Thuốc Conrosol 2.5: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcConrosol 2.5
Số Đăng KýVD-18603-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBisoprolol fumarat- 2.5 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
15/07/2013Công ty liên doanh BV PharmaHộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm), Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)1200Viên
BỘ Y TẾ
CONROSOL 2.5 | cuc QUANLY DUOC be
3 vỉ x 10 viên AL-AL ĐÃ PHÊ DUYỆT OIE
Hộp: 127 x 57 x 30 mm
Lần đâu:.Í… „…….2Í2

Vỉ: 122 x47 mm
Conrosol 2.5 THẰNH PHẦẨN: Blsoprolol fumarat2,5 mgvàcác tádược vừađủ1viên nénbao phim. CHỈ ĐỊN#kĐiều trịtăng huyết áp,đau thất ngực,suy tìmmãntính ổnđịnh, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀCÁC THÔNG TIN KHÁC:Đọc tờhướng dẫnsửdụng thuốc. BẢO QUẢN:Nhiệt độkhông quá 30°C, tránh ánh sáng.

Bưu
s‘z
yesewny
jojqidosig
S’Z
JoSO1uo2

ĐỂXÃTẮM TAY CỦA TRÈ EM. * ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHÍ DÙNG. WHO – GMP
Nhàsẵn xuất: CÔNG TY CO PHANBV PHARMA Nhà phân phối: CÔNG TY CPDƯỢC ĐẠI NAM Ấp2„Xã Tân Thạnh Tây, Huyện CủChi, TP.HCM. T1,Hồng Lĩnh, CxBắc Hải, P.15, Q.10, Tp.HCM
RẦX. Thuốc bán theo đơn
Conrosol 2.5

pe

Bisoprolol fumarat 2,5 mg
Hộp 3vix10 viên nén bao phim
So

ae Conrosol 2.5 Xa COM®OSTTION: Bisoprolol fumarate 2.5mgand excipients sq.for1coated tablet. INDICATIONS: Treatment ofhypertension, angina pectoris, chronic stable heart fallure. ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer topackage Insert. STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from light.

KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. – READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. WHO – GMP Distributor, DUOC DAI MAM JSC Manufacturer. BVPHARMA JOINT STOCK COMPANY T1Hong Linh, BacHal quarter, Ward 15, Hamlet 2,TanThanh Tay Village,Cu ChiDistrict, HCMC. district 10,HoChiMinh City.
RX. Prescription only
Conrosol 2.5 tị
Bisoprolol fumarate 2.5 mg ;
Box of 3bilsters x10 flim coated tablets

eB 00004 Sa oes. `

+ NÓ
(i CONG TY Z
i COPHAN ®
*4 =
w G et cø kẻ 9° weet ` tac Pe
Os ad sẽ š ơ+. cớ

CONROSOL 2.5
3vỉx10 viên AL-PVC
Hộp: 85 x38 x23 mm
Vi: 78 x35 mm

Si bem Conrosoi 2.5
THẰNHPHẨN: Bisoprolol fumarat2,5 mgvàcáctádược vừađủ1viên nén bao phim. CHỈĐẸNH+ Điệu trịtăng huyết áp,dauthất ngực,suy tỉmmắn tính ổnđịnh. CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VACAC THONG TIN KHÁC: Đọc tờhướng dẫnsửdụng thuốc. BẢO QUẢN: Nhiệt độkhông quá30C,tránh ánhsáng. ĐỂXÃ TẮMTAY CỦA TRẺEM. WHO -GMP ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Nhàsảnxuất CÔNG TYCỔPHẦN BVPHARMA Nha phan phốt CÔNG TY CP DƯỢC ĐẠI NAM Ấp2,XãTânThạnh Tây,Huyện CủChị, TP.HCM. T1,Hồng Lĩnh, CxBắcHải,P.15, Q.10, Tp.HCM

Bw
¢’z
yesewny
Joioidosig
GZ
JOSO1uO2
Rx. Thuéc bén theo den
Conrosol 2.5
pS Gy PRR 1US Sa
Bisoprolol fumarat 2,5 mg
Hộp 3vỉ x10 viên nén bao phim
éồ

la Conrosol 2.5

laacs) hi Mag ag Ps ib nA ab
Bisoprolol fumarate 2.5 mg
Box of 3 blisters x10 film coated tablets
40320000.
ng, @

arora COMPOSITION: Bisoproiol fumarate 2.5mgandexcipients sq.for1coated tablet. INDICATIONS: ofhyp ina pectoris, chronic stable heart failure. ADMBBSTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer topackage insert. STORAGE: Temperature notexceeding 30°C, protect fromlight. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. WHO -GMP READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. gu 6c 686 6A
Manufacturer. BVPHARMA JOINT STOCK COMPANY T1Hong Linh, BacHal quarter, Ward 15, Hamlet2, TanThanh TayVillage, CuChiDistrict, HCMC. district 10,HoChlMinh City.
RX. Prescription only 73 ZØ &
ð Ú OG 8 Sas Š š g
Onroso „—= _ 9
tạ
V¿t4c.2/
g.
Re CO PHAN js
a BV PHARMA /.-)
cls ST ớ ; A2

