Thuốc Cốm Bình vị: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCốm Bình vị
Số Đăng KýVD-18487-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThương truật; Trần bì; Hậu phác; Cam thảo; Đại táo; Gừng- 1.5g; 1.5g;1.5g;1.5g;0.5g;0.5g
Dạng Bào ChếThuốc cốm
Quy cách đóng góihộp 10 túi x 5 gam
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần TRAPHACO 75- Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội
uoo8sxIloô0L
O2ÐUđĐII
MẪU
NHÃN
HỘP
CÓM
BÌNH
VỊ
ABw
Lod
vel
fH,
7
pe

TAC
DUNG
THANH
PHAN:
Cho
|tui
5g
Kien
tytao
thap,
hanh
khidoo
tré
Thuong
trudt
(Rhizoma
Atract
1.89
CHỈ
ĐỊNH
:
ie
Nhung
trường
hợp
viêm
niệm
mac
da
day
Py

nh
n~
cap
va
man
tinh,
mat
trudng
luc
da
day
š
sẻae
i
ý
Si95h
nớ ie
tiêu
hóa
không
tốt.
ăn
không
ngon
miệngee
Te
seman
i
ea)
những
người
bị
đổy
bụng
vẻ

chiều
i

ese
rey
f
ing

XS

hướng
ỏnkhông
ngon
miệng
`
a
Tódược
vừa
đủ
LIEU
DUNG
-CACH
DUNG
SĐÐK
Hoỏ
tan
mỗi
gói
(5g)
vào
cốc
nước
nóng

=
ae
lo
(40ml)
(nước
đun
sôi
đề
nguội
khoang
Ko
`.
.
NSX:
80C).
Môi
lần
một
gói,
ngỏy
2-3lan
;
“-
:
HD
CHONG
CHI
DINH
Man
cam
với
bốt
cứ
thanh
phan
nao
của
Traphaco”
10
gói
x5gcốm
thuốc
Traphaco”
10
gói
x5gcốm
prea
rR
Waa
BOC
KY
HUGNG
DAN
SUDUNG
TRUOC
KHI
DUNG
MAU
VOHOP
KT:
82mmx63mmx60mm
MẪU
NHÃN
GÓI
CÓM
BÌNH
VỊ

TÁC
DỤNG:
CÔNG
TY
cổ
PHẦN
TRAPHACO
Kiện
tỳtáo
thốp,
hònh
khíđọc
trệ
CHỈ
ĐỊNH:Xem†od
hướng
dỗn
sửdụng.
LIEU
DUNG
-CACHDUNG:
Hod
tan
méi
gédi
(5g)
vào
cốc
nước
nóng
(40ml)
(nước
đun
sôi
để
nguội
khoảng
80).
>
@
Mỗi
lẳn
một
gói,
ngòy
2-3lồn.
CÔNG
TY
CO
HaNe
PHAN
TRAPHACO
@&
2
Fax:
(84-4)
36811542
Tan
Quang

Sản
xuất
tại:

C.TY
CP
CÔNG
NGHỆ
CAO
TRAPHACO
10góix5g
cốm

Hồ sơ đăng ký côm Bình vị

CÓM BÌNH VỊ
Com Binh VỆ CÓ xuất xứ từphương íthuốc cổ truyén nồi tiếng Bình vị tán xuất xứ từ “Hỏa tễ cục phương ”.
Các vịthuốc trong bài có nguôn gốc thiên nhiên hiệu lực tốt mà không có những phản ứng phụ bái lợi.
Trong đó thương Truật có tác dụng kiện tỳ táo thấp, Hậu phác trừ tháp giảm đáy hơi, Tran bì lýkhí hóa trệ,
Khương táo cam thảo điều hòa tỳ vị. Sự phối hợp các vị thuốc trong phương thuốc có tác dụng kiện t) táo
thấp, hành khí đạo trệ.
Trình bày: Hộp 10 túi x5g
Thanh phan: Cho |túi 5g

Thuong truat (Rhizoma Atractylodis) 1,5g
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae) 1,5g /le
Hau phac (Cortex Magnoliae officinalis) 1,5g J .
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 1,5g
Dai tao (Fructus Ziziphi jujubae) 0,5g
Gừng (Rhizoma Zingiberis) 0,5g
Tác dụng: Kiện tỳ táo thấp, hành khí đạo trệ
Chí định: Những trường hợp viêm niêm mạc dạ dày cấp và mạn tính, mắt trương lực dạ dày, tiêu hóa không
tốt, ăn không ngon miệng ở những người bị đầy bụng và có chiều hướng ăn không ngon miệng.
Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
Thận trọng: Thận trọng với phụ nữ có thai
Tác dụng không mong muốn: Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn găp phải khi dùng thuốc
Liều dùng, cách dùng: Hoà tan mỗi gói (5g) vào cốc nước nóng (40ml) (nước đun sôi để nguội khoảng
80°C). Mỗi lần một gói, ngày 2—3lần
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNGY =.
Wa NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC
CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yên Ninh -Ba Dinh -Hà Nội
Sản xuât tại: Xã Tân Quang —Huyện Văn Lâm —Tỉnh Hưng Yên
S1 ÊHÓ CỤC TRƯỜNG
fuuận Vin Chany

Ẩn