Thuốc Cát Căn chế: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCát Căn chế
Số Đăng KýVD-27121-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCát căn-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; túi 1 kg; túi 2 kg; túi 5 kg; túi 10 kg; túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
TN 2/126

BẢO QUẦN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 0,5 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

BỘ Y TẾ
SG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
So 16 SX: DA PH f 7 Nox. E DUYET
HSD: Lân đâu:.2z:./…Q6….¿9Ä⁄2

Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
V/s Tru so: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914
Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định bs 4 Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

40 Ác Tỷ

PT CAT CAN CHE
(Radix Puerariae thomsonii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHẢN: CÁT CĂN
BẢO QUÁẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30%C
KHÓI LƯỢNG TINH: lkg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
CONG TY CP DUOC PHAM TRUONG THO Trụ sở: 93Linh Lang –Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ „ LôMI -đường N3 -KCN Hòa Xá-TP. Nam Định
sự Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
KHÓI LƯỢNG TINH: 2kg
TIEU CHUAN ÁP DỤNG: TCCS 4
SDK:
S6 16 SX:
NSX:
HSD:
CONG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định ball Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

FCAT CAN CHE
(Radix Puerariae thomsonii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHẢN: CÁT CĂN
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 5kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
S6 16 SX:
NSX:
HSD:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 } Nhà máy sản xuất: Chi nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
Đà)31⁄4 Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

THÀNH PHẢN: CÁT CĂN
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
KHÓI LƯỢNG TINH: 10kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS vị
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
CONG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: -043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ . Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định t721⁄-¬ Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Fe CAT CAN CHE
(Radix Puerariae thomsonii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: CAT CAN
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
KHÓI LƯỢNG TỊNH:20kg _
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS 4°’
HSD: TU@.CỤC TRƯỜNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
A ; ầMinh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG 6 Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ „ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
sẽ Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Ẩn