Thuốc Caorin: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCaorin
Số Đăng KýVD-15935-11
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCalcitrio; Calcium lactat; Kẽm oxyd; Magnesi oxyd- 0,25mcg; 425mg; 20mg; 40mg
Dạng Bào Chế viên nang mềm
Quy cách đóng góihộp 5 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Phil Inter Pharma Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Phil Inter Pharma Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
30/12/1899Công ty TNHH Phil Inter Pharmahộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm3600Viên
PHIL INTER PHARMA
No 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039
MAU NHAN HỌP
Sản phẩm :Viên nang mềm CAORIN
Kích thước hộp :120 x70 x60 mm
Tý lệ :70%
Nội dung :như mẫu
PHIL
INTER PHARMA
5vỉ x10viên nang mềm

Thành ghấn-
Trong hộp kín, ởnhiệt đốphònộ- Đồng gói: 5vỉx10viề mang mm. -wmmrmamwa 25,đng số8VSP, Thiện An,BintDương
Các thông tinkhác xínđọctrong Mỗi viên nang mềm chứa từ dẫn sử & ` 5 hướng dụng | Ws
Calcium lactate. 425mg Đểxatắm taytrẻem | Magnesi oxyd. – 40mg Đọc kỹhướng dẫn sửđụng Kẽmœyd. ng trước khíđừng. Chỉđịnh, cách đùng, chống chỉđịnh: | Xindoetrong t0hướng dẫn sửdựng PHIL ‘SdnwataiCTYTHE | Bảo quản- P PHIL INTER PHARMA |
|

||||||||
Each soft capsule contains Calcitriol 0.25mcg Calcium lactate 425mg Magnesium oxide. 40mg Zine oxide 20mg
indications: See insert paper. Storage:Tight-container atroom temperature Package5blisters x10soft capsules.
Keep outofreach ofchildren Read insert paper carefully betore using
JIIlll

PHIL PHILINTER PHARMA
INTER PHARMA Tướng =——== — —=——— m
No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
Tel: 0650. 3767 040~ 044 Fax: 0650. 3767 039
x ~ 2
MAU NHAN VI
Sản phẩm :Viên nang mềm CAORIN
Kích thước :107 x56 mm
Tý lệ :100%
Nội dung :như mẫu.

Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ

PHI Tel: 84-650-3767040, Fax: 84-650-3767039
PHIL INTER PHARMA
No.25VSIP Street 8,VSIP, Thuan An,Binh Duong, Vietnam

INTER PHARMA | Exnait:philpharmevnn.vn
MAU NHAN TOA THUOC
Sản phẩm :Viên nang mềm CAORIN Kích thước :150 x295mm. Tỷ lệ :100% Nội dưng

Đọc kỹhướng dẫn sứdụng trước khi dùng. Dé xatam tay trẻ em Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến thây thuốc Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuắc. Viên nang mềm CAORIN

