Thuốc Sáng mắt: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSáng mắt
Số Đăng KýVD-24070-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa ; Hoài sơn ; Đương quy ; Cao đặc trạch tả ; Cao đặc hà thủ ô đỏ ; Cao đặc thảo quyết minh ; Cao đặc cúc hoa ; Cao đặc hạ khô thảo – 125mg; 160mg; 160mg; 40mg; 40mg;50mg; 24mg; 12,5mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góihộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/12/2017Sở Y tế Hưng YênHộp 1;10 vỉ x 10 viên nang cứng780Viên
19/04/2016Công ty cổ phần công nghệ cao Traphacohộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên720Viên
Wpo-24 04 D- AG [AS3

90025549
/sy, CONG TYX? x nm x 5 “ oi 2
/=/ co ey. NOL DUNG MAU HOP VIEN NANG SANG MAT -HOP 1 VI
CO!

axla « @
Nó, Traphaco =
| 5 ee
oS WHO 5
GMP 68 S
. =e
HỘP 1VÌ X.10 VIÊN NANG CỨNG vet
À À
TGC8.
ánh sáng. E
ĐỂ XATÂM TAYTRE EM. slozsco3s9ll6s0192 Ñ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. x
E E
SNn=< Thư địa... 125 mg Cao đặc hạt thảo quyết minh.......50 mg E œ Hoài sơn (bột)................. 460mg Cao đặchoacúchoa................24 mg E SN —T] Đương quy (bột).............. 160mg Cao đặc quả hạkhô thảo.......... 12,5 mg 4 =% Cao đặc rễtrạch tả............ 40mg Tádược.......... vừa đũ................... 1viên — “ 3 Cao đặc rễhà thủ ô đồ.....40 mg 8 op) => Các bệnh về mắt do can thận âm hư, huyết hư như: X e -Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ranắng. = 0 -Các trường hợp mắt dénóng, xung huyết, hỗtrợ trong điều trị viêm võng mạc vàviêm tuyến lộ. 5
© | -Thiwegảm. Š CG ệ -Đau đầu chóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chan, ditng, mẫn ngứa (Đặc biệt vùng đầu mặt,
*Người lớn: 3-4viênân x 2 -3lần/ngày, uống với nước đun sôi đểnguội. *Trẻ em: 1-2viên/lần x2-3lần/ngày, uống với nước đun sôi đểnguội.
Xem toahướng dẫn sửdụng.
SDK:S518 SX: CONG TY C.P CONG NGHE CAO TRAPHACO
NSX: ” Tân Quang -Văn Lâm -Hưng Yên : Tel: 04.36810724 -0321.3791016 -Fax: 0321.3991790 HD: Điện thoại liên hệ: 18006612

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Lan diu:d dnd… COG

t*L
A
KT
vỉ:
93mm
x 61
mm

S/CON

—, 002554 ~ JULIS gAS2SLos9N
NỘI DUNG MẪU HỘP VIÊN NANG SÁNG MẮT – HỘP 10 VỈ CO PH
|CONG NGHE CAG I

| Traphaco”
| WHO
GMP

HOP 10 Vi%40 VIEN NANG CỨNG Traphacow
Z
SANG
MAT
.
Hộp
10vỉx10viên
nang
cứng

Cao đặc rễtrạch tả………… 40mg Cao đặc rễhàthủ 6đỏ…..40 mg

‘ĐỀXATẮM TAYTRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. SĐK:
bến SK: CONG TY C.P CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO Tân Quang -Văn Lâm -Hưng Yên HD: ‘Tel: 04.36810724 -0321.3791016 -Fax: 0321.3991790 Điện thoại liên hệ: 18006812
@ sẽ Traphaco
25gS
=3 62 ———— 2 _ }Ằ—
ky 22 GMP
; es
2
§

Tỷ lệ :80%

eo?
ox
yo” G
G «oo oe
v `
wrif
ve
N
Jf

KT
vỉ:
93mm
x61
mm

Các bệnh vềmắt docan thận âmhư, huyết hưnhư: -Mờmắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khiranắng. -Các trường hợp mắt đônóng, xưng huyết, hỗtrợtrong điều trịviêm võng mạc vàviêm tuyến lệ. ~Thịlựcgiảm. -Đau đầuchóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chắn, dịứng, mắn ngứa (Đặc biệt vùng đầu mặt, trứng cá).
*Người lớn: 3-4viên/lần x2-3lằn/ngày, uống với nước đunsôi đểnguội. *Trẻem: 1-2viên/lần x2-3lần/ngày, uống vớinước đưn sôiđểnguội.
Xem toahướng dẫnsửdụng.

115mm
x55mm
x67mm
mm
ƯỚcC:
kích
th
eee
—S>
`

Na dẫn sử dụng thuốc
0 Viên nang cứng: SÁNG MẮT
/
Trì f bày: Hộp 10 vi x 10 viên nang cứng; Hộp |vi x 10 viên nang cứng QOA WZger % Công thức cho 1viên nang cứng:
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 125 mg
Hoai son (b6t) (Tuber Dioscoreae persimilis) 160 mg
Đương quy (b6t) (Radix Angelicae sinensis) 160 mg
Cao diac ré Trach ta (Extractum Rhizoma Alismatis) 40 mg (tuong duong 100 mg Trach ta)
Cao dic ré Ha tht 6dé (Extractum Radix Fallopiae 40 mg (tương đương 200 mg
multiflorae) Ha thu 6do)
Cao dc hat Thao quyét minh (Extractum Semen 50 mg (tuong duong 200 mg
Sennae torae) Thao quyét minh)
Cao đặc hoa Ctic hoa (Extractum Flos Chrysanthemi 24 mg (tuong duong 200 mg
indici) Cuc hoa)
Cao đặc qua Ha khé thao (Extractum Spica 12,5 mg (tuong duong 125
Prunellae) mg Hạ khô thao)
Tá dược (PVP, Bột talc, Magnesi stearat) Iviên
*Chỉ định điều trị : ph
Cac bénh vé mat do can than 4m hu, huyét hư như:
-Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nang,
-Cac truong hop mắt đỏ nóng, xung huyết, hỗ trợ trong điều trị viêm võng mạc và
viêm tuyến lệ.
-Thị lực giảm. là
-Đau đầu chóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chẩn, dị ứng, mân ngứa (Đặc biệt ving

đầu mặt, trứng cá). Z
*Liéu ding — cach ding : 3
-Người lớn: 3 —4viên/lần x2—3lần/ngày, uống với nước đun sôi để nguội.
-Trẻ em: 1—2viên/lần x2—3lần/ngày, uống với nước đun sôi để nguội.
*Chống chỉ định: Phụ nữ có thai
*Thận trọng : Thận trọng khi dùng cho người có Kali huyết cao, phụ nữ cho con bú.
*Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gâynên
Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ
biết để xử lý fo. ‘
* Bao quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 ”C, tránh ánh san.
* Han dung: 36 thang ké tir ngay san xuất. f
* Tiéu chuan: TCCS t2
DE XA TAM TAY TRE EM Ye
DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG.
NEU CAN BIET THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN DR
Cơ sở sản xuẤt:
CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO®.CUC TRƯỞNG
Tan Quang- Van Lam- Hung Yén P.TRƯỞNG PHÒNG
Tel: 04.36810724 -0321.3791016 -FAX: 0321.39917964 .Linh Hing
Dién thoai lién hé: 18006612

Ẩn