Thuốc Gliovan-H80: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcGliovan-H80
Số Đăng KýVD-21272-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngValsartan – 80 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Glomed 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Glomed 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
09/09/2015Công ty CPDP GlomedHộp 2 vỉ x 14 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên6000Viên
§3/146
NHAN Vi GLIOVAN-H 80

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET Kích thước:
Dài : 48 mm
Lân đâu:42…/.Q&….0444.. Cao : 114mm
(2 VỈ NHÔM/NHÔM x 14 VIÊN)

;nn
Gliovan-H8t Gliovan-H80 Valsartan 80mg Valsartan 80mg
CONGTY CPDUOC PHAM GLOMED CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED

GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
GlioVan-H80 Valsartan 80mg
CONGTY CPDUGPHẨMGLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-H80 Valsartan 80mg
CÔNGTYCPDƯỢC PHAMGLOMED |GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
GlioVan-H30 Valsartan 80mg
CÔNGTYCPDUOC PHAMGLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co. inc
Gliovan-H00 Valsartan 80mg
CÔNGTY CPDƯỢCPHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-H8
© CONGTYCPDUCC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc.
|GlioVan-H80 Valsartan 80mg
CONGTY CPDUCIC PHAMGLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Ca,Inc. SốlôSX HD: /
GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
GlioVan-H30 Valsartan 80mg
CONGTYCPDƯỢC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
GlioVan-H30 Valsartan 80mg
CONGTYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-H80 Valsartan 80mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co.Inc.
Gliovan-H80 Valsartan 80mg
CÔNGTYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOVED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Glover, Hat
CONGTYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co.Inc
GlioVan-H80 Valsartan 80mg
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED
GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc.
yTRANG VAN TY

q

NHAN Vi GLIOVAN-H 80
(3VỈ NHÔM/NHÔM x 10 VIÊN)
Kích thước:
Dài : 48 mm
Cao : 114mm
Magee arPưan, .’ W
Gliovan-H00 Valsartan 80.mg
CÔNGTYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Ine
Gliovan-H00 Valsartan 80mg
CONG TYCPDƯỢC PHAM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co, Inc
Gliovan-H20 Vaisartan 80mg
CONGTYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-H8I Valsartan 80mg
CÔNGTYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan- H80

aor GLOMED PHARMA +ny ‘o,lnc S616 SX: HD /
Gliovan-H80 Valsartan 80mg
CÔNGTY CPDƯỢC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc.
Gliovan- H80 Valsartan 80mg
CONGTYCPDUOC PHAMGLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
GlioVan-H20 | Valsartan 80mg
CONGTYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACFUTICAL Co.Inc
Gliovan-H80 Valsartan 80mg
CÔNGTYCPDƯỢC PHAM GLOMED: GLOMED PHARMACEUTICAL Co.Inc
Gliovan-H80 Valsartan 80mg

CONGTY¢ MGLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co.In
Ngay-24 aay oSnam 2013

J/
here
ky
c3
:

NHÂN HOP GLIOVAN-H 80
(2 Vi NHOM/NHOM x 14 VIEN)
Kích thước:
Dài : 165mm
Rộng: 18mm
Cao : 50mm

lŸThuốc bán theo đơn
Gliovan-HSU Valsartan 80 mg

32. | |Sea|8o8 | = :
A |258 ^ 2 oa + os Hộp 2vỉ x14 viên baophim |335 CT : |Đen |Ì THÀNH PHAN: BAO QUẢN: Đềnơikhóráo,tránh ánhsáng, nhiệt độkhông quá30°C. Mỗiviênbaophim chứa Valsartan 80 mg. TIEU CHUAN: TCCS CHỈĐỊNH, LIEU LUONG, CACH DUNG, CHONG CHiĐỊNH VÀ CÁC SDK: THÔNG TINKHÁC VỀSẢN PHẨM: Xinđọctờhướng dẫnsửdụng. DEXATAM TAYCUA TREEM. Sảnxuấtbởi:CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. 35 Đại Lộ TựDo,KCNViệtNam -Singapore, Thuận An,Bình Dương.
R Prescription only –

| : .e | a 9
| ï
loVaN-H OL / | .
Valsartan 80 mg Thi Zz
Box of 2blisters of 14 film coated tablets `==Z (‡7
¡
COMPOSITION: STORAGE: Store atthetemperature notmore than30°C, inadryplace, protect from light.
mw……
Each film coated tablet contains Valsartan 80mg. SPECIFICATION: Manufacturer’s INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS REG. No: AND OTHER INFORMATION: Please refertothepackage insert. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. Manufactured by:GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. READ CAREFULLY THELEAFLET BEFORE USE. 35TuDoBoulevard, VSIP,Thuan An,Binh Duong.
Ngay 29 thang 0Snam 2043
P. Tổng Giám Đốc