SDK;
HÀI NH PHAN vién nang mềm chứa: Hoạt chất chính. Calcitriol

Calcium Lactate . V Magnesi Oxyd Kém Oxyd… Tádược: Triglyceride chuỗi trung binh, Lecithin, Dau co, Dau dau nanh hydrogen héa một phan, Sép ong trắng, Cổn 95%, Butylat hydroxy toluen, Butylat hydroxy anisol, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Methylparaben, Propylparaben, Titan dioxid, Màu đỏ số40, Màu vàng số 5, Nước tỉnh khiết. @DƯỢC LỰC Calcitriol, một trong những chất chuyển hóa cóhoạt tính của vitamin D, thông thường được tạo thành ởthận từmột tiền chất là25-hydroxycholecalciferol (25- HCC). Bình thường. lượng chất này làm tăng sự hấp thu calci vàphosphate và đóng vai trò quan trọng trong khoáng hóa xương. Ởngười suy thận mãn, việc tạo caleitriol kém góp phần tới sựbất thường chuyển hóa khoáng chất. Magnesi làkhoáng chat rất quan trọng, tham gia vào hàng trăm phản ứng enzyme trong co thé. Magnesi déng vai trò quan trọng trong việc bổ sung calcium đolàchất trung gian chuyển hóa vitamin Dthành dạng cóhoạt tinh. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu calci của cơthể. Hơn nữa, Kém giúp cải thiện hệthống miễn dịch.
®DUOC DONG HOC CalcitriolHap thu We Calcitriol hap thu nhanh ởruột. Nông độđỉnh trong huyết tương ởđt —0,75 meg calcitriol dat được trong khoảng 2-4 giờ ởngười khỏe mại Phân bó Trong máu, ởnồng độ sinh ly, calcitriol hầu hết gắn kết với DBP ( binding protein). ngoài racũng có Ìítgắn kết với lipoprotein vàaÏ nồng độ calcitriol trong máu cao, DBP trở nên bão hòa, và tăng lipoprotein vaalbumin. Chuyén hoa Calcitriol bịbất hoạt ởcả thận vàruột, ởdạng các chất chuyển hóa trung gian. Thái trừ Trong huyết thanh, thời gian bán thải của caleitriol khoảng 5- 17 giờ ởbệnh nhân bình thường nhưng cóthể kéo dài khoảng 18 – 44giờ ởbệnh nhân bịsuy thận mãn nặng. Tuy nhiên, tác dung được lýcủa calcitriol đơn liều kéo đài ít nhất 4ngày. Calcitriol được đào thải vào mật vàđivào chu trình gan ruột.
Calcium lactate Calcium được hấp thu chủ yếu từruột non bằng cách vận chuyển chủ động và khuếch tán thụ động. Khoảng 1⁄3 lượng calcium được hap thu ởđường tiêu hóa mặc dù điều này cóthể thay đổi tùy thuộc vào chế độ ăn vàtình trạng ruột non; sự hấp thu cũng tăng trong tình trạng thiếu caleium và trong giai đoạn tăng trưởng chiều cao ởtrẻ hoặc giai đoạn thai kỳ và cho con bú. 1,25- Dihydroxycholecalciferol (calcitriol), chat chuyén hóa của vitamin D, làm tăng sựhấp thu chủ động. Calcium thừa chủ yếu được bài tiết qua thận. Calcium không hấp thu được thải trừ qua phân. Một lượng nhỏ bịmắt trong mô hôi, đa, tóc vàmóng. Calcium qua được nhau và phân bố vào sữa mẹ. Magnesium oxyd vàKẽm oxyd hấp thu qua đường tiêu hóa.
®CHÍ ĐỊNH CAORIN được chỉ định làm đão ngược sựrồi loạn chuyển hóa calei gặp ởbệnh nhân cóbệnh thận mạn tính, còn dùng điều trịloạn dưỡng xương đothận, giảm calei ~huyết liên quan tới suy cận giáp trạng. còi xương phụ thuộc vitamin Dvà
Read the insert paper carefully before use. Keep out ofreach ofchildren For further information, please consult with your physicians. This drug should be used only under prescription. CAORIN Soft capsule Visa No. …
@COMPOSITIONEach soft capsule contains: Active ingredient. Calcitriol …

Calcium Lactate Magnesium Oxide . Zinc Oxide …. Inactive ingredients: Medium chain triglyceride, Lecithin, Partially hydrogenated soybean oil, White beeswax, Ethanol 95°, Butylate hydroxy toluen, Butylate hydroxy anisol, Gelatin, concentrated glycerin, D- sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Methylparaben, Propylparaben, Titanium dioxide, Red color No. 40 ,Yellow color No. 5, Purified water. @®PHARMACODYNAMICSCalcitriol has the greatest biological activity ofthe known vitamin Dmetabolites and isnormally formed inthe kidneys from its immediate precursor, 25- hydroxycholecalciferol. In physiological amounts itaugments the intestinal absorption ofcalcium and phosphate and plays a significant part in the regulation ofbone mineralisation. The defective production ofcalcitriol inchronic renal failure contributes tothe abnormalities of mincral metabolism found in that disorder.Magnesium isanextremely important macro-mineral. Itisinvolved inhundreds of enzymatic reactions in the body. Magnesium isimportant inacalcium supplement because itmediates the conversion ofVitamin Dinto ausable form. Zinc isalso important for the uptake ofcalcium by the body inaddition to playing acritical role insupport ofthe immune system.

