Thuốc Corneil-2,5: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCorneil-2,5
Số Đăng KýVD-20358-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBisoprolol fumarat – 2,5mg
Dạng Bào ChếViên nén tròn bao phim
Quy cách đóng góiHộp 6 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Lô M7A-CN, Đường D17, KCN Mỹ Phước I, xã Thời Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Lô M7A-CN, Đường D17, KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/01/2014Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi PhúHộp 6 vỉ x 10 viên1200Viên
{ *
CUC QUAN LY DƯỢC
ĐÁ PHÊ DUYỆT
Lin diusld IA bel Mn

W/
Ff DAVI CORNEIL 25 | “Teese

PHARM CO.,LTD Blister size: 50×122 (mm)

Rx PRESCRIPTION DRUG. 6blisters x 10 f.c. tablets
©IL“.=
Bisoprolohfumarate m
Manufactured by.
us WHO Z
+CAREFULLY READ THE PACKAGE INSERT +STORAGE: SốlỏSX : BEFORE USE Indryplace, protecied from light, bolow 30°C NgàySX :

9°øTi9NMOO

Hạn dùng :
SOK

+COMPOSITION: Each film-coated tablet containg: Bieoprolol furaarAle …………..-—«-ee-«ee==e 2.8 Excpients .s

+SPECIFICATION:In-house standard

eeeesree=eeeee VAC, tablet
*INDICATIONS /DOSAGE &ADMINISTRATION / a, eee Refertothepackage inser! foruseinstructions

DĐ Creeper wee)I01/1112
CORNSIL2 iJUd oDq uộu 0A DỊ XIA 9 NDG O3H1 NV8 20/1H1 Xà
Buâp psupp 6ueng øì2ôpuỊX. ?DNÔML NYHL/ HNIG [M29NOH9 /9N0G H3ÿ3 /ĐNAG f13T1 /HNỈG [M2=
UGA L tp0Asônp g1. ayn Uÿ9yWUUyn3 nợ. 6úIggTTrrrreerererrr— Ipreun| Jooidoelg. *ONONT LYH NYAHO NZL + SMUD WIUd OUGUUUOIAIQ>NYHd HNYHL +

.3,0CnbGuo. ép§qu ‘ÉUys WưyYUBA ‘Ow!OLNION N0 OV8 +
lis;
Mus

PHARM C0., LTD Blister size: 50×122 (mm)
Box size: 126 x37x53(mm)
BD DAVI CORNEIL 2.5 | 6blisters avu- ALU x10fc, tablets

W

CORNEIL CORNEIL CORNEIL CORNEIL CORNEIL s nan nan See ni =1… K= Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate o 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg R 2 @DAVPHAR CO_LTD @DAMPHARM CO..LTD @DAI PHARM CO,LTD @DANPHARM CO.,LTD @DAVPHARMcO_LTD Su
CTY TNHH DPDAT VIPHU ‘0H
CORNEIL CORNEIL CORNEIL GORNEIL CORNEIL Bisoprolol fumarate Bisoproiol fumarate Bisoprolol fui 2.5 mg 2.5 mg 25mg 2&7 8 ØoanPhan co,10 9DKA PHAR CO.,LTD Ø0AMPHARH CO,LTO

3⁄~G€ÔNG-—z
TNHH
DƯỢC PHẨM

4SZPHO GIAM DOC

Afhướng dẫn sitdung trước khÏ nt ig i tà cà, Chỉ đàng thuắc nàytheosựkêdơncủa thay thuốc.
CORNEIL-2,5 (Viên nén tròn bao phim Bisoprolol fumarat 2,5 mg)
THANH PHAN Mỗi viên néntròn bao phim chứa: Bisoprolol fumarat …. 2,5mg, Taduge: Lactose Iulose vitinh thé, craspovide istearat, hydroxypropyl lulose, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000 …vừa đủ1viên.

