Thuốc Nước cất tiêm 5ml: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNước cất tiêm 5ml
Số Đăng KýVD-22489-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNước cất pha tiêm- 5ml
Dạng Bào ChếDung môi pha tiêm
Quy cách đóng góiHộp 50 ống 5ml
Hạn sử dụng48 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Lô N8, đường N5, KCN Hoà Xá, TP Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, TP Nam Định

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
10/06/2015Công ty cổ phần DP Minh DânHộp 50 ống 5ml980Ống
Mẫu
nhãn
dán hộp
-tỈlệ
150%
Kích
thước:
132
x62
mm
Thành
phần:
Chỉ
định,
chống
chỉ
định,
liều
dùng,
_cách
dùng:
Xin
xem
tờhướng
dẫn
sử
dụng
bên
trong
hộp
thuốc.
Bảo
quản:
Nơi
khô,
tránh
ánh
sáng
trực
tiếp,
nhiệt
độdưới
30°C.
Tiêu
chuẩn:
Dược
điển
ViệtNam
IV.

xatém
tay
ca
trẻem
Đọc
kỹhướng
dễn
sử
dụng
trước
khi
dùng
Ngèy
SX/MId.:
$616
SX/Lot.
:
HD/Exp. CONG
TY
CP
DƯỢC
PHẨM
MINH
DÂN
LôN8
-Đường
NB
-KCN
Hòa

-Xö
MỹXó

TP.Nom
Định
-Tỉnh
Nam
Định
-Việt
Nam
Rx
Thuốc
bán
theo
đơn

|
Hộp/Box
x50
ống/ampoules
5ml
Lân đâu:.26……Š…….22.ÍE…
ve
“`
Composition:
who
2
fe wy
Indications,
contraindications,
dosage,
usage:
|
Please
read
the
enclosed
leaflet.
lỪ
Storage:
Dry
place,
avoid
direct
light.
Below
30°C.
Specification:
Pharmacopoeia
Vietnamica,
Edition
lV.
Keep
out
ofreach
ofchildren.
Read
enclosed
leaflet
carefully
before
use

9360351623773
MINH
DAN
PHARMACEUTICAL
JOINT-STOCK
COMPANY
Lot
N@-NBSheet
-HoaXaIndustil
estate
-MyXaWard

Nam
Dinh
City
-Nam
Dinh
Province
-Viet
Nom
Oh

CÔNG
TY
CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
MINH
DÂN

CHỦ
TỊCH
HĐQT
TỔNG
GIÁM
ĐỐC
0.
Nouyintehé
Ding
CUC QUAN LY DUOC

Mẫu nhỡn ống 5ml. Tỉ lệ 3: ]
Kích thước 32 x3ó mm

CÔNG TY CPDP MINH DÂN

NƯỚC CẤT TIÊM
5ml

CHỦ TỊCH HĐQT
TONG GIAM DOC

Hướng dẫn sử dụng
Thuốc này chí dùng theo đơn bác sỹ
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
NƯỚC CÁT TIÊM 5ML
Thành phần:
Công thức cho 1ống dung dịch tiêm 5ml
Nước để pha thuốc tiêm vừa đủ………… –: +: nhớ 5ml
Chỉ định:
Hòa tan các thuốc bột pha tiêm tan trong nước hoặc pha loãng các
chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng.
Chống chí định: Không có.
Liều dùng, cách dùng: Theo hướng dẫn của thuốc cần pha.
Thận trọng: Không có.
Tương tác thuốc: Không có.
Tác dụng không mong muốn:
Hiện tại chưa phát hiện những tác dụng không mong muốn của
thuốc.
+Thông báocho thay thuốc những tác dụng không mong muốn gặp
phải khi sử dụng thuôc”
Hạn dùng: 48 tháng kể từngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C.
Đóng gói: Hộp 50 ống x5ml.
Tiêu chuẩn: Dược điên Việt Nam IV
GIỮ THUỐC XA TAM TAY TRE EM
“Doc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng
Néu cân thêm thông tin xin hỏi ýkiến thầy thuốc”
MD PHARCO
Sản xuất tại: Công tycổ phần được phẩm Minh Dân
Địa chỉ: Lô N8 -Đường N5 -KCN Hoà Xá -Xã Mỹ Xá –
TP. Nam Định -Tỉnh Nam Định -Việt Nam
Điện thoại: (+84)350.3671086 Fax: (+84)350.3671113
Email: minhdanpharma@yahoo.com.vn

CHỦ TỊCH HĐQT
TONG GIAM DOC
DS. Nguyinehe ling

Ẩn