Thuốc Sản hậu kim tân: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSản hậu kim tân
Số Đăng KýV78-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngÍch mẫu, đương quy, bạch thược, hương phụ, đảng sâm, nhân trần, bạch chỉ, thục địa, xuyên khung, hồng hoa- 66g; 33,5g; 33,5g; 33,5g; 33,5g; 33,5g; 33,5g; 33,5g; 20g; 20g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 500 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Kim Tân 315/27 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Kim Tân 315/27 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
. 86 Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ SX THUỐC TP YHCT
KIM TÂN
~

BOYTE M
CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET
Lần đầu:..!…04.1…a/040 | TÀ
315/27 Hai Ba Trưng -P¿8′- Q:3- TP.HGM -VN ĐỊ: 38244013.- 38200345
CAO LONG
SAN HAU
KIM TAN

aN
LZ
CONG NANG:
-Bổ huyết
-Trục huyết ứ.
CHỈ ĐỊNH:
Dùng cho phụ nữ
sau khi sinh bị
ứhuyết, kém ăn,
mất ngủ.

CƠ SỞ /SẴN XUẤT THUỘC THANH PHẨM YHCT.KIN TÂN
TN 23446
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -Tư do -Hạnh phúc
U NHAN XINDANG KY “
SAN HAU KIM TAN
ss OE

_KIM TAN _
CÔNG THỨC: Cho chai 500ml: Chứa các chất chiết dược tửdược liệu gồm;

eÍchmẫu (Thân lá) (Herba Leonuri Japonici) ©Đương quy(RŠ) (Radix Angelicae Sinensis)…… ©Bach thugc (Ré) (Radix Paeoniae Lactiflorae) PEGs, ®Hương phụ (Thân rễ)—(RhlzomaŒyperl)………………… 33,59
© Dang sam (Rễ) (Radix Codonopsis Pilosulae). … ®Nhân trần (Thân lá) (Herba Adenosmatis Caerulei). . . , sBạch chỉ(Rễ) (Radix Angelicae Dahurica8)}…………. -33,59
® Thục địa(RŠ) (Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata). 33,59
® Xưyên khưng (Thân rễ)(Rhizoma Liqusticl Wallichii)………….. 200 ®Hồng hoa(Hoa) (Flos Carthami Tinctoril) ©Natri benzoat (Natrii benzoas)……..+ ®Đường (Saccharum)………..

®Nước uống được. (Aqua Potabilis)
Chống
chỉ định -Liểu dùng vàcách dùng -Lưu ý-Thận trọng:
Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng
DE XATAM TAY CUA TRE EM
BOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHI DUNG
§ản xuất theo T008.
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt d6 :Không quá 3Œ
Sản xuất tại:
315/27 Hai Bả Trưng -P.8 -Q.3 -TP.HCM -VN

Trưởng c0 sở „
CƠ SỞ SX THUỐC THÀNH rail}
RUNG, P.8, 0.3, TP.HCM]
MST:0303411979

MAI ĐÌNH TIỆN

|

MAU HỘP XIN ĐĂNG KY
SẢN HẬU KIM TÂN
CAO LỎNG i
SAN HAU Ỉ
KIM TAN

EE.

CONG THUC:
Cho chai 500ml:
Chứa các chất chiết được từdược liệu gồm:
eÍch mẫu (Thân lá) 66g (Herba Leonuri Japonici) ©Đương quy (Rễ) 33,50 (Radix Angelicae Sinensis) ® Bạch thược (Rễ) 33,50 (Radix Paeoniae Lactiflorae) ®Hương phụ (Than rễ) 33,59 (Rhizoma Cyperi) ®Đảng sâm (Rễ) 33,50 (Radix Codonopsis Pilosulae) ®Nhân trần (Thân lá) 33,50 (Herba Adenosmatis Caerulei) ®Bạch chỉ (Rễ) 33,50 ” (Radix Angelicae Dahuricae) `*e Thục địa (Rễ) 33,50 (Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata) ®Xuyên khung (Thân rễ) 20g (Rhizoma Ligustici Wallichii) ©Héng hoa (Hoa) 20g (Flos Carthami Tinctorii) ®Natri benzoat 1g (Natrii benzoas) ®Đường 133,50 (Saccharum) „® Nước uống được vđ 500m! (Aqua Potabilis)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Sản xuất tại :315/27 Hai Bà T
P.8 -Q.3 -TP.HCM -VN

C0 SỞ SX THUỐC THÀNH PHẨM YHCT |
IM, TAN
TT XiYHCT RAM TAN P.6 -C:34- TP HỚM -VnI 4013 -38200345
CAO LỎNG
SAN HAU
KIM TAN
: Aa ~ 1 Gey ? Wes ea.
‘ TT } __ LKHANH VANG| / ae h_ =
Hop1chai 500m!