ingle oral dose of 0.25-0.75 meg Calcitriol were found within 2-4 jects.
ortinthe blood atphysiological concentrations, calcitriol ismostly ¢ific vitamin Dbinding protein (DBP), but also, toalesser degree, and albumin. At higher blood calcitriol concentrations, DBP
Calcitriol isinactivated in both the kidney and the intestine, through the formation ofanumber ofintermediates. EliminationThe reported elimination half-life ofcalcitriol inserum isbetween 5and 17 hours innormal subjects, but may extend tobetween 18and 44hours inpatients with severe chronic renal failure. However, the pharmacological effect of a single dose of calcitriol lasts atleast 4days. Calcitriol isexcreted inthe bile and issubject toenterohopatic circulation. Calcium lactate Calcium isabsorbed mainly from the small intestine by active transport and passive diffusion. About one-third ofingested calcium isabsorbed although this can vary depending upon dietary factors and the state ofthe small intestine; also absorption isincreased in calcium deficiency and during periods of high physiological requirement such asduring childhood orpregnancy and lactation. 1,25-Dihydroxycholecalciferol (calcitriol), ametabolite ofvitamin D,enhances the active phase ofabsorption. Excess calcium is predominantly excreted renally. Unabsorbed calcium is climinated inthe facces. Minor amounts are lost inthe sweat, skin, hair, and nails. Calcium crosses the placenta and isdistributed into breast milk. Magnesium oxide and Zinc oxide are absorbed mainly from the gastrointestinal. @INDICATIONSCAORIN has been used pharmacologically toreverse the disorder ofcalcium metabolism seen in patients with chronic renal failure, and to treat renal osteodystrophy, hypocalcemia associated with hypoparathyroidism, vitamin D—

