Thuốc Vedanal fort: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVedanal fort
Số Đăng KýVD-27352-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Acid fusidic ; Hydrocortison acetat – 100mg; 50mg
Dạng Bào ChếKem bôi da
Quy cách đóng góiHộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần tập đoàn Merap Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần tập đoàn Merap Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
06/07/2017Công ty cổ phần tập đoàn MerapHộp 1 tuýp 10 gam;60000Tuýp
†N- 20562 –
VEDANAL Cream -5g
C0 M0 Y0 K20 BR 100 M85 Y35 K25
Thành phần: Mỗit
Sảnxuất @#MERAP Công TyCó Phản TậpĐoàn Merap
VEDANAL FORT

CÔNG TY
CO PHAN

Thành phần: Mỗituýp 5gchứa: Acid fusidic = Hydrocortisone acetate………………………………………. S0mg. Chỉđịnh, liềudùng -cách dùng, chống chỉđịnh, tác
dụng không mong muốn, cácthông tinkhác: Xinxemtờhướng dẫnsửdụng Dạng bàochế: Kem bôingoài da Quycách: Hộp1tuýp5g

Thuộc bề
dite
Composition: Each 5 g tube contains: Fusidic acid…………………….. kẻ Hydrocortisone acetate ……… SŨTQ Indications, dosage —administration, contraindica- tions, adverse reactions, andother informations: Seepackage insert Dosage form: Cream forexternal use Package size: Boxof1tubeof5g
L404
TWNVG3A
Yi
TT

VEDANAL FORT

UWDO-Z†25Ở -4f
AS

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC
Đá PHÊ DUYỆT
Lan daiu:.26.1.06.. COLE

Bảoquản: Nơikhô,dưới 30 °C,tránh ánhsáng trựctiếp Hạndùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất SDK:TCCL: TCCS Đểxatằmtaytrẻem Đọckỹhướng dẫnsửdụng trước khidùng
Sảnxuấtbởi:CôngTyCốPhầnTậpDoanMerap TânTiến-VănGiang-HưngYên-ViệtNam-www.merapgroup.com
5g
Specification: Manufacturer’s Storage: Dryplace, below 30°C,protect fromdirect light Shelf-life: 36 months fromthedateofmanufacturing Keep outof the reach ofchildren Carefully read theinsert paper before use
MO
‘Manufactured by:Merap Group Corporation TanTien-VanGiang-HungYen-VietNam-www.merapgroup.com

VEDANAL Cream -10g
C0 M0 Y0 K20 “so M85 Y35 K25
Thành phần: Mỗ Acid fusidic Hyd Tat)
Sảnxuất gyMERAP Céng TyCéPhan Tap Doan Merap
VEDANAL FORT
Acid fusidic … si 200mg Hydrocortisone acetate .. .100mg Chỉ định, liều dùng -cách dùng, chống chỉđịnh, tác dụng không mong muốn, cácthông tinkhác: Xinxem tờhướng dẫnsử dụng Dạng bảo chế: Kem bôingoài da Quy cách: Hộp 1tuýp 10 g

Rx-Thudc don
Thuôc bôi ngoài da

10 g

Bảo quản: Nơikhô, dưới 30°C,tránh ánhsáng trực tiếp Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất SDK:TCCL: TCCS Đểxatầm taytrẻem Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
Sảnxuấtbởi:Công TyCổ PhầnTậpĐoàn Merap TânTiến-VănGiang -HưngYên-ViệtNam-www.merapgroup.com
VEDANAL FORT Acid fusidic 2
2 MrRAP
Composition: Each 10gtube contains: Fusidic acid ………… koäe Hydrocortisone acetate . B2 d2 TUTYE) Indications, dosage -administration, contraindica- tions, adverse reactions, and other informations: See package insert Dosage form: Cream forexternal use Package size: Box of1tube of10g

Rx-Pres
For external use
Fusidic Acid 29
Ye PRTOF
Rah
hee
7)

%-Hydrocortisone acetate 1
Specification: Manufacturer’s Storage: Drypiace, below 30°C,protect from direct light Shelf-life: 36months from thedate ofmanufacturing
Keep outofthereach of children Carefully read theinsert paper before use
Manufactured by:Merap Group Corporation TanTien-VanGiang-HungYen-VietNam-www.merapgroup.com
VEDANAL FORT rocortisone acetate 1%

