Thuốc Neo-Terpon: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNeo-Terpon
Số Đăng KýVD-28526-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTerpin hydrat; Natri benzoat – 100 mg; 50 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh
MAU NHAN THUOC DANG KY !⁄!⁄4
1/ NHAN CHAI NEO-TERPON (Chai 100 vién nang cifng)

: Dé xatam tay trễ em Terpin hydrat… Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3 Cj Natri benzoat…. tránh ánh sáng. Tá dược………….

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, SÐK/VISA:…………….. CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG Terpin hydrat 100 mg/Natri benzoat

Xi k ác tang hung cn sg S6IOSX/lot.No:
Sản xuốt tại: Ngòy SX/Mig. Date :
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA -NIC BH Pu NgEoimee 5 oo nufactured by: USA-NIC PHARMA Co., Ltd SOG ee TL Pe Viên nang cứng Block 11D, Road C,Tan Tao IP,Binh Tan Dist., HCMC

2/ NHẤN CHAI NEO-TERPON (Chai 200 viên nang cứng)
ed | Bạc knu St sẽ đụng — dùng Để xatâm tay trề em Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C,
CÔNG THỨC

Manufactured by: SA -NIC PHARMA Co., Ltd Block 11D, Road C,Tan Tao IP,Binh Tan Dist., HCMC
tránh ánh sáng.
CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG ÑhygnSr SE. TIN KHAC: = Terpin hydrat 100 mg /Natri benzoat 50 mg 458
Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng. Mã Vạch
THUỐC DÙNG TRONGBỆNH VIỆN Số lô$X/Lo†. No
Ngdy SX/Mfg. Date : Sdn xuait tai: Hạn dùng/Exp. Date : CÔNG TYTNHH
DƯỢC
PHAM USA -nic Chai 200 L611D, Buding C,KCI Viên nang cứng
L2 71 1+2
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Tp.HCM, Ngày 9? tháng c3 năm 2015
Lần đâu:…Lđ2…..L.Á<..... KT.Tổng Giám Đốc MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 3/ NHÃN VỈ NEO-TERPON (1 vỉ x10 viên nang cứng) Tp.HCM, Ngày 02 tháng đ† năm 2012 Tổng Giám Đốc oN f ©⁄ Cel FR. MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 4/ MẪU HỘP NEO-TERPON (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng) Terpin hydrat 100 mg /Natri benzoat 50 mg SDRIVISA® scecsccses Terpin hydrat..................-2-. 212cc 100 mg TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS Mã Vạch CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG Chỉ ĐỊNH, - - THẬN TRỌNG Và CÁC THÔNG TIN KHÁC: Sản Xuất lại: . CONG TY TNHH DUOC PHAM USA - NIC Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng. L611D, Đường ©,KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM \ NEO-TERPON NEO-TERPON Terpin hydrat 100 mg /Natri benzoat 50 mg COMPOSITION: = — = p ckỹhướng dân sửdụng trước khi dùng Terpin NHI ca crmcceencme Đểxa tâm tay trễem CÔNG S8IGARB........ Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độdưới 30°C, Excipients........... q.S.P.......................... 1capsule tránh ánh sáng. INDICATIONS, CONTRA -INDICATIONS, DOSAGE, WARNINGS: Manufactured by: USA- NIC PHARMA Co., Ltd : Block 11D, Road C,Tan TaoIP, Binh TanDist., HCMC Read the package insert carefully. eee a ee ae $ố lô§X/Lot. No Ngày SX/Mfg, Date VÀ ali Tp.HCM, Ngày 0° tháng ©Ï năm 201 KT.Tổng Giám Đốc Sỉ i TO HUONG DAN SU DUNG THUOC Viên nang cứng NEO-TERPON NEO-TERPON Viên nang cứng ® Công thức (cho một viên) %te eee Ne Man pF me “THNÍN NHƯ DÁ aaaueeaginacadrdpisuagrdashbntdtianiiOAnuASg4400803ã00501688 100 mg £: ĐO] DA HINEsunuseusgnerosataitborrndtddoSopittdtggtlipsotVEES0163304060200056140030001606261 50 mg -_Tá dƯỢC...................................--cNN
ry
Use
Zien ans
k7~~
„QoA

x.
`
“5

-_ Natri benzoat: Khi dùng lượng natri benzoat trên lg cho 1kg thể trọng sẽ có triệu chứng
quá liều như: Ói mửa, co giật, rối loạn tông hợp protein.
13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều và khuyến cáo?
– Ngưng dùng thuốc và điều trị triệu chứng
14. Tên của nhà sản xuất:
-_Tên nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Pham USA -NIC
15. Những điều thận trọng khi dùng thuốc này:
– Uống theo liều điều trị: Thuốc có tác dụng long đờm, lợi tiêu nhẹ. Uống liều cao (trên 600mg
Terpin hydrat/ngày) thì có tác dụng ngược lại (không long đờm, tiểu tiện ít, có khi gây vô
niệu ởngười bị bệnh thận).
° x A Ẩ 2 z ~. 16. Khi nào cân tham vân của bác sĩ?
– Cần tham vấn ý kiến của bác sĩ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất
thường nào.
17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: Ngày 07/07/2015

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRUONG PHONG
Qe Minh H, ang

Ẩn