Thuốc Cao xoa Hiệu con công: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao xoa Hiệu con công
Số Đăng KýV255-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMenthol; Long não; Tinh dầu Bạch đàn; Tinh dầu Bạc hà- 20,0g; 20,0g; 12,0ml; 26,0ml
Dạng Bào ChếCao xoa
Quy cách đóng góiChai 20g, 40g. Hộp thiếc 8g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở Hồng Phúc 22C Đường số 12, KP2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở Hồng Phúc 22C Đường số 12, KP2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Re
NHAN
CHAI
CAO
XOA
HIEU
CON
CONG
CO
SỞ
HỒNG
PHÚC
19fh

`
QU
AP
dau:

Nhãn
chai
cao
xoa
loại
40g
FORMULAR:
Chai
40g
-Menthol
(mentholum)
6g
-Long
Não
(Camphora)
8g
A -Tinh
đầu
Bạch
Đàn
(Oteum
Eucalypti)
4,0m
Hani))
-Tình
dầu
Bạc
Hà(Oleum
Monihae
arenaiz)
10,4ml
Sq)
-Vaselin
(Vaseium
album)
3.2g
+Parafin
rn(Hard
Parafin)
Va409
BO Y TE
AN LÝ DƯỢC
HE DUYET
Whol aL sl aS 2AR,

FORMULAR:
Chai
40g

TP.HCM
ngày
I6
tháng
4
năm
2012
DSTH.
Quản

chuyên
môn
về
dược
tamm
2⁄4 bài
TM
HỒ
2C
Đường
Số
12,
KP2,
MST:03O

NG
LS
pete
2188100

z >2 3g

QUY
CÁCH
HỘP
ĐỰNG
CAO
XOA
HIỆU
CON
CÔNG

SỞ
HỒNG
PHÚC
(LOẠI
40g)
4.5cm
V

?ER
®J
í
#E
ZL
SBK
:
SKS: HD
:36
THANG

SỞ
HỒNG
PHÚC
Q.Binh
Tân,
TP.HCM

KHÔNG
ĐƯỢC
UỐNG
CAO
XOA
4.5cm
Vv
Bảo
quản
trong
nhiệt
độ
25°C
-35°C
Lưu
ý:để
xa
tẩm
tay
của
trẻ
em
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
ĐỀ:
22C
Đường
số12,
KP2,P.An
Lac
A,

4.5cm
CONG
DUNG:
Chóng
mặt
-Nhức
đầu
-Ho
Cảm.
Sổ
mũi,
nhức
moi
tay
chan,
bịcôn
trùng
muối
đốt.
CÁCH
DÙNG:
Rửa
sạch

lau
khô
vùng
da
trước
khi
bôi,
xoa
cao
lên
chỗ
TaLIEU
DONG:
om
3-4
lần
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH:
Không
được
uống,
không
dùng
cho
trẻ
em
dưới
5
,Phụ
nữ

|có
thai,
sản
phụ
sau
khi
sinh

cho con bú
INDICATIONS
:Headache,
rheumatism
neuralgle
Insect
bites
&stings
cramps.
KHÔNG
ĐƯỢC
UỐNG
CON
CÔNG
aN

45cm

2.5cm Gốc
Cao
Xoa
Mac
Phsu

|
FORMULAR:
Chai
40g
=Menthol
(mentholun)
8g
-Long
Nao
(Camphora)
8g
«Tinh
du
Bgeh
Bàn
(Oleum
Euca)pt)
4,8
-Tĩnh
dầu
Bạc
Hà(Cleum
Menthe
arensis)
10,4m|
-Vaselin
(Vaselum
abum)
429
-Parafin
ran(Hard
Parain
Vđ40g
KHÔNG
ĐƯỢC
UỐNG
CAO
XOA

v
4.5cm
an

[Uiifiẹ[ìurna/0ri
th
KHÔNG
ĐƯỢC
UỐNG
CONCONG
Hi
2.5cm
CAO
XOA
a.f

6.5cm

[P.HCM
ngày
16
thang
4năm
2012
DSTH.
Quản

chuyên
môn
về
dược

Vv

aN

45cm
[2/7

HONG
PHUC
22
Đường
Số
12,
KP2,
P.An
Lạc
A,Q.Bình
Tân
ImMST:0302188100

QUY
CÁCH
HỘP
ĐỰNG
CAO
XOA
HIỆU
CON
CÔNG

SỞ
HỒNG
PHÚC
(LOẠI
20g)

