Thuốc Nước cất pha tiêm 8ml: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNước cất pha tiêm 8ml
Số Đăng KýVD-27095-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNước cất pha tiêm- 8 ml
Dạng Bào ChếDung môi pha tiêm
Quy cách đóng góiHộp 10 ống x 8 ml; Hộp 50 ống x 8 ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Số 9 – Trần Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
14/12/2017Công ty CPDP TW2Hộp 10 ống, 50 ống x 8 ml2055Ống
qa Ví Lt đớn

-BỘ Y TẾ
CUC Q&aN LY DUGC
DA PHE LUYET
Lân đâu:,…. iAi 2017, a

MAU NHAN IN TREN ONG DUNG MOI P Ti
NUGC CAT PHA TIEM 8 mI
8ml
NƯỚC CẤT PHA TIÊM 8ml
WHO -GMP

CÔNG ry CÀ
“G6 PHAN ve
x( DƯỢC PHẨM |4 (RUNG UONG 2/5
OR x© »⁄ Ses 7
CTCPDPTU2 -DOPH

ẤT
PHA
TIÊM
NƯỚC
C
MẪU HỘP 10 ỐNG DUNG MÔI PHA TIÊM
NƯỚC CẤT PHA TIÊM 8 ml
(TỶ LỆ 75%)

FR, msc ain eo 50 (Jung môi pha tiêm
NƯỚC CẤT PHA TIÊM
GD
@& WHO -GMP
BOPHARMA Hộp 10 ống x8mi