1H01
TVNVG3A
VEDANAL Cream -15g
C0 M0 Y0 K20 se M85 Y35 K25
300 mg 15(
Sảnxuất Ñ’@MERAP rR eeOe ee ry)
Ta
Thành phần: Mỗituýp 15 g chứa: Acid fusidic………………….. N1 21a1225&i.71szs2 Oe EN, Fiydrcuoriiscne acetate s .150mg Chỉ định, liều dùng -cách tên: ieee ctchinidinh, tac dụng không mong muốn, cácthông tinkhác: Xinxem tờhướng dẫnsửdụng Dạng bào chế: Kem bôingoài da Quy cách: Hộp 1tuýp 15g

Thudc béi ngoai da

Bảo quản: Nơikhô, dưới 30 °C,tránh ánhsáng trực tiếp Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất SDK:TCCL: TCCS Đểxatầm taytrẻem Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
Sản xuấtbởi:CôngTyCổPhầnTậpĐoàn TânTiến-VănGiang -Hưng Yên-ViệtNam-www.merapgroup.com
VEDANAL FORT -Hydrocortisone acetate 1

Composition: Each 15 g tube contaii Fusidic acid… …300mg tac: acetate .. ` ..150mg Indications, dosage —= kietraHon, contraindica- tions, adverse reactions, and other informations: See package insert Dosage form: Cream forexternal use Package size: Box of1tube of15g

For external use
15g
Specification: Manufacturer’s Storage: Dryplace, below 30°C,protect from direct light Shelf-life: 36months from thedate ofmanufacturing
Keep outofthereach ofchildren Carefully read theinsert paper before use
Manufactured by: Group Corporation TanTien-VanGiang -Hung Yen -VietNam-www.merapgroup.com
VEDANAL FORT Fusidic Acid 2%-Hydrocortisone acetate
NY dealt