Gốc
Cao
Xoa
Mac
Phsu

zh
#J#ñ
#&
šL
|U011011/101D0U511000111U
SDK
:
SKS
:
,
Rửa
sạch
vàlau
khô
vùng
da
HD
:36
THÁNG
trước
khi
bôi,
xoa
cao
lôn
chỗ
Bảo
quân
trong
nhiệt
độ25C
-35’0
|
PÍđau.
!
Lưu
ý:đểxatắm
tay
của
trẻem
Liêu
one
Đọc
kỹhướng
dẫnsửdụng
trước
khidùng
|CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH:
2
A
Không
được
ngdin

SỞ
HỒNG
PHÚC
cho
trẻ
em
dưới
5
tuổi,phụ n
„ |
cỏthai,
sản
phụ
sau
khi
sinh
ĐC:
22C
Đường
số12,KP2,
P.An
Lac
A,
QBình
Tân,
TP.HCM
?
=
=
i

FORMULAR:
Chai
20g
|
Menthol.
(mentholum)
4%
~Long
No(Camphora)
iy
-TỉnhdẫuBạch
Ban(an
Euzjjð)

24ml
-TìnhdẫuBạcHả(Jeun
Mơihae
Zessj
52ml
|_Yeealh
(Vasalium
album)
1,69
|
+Parafin
rin(Had
Parain}
Vú?
bịcôn
trùng
muỗi
đốt.
vàcho
con

INDICATIONS
:Headache,
rheumatism
neuralgie
Insect
bites
&stings
cramps.
KHÔNG
ĐƯỢỌC
UỐNG
CON
CÔNG

KHONG
DUOC
UONG
CAO
XOA
KHONG
DUOC
UONG
CON
CONG
KHONG
DUOC
UONG
CAO
XOA

4.8cm
x
TP.HCM
ngày
16
tháng
4
năm
2012
DSTH.
Quản

chuyên
môn
về
dược
2⁄ư—“————————___S5
Bùi
Thị
Bạch
Loan.

SỞ
SẲN
XUẤT
CAO
XOA
HONG
PHUC
22C
Đường
Số
12,
KP.2,
P.An
Lạc
A,0.8ình
Tân
-0302188100
3.5cm

HUONG DAN SU DUNG
CAO XOA HIEU CON CONG
Qui cách đóng gói: Chai 40g, Chai 20g, Hộp 8g
Thành phần: Menthol (mentholưm) 20,0 g
Long nao (Camphora) 20,0 g
Tinh dau Bach dan (Oleum Eucalypti) 12,0 ml
Tinh dau Bac ha (Oleum Menthae arensis) 26,0 ml
Tac dung:
-_ Điều trị các chứng sưng hàm, đứt tay, các thương tích ngoài da.
– Làm tiêu độc tố do kiến, muỗi, các côn trùng cắn.
-_ Điều trị các chứng do nhiễm lạnh, đau bụng lạnh, số mũi, nghẹt mũi,
nhức đầu.
Chỉ định điều trị:
– Chứng sưng hàm, đứt tay, các thương tích ngoài da.
– Ngứa do côn trùng cắn.
– Số mũi, nghẹt mũi, nhức đầu, nhiễm lạnh, đau bụng lạnh.
Chống chỉ định:
– Trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt
cao.
– Vết thương hở, vùng mắt, vùng vú khi cho con bú.
Cách dùng:
Xoa nhẹ 1- 2 lần/ngày một lượng cao xoa lên vùng điều trị.
Tác dụng phụ: Chưa tìm thấy tác dụng phụ.
Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất
Bảo quản:
Đề nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Nhà sx: Cơ sở sản xuất Hồng Phúc
Trụ sở: 22C Đường số 12, KP2, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Ngày/£ tháng!? năm ¿o1Z
Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
wen —~

|
sO §SAN XUAT CAO XOA
PHU C
~~ —. 220 Dườn số 42, KP-2, P.AnLac A,0.8ình Tân
021
Bur 7 Babe 28199)

Ẩn