Neay J€ thang AQ nam 2015
TRUONG CO SO
2/277A

C0 SỞ SX THUỐC THAN PHN|VIc]
KIM TAN /).
315/27 HAI BÀ i
MST: 030341 4 979

MAI DINH TIEN

CAO LỎNG
SẲN HẬU
KIM TAN
PON |KHÁNH VÀNG| =
CONG NANG: They
-Bổ huyét
-Trục huyết ứ.
CHỈ ĐỊNH: :
Dùng cho phụ nữ sau khi sinh bị ứhuyết,
kém ăn, mất ngủ.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Ngày uống 3lần
Sáng -Trưa -Chiều (Trước bữa ăn)
Mỗi lần 4thìa canh (40ml)
Uống với nước đun sôi để nguội
Lưu ý: Lắc đều chai thuốc trước khi dùng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai,
dang chảy máu, đang tiêu chảy, người có
bệnh tiểu đường.
THÂN TRONG:
Không sử dụng thuốc quá hạn, thuốc có hiện
tượng biến chất (vị chua, có nấm mốc).
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
Nhiệt độ :Không qua 30°C.

Sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở
xuat tai :315/27 Hai Bà Trưng
~Q.3 -TP.HCM -VN

UẤT THUỐC THÀNH PHẨM YHCT KIM ID) lai Bà Trưng -P.8 -Q.3 -TP.HCM -VN ĐT:38244013 -382
CAO LỎNG
SẲN HẬU
KIM TAN
KHANH VANG

SĐK

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
€Ơ SỞ SX THUỐCTHÀNH PHẨM YHCT
CAO LONG KIM T AN
a   ENTS 0.3, TP.HC
SÂN HẬU KIM T2)203211976
CÔNG THỨC: Cho chai 500ml: Chứa các chất chiết được từ dược liệu gồm:

-Ích mẫu (Thân lá) (Herba Leonuri JaponiCi…………. – – — – –66g
-Đương quy (Ré) (Fadix Angelicae Sinensis)……….. — —33,59
-Bạch thược (Rê) (Radix Paeoniae Lactiilorae)………..- —-33,5g
-Hương phụ (Thân rễ) (Rhizoma Cyperi)………-…..——— 33,5g
-Dang sam (Ré) (Radix Codonopsis Pilosulae)………..- —33,5g
-Nhân trần (Thân lá) (Herba Adenosmatis Caerulei)………….. –33.5g
-Bach chi (Ré) (Radix Angelicae Dahuricae)………… —33,59
-Thuc dia (Ré) (Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata)…33,5g |
-Xuyénkhung(Thanré) (Rhizoma Ligustici Wallichii)………- ——-20g
-Hồng hoa (Hoa) (Flos Carthami Tinctorli)………. —
– —— -20g
-Natri benzoat (Natrii benZOAS)………——— + hs 1g
-Đường (Sacchar0m). 0.0… 135,50
-Nước uống được (Aqua Potabilis)…………——— vd 500ml
CÔNG NĂNG: – Bổ huyết
-Trục huyếtứ. They
CHỈ ĐỊNH: Dùng cho phụ nữ sau khí sinh bịứhuyết, kém ăn, mất ngủ.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Ngày uống 3lần: Sáng – Trưa – Chiều (Trước bữa
ăn) -mỗi lần 4thìa canh (40m)), uống với nước đun sôi để nguội.
LƯU Ý: Lắc đều chai thuốc trước khi dùng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai, đang chảy máu,
đang tiêu chảy, người có bệnh tiểu đường.
THẬN TRONG: Khong sử dụng thuốc qua han, thuốc có hiện tượng biến chất
(vị chua, có nấm mốc).
TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC: Chưa có báo cáo.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy
thuốc biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có ảnh hưởng khi dùng quá liều.
ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI J4
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOLY KIEN |
TRÌNH BÀY: Hộp 1chai 500ml
SAN XUAT: Theo TCCS
BAOQUAN: Nơi khô ráo, thoáng mát
Nhiệt độ :Không quá 30°C
HAN DUNG: 24 thang ké tungay san xuat

c
CO SG SAN XUA T THUỐC THÀNH PHẨM Y
315/27 Hai Bà Trưng – P.8 – Q.3 – TP.HCM -VN
J6i#UỞNG
Ngày J@ tháng 49T LỂ buòps
TƯỜNG 98 Mink Hing
€0 SỬ SX THUỐC THÀNH cain
K
.|915/27 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP.HCM
MST:0303411979

Mad DINE TIEN

Ẩn