Thuốc Ceelin: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCeelin
Số Đăng KýVD-19230-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin C – 100 mg
Dạng Bào ChếSiro
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 15 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/08/2017Công ty TNHH United International PharmaHộp 1 chai 15 ml29436Chai
CEELIN Sirô uống dạng giọt $My,
Hộp và nhãn chai 15 mL
BỘ Y TẾ
TỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHE DUYỆT
“| Lânđàu:4Jj J6 J #243 Label 15 mL: 64 x 32 mm

Tt Q.=m =
zŠ Sgậ aa! ot 38 ị z2 Số at 23 8 j§ ae ¢ th am 3 s§ế Box 15 mL: 52 x 28 x 100 mm af a He Bo _ 1# :` 323? e825 285 bEXATAM :

ren2814‘Buona Y “DdPOHBuen ‘It ISAWEN IA Bugo nyy ¿98BueNG “IIdISA9}9S“SD ‘d19‘ SWS-OUIA uVHd TWNOLFYNESLII GALINA HHNL ALSNQO181jÿnxược

:’dx3/qH :’BJN/XSN Vitaminc
$
#307 [XS19S
~ |1 es i @ : Box of15 mL bottle 1 : é : 1 +R I : | `

CEELIN Vitamin C 100 mg. Drops

Vitamin C _,_ Thuốc giọt 100 mg/mL

| oO Hộp 1chai 15 mL ‘CEELIN

TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARM
IMI36022″470076

BXVIE0277015LQ-01

@
PHỤ
NỮ CÓ
THAI
VÀCHO
CON BÚ
Mang
thai:
vitamin
Cdiqua
nhau
thai.
Chưa
cócácnghiên
cứuđầyđủtrên
súcvậtvàtrên
n
®
dùng
vitamin
Ctheo
nhucầu
bình
thường
hàng
ngày
thìchưa
thấy
xảyravấnđềgìtrên
ng
.s
lượng
lớnvitamin
Ctrong
khimang
thaicóthểlàmtăng
nhu
cầuvềvitamin
Cvàdẫn
đến
bệnh
V
Itami
n
Cc
Cho
conbú:vitamin
Cphân
bốtrong
sữamẹ.
Người
cho
con
búdùng
vitamin
theo
nhucầu
bình
thườ
Thuốc
giọt
100
mg/
mL
-Sirô
100
mg/
5mL
cóvầnđểgìxảyravớitrẻsơsinh.
x
ei
«
~~.
.