loãng xương. @®LIEU LUONG VA CACH DUNG 1-2 viên/ngày tùy theo nhu cầu của bệnh nhân. $CHÓNG CHỈ ĐỊNH Không được dùng CAORIN cho bệnh nhân tăng calci-huyết hoặc có bằng chứng vềđộc tính của vitamin D. Chống chỉ định cho bệnh nhân quá mẫn cảm với thuốc (hoặc các thuốc cùng nhóm) hoặc các thành phân của thuốc. ®THẬN TRỌNG iv Tang calci huyết tự phát. V Trẻ nhỏ phải được theo dõi kỹcủa thay thuốc. Bệnh mạch vành, suy yếu chức năng thận vàxơ cứng động mạch, đặc biệt ở
me st Thicu nang tuyên cận giáp. ® TƯƠNG TÁC THUỐC – Cholestyramine: Cholestyramine lam giảm sự hấp thu qua ruột của các vitamin tan trong lipid, như vậy cóthể cản trở sựhấp thu của CAORIN qua ruột. – Phenyltoin/ Phenobarbital: Phối hợp với phenyltoin (hoặc với Phenobarbital) không cóảnh hưởng tới các nồng độ của calcitriol trong huyết tương, nhưng cóthể làm giảm nông độ của 25(OH)D3 nội sinh trong huyết tương do làm tăng chuyển hóa. Vì mức caleitriol trong máu bị giám nên cần dùng CAORIN cao hơn khi phối hợp với pheny]toin hoặc phenobarbital. – Cae thiazid: Các thiazid thúc đấy sự ting calci-huyét do làm giảm đào thai calei qua nước tiểu. Một sốtrường hợp cho thấy phối hợp các thiazid với CAORIN sẽgây tăng calci-huyết. Vìvậy, phải thận trọng khi phối hợp 2loại thuốc này. -_Không nên dùng đồng thời CAORIN với các glycosid trợ tim vìđộc tính của glycosid trợ tim tăng dotăng calei huyết, dẫn đến loạn nhịp tim. $PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BU -_Các nghiên cứu vẻđộc tính trên thú vật không cho các kết quả thuyết phục, không cónhững nghiên cứu cókiểm soát tương đối ởngười vẻtác dụng của calcitriol cónguồn gốc ngoại sinh trên thai kỳvà sự phát triển của bào thai. Do đó, chỉ sửdụng caleitriol khi lợi ích điều trịcao hơn nhiều so với nguy cơ có thểxảy racho bào thai. -_Caleitriol cónguồn gốc ngoại sinh được bài tiết qua sữa mẹ. Người mẹ đang cho con bauống calcitriol phải theo đối nông độcalcium huyết thanh của mẹ vàtrẻ. @TAC DUNG PHU Những tác dụng cóhại của CAORIN tương tựnhư những phản ứng gặp khi dùng quá liều vitamin D.Những dấu hiệu vàtriệu chứng hoặc đến sớm hoặc đến muộn của ngộ độc vitamin Dđikèm tăng calei huyết bao gồm: ~Đến sớm: ốm yếu, nhức đầu, buồn ngủ, buồn nôn, nôn, khô miệng, táo bón, đau cơ, đau xương, vịkim loại, chán ăn, đau vùng bụng, đau dạdày. -Đến muộn: đái nhiều, khát nhiều, chán ăn, sụt cân, đái đêm, viêm kết mạc (calci hóa), viêm tụy, sợánh sáng, chảy nước mũi, ngứa, sốt, giảm dục năng, tăng nông độ BUNm albumin-niệu, tăng cholesterol-máu, tăng SGOT (AST) và SGPT (ALT), calei hóa lạc chỗ, nhiễm calci thận, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, loạn dưỡng, rối loạn giác quan, mất nước, lãnh đạm, ngừng lớn, nhiễm khuẩn đường tiết niệu vàhiếm gặp bệnh tâm thân rõràng. *Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.
®QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Quá liều CAORIN có thể gây tăng calci-huyết và có khi bịtăng calci-niệu. Vì vậy mỗi khi điều chỉnh liều lượng trong điều trị sớm theo định kỳ với các khoảng cách đều đặn, cần xét nghiệm nồng độcalci trong huyết thanh. Dùng quá liều kẽm cóthể dẫn tới các triệu chứng quá liều như buồn nôn, nôn nghiêm trọng, mất nước/ hiếu động vàthiếu máu nguyên bào sắt (thứ phát do kẽm làm mắt đồng). Điều trị: Ngừng thuốc, ngừng bổ sung calci, duy trì khẫẩu phần ăn có ítcalci, uống nhiều nước hoặc truyền dịch. @BAO QUAN: Trong hép kin, &nhiệt độphòng.
9THỜI HẠN SỬ DỤNG: 36tháng kểtừngày sản xuất.
*Không dùng thuốc hết thời hạn sử dụng.
®ĐÓNGGÓI: Hộp chứa 5vỉ x10viên nang mềm.
TIEU CHUAN AP DUNG: Nha san xuat.
Sân xuất tại Cty TNHH PHIL INTER PHARMA Số25, đường sé8,VSIP, Thuận An. Bình Dương.