Rx—Thuốc bán theo đơn Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ..
Thuốc bôi ngoài da
VEDANAL FORT
Acid fusidic 2% -Hydrocortisone acetate 1%
THUÓC CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ – –
ĐẺ XA TÀM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
THÀNH PHÀN
Mỗi gam chứa:
Acid fusidic 20 mg Hydrocortisone acetate 10 mg Ta duoc: Cetostearyl alcol, medium chain triglycerid, PEG-100 stearat, glyceryl monostearat, acid hydrocloric 1N,
tocopheryl acetat, glycerin, ethanol 96%, propylen glycol, natri edetat, kali sorbat, cetomacrogol 1000, nu tinh
khiết
MÔ TẢ DẠNG BÀO CHÉ Kem bôi ngoài da màu trắng, kem mềm mịn, đồng nhất và được đóng gói trong tuýp nhôm, có nắp nhựa HDPE
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1tuýp 5g Hộp 1tuýp 10 g
Hộp 1tuýp 15 g THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ? -Kem VEDANAL FORT được chỉ định trong điều trịviêm da, bao gồm viêm da dịứng và viêm da tiếp xúc, có
nhiễm khuẩn nghỉ ngờ hoặc xác định nhạy cảm với acid fusidic -Do có chứa hydrocortisone, thuốc kem VEDANAL FORT đặc biệt thích hợp trong những trường hợp cần
corticosteroid tác dụng yếu, bao gồm những bệnh lýviêm da ởmặt và ởda trẻ em -VEDANAL FORT thích hợp khi dùng ởmặt và tay về mặt thằm mỹ và tiện lợi khi dùng ởnách và bẹn cũng như
các vùng nếp gấp da NÊN DÙNG THUÓC NÀY NHƯ THÉ NÀO?
Đường dùng
Chỉ bôi ngoài da
Liều dùng Bôi một lượng kem mỏng lên vùng da tổn thương 2lần/ngày, buổi sáng và buổi tối hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ
Cách dùng -Thuốc chỉ bôi ngoài da. Không được nuốt. Không bôi lên mắt và niêm mac
-Tháo nắp. Kiểm tra niêm phong còn nguyên vẹn trước khi sử dụng thuốc lần đầu
-Sau đó, quay ngược nắp nhựa và ấn mạnh nắp vào phần niêm phong
-Rửa tay trước khi sử dụng thuốc. Bôi thuốc nhẹ nhàng trên vùng da cần điều trị. Nếu sử dụng thuốc trên mặt,
tránh bôi thuốc vào mắt -Rửa tay sau khi sử dụng thuốc, trừ khi thuốc được sử dụng điều trịởtay
-Nếu vô tình thuốc dính vào mắt, hãy rửa sạch với nước lạnh ngay lập tức. Sau đó, rửa mắt với thuốc rửa mắt;
cay mắt, nhói đau có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ vầnđề nào về tầm nhìn hoặc đau mắt xảy ra hãy liên hệ với bác
sỹ ngay lập tức
Thời gian điều trị
-Thời gian điều trịthông thường làtrong vòng 2tuần. Các triệu chứng của da sẽ cải thiện sau một vài ngày sử
dụng kem. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau 7ngày thì cần ngừng sử dụng và liên hệ bác sỹ
KHI NAO KHONG NEN DUNG THUOC NAY?
-Bệnh nhân có tiền sử diứng véi acid fusidic, hydrocortisone acetate hoặc bắt kỳ thành phần nào của thuốc
-Mụn trứng cá đỏ. Tình trạng đỏ và viêm trên mũi, má -Bệnh viêm da quanh miệng. Tình trạng phát ban đốm đỏ quanh miệng hoặc cằm
-Lao da hoặc bệnh giang mai -Tình trạng da chỉ gây rabởi vikhuẩn, như bỏng nước hoặc viêm da dạng chấm, điểm
-Tình trạng da gây rabởi virus (như herpes hoặc thủy đậu) hoặc nắm (bệnh nắm da bàn chân)
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
-Giống như tất cả các loại thuốc, VEDANAL FORT có thể gây racác tác dụng không mong muốn, mặc dù không
phải tất cả mọi người đều gặp phải các triệu chứng này
-Liên hệ với trung tâm ytếgần nhát để được hỗ trợ ytế khẩn cấp
nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: Khó
thở, mặt hoặc cổ bịsưng lên, phát ban nặng trên da -Các tác dụng không mong muốn chủ yếu gặp phải làcác vấn đề về da
Thường gặp (có thể ảnh hưởng íthơn 1trong số 10 người): Kích ứng tại chỗ sử dụng (bao gồm đau, rát, ngứa,
đau nhức và đỏ da)
Ítgặp (có thể ảnh hưởng íthơn 1trong số 100 người): Ngứa phát ban và
viêm da ởkhu vực sử dụng thuốc, tình
trạng chàm xấu đi, phát ban da (