Đặc tính được lực học: Re laTH chẹn chọn lọcbeta, nhưng không cótính chất énđịnh mảng vàkhông cótácdụng, giống thần kinh giao cảm nộitạikhidùng trong phạm vì liềuđiều trị.Với liều thấp, bisoprolol: ứcchếchọn lọcđápứng với kích thích adrenalin bằng cách cạnh tranh chen thythébeta, adrenalin ciatim, nhưng Íttácdụng trên thụthểbeta; adrenalin củacơtrơn phê quản và thành mạch. Với liềucao (vídụ20mghoặc hơn), tính chất chọn lọccủa bisoprolol trên thụthểbeta, thường giảm xuống vàthuốc sẽcạnh tranh ứcchếcảhaithụthébeta, vabeta. (i R Bisoprolol được dùng đểđiều trịtăng huyết áp.Hiệu quả củabisoprolol tương đương vớicácthuốc chẹn beta khác. Cơ.chếtácdụng hạhuyết ápcủabisoprolol có thểgôm những yếutô sau: Giảm lưulượng tìm, ứcchếthận giải phóng renin vàgiảm tácđộng củathần kinh giao cảm đitừcác trung tâm vận mạch ởnão. Nhung tácdụng nỗibậtnhất củabisoprolol làlàm giảm tẩnsốtìm, cảlúcnghỉ lẫnlúcgắng sức. Bisoprolol làm giảm lưulượng củatimlúcnghỉ vàkhigắng sức, kèm theo ítthay đổivềthểtích máu tổng ratrong moi nhat bop timvachilim tăng ítáplựcnhĩphải hoặc áplựcmao mạch phổibítlúcnghỉ vàlúcgắng sức. Trừ khicó chống chỉđịnh hoặc người bệnh không dung nạp được, thuốc chẹn bcta đãđược dùng phối hợp vớicácthuốc ứcchẻ men chuyển, lợitiểu vàglycosid trgtim48 điều ứịsuytìmdoloạn chức năng thất trái, đềlàm giảm suytìmtiền triển. Tác dụng tốtcủacácthuốc chẹn beta trong điều trịsuytìmmạn sung, huyết được cho chủ
yêu làdoức chế cáctácđộng củahệthân kinh giao cảm. Dùng thuốc chẹn beta lâudải, cũng như cácthuốc ứcchếmen chuyên đổi, cóthểlắmgiảm cáctriệu chứng suytìmvảcảithiện tỉnh trạng lầmsảng của người bịsuytìmmạn. Các tácdụng tốtnảyđãđược chứng mình ởngười đang dùng mộtthuốc ứcchếmen chuyển, cho thầyứcchế phối hợp hệthống rennin -angiotensin vàhệthần kinh giao cảm làcáctácdụng cộng. Đặc tính dược động học: Bisoprolol hầu như được hấp thuhoàn toản qua đường tiêu hoá. Vàchỉqua chuyển hoá bước đầu rấtit ni uống, nông độ đỉnh trong huyết tương đạtđược từ2-4giờ. Khoảng 30% thuốc gắnvào protein huyết tt đờithải trừởhuyết tương từ10đến 12giờ. Bisoprolol hoả tanvừa phải trong lipid. Thuốc chuyên không đổivà50% dưới dạng chất chuyển hoá. Ởngười cao tuổi, nửa đờiđào thải trong huyết tương hơikéođàihơn sovớingười trẻtuổi, tuynỗng/độ trung bỉnh nhưng không cósựkhác nhau cóýnghĩa vẻmức độtích lũybisoprolol giữa người trẻtuổi vả người satus hey Ởngười cóhệsốthanh thải creatinin dưới 40mƯphút, nửađờihuyết tương tăng gắp khoảng 3lầnsẽvớingười bình thườn, Ởngười xơgan, tốcđộthải trừbisoprolol thay đổinhiều hơn vàthấp hơn cóýnghĩa sovớingười bình thường (8,3’+ 21,7