CHỈ ĐỊNH: Dũng đểhòatancácthuốc tiêm bộthoặc phaloãng cácchếphôm thuốc tiêmtrước} LIỂU LƯỢNG VÀCÁCH DÙNG: Cách dùng: Dung mỗiphatiêm ding chotiêm bắp, tiêm dưới da, êmtĩnh mọch, kmiruyễn tỉnh mạch, Liều dùng- <_< Ầ eee tiếp b Vi: tan “Công Giáph áctânqiơm đốntế chất của chếphẩm cần hóaenhơypha 'BẢO QUẢN: Nơikhô, nhiệt độ4430°C, tránh ảnh sáng, jw gxBuo 0L doH Wmwvwnaes wom @ cD» WAIL WHd 19 DONN veristse reTews terest re1G “EM FSA -ION FH-GENT OWN ~Guy SUED NOM '/ZG11 ONN „v v W3I1 YHd Ly2 9 MẪU HỘP 50 ỐNG DUNG MÔI PHA TIÊM _——— —— NƯỚC CẤT PHA TIÊM 8 ml 3% mses noon (TY LE 40%) lung mỏi ghu tim }1 = +. | se | tung môi pha tiêm THÁNH PHAN: CroốngAn |Dung méi pha tiem ĐỂXATMTAYCUATRE EM Nướccấtphetiêmvừađó am kỳ sử: KH! DUNE š at a pecan a ae ia 'ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN 8ỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. | _Đông Bàhoatncácrate tambetnate png otechảphẩm ‘widedamướckhsử đụng, |LIỀU LƯỢNG VẢCÁCH ĐÙNG. táoh đùng: Dung môiphaidmdngenawbbắp,tiêmdướidã,êm N§X: tinhmạchLiêudùng: Dùng lượng vừađủđểh | Sốlò8X: Sh|đ[nh của báo CAC THONG TINKHAC: HD: 2dpetrọngtềhướng dẫusởdụngbêntronghộp. BẢOQUẦN: Nơikhô,nhiệtđộđướt30C, tránh ảnhnắng, | 80K: CONG TYCỔPHẦN DƯỢC PHAM TRUNG ƯƠNG 2 §Trần Thánh Tông -Q.Hai BàTrưng -HàNội-ViệtNam. ĐT04.39715439 “ida 94.38211816 | Sânxuấttạl:CONG TY€PDƯỢC PI TRUNG ƯƠNG 2 @ DOPHARMA Hip 50 éng Sml L827,KÊN Quang Minh-MêLinh HÀNội-ViệtNam | ĐT:0438716281 FAX: 04.36261484 CUNY! ĐNIIBL WyHd 90a = MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC (MẶT TRƯỚC) Rx THudc BAN THEO ĐỚN ĐỂ XA TẮM TAY CUA TRE EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG THUGC NAY CHI DUNG THEO BON CUABAC si NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI ÝKIẾN CỦABÁC SĨ ung mi pi _ NUOC CAT PHA TIÊM TRÌNH BẢY: Hộp 10ống 8ml, Hộp 50ống 8ml. THÀNH PHẦN: Cho 1ống 8ml: Nước cấtpha tiêm vừa đủ............................ eiiieeeoi 8ml DƯỢC LÝVẢ CƠCHÉ TÁC DỤN: Nước làthành phân thiết yêu trong mọi tếbào của cơthể vàchiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể. Người trưởng thành cần 2đến 3lít nước mỗi ngày. Sựcân bằng nước phụ thuộc trước tiên vào nồng độ các chất điện giải trong cơthể vảion Na+ đóng vai trò quantrọng đối vớiviệc duytrìcăn bằng sinh lý. Một lượng nhỏ dịch được đưa vào cơthể khi sử dụng nước cắt pha tiêm đểhòa tan hoặc pha loãng thuốc tiêm không ảnh hưởng đáng kể đến sựcân bằng dịch thể, trừ trưởng hợp cóthể gặp ởtrẻ sơsinh. CHỈ ĐỊNH: Dùng để hỏa tan các thuốc tiêm bột hoặc pha loãng các chế phẩm thuốc tiêm trước khisử dụng. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Cách dùng: Dung môi phatiêm dùng cho tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch. Liễu dùng: Dùng lượng vừa đủđểhòa tan hoặc pha loãng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: ~Không được truyền trực tiếp vìgây tán huyết. -Chống chỉ định khác liên quan đến tính chất của chế phẩm cầp. tan hay pha loãng. ⁄⁄ 7Q Tả o i6/ COPHAN lw! DUOC PHAM ° TRUNG UGNG 2X | lš MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC (MẶT SAU) TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN: Tác dụng không mong muốn cóthể xảy radoiêm nước cắt pha tiêm đãcóthuốc được hòa tan hoặc do kỹthuật hòa tan, phaloãng thuốc hoặc đường đưa thuốc: Sốt, dịứngtại chỗ, ápxe,hoại tửmô, nhiễm S trùng tại vịtrítiêm, viêm tắc tĩnh mạch huyết khỏi. THONG BAO CHO BAC SINHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI SỬDỤNG THUỐC. THAN TRONG: ~Khéng si? dung san phdm khi dung dich khéng cén trong hiện dịvật. -Cần sử dụng kỹthuật vôtrùng trong quá trình hòa tan icpha loäng thuốc tiêm. -Loại bỏ phần còn nước cắt pha tiêm thừa trong ống sau khi đã dùng lượng vừa đủđểpha thuốc tiêm. TƯƠNG TÁC VỚI THUÓC KHÁC: Một sốthuốc để tiêm có thể tương kịvới dung môi là nước cất, cần tham khảo ýkiến của bác sĩhoặc dược sĩtrước khisử dụng. SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa cónghiên cứu vềviệc sửdụng nước cắt pha tiêm trên động vật. hisidyng nước cất pha tiêm đãhòa tan thuốc cho phụ nữ cóthai khí thật cầnthiết. Xác BONG CUA THUOC KHI LAI XE HOAC VAN HANH MAY moc:Chưa được ghi nhận QUÁ LIÊU VÀCÁCH XỬ TRÍ: Chỉ dùng để hòa tan hoặc pha loãng thuốc tiêm. Trong trường hợp này không cónguy cơquá tải chắtlỏng ngoại trừđối với trẻsơ sinh. BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độdưới 3ŒC, tránh ánhsảng. HAN DUNG: 36thang kểtừngày sản xuất. CÔNG TY CỐ PHẨN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 9Trần Thánh Tông -Q.Hai BàTrưng -HàNội -VIỆT NAM @& ĐT: 04.39716439 FAX: 04.38211816 “Sản xuất tạ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 Lô 27, KCN Quang Minh -MêLinh -HàNội -VIỆT NAM ĐT: 04.39716291 FAX: 04.35251484. Hà nội, ngày /2 tháng0Z năm 26 Công ty CP Dược phẩm TỦ U@.CỤC TRƯỞNG PIRUGNG PHONG PHO TENG GiAMBSC Gs Minh Hang CAL G a" Pian Ou Ving

Ẩn