Trang 1/4

-Một số tác dụng không mong muốn được biết tới làgây rabởi hydrocortisone (steroid) một thành phần của thuốc
như: Tuyến thượng thận hoạt động không đúng (dấu hiệu làmệt mỏi, trầm cảm và loâu), tăng nhãn áp, mỏng da,
phát ban đốm đỏ quanh miệng hoặc cằm, vết rạn da, lộtĩnh mạch nông trên da, da bịđỏ, nám da, những thay đổi
trong sự phát triển của lông, đổ quá nhiều mồ hôi
-Hãy nói chuyện với bác sỹ, dược sỹ hoặc ytánếu gặp phải bắt kỳ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng
thuốc, bao gồm các tác dụng không mong muốn không được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này. Các tác
dụng phụkhác không được liệt kê ởtrên có thé xảy raởmột số bệnh nhân
-Thông báo cho bác sỹ nếu bạn cảm thấy không khỏe
NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUÓC HOẶC THỰC PHÁM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUÓC NÀY?
-Chưa có báo cáo
-Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ nếu bạn đang dùng, đã dùng gần đây hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc
nào khác
CÀNLÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUÓC?
-Nếu bạn quên một liều thuốc, dùng ngay khi nhớ rahoặc bỏ qua liều đã quên nếu gần sát thời gian sử dụng liều
kế tiếp. Không sử dụng gấp đôi liều thuốc để bù cho liều đã quên
-Nếu còn băn khoăn hãy hỏi ýkiến bác sỹ hoặc dược sỹ
BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp
NHỮNG DÁU HIỆU HOẶC TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUÓC QUÁ LIỀU
Chưa có báo cáo về những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CÁO
-Quá liều rất hiếm khi xảy ra
~Nếu vô tình bôi quá nhiều hoặc nuốt phải một lượng nhỏ kem VEDANAL FORT thường không gây rabất kỳ vấn
đề gì. Nếu cảm tháy lolắng hoặc nuốt phải một lượng lớn kem VEDANAL FORT hãy liên lạc với bác sỹ
THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC
-Tránh dùng thuốc dài ngày liên tục
-Tùy thuộc vào vịtrí bôi thuốc, hấp thu toàn thân của hydrocortisone acetate cần được xem xét trong quá trình
điều trị
-Do thành phần chứa corticosteroid, thuốc nên được sử dụng cẩn thận khu vực gần mắt. Tránh để kem dính vào mắt
-Ức chế ngược trục hạ đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA) có thể xảy rasau sự hấp thu toàn thân của corticosteroid
bôi ngoài da có hoặc không sử dụng biện pháp băng kín
-Thận trọng khi dùng thuốc ởtrẻ em vìcorticosteroid bôi ngoài da ởtrẻ em có thể gây ức chế trục HPA và hội
chứng Cushing hơn ởngười lớn do nhạy cảm hơn
-Thận trọng khi dùng thuốc ởtrẻ em vìcorticosteroid bôi ngoài da ởtrẻ em có thể gây ức chế trục HPA và hội
chứng Cushing hơn ởngười lớn do nhạy cảm hơn
-Đã có báo cáo về việc kháng thuốc của vikhuẩn Síaphylococcus aureus khi sử dụng acid fusidic 2% tại chỗ.
Cũng như với tất cả các kháng sinh, sử dụng kéo dài hoặc lặp lại có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Giới hạn
thời gian điều trịvới dạng thuốc bôi ngoài da acid fusidic và hydrocortisone acetate không quá 14 ngày sẽ giảm
nguy cơ kháng thuốc
-Việc giới hạn điều trị cũng ngăn ngừa các nguy cơ gây rabởi tác dụng ức chế miễn dịch của corticosteroid có
thé che dấu bắt kỳ triệu chứng tiềm ẫn của nhiễm trùng do vikhuẩn
kháng kháng sinh. Việc dùng thuốc không nên
kéo dài hơn 7ngày nếu triệu chứng lâm sàng không được cải thiện
-VEDANAL FORT chứa corticosteroid, không được khuyến khích sử dụng trong các trường hợp sau: Teo da, loét
da, trứng cá thông thường, giãn tĩnh mạch nông, ngứa quanh hậu môn và bộ phận sinh dục. Tránh tiếp xúc với
vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm như mũi, tai, môi hoặc bộ phận sinh dục trừ khi có ýkiến bác sỹ. Như
với tất cả các corticosteroid, tránh sử dụng kéo dài trên mặt
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ
-Chỉ sử dụng VEDANAL FORT cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết
-Thuốc sử dụng được cho
phụ nữ cho con bú. Tránh bôi thuốc vào vùng ngực khi đang cho con bú
ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
-Kem bôi ngoài da VEDANAL FORT không có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe
và vận hành máy móc KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ
mu phải bất cứ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng thuốc (Xem phần TÁC DỤNG KHÔNG MONG
MUON)
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sỹ hoặc dược sỹ
TIÊU CHUẢN: Tiêu chuẩn cơ sở HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Sản xuất bởi Ñ MERAP crour
Công TyCổ Phần Tập Đoàn Merap Tân Tiến -Văn Giang -Hưng Yên -Việt Nam Wwww.merapgroup.com