CHỈ ĐỊNH: h Tăng huyết áp.Đau thắt ngực. š Điều trịhỗtrợsuytìmmạn tính ônđịnh, từvừa đến nặng, kẻm giảm chức năng tâm thuthất tráisửdụ cùngvới u “chuyên, lợitiểu, vàcóthể vớiglycosid trợtỉm. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: i ¢ Bisoprolol chong chidinh ởbệnh nhân cósốcdotìm, suytimcấp, suytìmchưa kiểm soát được bằng điều trịnên, sử: độTÌInặng hoặc độIV,bloc nhĩ-thất độ haihoặc ba vả nhịp tìmchậm xoang (dưới 60phút trước khiđiều trị), bệnh nútxoang, hen nặng hoặc bệnh phổi -phế quản mạn tính tắcnghšn nặng, Hội chứng Reynaud ning. Min cam vdibisoprolol, utuythượng thận (utếbảoưacrồm) khichưa được điều trị. LƯU ÝĐẶC BIỆT VÀTHẬN TRỌNG KHI SỬDỤNG: — Su tim: Kich thích giao cảm làmột thành phần cầnthiết hỗtrợchức năng tuần hoàn trong giai đoạn bắtdau suytimsung huyét va sy chen beta 6thédin đến suy giảm thêm cobóp của cơtìm vàthúc đây suy tìmnặng hơn. Tuy nhiên, ởmột sốngười bệnh cósuy tìmsung huyết còn bủcóthểcầnphải dùng thuốc này. Trong trường hợp này, phải dùng thuốc một cách thận trọng. Thuốc chỉđược dùng thêm vàokhiđãcóđiều trịsuytỉm với cácthuốc cơbản(thuốc lợitiểu, digitalis, ứcchếmen chuyển) dưới sự kiểm soát chặt chẽ của thầy thuốc chuyên VÕ = Vớibệnh nhân không cóbệnh sửsuy tìm: Sựứcchế liêntụccơtìmcủacác thuốc chỉ > ủ t8 ácdấuhiệu hoặc triệu chứng đầu coROP trong khiđiều trịsuy timvoi ~ tiên củasuytìm, cần phải xem xétviệc ngừng dùng bisoprolol. Trong một sốtrường, cácthuốc khác. – Ngừng điều trịđộtngột: Đau thắt ngực nặng lênvàtrong một sốtrường hợp, ni thị ibjbegđộng mạch vảnh saukhỉ ngừng độtngột thuốc chẹn beta. Dođócânphải nhắc nhở những người bệnÈ6 iaR. lờikhuyên của thầy thuốc. Ngay cảvớingười bệnh chưa rõbệnh động mạch vành, nên khuyên giảm dẫn bifproldfArong khoảng một tuần dưới sựtheo dõicắnthận của thầy thuốc. Nếu cáctriệu chứng caithuốc xảy ra,nêndùng thuốc lạiítnhất trong một thời hạn. – Bệnh
mạch ngoại Các thuốc chẹn beta cóthẻlàm trằm trọng thêm cáctriệu chứng củasuy động mạch ởngười bịviêm tắcđộng mạch ngoại biên. Cần thận trọng đôivớicácbệnh nhân này. – Bénh cothat phế quản: Nói chung, bệnh nhân cỏ bệnh cothắt phếquản không được dùng cácthuốc chẹn beta. Tuy vậy, dotính chất chọn lọctương đối beta,, cóthểdùng thận trọng bisoprolol ởngười bệnh cóbệnh cothắt phếquản không đápứng vớihoặc không thểdung nạpvớiđiều trịchống tăng huyết áp khác. Vìtính chọn lọcbeta, khéng tuyệt đối, phải dùng liễu bisoprolol thấp nhất cóthểđược vàbắtđầuvớilieu 2,5mg. Phải cósẵnmột thuốc chủ vinbeta, (giãn phequan). – Gây mẻvàđạiphẫu thuật. Nêu cầnphải tiếp tụcđiều trịvớibisoprolol gần lúcphẫu thuật, phải đặcbiệt thận trọng khidùng cácthuốc gâymêlàmsuygiảm chức ning cotimnhu ether, cyclopropan vatricloroethylen. ~ Didi théo ding vahaglucose huydt: Các thuốc chen beta céthéchelipcáobiểu hiện củahạglucose huyết, đặc biệt nhịp tìmnhanh. Các thuốc chen beta không chọn lọccóthêlàm tăng mức hạglucose huyết gay bdiinsulin valàm chậm sựphục hồicácnông độglucose huyết thanh. Dotính chất chọn lọcbeta,, điều này Ítcókhả năng xảy ravớibisoprolol. Tuy nhiên cần phải cảnh báo bệnh nhân hay bịhạglucose huyét, hoặc bệnh