dependent rickets, and osteoporosis. ©DOSAGE AND ADMINISTRATION 1-2 capsules aday asper the requirement ofthe patients. ®CONTRAINDICATIONSCAORIN should not be given to patients with hypercalcemia orevidence of vitamin Dtoxicity. Use ofCAORIN inpatients with known hypertensitivity to CAORIN (or drugs ofthe same class) orany of the inactive ingredients is contraindicated.@®PRECAUTIONSIdiopathic hypercalcaemia. Pediatric doses must be individually monitored under close medical supervision. Coronary disease, renal function impairment and arteriosclerosis, especially in the elderly. Hypoparathyroidism.@INTERACTIONS – Cholestyramine: Cholestyramine has been reported to reduce intestinal absorption of fatsoluble vitamins; assuch itmay impair intestinal absorption ofCAORIN – Phenyltoin/ Phenobarbital: The coadministration of phenytoin or phenobarbital will not affect plasma concentrations ofcalcitriol, but may reduce endogenous plasma levels of25(OH)D3 by accelerating metabolism. Since blood level calcitriol will bereduced, higher doses ofCAORIN may benecessary ifthese drugs are administered simultaneously. – Cac thiazid: Thiazides are known toinduce hypercalcemia by the reduction ofcalcium excretion inurine. Some reports have shown that the concomitant administration ofthiazides with CAORIN causes hypercalcemia. Therefore, precaution should betaken when coadministration necessary. – Should not concurrently use CAORIN and cardiac glycosides because the toxic effects ofthe cardiac glycosides are enhanced by hypercalcemia and that may result incardiac arrhythmias. @®PREGNANCY AND LACTATION – Studies ofreproductive toxicology inanimals have not yielded unequivocal findings, and no controlled studies on the effect ofexogenous calcitriol on pregnancy and foetal development have been performed inhuman subjects. Consequently Calcitriol should be given only when the potential benefit has been weighed against the possible hazard tothe foctus. – Itshould be assumed that exogenous calcitriol passes into breast milk. Mothers may breastfeed while taking Calcitriol, provided that the serum calcium levels ofthe mother and infant are monitored. SIDE EFFECTS Adverse effects ofCAORIN are ingeneral similar tothose encountered with excessive vitamin Duptake. To early and late signs and symptoms ofvitamin D intoxication associated with hypercalcaemia include: ~Early: weakness, headache, somnolence, nausea, vomiting, dry mouth, constipation, muscle pain, bone pain, metallic taste, and anorexia, abdominal pain orstomach ache. -Late: polyuria, polydipsia, anorexia, weight loss, nocturia, conjunctivitis (calcific), pancreatitis, photophobia, rhinorrhea, pruritus, hyperthermia, decreased libido, elevated BUN, albuminuria, hypercholesterolemia, elevated SGOT (AST) and SGPT (ALT), ectopic calcification, nephrocalcinosis, hypertension, cardiac arrhythmias, dystrophy, sensory disturbances, dehydration, apathy, arrested growth, urinary tract infections, and rarely, overtpsychosis. *Inform your doctor orpharmacist incase ofany adverse reactions related to drug use. ©OVERDOSE AND TREATMENT OF INTOXICATION Excessive dosage of CAORIN may include hypercalcemia and insome instances hypercalciuria. Therefore early inthe treatment during dosage adjustment, serum calcium should bedetermined periodically atregular intervals. Excessive intake ofzinc may lead tooverdosage symptoms like nausea, serve vomiting, dehydration/restlessness and sideroblastic anaemia (secondary tozinc incluced copper depletion) Treatment: Withdrawal ofboth the drug and calcium supplements, maintenance oflow-calcium dict, administration oforal orIVfluids. @STORAGE: Tight-containers atroom temperature. ‘©SHELF LIFE: 36months since manufacturing date. *Do not use after expiry date. ®PACKING: Box contains 5blisters x10soft capsules. ®SPECIFICATION: Home standard.
Manufactured by PHIL INTER PHARMA Co., LTD. No. 25, Street No. 8,VSIP, Thuan An, Binh Duong.

Ẩn