Trang 2/4

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộy tế
CÁC ĐẶC ĐIỄM DƯỢC LÝ
Dược lực học Nhóm dược lýtrịliệu: Corticosteroid, yếu, kết hợp với kháng sinh
Ma ATC: DO7CA01 VEDANAL FORT kết hợp tác dụng kháng khuẩn của acid fusidic với tác dụng chống viêm, ngứa của hydrocorti-
sone acetate Acid fusidic làkháng sinh có cấu trúc steroid, thuộc nhóm fusidanin, có tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn, chủ yếu
tác dụng lên vikhuẩn Gram dương
Cơ chế tác dung Acid fusidic ức chế vikhuẩn tổng hợp protein thông qua ức chế một yếu tốcần thiết cho sự chuyển đoạn của các
don viphụ peptid và kéo dài chuỗi peptid. Mặc dù acid fusidic có khả năng gây ức chế tổng hợp protein trong tế
bào động vật có vú nhưng do khả năng thâm nhập kém vào tếbào chủ nên thuốc tác dụng chọn lọc chống các vi
khuẩn nhạy cảm
Hydrocortisone làcorticoid được tiết ra từ tuyến vỏ thượng thận thuộc nhóm glucocorficoid có tác dụng chống
viêm, chống dịứng, chống ngứa và ức chế miễn dịch
hỗ khán
Acid fusidic tác dụng tốt trên các chủng Sfaphylococus, đặc biệt làS.aureus và S.epidermidis (bao gồm cả những
chủng kháng methicillin), Nocardia asferoides và nhiều chủng Clostridium cũng rất nhạy cảm với thuốc. Các
chiing Streptococus va Enterococcus itnhay cam hơn. Acid fusidic nồng độ 0,03 -0,12 mcg/ml ức chế gần như tất
cả các chủng Sfaphylococcus aureus
Hau hét các chủng Gram âm đều không nhạy cảm với acid fusidic, tuy nhiên tác dụng tốt đối với Neisseria spp., Bacfe-
roides fragilis, Mycobacterium lerprae, và một phần trên M. tuberculosis. Thuốc không có tác dụng đối với nắm
Kháng thuốc
Kháng thuốc có thể xuất hiện ởcác chủng thông thường nhạy cảm với acid fusidic thuộc typ nhiễm sắc thể. Tỷ lệ
đột biến kháng thuốc cao invitro. Cho đến nay, chưa thấy kháng chéo với các kháng sinh khác. Acid fusidic rất dễ
bịkháng thuốc nên cần kết hợp với các kháng sinh khác
Dược động học
Trong các nghiên cứu invifro cho thấy rằng acid fusidic có thể thắm qua da người còn nguyên vẹn. Mức độ thâm
nhập phụ thuộc vào các yếu tốnhư thời gian tiếp xúc với acid fusidic và tình trạng của da. Acid fusidic được bài
tiết chủ yếu qua mật, bài tiết rất ítquanước tiểu
Hydrocortisone được hấp thu sau khi bôi tại chỗ. Mức độ hấp thu phụ thuộc vào nhiều yếu tốgồm tình trạng da
và 1trí bôi thuốc. Lượng hydrocortisone đãhap thu nhanh chóng được chuyển hóa và bài tiết qua nước tiểu
CHỈ ĐỊNH
Kem VEDANAL FORT được chỉ định trong điều trịviêm da, bao gồm viêm da dịứng và viêm da tiếp xúc, có nhiễm
khuẩn nghi ngờ hoặc xác định nhạy cảm với acid fusidic
Do có chứa hydrocortison, thuốc kem VEDANAL FORT đặc biệt thích hợp trong những trường hợp can corticos-
teroid tác dụng yếu, bao gồm những bệnh lýviêm da ởmặt và ởda trẻ em
VEDANAL FORT thích hợp khi dùng ởmặt và tay về mặt tham mỹ và tiện lợi khi dùng ởnách và bẹn và các vùng
nếp gấp da
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều dùng
-Bôi một lượng kem mỏng lên vùng da tổn thương 2lằn/ngày, buổi sáng và buổi tối. Nếu băng kín vùng da bôi
thuốc, số lần bôi thuốc có thể giảm xuống
Cách dùng -Thuốc chỉ bôi ngoài da. Không được nuốt. Không bôi lên mắt và niêm mạc
-Tháo nắp. Kiểm tra niêm phong còn nguyên vẹn trước khi sử dụng thuốc lần đầu
-Sau đó, quay ngược nắp nhựa và ấn mạnh nắp vào phần niêm phong
-Rửa tay trước khi sử dụng thuốc. Bôi thuốc nhẹ nhàng trên vùng da cần điều trị. Nếu sử dụng thuốc trên mặt,
tránh bôi thuốc vào mắt -Rửa tay sau khi sử dụng thuốc, trừ khi thuốc được sử dụng điều trịởtay
-Nếu vô tình thuốc dính vào mắt, hãy rửa sạch với nước lạnh ngay lập tức. Sau đó, rửa mắt với thuốc rửa mắt,
cay mắt, nhói đau có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ vần đề nào về tằm nhìn hoặc đau mắt xảy ra hãy liên hệ với bác
sỹ ngay lập tức
Thời gian điều trị
-Thời gian điều trịthông thường làtrong vòng 2tuần. Các triệu chứng của da sẽ cải thiện sau một vài ngày sử
dụng kem. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau 7ngày thì cần ngừng sử dụng và liên hệ bác sỹ
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
-Bệnh nhân có tiền sử dịứng với acid fusidic, hydrocortisone acetate hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
-Nhiễm trùng da nguyên phát do nắm, vỉkhuẩn, virus
-Các biểu hiện trên da liên quan đến lao
-Viêm quanh miệng và trứng cá đỏ
THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC
-Tránh dùng thuốc dài ngày liên tục
-Tùy thuộc vào vịtrí bôi thuốc, hấp thu toàn thân của hydrocorfisone acetate cần được xem xét trong quá trình
điều trị
-Do thành phần chứa corticosteroid, thuốc nên được sử dụng cẩn thận khu vực gần mắt. Tránh để kem dính vào mắt
-Ức chế ngược trục hạ đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA) có thể xảy rasau sự hấp thu toàn thân của corticoid bôi
ngoài da có hoặc không sử dụng biện pháp băng kín

