Thuốc Hapacol CS Day: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHapacol CS Day
Số Đăng KýVD-20568-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol ; Phenylephrin HCl – 650 mg; 5 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 10 vỉ x 10 viên840Viên
14/6/2016Công ty cổ phần Dược Hậu GiangChai 100 viên840Viên
us AN Dag

Š CONG TY TNHH MTV CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET Att
oo BỘY DI 002)00Đ 06c Độc lập — Tự do – Hạnh phúc
CUC QUAN LY DUGC
BA PHE DUYET Š
Lân aslo lb. MAU NHAN DANG KY

Tên thuốc: HAPACOL CS DAY
Dạng thuốc: VIÊN NÉN DÀI phe
Ham lugng cho 1vién:
Paracetamol 650 mg
Phenylephrin hydroclorid 5 mg
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẢM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang,
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu

*Nhãn trên vỉ 10 viên:

NOLLSF9NOD
TYSYN
‘VZAYOD
124374
SWOIAWAS
JoJUaWIEAL
a
are
BOXOF10BLISTERS x10 CAPLETS
PARACETAMOL B50mo. PHENYLEPHRINE NCT5mg,
*Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên (b 6 ` sung lân 1)

DE XA
TAM
TAY TRE
EM.
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHI
DŨNG.
BẢO
QUẢN:
NƠI
KHÔ,
NHIỆT
ĐỘKHONG
QUA
30°C,
TRANH
ANH
SANG.

|
Tádược
vừa
đủ.
|
CHỈ
ĐỊNH:
Điều
trịcác
triệu
chứng
sốt,
sổmũi,
sung
|
huyết
mũi
docảm
cúm,
cảm
lạnh.
SDK
(Reg.
No.):
|
CHONG
CHỈĐỊNH:
cr
|
Xin
đọc
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng.
LIEU
DUNG

CÁCH
DÙNG:
Người
lớn
vàtrẻ
em
COMPOSITION:
SN?
tuổi:
1viên
x
2
-3lắn/
ngày.
Khoảng
cách
INDICATIDNS:
Bagi
lin
wing
thuốc
từ
4-6giờ.
Không
uống
quá
CONTRAINDICATIONS:

Ovi
gay.

DOSAGE
&ADMINISTRATION:
FONE
chỉdẫn
của
Thầy
thuốc.
Please
see
the
enclosed
leaflet.

—. SOT,
SO/MUI,
SUNG
HUET,
MUI)
Treatment
ofsymptoms
CORYZA,
NASAL
CONGESTION

ðun0s91OWY132yHyd Gus919H NINHSATANSHd
FEVER,

DHG
RHARMA
HOP
10
VIx10
VIEN
NEN
D:
NN NIA Otx [A 01dOH

KEEP
OUT
OFTHE
REACH
OFCHILDREN.
READ
THE
DIRECTIONS
CAREFULLY
BEFORE
USE.
_Ngiy
SX(Mfg.
date):
STORAGE
CONDITIONS:
STORE
INDRY
PLACES,
$616SX(Batch
No);
NOT
EXCEEDING
30°C,
PROTECT
FROM
LIGHT.
HD
(Exp.
date):
Tu
Vấn
Khách
Hàng
()
0710.3899000

Sản
xuất
tại:
CÔNG
TY
TNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG

4s |P443

*Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bồ sung lần 2):

HỘI THẰNH VIÊN
DƯỢC PHẨM
CÔNG THỨC:

Ẩn