Thuốc Hà thủ ô: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHà thủ ô
Số Đăng KýV233-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc Hà thủ ô đỏ- 0,6 g
Dạng Bào ChếTrà tan
Quy cách đóng góiHộp 10 túi x 3 g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần TRAPHACO- Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt-Q. Hoàng Mai-Tp. Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần TRAPHACO 75- Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội
33 Thanh
phan:
Cho
?túi3g
Cao
đặc

thủôđỏ…………………….
06g
Tódược………….
vừo
đủ
Tác
dụng:
Bổhuyết,
bổcan
thôn,
làm
đen
râu
tóc
Chỉ
định:Những
trường
hợp
ngủ
kém,
thiếu
mdu,
dau
lung,
mdi
géi,
dimộng
tinh,
bạch
đới,
bạc
tóc
sớm.
Liêu
dùng
-Cách
dùng:
Hoở
†ạn
mỗi
gói
(3g)vào
cốc
nước
nóng
(40
ml)
(nước
đun
sôi
để
nguội
khoảng
8ŒC).
Mỗi
lồn
một
gói,
ngòy
2-
3iản. Kích
thước:
83
x55
x55
(mm
)

CỤC QUA
Lân đầu
BỘ Y TẾ
ĐÃ PHÊ DUYỆT
eneese
N LY DUGC

LY
Chéng
chi
dinh:
Xem
†oa
hướng
dẫn
sửdụng.
Bdo
quản:
Nơi
khô
ráo,
nhiệt
độ
không
quó
3ŒC,
tránh
ánh
sóng.
SBK
:
$616SX:
Ngày
Sx:
HD:———
ĐỂXATÂM
TAY
TREEM
we
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDÙNG
Traphaco”

TRÀ
TAN

Thành
phần:
Cho
¡túi3g
Cao
ddc
Hatht
6dé.

Tac
dung:
Bổhuyết,
bổcơn
thôn,
làm
đenrâu
tóc.
Liều
dùng
-Cách
dùng:
Hoà
†ạn
mỗi
gói
(3g)
vào
cốc
nước
nóng
(40ml)
ước
đun
sôi
để
nguội
khoảng
80C).
Mỗi
lồn
một
gói,ngày
2-3lản.
SốlôSX:
HD
:
CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
TRAPHACO

Traphaco”
Hồ sơ đăng ký trà tan Hà thủ ô

Cao đặc Ha tht até =1S 0,6g
(Fallopia multiflora Polygonaceae)
Tá dược (lactose, glucose, NaCMC)……………….. Ắ 3g
Tác dụng: Bồ huyết, bé can thận, làm đen râu tóc
Chỉ định: Những trường hợp ngủ kém, thiếu máu, đau lưng, mỏi gối, di mộng tỉnh, bạch đới, bạc
tóc sớm
Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
Thận trọng: Thận trọng với phụ nữ có thai
Tác dụng không mong muốn: Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn khi dùng
thuốc.
Liều dùng, cách dùng: Hoà tan mỗi gói (3g) vào cốc nước nóng (40ml) (nước đun sôi để nguội
khoảng 80°C). Mỗi lần một gói, ngày 2—3lần
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày san xuat.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI YKIEN THAY THUOC
CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yên Ninh -Ba Đình -Hà Nội
Sản xuât tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

PHO CUC TRUONG
Nguyen Vin Shank

Ẩn