Trang 3/4
š.#!< /% 2>Uv
A
‘ww.

-Thận trọng khi dùng thuốc ởtrẻ em vìcorticosteroid bôi ngoài da ởtrẻ em có thể gây ức chế trục HPA và hội
chứng Cushing hơn ởngười lớn do nhạy cảm hơn. Đã có báo cáo về việc kháng thuốc của vikhuẩn Staphylococ-
cus aureus khi sử dụng acid fusidic 2% tại chỗ. Cũng như với tất cả các kháng sinh, sử dụng kéo dài hoặc lặp lại
có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Giới hạn thời gian điều trịvới dạng thuốc bôi ngoài da acid fusidic và hydro-
cortisone acetate không quá 14 ngày sẽ giảm nguy cơ kháng thuốc
-Việc giới hạn điều trịcũng ngăn ngừa các nguy cơ gây rabởi tác dụng ức ché mién dich cla corticosteroid co
thể che dấu bat ky triệu chứng tiềm an của nhiễm trùng do vikhuẩn kháng kháng sinh. Kết hợp kháng sinh —
steroid không nên kéo dài hơn 7ngày nếu triệu chứng lâm sàng không được cải thiện
-Do tác dụng ức chế miễn dịch của corticosteroid, VEDENAL FORT có nguy cơ làm tăng nhiễm khuẩn, làm cho
các nhiễm khuẩn sẵn có nặng hơn và khởi phát các nhiễm khuẩn tiềm ẩn. Nếu các nhiễm trùng không thể được
kiểm soát với thuốc điều trịtại chỗ, nên chuyển sang điều trịtoàn thân
-VEDANAL FORT chứa corticosteroid, không được khuyến khích sử dụng trong các trường hợp sau: Teo da, loét
da, trứng cá thông thường, tĩnh mạch nông, ngứa quanh hậu môn và bộ phận sinh dục. Tránh tiếp xúc với vết
thương hở và màng nhằy. Như với tất cả các corticosteroid, tránh sử dụng kéo dài trên mặt
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ
Phụ nữ có thai
-Không có dữ liệu lâm sàng nào về sử dụng acid fusidic/ natri fusidat trên phụ nữ có thai. Tiếp xúc toàn thân khi
bôi ngoài da acid fusidic/ natri fusidate làkhông đáng kể
-Các corticosteroid không nên dùng rộng rãi, dùng số lượng nhiều và dùng dài ngày ởphụ nữ có thai do có những
bắt thường về thai đã được phát hiện trên động vật do thuốc hấp thu toàn thân
-Chỉ sử dụng VEDANAL FORT trong thời kỳ mang thai khi thật sự cần thiết
Phụ nữ cho con bú
-Không quan sát thấy ảnh hưởng đến trẻ đang bú bởi vìsự hấp thụ toàn thân khi bôi acid fusidic/ hydrocortosone
acetate trén phạm vihẹp ởphụ nữ cho con bú làkhông đáng kễ. Có thể sử dụng VEDANAL FORT ở phụ nữ cho
con bú, tránh bôi thuốc trên ngực
ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
-Kem bôi ngoài da VEDANAL FORT không có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe
và vận hành máy móc
TƯƠNG TÁC THUÓC
-Tương tác của dạng thuốc bôi ngoài da chưa được tiền hành. Tương tác với các thuốc khi sử dụng đường toàn
thân làrất nhỏ vìhấp thu toàn thân khi bôi VEDANAL FORT làkhông đáng kể
-Kiém tra dopping: Các vận động viên không được dùng các corticosteroid ngoại trừ các loại thuốc kem/ mỡ/ dung
