)
VAN r………. . % DONG N

Ẩn