Thuốc Cao khô Actisô: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao khô Actisô
Số Đăng KýVD-18179-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngcao actisô (1g cao chiết từ 25g Lá tươi Actisô)-
Dạng Bào Chếcao khô
Quy cách đóng góiThùng carton chứa 4 túi x 5 kg, 2 túi x 10 kg, 1 túi 15 kg; bao dệt PP chứa 1 túi 15 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
py yg

Ap2-X THỊ nCủ Chi- TP. Hồ Chí Minh cS
ức CÔNG TY
on c6 PHAN
V2 BV PHARMA / 7 – Ba
AY AU NHAN SAN PHAM
BO Y TE + ⁄
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
” Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây – Huyện Củ Chi -Thành Phố Hồ Chí Minh Lân đâu:„4ÿ…L.9.L….L..2L…
CAO KHÔ ACTISÔ
^ (Extractum Cynarae siccum )

Khôi lượng đóng sói: kg
Hàm lượng: Hợp chất phenolic toàn phần tính theo Cynarin >3,5 %
Số đăng ký:
Số lô sản xuẤt:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bo quản: Nhiét độ trong khoảng 15°C -30°C, tránh ẩm.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nouyin Vin Chank

Ẩn