nhân đáitháo đường đang dùng. insulin hoặc cácthuốc hạglucose huyết uống vẻcáckhảnăng nàyvảphải dùng bisoprolol một cách thận trong. —__…. Mhiễm độc donyén giáp: Sựchẹn beta-adrenergic cóthéchelắpcácdấu hiệu lâmsảng củatăng năng tuyến giáp như nhịp tìm nhanh. Việc ngừng độtn liệupháp chẹn beta cóthểlàm trảm trọng thêm cáctriệu chứng củacường chức năng tuyến giáp hoặc cóthểthúc đầyxảy racơn bão giáp. – Sygiảm chức năng thận vàgan: Cần hiệu chỉnh liềubisoprolol một cách cẩnthận đốivới bệnh nhân suythận hoặc suygan. „ Đểzxa tầm taytrẻem. SỬDỤNG CHO PHỤ NỮ CÓTHAI VÀCHO CON BÚ: – Déi voiphụ nữmang thai: Chỉdùng bisoprolol chophụ nữtrong thai kymang thai nếukhảnăng lợiichbiện minh
được cho.nguy thểxảyrachothai. —__…. Đối vớiphụnữcho con bú:Không biết bisoprolol cóđược bảitiếtvào sữangười haykhông. Vìnhiễu
thuốc được bàitiếtvào sữangười, cinphải thận trọng khidùng bisoprolol cho phụ nữđang trong thởi kỳchocon bú, TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR): Bisoprolol thường đượcdung nạp tốtvàphản lớntácdụng không mong
muốn thìnhẹ. Tác dụng không mong muốn nghiém trong nhit baogdm: suytim, block tim, cothắt phế quản. Tác dụng không mong
muốn chủ quan gây phiền hàgồm: mệt mỗi, lạnh chỉ. Khi sửdụng thuốc trong thời gian dảicác tácdụng không mong
muốn trên cóthểảnh hưởng đến việc tuân thủđiều trịcủabệnh nhân. —_….. Tỉm mạch: bao gồm nhịp tìmchậm và hạ huyết áp;suytìmhoặc block tìmcóthểxảyraởnhững bệnh
nhân rồiloan timmach tiém dn,Ngimg thuốc chẹn beta đột ngột cóthểlàm trằm trọng thêm đau thất ngực vàcó thể dẫn đếnđột tử.Giảm tuầnhoàn ngoại biêncóthểgâylạnh chỉ vàcóthế làm trim trọng thêm bệnh mạch máu ngoại biên chẳng hạnnhư hộichứng củaRaynaud. —__….. Hệhồhắp: Cothắt phê quản, thởngắn, khó thở, cóthểxảyrabệnh nhân nhạy cảm doviệc chẹn thụthểbeta; ởcơtrơn phế quản.. Viêm phối, xơhóa phối, viêm mảng phỏi cũng đãđược báocáo. – Thdn kinh trung ương: đau đầu, rằm cảm, chóng mặt, ảogiác, rốiloạn, vàrốiloạn giấc ngủ baogồm cảácmộng. Hôn mẻvàcogiật đãđược báocáosau khiquá liều thuốc chẹn beta. – Cơxương khớp: Mệt mỗi, dịcảm, thằn kinh ngoại vi,đau khớp vàbệnh cơ,baogồm cảchuột rút,đãđược báocáo. —__….. Hệtiêu hóa: baogồm buồn nôn, óimửa, tiểu chảy, tảobón, vàđauquặn bụng. —__…. Chuyển hóa carbohydrar: thuốc chẹn beta ảnh hưởng tớichuyển hóa carbohydrat vàchuyển hé; đổinông độtriglycerid vacholesterol trong miu. —….. Davà các môdưới da: Nồimày đay, ngứa, làmnặng thém bénhvay nén, vàrụng tóccóphục, —….. Thịgiác: Giảm sảnxuất nước mắt, mờmắt vàđau nhức lànhững triệu chứng ởmắt đãđưg – &Máu: Các tắcdụng không mong muốn trên máu baogồm banxuất huyết không giảm tiểu gỗ toan thoáng quacóthẻxảyra.