NHAN HOP GLIOVAN-H 80
(3VỈNHÔM/NHÔM x 10 VIÊN)
Kích thước:
Dài : 118 mm
ộng: 18mm
Cao : 50mm
aD

FXThuéc ban theo don
GlioVan-
Valsartan 80 mg 8 | ©c. | ososO Ss sử |
z ssã | Hộp 3vỉxT0 viên bao phim Sta ) AA Gi!isae THÀNH PHẦN: Mỗiviên baophim chứa Valsartan 80mg. CHỈĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈĐỊNH VÀCÁCTHÔNG TINKHÁC VỀSẢN PHẨM: Xinđọctờhướng dẫnsửdụng. ĐỂXATẦM TAY CỦA TRẺEM.ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. BAO QUAN: Đềnơikhôráo,tránh ánhsáng, nhiệt độkhông quá30°C. TIÊU CHUẨN: TCCS SDK:
Sảnxuất bởi:CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED 35ĐạiLộTựDo,KCNViệtNam -Singapore, Thuận An,Bình Dương
1D

R Prescription only
Gliovan-
Valsartan 80 mg
=>

09H-UBAO Box of 3blisters of 10 film coated tablets QZ COMPOSITION: Each filmcoated tablet contains Valsartan 80mg. INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: Please refer tothepackage insert. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. STORAGE: Store atthetemperature notmore than 30°C, ina dry place, protect from light. SPECIFICATION: Manufacturer’s REG. No:
Manufactured by:GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. 35 Tu DoBoulevard, VSIP, Thuan An,Binh Duong.