‘ | S oe ` Ss «9
gf con 06g nen” co 5 e3 4+, se ao 5 oo” vàn
con® soe œ +- œ ge N
6] ‹o® In a xO _
fs) 3 COM; worn CON; ˆ
lạ Số” a6 suy ốm Là £ˆ CON A £* cP

je—
THAN Ni : ›pìol6l 2,5 mg và các tádược gồm Cellulose vitinh thé, Calci hydrophosphat khan, Lactose monohydrat, hoá, É spOvidon, Magnesi stearat, Silic dioxyd dạng keo khan, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol 400, Talc, Titan dioxyd, Nude tinh khiét vira du 1viên nén bao phim.
2.5 Viên nén bao phim

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3vix10 viên.
DƯỢC LỰC HỌC: Bisoprolol là một chất ức chế chọn lọc cao trên thụ thể Beta -] adrenergic, ai luc thấp hơn với thụ thé Beta -2. Thuốc không có tác dung gidng giao cam nội tại và không đặc tính ốn định màng. Cũng như các thuốc ức chế thu thé Beta -1 khac, co ché tac dụng hạ áp còn chưa rõ, nhưng được biết làBisoprolol làm giảm nhịp tỉm và ức chế mức renin huyết tương. Ở bệnh nhân đau thắt ngực. Sự ức chế thụ thê Beta -l, làm giảm hoạt động của tim và giảm nhu cầu oxy dođó có hiệu qua làm giam các triệu chứng của bệnh.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Bisoprolol được hập thu gân như hoàn toàn qua đường uống và chịu sự chuyên hóa bước đầu qua gan rất ít. nên khả dụng sinh học cao khoảng 909%, Nông độ đính trong huyết tương đạt được sau khi uống từ 2-4 giờ, Gắn kết protein 30%. Thời gian bán thải 10 -12 giờ. Kkhoảng 50% liều dùng được chuyển hóa ởgan và bài tiết qua nước tiêu ởdạng không đôi và
các chất chuyên hóa không hoạt tính.
CHÍ ĐỊNH ĐIÊU TRỊ: Điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực, suy tim mãn tính ồn định.
LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
-Tang huyép áp và đau thắt ngực: 5mg, ngày |lan, trường hợp nặng có thể tăng lên I0 mg, tdi đa 20 mg mỗi ngày. -Suy tim mãn ôn định: Khởi đầu 1,25 mg mỗi ngày, sau đó tăng liều dần, mỗi lần tăng 1,25 mg, cách tuân đến tối đa 10 mg mỗi ngày như liều duy trì