PHÓ GIÁM ĐỐC
D..{uyấn đuán đong

4 ‹ `
mi Cac adụng không mong muốn khác được bảo cáovớimột sốthuéc chen beta bao gồm hộichứng giống lupus, liệtdương nam, viêm xơphúc mạc vàxơ í sauphúc mạc. Thông báo cho thầy thuốc cáctácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. TÁC DONG TREN KHA NANG LAL XEVAVAN HANH MAY MOC: Thuốc cóthểảnh hưởng đến khả năng láixe và vận hành máy móc. Vìvậy nên thận trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầu của điều trị,saukhi đổi thuốc hoặc uống rượu.LIEU LUQNG -CACH DUNG: Cách đùng: Bisoprolol fumarat được dùng theo đường uống. Sựhấpthuthuốc qua đường tiêu hóakhông bịảnh hưởng bởithức ăn. Liễu lượng: Liều lượng củabisoprolol fumarat phải được xácđịnh cho từngngười bệnh vàđược hiệu chỉnh tuỳtheo đáp ứng củabệnh và
sự dung nạp của người _’ bệnh, thường cách nhau Ítnhất 2tuần. | Điều trịtăng huyết ápvàđau thắt ngực: ởngười lớnliều bisoprolol fumarat thường dùng làtừ
5 -10mg, uống 1lần/ ngày. Liễu tốiđakhuyến cáo là20mg/ ngày. Giảm liều ởngười suygan hoặc suythận. Điều trịsuytìmmạn ônđịnh: a | Người bệnh bịsuytìmmạn phải ônđịnh, không cóđợtcấptính trong vòng 6tuần vàphải được điều trịbằng một thuốc ứcchếmen chuyển vớiliều thích hợp (hoặc vớimột thuốc giãn mạch khác trong trường hợp không dung nạp thuốc ứcchếmen chuyển) vàmột thuốc lợitiểu và/hoặc cỏkhi với một digitaL, trước khicho điều trịbisoprolol. Điều trịkhông được thay đổinhiều trong 2tuân cuỗi trước khidùng bisoprolol. “ i Việc điều trịphải do1thầy thuéc chuyén khoa timmach theo dai, Dieu trjsuytimman énđịnh bằng bisoprolol phải bắtđầu bằng 1thời gian điều chỉnh liễu, liều được tăng dẫntheo sơđồsau: —__1,25 mg/ 1lần/ ngày (uống vàobuôi sáng) trong |tuẳn; nếudung nạpđược, tăng liều: —2,5mg/1 lan/ ngày trong 1tuần; nếudung nạpđược tốt,tăng lên: —_5mg/Ilần/ ngày trong 4tuần sau; nếudung nạpđược tốt,tăng lên: —7,5mg/1lần/ ngày trong 4tuần sau; nếudung nạpđược tốt,tăng lên: —10mg/1 lan/ ngày đểđiều trịduy trì. Sau khíbắtđầucho liều đầu tiên 1,25 mg, phải theo dõingười bệnh trong vòng 4giờ(đặc biệt theo đốihuyết áp,tinsốtim, rồiloạn dẫn truyền, cácdấu hiệu suy tìmnặng lên) Liễu tốiđakhuyến cáo: 10mg/ 1lần/ ngày. Liều điều chỉnh không phải
theo đáp ứng lâm sảng màtheo mức độdung nạpđược thuốc đểđiđến liều đích. Ởmột sốngười bệnhcó thẻxuất hiện cáctácdụng không mong muốn, nên không thếđạtđược liễu tốiđakhuyến cáo. Nếu cân, phải giảm liễu dẫn dẫn. Trong trường hợp cầnthiết, phải ngừng điều trị,rồilạitiếp tục điều trịlại.Trong thời gian