TÁC
DỤNG
KHONG
MONG
MUON
(ADR)
HO
TRO
DE
KHANG
VỚI
NHIÊM
KHUAN
VA
CHUC
NANG
MIEN
DICH
T&ng
oxalate
niệu,
buồn
nônhoặc
nôn,
ợnóng,
cocứng
cơbụng,
mệtmỏi,
đỏbừng,
nhức
,
đầu,
mất
ngủvàtìnhtrạng
buồn
ngủđãxảyra.Sau
khiuống
liều1ghàng ngày
DƯỢC
LÝ-LỢIÍCH
CỦA
VITAMIN
C
hoặc
lớnhơncóthểgâyÏachảy.
CEELIN”
(vitamin
C)tham
giatrong
chuyển
hóa
phenylalanin,
tyrosin,
acid
folic,
norepinephrin, histamine,
Thường
gặp,
ADR
>1/100
sắt,vàmộtsố
hệ
thống
enzyme
chuyển
hóathuốc,
trong
sửdụng
carbohyrat,
trong
tổng
hợplipid
vàprotein,
Thận:
tăng
oxalate
niệu.
trong
chức
năng
miễn
dịch,
trong
đểkháng
vớinhiễm
khuẩn
vàgiữgìnsựtoàn
vẹncủa
mạch
máu.
Thiếu
ftgap,
11000< ADR <1/100 hụt vitamin Cdẫn đến bệnh scorbut. Máủ: thiếu mẫu tahmái CEELIN” (vitamin C)cầnthiết chosựtạothành collagen, tusửa môtrong cơthểvàtham giamột sốphan SEE i ee 4 % 2 Tim mạch: bừng đỏ,suytim. ứngchống oxyhoá, giúp hình thành vàduytrìsựvững chắc vàkhoẻ mạnh củanướu, răng, sụn, môxương, Thần kinh tr -xhẾ chế ặt, nhứcđái atmỗi mạch máu vàmôliênkết,giúp bémau lành vết thương. PịKinh tỤngV/UƠng; XH,chững tiệt, nIÖc dau,mà i Dạdày-ruột: buồn nôn, nôn, gnóng, đau bụng, cothắt cơ THÀNH PHẦN ie bụng, đầybụng, fachay. Mỗi1mLthuốc giọtCEELIN” chứa: Thần kinh cơ và xương: đau cạnh sườn. Vitamin C(dudi dang Sodium A 100mg š : h Mộ , . : Xinthông báo cho bácsĩnhững tácdụng không mong muốn Tádugc: EDTA, Sodium Metabisulfit, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Glycerin, Sorbitol Solution, gặp phải khidùng thuốc. Sucralose, Sodium Chloride, Propylene Glycol, D&C Yellow, D&C Red, Orange Juice Flavor, Citric Acid, Š Nước Tính Khiết. QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ Các triệu chứng quá liềuvitamin €gồm sỏithận, buồn nôn, viêm dạdàyvàtiêuchảy. Mỗi5mL(1muỗng càphê) sirôCEELIN” chứa: Vitamin C(dudi dang Sodium Ascorb 100mg | nu ỹ đ Tádược: EDTA, Sodium Metabisulfi, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Mannitol, Sorbitol Solution, te pháp lợitiểubằng truyền dịch cóthểtácdụng saukhiuống Sucralose, Sodium Chloride, Propylene Glycol, D&C Yellow, D&C Red, Orange dJuice Flavor, Citric Acid, lềulớn. Nước Tỉnh Khiết. TƯƠNG TÁC THUỐC CHỈ ĐỊNH Vitamin €cóthểlàmtăng đáng kểhấp thuvàchuyểnhoá sắt, Phòng vàđiều trịthiếu vitamin C ởtrẻsơsinh vàtrẻem. Hỗtrợđểkháng vớinhiễm khuẩn vàchức năng V#amin ©sửdụng cùng lúc với aoetylsalicylc acid miễn HC, (aspirin) cóthểlàmtăng bàitiếtvitamin Cvalamgiảm „ . baitiétacetylsalicylic acid trong nước tiểu. LIEU LUQNG VÀCÁCH SỬ DỤNG lu bày Dùng đường uống. Liều dựphòng vàliều điều trịmỗi ngày: iELINP SN 38190 CEELIN CEEL CEELIN” Sirô 100mg/ 5mL—Hộp 1chai 30mL, Thuốc giọt 100 mg/ mL Sirô 100 mg/5 m 60mL, 120mL. : ¡ 0,25 ~0,5mL(6~ 10 giot)/lần 2,5mL(1/2 muỗng cà phê)/lần BẢOQUẢN. Liều dựphòng 1lần/ ngày 1lần/ ngày Bảo quản trong chai đậy kín. Nhiệt độkhông quá30°C. HAN DUNG ' 24tháng kểtừngày sảnxuất. : ; ï „ ĐỂXA TẦM TAY TRE EM CHỐNG CHỈ ĐỊNH : : bức kĩHƯNG BẢN ử Ngực n Chống chỉđịnh dùng vitamin Cli6ucao cho người bịthiếu hụtG6PD, gi mci vstain bệnh - ee my 1ý. / ' THẬN TRỌNG. / / Viamia rên đc dùng bận wong cho mhang bh hn xa Suny a những bệnh nhân sửdụng liều cao. - / Aon nn vn im my ma: rn og 6xdyra. : ị,,/ Ỷ - ị i es 1mL (20giot)/ lầ 5mL(1mudng cahê)/ lần Liều điều trị 4- isa ee ‘J 3lần/ ngày } Hoặc theo s CEELIN vitamin Cc 100 mg/ mL Drops -100 mg/ 5mL Syrup SUPPORT RESISTANCE TO INFECTION AND IMMUNE FUNCTION PHARMACOLOGY -BENEFIT OFVITAMIN C CEELIN® (vitamin C)involved inmetabolism ofphenylalanine, tyrosine, folic acid, norepinephrine, histamine, iron, and some drug enzyme systems, utilization ofcarbohydrates, synthesis oflipids, proteins, immune function, resistance tobacterial infections and preservation ofblood vessel integrity. Vitamin Cdeficiency caused ofscurvy disease. CEELIN® Aviron C)isnecessary forcollagen formation, tissue repair inthebody and involved insome idati i helps ionand of firm and healthy gums, teeth, cartilages, skeletal, vascular, andconnective tissues, wound healing. COMPOSITIONEach 1mLCEELIN® Drops contains: Vitamin C(asSodium A 100mg Excipients: EDTA, Sodium Metabisulfit, Methyl Paraben, Propy! Paraben, Glycerin, Sorbitol Solution, Sucralose, Sodium Chloride, Propylene Glycol, D&C Yellow, D&C Red, Orange Juice Flavor, Citric Acid, Purified Water. Each 5mL(1teaspoon) CEELIN® Syrup contains: Vitamin C(asSodium A 100mg Excipients: EDTA, Sodium Metabisulfit, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Mannitol, Sorbitol Solution, Sucralose, Sodium Chloride, Propylene Glycol, D&C Yellow, D&C Red, Orange Juice Flavor, Citric Acid, Purified Water. INDICATIONSFortheprevention and treatment ofvitamin Cdeficiency ininfants and children. Support resistance to infection and immune function. DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE Orally. Prevention andtherapeutic dose perday: CEELIN CEELIN 100 mg/ mL Drops 100 mg/5 mL Syrup 0.25 -0.5 mL 1⁄2 ti Prevention (5-10drops)/ time oeoe oee vig 1time/ day : ‘ 4mL (20drops)/ time 5mL(1teaspoon)/ time ee 1-3times/ day 1-3times/ day Orasprescribed bythe physician CONTRAINDICATIONSContrahuStlion taking tiglosoe ot-elarnin °Fthe pttson allel CaO dencidhen) Hypersenstivy to vitamin C,Thalassemia, history ofrenal stones, hyperoxaluria andoxalate metabolism disorders. PRECAUTIONMann he hen hae pan wan pasa Tota mela pan ig high doses. __Effects onability todrive andusemachines: fio(0841424 key Ea? yốhuy PREGNANCY AND LACTATION Pregnancy: vitamin Ccrosses theplacenta. Studies have notbeen done inhumans andanimals. Problems inhumans have notbeen documented with intake ofnormal daily recommended amounts. However, ingestion oflarge quantities ofvitamin Cdaily throughout pregnancy may increase therequire ofvitamin Cand cause ofscurvy disease innewborn. Lactation: vitamin Cisdistributed intobreast milk. Problems inhumans andtheinfants have notbeen documented with intake ofnormal daily recommended amounts. ADVERSE DRUG REACTIONS (ADR) Hyperoxaluria, nausea orvomiting, heartburn, abdominal muscle spasms, fatigue, flushing orredness ofskin, headache, insomnia andthestatus ofdrowsiness hadoccurred. Oral doses greater than 1gram perday cancause of diarrhea.Frequently, ADR >1/100
Renal:
hyperoxaluria.
Rarely,
1/1000

Ẩn