Thuốc Sosallergy: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSosallergy
Số Đăng KýVD-27778-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDesloratadin- 5 mg
Dạng Bào ChếViên nang mềm
Quy cách đóng góiHộp 1 túi nhôm chứa 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ bấm nhôm-PVC)
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
05/10/2017Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Ampharco USAHộp 1 túi nhôm chứa 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ bấm nhôm-PVC)2200Viên
Tên sản phẩm Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan Adwtrnine #11910121//1311111114

BOY Quý cách Hộp 1túi nhôm x1vỉx10 viên
CỤC QUAN Tile DUGC 100% real size
19 ;J9- 2017

mt

`
SOSALLERGY |

Vién nang mém Hộp 1túi nhôm x1vỉx10viên

ON®SIA/MGS 3S/ì3MO438 AT1/ì43MV9 LH3SNI 39VX2Vd FHLOVIY ĐNNG IHX20/11 ĐNfđ ƒSNV ĐNO/ìH AX2Òđ N3HŒTIH9 3O H9V3H 3O 1O d33X WIJUL AVL WYL VX3G “ainjsiow pueuBI|uns )29/Ip pIoAv. JonweploueAdan ony Burs qupqup!L ‘Oo0£ MO|eq einje1eduia} ye91o)S :eBE1OISẼ Đs0€ Iọnp ộp¡ệIuu Q:uenb oeg “yasul aBeyoed 99g :uo|jui4oju| 1910. “Bunp nsugpBuonu ọịulex :2pu3 uỊịBuou) 2g2 pue 2aBesog eAyuip 149Buou2 ‘Bunp u2g2 Bunp nạ|1 ‘uuịp !u2 ‘einsdea )josauo-s:b syuetdlox3 UgIA |NPBNAOONP BL BúNG °Shhnhhnhhhtnhhtrnntrrrerrsrrieririoterrrorroore GUIDBDBIO|68Q Bug ¬”H…….Ô©Ô :8ueuo Insdeo yos2e :enuo uieui Bueu uọIA IQIN :uoiisoduio2 :ueud queuL
IIE]BU“tui20nu Áp? “nuyoybu ‘oyeH Ễ (ọpuguJọuen6u) | (. ypuenBu Aep quiron | “yewpnu hey
RepguitoueaBunipInuwan opBuny> nguy 22>weI6 We}apUE!4}19M}ZN} We94)EAUD}IgNBu ou2Bung :HNỈG |H2
WSF 4 XSNxsEa RS

33433
Hc

a

>3oOWwaad¬a
ON
>
»
s|E|®eeey
|
se
Poe6
5
ole
s|sä|S>|r|-= E*sẽS|
.c2
«6
|S
ư Ọ
>>|‹0-
oO.
=
B|Ơ|EFE

SOSALLERGY
HD: LSX:

Tên sản phẩm Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
Quy cách Hộp 1túi nhôm x3 vỉx10viên
Tỉlệ 100% real size
Viên nang mềm Hộp 1túi nhôm x3vỉx10viên

3Sf)3HO338 AT1/ì43MWV2 LH3SNI 39VX2Vd 3H1y3 N3HG1IH9 JOH2V3H 3OLrìO433M 8insIoui puE}BI|unS 194Ip pIOAV Oo0£ Mo|eq Jnie1aduie) ye910)S :9BE)OS ‘pesu! eBeyoed aS :UuoIiEu11OJu| 19u)o. eBesoq

‘GH
:XSN :XS9l0S :’ONESIA/@S ‘ĐNNG IHX2OfH1 ĐNAG ƒSNVG ĐNOfìH AMDOG N3đH1 AV1 Wy1 VX3G yonwielouệAdọI)9)Bups quẹquiL “Oo0E !PNP OPj$Iuu “Bunp psuppBupny 9}wax :oe4x UN