điều chỉnh liều, khisuytìmnặng lênhoặc không dung nạpthuốc, phải giảm liễu, thậm chỉphải ngừng ngay điều trịnếucần(hạhuyết áp nặng, suytìmnăng lênkẻm theo phủ phổi cấp, sốctìm, nhịp timchậm hoặc bloc nhĩ-thất). Điều trịsuytìmmạn ônđịnh bằng bisoprolol là1điều trịlâudài, không được ngừng độtngột, cóthểlàm
suy tỉmnặng lên. Nếu cầnngừng, phải giảm liễudần, chia liều raÌnửa mỗi tuần, . Suy thận hoặc suyganởngười suytìmmạn: chưa có sốliệu vềdược động học. Phải hếtsứcthận trọng tăng liềuởngười bệnh này. Người suyganhoặc sọ thận: ởbệnh nhân suygan hoặc
suy thận nặng (độthanh thảicreatinin <40mL/ phút), liễu khởi đâuđềđiều trịtăng huyết ápnên lả2,5mg/ ngảy, vànên tăng liều một cách thận trọng. Liễu tốiđađược khuyến cáo để điều trịcaohuyết ápvàđauthắt ngực là10mg/ ngày ởbệnh nhân bịsuygan nặng hoặc 46thanh thai creatinin <20mL/ phút. @® Người caotuổi: Không cẰnphải điều chỉnh liễu. Trẻem: Chưa cósốliệu. Không khuyên cáodùng cho trẻem. TƯƠNG TÁC THUÓC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: - Không được phối hợp bisoprolol vớicácthuốc chẹn beta khác - Cần phải theo dõichặt chẽ người bệnh dùng cácthuốc làm tiêu hao catecholamin như reserpin hoặc guanethidin, vìticdung chen beta -adrenergic ting thêm có thểgâygiảm quá mức hoạt tính giao cảm - Các loại thuốc tăng cường tácdụng hạhuyết ápcủa bisoprolol, vídụ:chất ứcchế men chuyển, thuốc chẹn kênh calci vaclonidin cóthểcólợitrong việc kiểm soát tăng huyết áp.Thuốc gây hạhuyết ápnhư aldesleukin và các thuốc gây mêcũng tăng cường tácdụng hạhuyết ápcủa thuốc trong khicác loại thuốc khác, vídụNSAID, đốikháng tácđộng hạhuyết áp. - Cần phải thân trọng sửdụng bisoprolol khiding dong thời vớicácthuốc ứcchếcobóp cơtìmhoặc ứcchế sựdẫn truyền nhĩ-thất, như một sốthuốc đối kháng calci, đặcbiệt thuộc cácnhóm phenylalkylamin (verapamil) vảbenzothiazepin (diltiazem), hoặc cácthuốc chống loạn nhịp, như đisopyramid. - Bisoprolol cóthểtăng khả năng lam chậm nhịp tímdodigoxin. - Thuốc chẹn beta ởbệnh nhân tiểu đường cóthểlàm giảm đắp ứng vớiinsulin vàthuốc hạđường huyết uống thông qua cáctắcđộng củachúng lêncácthụ thểbeta tuyến tụy. - Chen thythébeta ngoại biên ảnh hưởng tớitácđộng củathuốc cường giao cảm; Bệnh nhân sửdụng thuốc chẹn beta, đặc biệt làcácthuốc chẹn beta không chọn lọc,cóthểbịtăng huyết ápnếu