dịch bôi ngoài da. Nếu sử dụng những loại thuốc bôi ngoài da có chứa cortiosteroid, vận động viên cần viết một
ghi chú (ychứng) trước khi tham gia thi dau
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
-Các tác dụng không mongmuốn thường gặp nhất trong quá trình điều trịlà: Phản ứng da khác nhau như ngứa,
nổi mẫn, đau và khó chịu tại chỗ bôi thuốc
-Tác dụng không mong muốn được liệt kê dưới đây theo nhóm cơ quan và tần suất. Các tần suất được xác định
như sau: Rất thường gặp (2 1/10), thường gặp (2 1/100 đến <1/10), itgap (2 1/1.000 đến <1/100), hiếm gặp (>
1/10.000 đến <1/1000), rất hiếm gặp (< 1/10.000), hoặc không biết (không thể ước tính từ các dữ liệu có sẵn). Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự độ nghiêm trọng giảm dần Rối loạn hệ thống miễn dịch Ítgặp: Phản ứng quá mẫn Rối loạn da và các mô dưới da Ítgặp: Viêm da (bao gồm viêm da tiếp xúc, eczema), phát ban (ban đỏ, mụn mủ, mụn nước, mụn nhỏ ởda, phát ban tổng quát), ngứa, chứng ban đỏ Hiếm gặp: Phù mạch, mày đay, bỏng rộp Rối loạn chung và tại chỗ bôi Thường gặp: Kích ứng và đau tại vịtrí bôi thuốc (bao gồm cảm giác rát da) Các tác dụng không mong muốn toàn thân của dạng corticosteroid nhẹ như hydrocortisone bao gồm ức chế tuyến thượng thận, đặc biệt làkhi dùng thuốc ngoài da kéo dài Tăng áp lực nội nhãn và bệnh tăng nhãn áp cũng có thể xảy rasau khi bôi corticosteroid ởvùng da gần mắt, đặc biệt làkhi sử dụng kéo dài và ởnhững bệnh nhân dễ mắc bệnhnhãn áp tiến triển Các tác dụng không mong muốn trên da của dạng corticosteroid nhẹ như hydrocortison bao gồm: Teo da, viêm da (gồm viêm da tiếp xúc, viêm da dạng trứng cá và viêm da quanh miệng), rạn da, giãn mao mạch, trứng cá đỏ, đỏ da, mắt sắc tố, chứng rậm lông và tăng tiết mồ hôi. Bằm máu cũng có thể xảy rakhi dùng corticosteroid tại chỗ kéo dài QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ Đối với dạng thuốc bôi ngoài da của acid fusidic, không có sẵn các thông tin liên quan đến các triệu chứng và dấu hiệu do sử dụng quá liều. Cushing và hội chứng suy thượng thận có thể phát triển sau khi bôi corticosteroid với số lượng lớn và trong hơn 3 tuần. Khi vô tì không có khả năng xảy ra. Tổng khối lượnG của acid fusidig trong 1tuýp VEDNAL FORT thường không vượt quá liều uống hàng ngày trong điều trịtoàn#hân. Quá liều uống đơn liều corticosteroid hiếm gặp vấn đề trên lâm sàng dụng thuốc: * Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lạifnội dúng hướng dẫn : 4# Mẹ TDLtLSN(Œ nuốt:phải kem, tác động quá liều của các hoạt chất lên toàn thân. © ee 1 Tu@œ.CỤC th ( P.TRUONG PHONG Qé Minh H ung Trang 4/4

Ẩn