Đối với người suy gan nặng hay suy thận nặng có hệ số thanh thải Creatinin <20 ml/ phút: Dùng tối đa 10 mg mỗi ngày. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: -Quá mẫn cảm với Bisoprolol hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc. -Suy tim cap, suy tim mat bu -Bloc nhi that đô II—III, khéng dat may tao nhip. -Nhịp tim chậm dưới 45 -50 lần/ phút -Hen suyễn hay bệnh phối tắt nghẽn mãn tính nặng -Hội chứng Raynaud nặng -Nhiễm toan chuyển hóa. -Ùtủy thượng thận. -Phụ nữ mang thai và cho con bú, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: -Thận trọng khi dùng thuốc cho người suy tim, chỉ nên dùng thêm thuốc ức chế beta khi đãcó điều trị suy tim với các thuộc cơ bản (thuốc lợi tiểu, Digitalis, thuốc ức chế men chuyên) với sự kiểm soát chặt chẻ của bác sĩchuyên khoa vìthuộc ức chế beta có thể làm giảm co bóp của cơ tim và thúc đẩy suy tìm nặng hơn. -Sự ức chế liên tục cơ tìm của các thuốc ức chế beta có thẻ làm cho suy tim dođó đối với người bệnh không có bệnh sử suy. tim nếu thấy có các dấu hiêu đầu tiên của suy tỉm, cần xem xét đến việc ngưng dùng Bisoprolol, một sô trường hợp có thê tiếp tục dùng thuốc khi có điều trị suy tìm bằng thuốc khác. ; -Không ngưng thuốc đột ngột khi điều trị cơn đau thắt ngực bằng thuốc này vì có thé lam dau thắt ngực nặng lên hoặc gây nhôi máu cơtim hoặc loạn nhịp thất ởngười có bệnh động mạch vành. {9 -Dùng thận trong cho người bị viêm tắt động mạch ngoại biên, vì thuốc có thẻ làm nang thêm các triệu chứng suy động mạch/ `3 -Dùng thận trọng cho người có bệnh co thắt phế quản với liều thấp nhất, chỉ nên dùng cho các đôi tượng này khi không đã ứng hoặc không dung nạp với các thuốc chống tăng huyết áp khác. ; -Dùng thận trọng cho các trường hợp phải gây mê đề phẫu thuật bằng các thuốc mê làm giảm chức năng cơ tim như Ether, Cyclopropan va Tricloroethylen. ; , -Dùng thận trọng cho người bệnh đái tháo đường, có mức đường huyết thay đổi bat thường, nhịn ăn nghiêm ngặt, người đang dùng Insulin. ; -Dùng thận trọng cho người có bệnh tuyến giáp, vì thuốc ức chế beta có thé làm che lâp các dầu hiệu nhịp tim nhanh. Việc ngưng thuốc đột ngột có thể làm năng thêm các triệu chứng cường giáp hoặc thúc đây xảy ra cơn bảo giáp. -Cần giảm liều cho người cao tuôi, người suy giảm chức năng gan hoặc thận nặng. oe .... -“0. 2 1MORI dùng thuốc cho trẻ em chưa được thiết lập. Je UOC KHAC VA CAC DANG TUONG TAC KHAC l của các thuốc hạ áp dùng chung như Reserpin, Alpha methyldopa, Moxonidin, Rilmenidin và F ham nhip tim va dan mạch. -Ding 8_lúc với th súc chế calci như Nifedipin có thể tăng nguy cơ hạ huyết áp và tăng nguy cơ làm hỏng chức năng a hãcö/Øệnh nhân có bệnh tim. - Ộ; -Dùng cùng thuộc chồng loạn nhịp nhóm I(như Disopyramid, Quinidin) làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ —thât và tăng tác dụng hướng cơ âm tính. -Dùng cùng lúcvới thuốc chống loạn nhịp nhóm III (như Amiodaron) làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ -thất. -Dùng cùng lúc với thuốc cường đối giao cảm có thể làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ -thất và có nguy cơ bị nhịp tim chậm. -Hiệu quả của Insulin và các thuốc uống trị đái tháo đường có thể được tăng cường khi dùng cùng lúc với Bisoprolol. Sự ức chế thụ thể Beta adrenergic có thể che đậy triệu chứng hạ đường huyết. -Dùng chung với các thuốc gây mê có thê làm yếu đi nhịp nhanh phản xạ và tăng nguy cơ hạ huyết áp. -Dùng cùng lúc với các Glycosid trợ tim làm giảm nhịp tim và tăng thời gian dẫn truyền nhĩ thất -Các thuốc chỗng viêm không Steroid có thê làm giảm tác dụng hạ huyết áp của Bisoprolol. -Dùng kết hợp với Isoprenalin, Dobutamin có thể làm giảm tác dụng của cả hai thuốc. -Dùng kết hợp với các thuốc hạáp khác, các thuốc chong tram cam 3vòng, các barbiturat, các phenothiazin, các thuốc IMAO làm tăng nguy cơ hạ huyết áp. -Dùng kết hợp Moxisylat có thê gây hạ huyết ap tu thé nặng, còn với Mefloquin thì tăng nguy cơ chậm nhịp tim. -Thời gian bán thải của Bisoprolol có thể bị ngắn đi khi dùng cùng lúc với Rifampicin và thường phải tăng liễu dùng. Dược động học cua Bisoprolol không bị ảnh hưởng nhiều bởi Cimetidin. VOL TRUONG HOP CO THAI VA CHO CON BU Không dùng thuộc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bủ. TÁC DUNG DOI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc. QUA LIEU VA CACH XU TRÍ Các triệu chứng quá liều gồm nhịp tìm chậm, hạ huyết áp nặng. Co thắt phế quan, suy tim có thê xảy raởmột số người. Xử trí: +4 diéu tri nhịp tim chậm và tụt huyết áp bằng Atropin, tiêm tĩnh mạch I-2 mg, nếu cần có thể tiêm truyền chậm 25 meg 3 Isoprenalin. Điều trị co thắt phế quản bằng tiêm tĩnh mạch Aminophyllin và điều trị suy tỉm bằng các Digitalis và thuốc lợi £ tiéu.. TAC DUNG KHONG MONG MUON : -Rối loạn tiêu hóa: Đau dạ dày, buồn nôn,nôn, tiêu chảy -Suy nhược ởgiai đoạn đầu điều trị, chóng mặt, nhức đâu, mắt ngủ, ác mộng. -Tay chân lạnh, hội chứng Raynaud ; -Hiém khi gap bloc nhi that, cham nhip tim tram trong, ha huyét áp, suy tim, hen suyễn, hạ đường huyết, phản ứng da. Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. THUOC NAY CHI DUNG THEO BON CUA THAY THUỐC DE XA TAM TAY TRE EM . ; ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI ¥KIEN CUA BAC ST NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA Dia chi: Ap 2,Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM. Điện thoại: 08 -37950.61 1/957/994 Fax :08 -37950.614 Email: info@bvpharma.com.vn PHÓ CỤC TRƯỞNG NHA PHAN PHÔI: CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC ĐẠI NAM Nd, Uy, G0 Địa chỉ T1 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10. TP.HCM | ttlJốnu Vln Atay Điện thoại: 08 —39770924 “3 Fax :08 -39770922

Ẩn