Thuốc Cavepia: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCavepia
Số Đăng KýVN-16247-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCavedilol – 25mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtDaewoong Pharmaceutical Co., Ltd. 906-10, Sangsin-Ri, Hyangnam-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do
Công ty Đăng kýDaewoong Pharmaceutical Co., Ltd. 223-23 Sangdaewong-Dong, Choongwong-Ku, Sungnam City, Kyunggi-Do
Rx Thuốc kê đơn
Mn Cave bia
SINCE 1945 Carvedilol 25mg
3Ộ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 30 Viên ĐÃ PHÊ DUYỆT Nhà sản xuất:
Lân đàuŸỆ….Ó4….4.12 By DAEWOONG

ae PHARMACEUTICAL CO, LTD. SỐ 906-10, Sangsin-Ri, Hyangnam-Myeon, Hưaseong-S¡, GyeonggiDo, HànQuốc Nhà nhập khẩu:
_. [Thanh phan] Mai viên có chứa: dụng phụ và các thông tin khác] Xin xem
Carvedilol………………………-. ——-+ + 25mg tờ hướng dẫn sử dụng.
[Dạng bào chết] Viên nén [Đóng gói] 10 viên x 3vỉ/Hộp
[Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định, Tác [Bảo quản] trong bao bìkín ởnhiệt độ dưới 30°C
‘®9.0 ‘0Q-ồuooÁc) 1-Buoogt |’UOAÁp~ureuÖ 0Á “lbị-uaeBưs ‘(01-9068
QL1°OD WOLLNIDVWAVHd ĐỀ
SNOOMIVG
S‡2IđEL 0£

Bugz IOIIp9A1E2 Sy6L 32NIS
via ÐỊĐAEO ty
IAI-I40).9050-01-10)-Ei-/.01-)

[Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn nhà sản xuất SDK (Visa No.)
Số lôSX (Lot No,_:———..
“Tránh xa tầm tay trẻ em NSX (Mĩg. Dafế). °š /`-Ê £:;
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” HD (Exp. ẤP S2 oN
Q/ VAH PHONG pÀ

% aS % oS 4 cố % i 2$ sŠ 2% % `
rey “eg rag ag e, ý 2 Ê
sẽ SỐ S5 SỐ
OsS. Oe 2 Oss. ood.
Và A A Sài su %2 z có: oO:
2 Sse 555 O28 O28 5 VU U
x 2 oS 4 cœẤ % 4$ c2 uw Ses Bet EY BE% eas “RA © £0 tao
2 GỀ, f, 2,
Đ 8 8 cổ ® %£ Ss % S (ol ao Dez, 2: Sat = @) 2to ar =%, a = ` a At! 3 ` vss ` o

Ẩn