họdủng adrenalin vảtácdụng giãn phếquản củaadrenalin cũng bịứcchế. Đáp ứng vớiadrenalin đểđiều trịsốcphản vệcóthểgiảm ởnhững bệnh nhân sửdụng thuốc chẹn beta kéodai. - Các loại thuéc gidm hap thubao gém cicmudi nhém vanhya ginacid m§t nhu colestyramin. - Chuyển hóa bisoprolol cóthểđược tăng lênbằng các loại thuốc như barbiturat vàrifampicin vàgiảm vớicác loại thuốc như cimetidin, erythromycin, fluvoxamin vahydralazin. —_.... Thuốc điều trịbệnh sốtrétnhu halofantrin, mefloquin vàquinin cóthểgâydịtậtdẫn truyền tìm, thận trọng, nếusửdụng chung vớicácthuốc chẹn beta. QUÁ LIÊU -XỬTRÍ: Cómột sốtrường hợp quá liễu vớibisoprolol fumarat đãđược thông báo (tốiđa:2000 mg). Đãquan sắtthấy nhịp tìmchậm và/hoặc hạhuyết áp.Trong một số trường hợp, đãdùng cácthuốc tácdụng giống than kinh giao cảm vàtắtcảngười bệnh đãhài phục. Các dấu hiệu quá liễu dothuốc chẹn beta gôm cónhịp timchậm, hạhuyết áp vả ngủ limvànếu nặng, mêsảng, hồn mê, cogiật vàngừng hôhip. Suy timsung huyết, cothắt phếquản vàgiảm glucose huyết cóthểxảy ra,đặc biệtởngười đãcósẵncácbệnh ởcáccơquan nảy. Nếu xảyraquá liễu, phải ngừng bisoprolol và điều trịhỗtrợvàtriệu chứng. Cómộtsốitdữliệugợiýbisoprolol fumarat không, thểbịthẩm tách. Nhịp timchậm: Tiêm tĩnh mạch atopin. Nếu đáp ứng không dayđủ,cóthếdùng thận trọng isoproterenol hoặc một thuốc khác cótácdụng làm tăng nhịp tỉm. Trong, một sốtrường hợp, đặt máy tạonhịp tỉmtạm thời đềkích thích tăng nhịp. Hạhuyết áp: Truyền dịch tĩnh mạch vàdùng cácthuốc tăng huyết áp.Cóthểdùng glucagon tiêm tĩnh mạch. Biắc tim(độhaihoặc ba): Theo dõicẳnthận bệnh nhân vảtiêm truyền isoproterenol hoặc đặtmáy tạonhịp tim, nếu thích hợp. Suytimsung huyết. Thực hiện biện pháp thông thường (dùng digitalis, thuốc lợitiểu, thuốc làm tăng lựccocơ,thuốc giãn mạch). 4 ; .Cothat phé quan: Ding mt thuéc gin phéquan nhu isoproterenol va/hofc aminophyllin. Haglucose huyết: Tiêm tĩnh mạch glucose. ĐÓNG GÓI: Hộp 6vix 10 viên. BẢO QUÂN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C. TIEU CHUAN CHAT LUQNG: Tiéu chuin nhàsảnxuất. HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sảnxuất. Sản xuất tại: a CTY TNHH DPDAT VIPHU (DAVI PHARM CO., LTD) LôM7A, Đường DI7, Khu CNMỹPhước 1,XãThới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Tel: 0650-3567689 Fax; 0650-3567688 DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ PHÓ GIÁM ĐỐC DS.Aquyén Ruin Patong

Ẩn