(9pwewyouenbu)‘Aep2u10N
pue ` eAquịp t2Buou2 ‘Bunp uog2 Bunp nạI1 ‘einsde2 yosauo’s’b sjuaidiox3 “UBIA |DpBNA bug I q Sus q :SUIE)uoo eInsdeo )Josuoe3 cepyo wew Bueu uel OW :uoIiIsoduio2. :ueud uÿệuL
“gu5nu Ấệ)
:ÁepoulIouAunjPInui uiọiA op BuJu2 nội 22>WeI6 WE]ptộiØ1lỌnz1711ø9A}eAUD]I|ENBU OY?HUNG :HNIG |HD
yeuenbu snusenBu ‘nw22nuẤp) “tui2u“09t3PH,

Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
Túi nhôm x3 vỉx10 viên
100% real size

Tên sản phẩm
Quy cách
Tỉlệ

@

HARD,

os Ta ; \

SOSALLERGY
HD: LSX:

Tên sản phẩm Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
Quy cách Hộp 1túi nhôm x10 vỉx10 viên
Tile 80% real size

=s3s 2 oS 3 = 3 sHH ° gš 3 =e = 33 2 >@œ, 5 33 a ` 3 ato ac
V’Sn
O5qHVHdINVy

sẽ 3 “x= ao ie 2 oe 3 z5 3 3= a s = = S 5 2 8 a3 5 =
V’Sn
O5qHVHadNV
XX

Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
Túi nhôm x10vỉx10 viên
60% real size

Tên sản phẩm
Quy cách
Tỉlệ

j7ïTT!
=
“STN
TNS
TS
§

® PHAN

>
hee
@jŸ|
o9?
peer
|
get
oP

per
tL
oP
op
oY
y>’
9X)
S
v
eỀ:
»
w
< bo v KO co s ve © gh) oo * pot | v o* Là a” ae ow , oe ở we © >
es
o™
v*
ow
or”
4Ko
về
¿te
|:
l
®>
@
2
.
xe
S
*
PS
*
S
ae
a
oo)
_age’
st
oe
về
sa
có”
vớ
lý?
ý
vị»
vết
vế
|
at”
ae

SG
lực
vẽ
A&
ec?
to”
pr?
©
T
ee
ayr®
ge”
ont
về
ore

F
ge
wl
alle
%
KP
2
„§
wec9
co
°

9:
we
< oe vỲ >
«
e
28
4
F
are
yer”
a
v`

`.
>
“ae
`
ˆ
:
nó”
gal
gh
gh
>
“a
C
9

«“

HD: LSX:
SOSALLERGY

Tên sản phẩm Mẫu nhãn viên nang mềm SOSALLERGY
Quy cách Vỉ10 viên
Tỉlệ 100% real size

poo vu! 6hGo

vìaus* SW cố GcO eatSyan Penh BueDoePS p 09Qs ® TYseco! Gi .

e

SOSALLERGY®
Desloratadin 5mg
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Dé xa tim tay tré em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sứ dụng thuốc
A. HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO BỆNH NHÂN
._Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Desloratadin…………………………—«–P!
mỗi tuần hoặc íthơn 4tuần): cần được đánh giá tiền sử bệnh :i£ FP
của bệnh nhân. Việc điều trị có thể ngưng sau khi hết các triệu BARC
chứng bệnh va điêu tri lại khi các triệu chứng xuất hiện lại. ieee
Ỏviêm mũi dị ứng dai dẳng (triệu chứng từ 4ngày trở lên mỗi ar
tuần và trong hơn 4tuần), việc điều trị liên tục có thể được đề
xuất cho bệnh nhân trong suốt giai đoạn tiếp xúc với chất gây
dịứng.
Trẻ em dưới 12 tuổi
SOSALLERGYỸ dạng viên nang mềm có chứa 5 mg
desloratadin/ viên không nên dùng của trẻ em dưới 12 tuổi do
không phù hợp với liều dùng. Do đó, nên chuyển sang dùng
desloratadin ởdạng siro (như làSOSALLERGY® syrup).
Cách dùng: Dùng đường uống. Thuốc có thể dùng cùng
hoặc không cùng với thức ăn.
4. Chống chỉ định Mẫn cảm với desloratadin, loratadin, hoặc bất cứ thành phần
nào của thuốc.
5.Cánh báo và thân trọng 4
Trong trường hợp suy thận nặng, nên sử dụng thận trọng
desloratadin.
Desloratadin thải trừ qua thận dưới dạng chất chuyên hóa còn
hoạt tính, do đó cần lưu ýgiảm liều trên bệnh nhân suy thận.
Tương tự, cũng cần giảm liều desloratadin trên bệnh nhân suy
gan.
Đôi khi có những báo cáo về co giật xuất hiện ởnhững bệnh
nhân dùng thuốc kháng histamin, do đó cũng cần thận trọng
khi dùng desloratadin cho những bệnh nhân có tiền sử độn
kinh.
Phản ứng quá mẫn: Các phản ứng quá
ban, ngứa, nổi mề đay, phù, khó thở, c
được ghi nhận sau khi uống desloratadin.
vậy xảy ra, nên ngưng điều trị với desloratadin va xem xét
điều trị thay thế.
Tá dược
Viên nang mềm SOSALLERGYỸ có chứa:

¢Methylparaben, Propylparaben: C6 thé gay phan ứng di
ung.¢Sorbitol: Bénh nhan c6 vấn đề di truyén hiếm gặp không
dung nạp fuctose không nên dùng thuốc này.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
Một lượng lớn dữ liệu trên phụ nữ có thai (hơn 1000 kết quả
ởphụ nữ có thai) cho thấy không gây dị tật thai nhi cũng như
trẻ sơ sinh.
Mặc dù các nghiên cứu trên động vật không cho thấy các ảnh
hưởng bắt lợi trực tiếp về độc tính trên khả năng sinh sản. Để
đề phòng nên tránh dùng desloratadin cho phụ nữ mang thai.
6. Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú
Đã xác định có desloratadin ởtrẻ sơ sinh/ nhũ nhi được cho
bú sữacủa những bà mẹ dùng desloratadin. Ảnh hưởng của
desloratadin trên trẻ sơ sinh/ nhũ nhi hiện chưa rõ. Cần cân
nhắc ngừng cho con bú hoặc ngừng/tránh điều trị với
desloratadin tùy theo lợi ích của việc cho con bú và lợi ích
của điều trị cho người mẹ.
.Anh hưởng tới khá năng lái xe vààvận hành máy móc
Desloratadin không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng
kế đến khảnăng lái xe và vận hành máy móc dựa trên Các
thử nghiệm lâm sàng. Bệnh nhân nên được thông báo rằng
hầu hết mọi người không bị buồn ngủ. Tuy nhiên, vì có
sự
thay đổi theo từng cá thể trong đáp ứng với thuốc, dođó
bệnh nhân được khuyến cáo không nên tham gia vào các
hoạt động đòi hỏi sự tỉnh táo như lái xe hay vận hành máy
móc, cho đến khi họ xác định được đáp ứng của riêng mình
đối với thuốc.
.Tương tác thuốc
Erythromycin hoặc ketoconazol: không thấy có tương tác
trên lâm sàng trong các thử nghiệm lâm sàng với
desloratadin trong đó erythromycin hoặc ketoconazol được
sử dụng cùng lúc.
Rượu: trong một thử nghiệm dược lý lâm sàng, uống
desloratadin đồng thời với rượu không làm tăng tác dụng
nguy hại của rượu. Tuy nhiên, các trường hợp không dung
nạp và ngộ độc rượu đã được ghi nhận trong sử dụng sau khi
thuốc được lưu hành. Vì vậy, cần thận trọng khi uống cùng
VỚI rượu.
Trẻ em: các nghiên cứu tương tác chỉ mới được thực hiện
trên người lớn.
Sản xuất và Phân phôi bởi:
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM AMPHARCO U.S.A
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3,Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh ai
Dién thoai: 0613 566202; Fax: 0613 566203
mb’ by AMPHARCO U.S.A
9. Tác dụng không monø muốn (ADR)
Thường gặp, 1⁄100

Ẩn