Ngay29 thang 0Snam 2043
P. Téng Gam Doc

TRANG VAN TY

HUONG DAN SỬ DỤNG THUÓC

GLIOVAN-H 80
ValsartanVién bao phim
1-Thanh phan
Mỗi viên bao phim chứa
Hoạt chất: Valsartan 80mg.
Táduge: Cellulose vitinh thé, crospovidon, silic dioxyd thể keo, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 6000, talc, titan dioxyd, oxyd sắtđỏ, oxyd sắtvàng.
2-Mô tảsản phẩm
GLIOVAN-H 80có dạng viên bao phim dùng đểuống chứa valsartan, một chất đối kháng thụ thể angiotensin II(loại AT)) đặc hiệu. Vềhóa học, đây làN-(1- oxopentyl)-N-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl) [1,1’-biphenyl]-4-yl]methy!]-L-valin. Công thức phân tửcủa nólàC;;H;sN;O;, phân tửlượng là435,5, vàcông thức cấu tạo như Sau:
HạC
i I HạC3 nny COOH N=N oe
CHạ
HNN
GO
Mỗi viên bao phim GLIOVAN-H 80chứa 80mg valsartan.
3-Dược lực học vàdược động học
Dược lực học
Valsartan làmột thuốc chống tăng huyết ápthế hệmới vàlàmột chất đối kháng thụ thể angiotensin II(loại AT:) đặc hiệu. Angiotensin IIlàmột chất comạch mạnh và làhormon cóhoạt tính chủ yếu của hệ thống renin-angiotensin-aldosteron, đóng vai tròquan trọng trong sinh lýbệnh học của tăng huyết áp. Valsartan vàchất chuyển hóa cóhoạt tính ứcchế chọn lọc trên sựcomạch vàtác dụng tiết aldosteron của angiotensin IIbằng cách ngăn cản cóchọn lọc quá trình gắn angiotensin IIvào các thụ thêAT.
Dược động học
Valsartan được hấp thu nhanh chóng sau khi uống, với sinh khả dụng khoảng 23%. Nong độđình trong huyết tương của valsartan đạt được từ2-4 giờ sau 1liều uống. Thuốc gắn kết khoảng 94-97% với protein huyết tương. Valsartan bịchuyển hóa đáng kếvàbài tiết chủ yếu qua mật dưới dạng không đổi. Nửa đời thải trừ cuối cùng
khoảng 5-9 giờ. Sau khi uống 1liều, khoảng 83% thuốc được bài tiết trong phân và13% bài tiết trong nước tiểu.
4-Chỉ định
Tăng huyết áp.
GLIOVAN-H 80được sửdụng riêng lẻhay phối hợp với các thuốc chồng tăng huyết ápkhác trong điều trịtăng huyết áp.
Suy tim
Thuốc được chỉ định trong điều trịsuy tim (độ II-IV theo phân loại của Hiệp hội Tim New York -NYHA) ởbệnh nhân đang được điều trịtheo liệu pháp thông thường như thuốc lợitiểu, digitalis kèm với hoặc thuốc chen beta hoặc thuốc ứcchế men chuyển angiotensin (ACE).
Sau nhồi máu cơtim
GLIOVAN-H
80còn làm giảm tửvong dotim mạch ởnhững bệnh nhân rốiloạn chức năng tâm thất trái sau nhồi máu cơtim.
5-Liều dùng vàcách dùng
% Liều dùng
Tăng huyết áp
Liều khuyến cáo: 80mg hoặc 160 mg, ngày 1lần, không phân biệt chủng tộc, tuôi hoặc giới tính. Tác dụng chống tăng huyết ápthể hiện rõtrong vòng 2tuần vàtác dụng tốiđaghi nhận được sau 4tuần. Ởnhững bệnh nhân mà huyết ápkhông được kiểm soát một cách đây đủ, cóthẻ tăng liêu hàng ngày đến 320 mg hoặc cóthể thêm thuc lợitiểu.
Suy tim
Liều khởi đầu khuyến cáo: 40mg, ngày 2lần. Nan tăng liều lên đến 160 mg, ngay 21an nếu dung nạp thuốc. Cần xem xét giảm liều thuốc lợitiêu dùng phối hợp. Liều tốiđa/ngày được dùng trong các thử nghiệm lâm sàng là320 mg chia làm nhiều lần.
Sau nhdi mau cotim
Điều trịcóthể bắt đầu sớm 12 giờsau khi bịnhồi máu cotim. Sau liều khởi đầu 20mg, ngày 2lần, liệu pháp valsartan nên được điều chỉnh thành 40mg, 80mg va160 mg, ngày 2lần trong vài tuần kếtiếp.
Cách dùng
Uống nguyên viên thuốc với 1lynước đây, cùng hoặc không cùng với bữa ăn.
6-Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất cứthành phần nào của thuốc.
T-Lưu ývà thận trọng
Sửdụng thuốc thận trọng trên những bệnh nhân bịhẹp động mạch thận, bệnh nhân suy thận hay suy gan. : Q og Ởnhững bệnh nhân bịgiảm thể tích nội mạch cóthể xảy ratụthuyết áp,nên điều chỉnh tình trạng này trước khi dùng thuốc hoặc dùng liều khởi đầu thấp hơn. _ Người bệnh nên được quan sát những dấu hiệu lâm sang về mắt cân bằng dịch hoặc điện giải như giảm thể tích, giảm natri huyết, giảm clo huyết nhiễm kiềm, giảm magnesi huyết hoặc giảm kali huyết có thể xảy ratrong khi bịtiêu chảy hoặc nôn xảy đixảy lại.
Sửdụng cho trẻ em: Tính antoàn vàhiệu quả của GLIOVAN-H 80chưa được xác định trên trẻem.
Sửdụng trên phụ nữcóthai: Không nên dùng GLIOVAN-H 80cho phụ nữđang cóthai hoặc đang dựđịnh cóthai. Bác sĩkhi kêđơn bất cứthuốc nào cótác động trực tiếp trên hệrenin-angiotensin-aldosteron (RAAS) nên khuyên những phụ nữcókhả năng sinh đẻ về nguy cơcóthê cócủa những thuốc này trong thai kỳ. Nếu phát hiện cóthai trong thời gian điều trị,nên ngừng điều trịvới GLIOVAN-H 80ngay khi cóthẻ.
Sửdụng trên phụ nữđang cho con bú: Chưa được biết valsartan cóbài tiết trong sữa mẹ hay không. Valsartan được bài tiết qua sữa chuột mẹ. Do đókhông nên dùng GLIOVAN-H 80cho phụ nữcho con bú.
19

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe vàvận hành máy móc: Giống như các thuốc chống tăng huyết ápkhác, phải cẩn thận khi láixehay vận hành máy móc.
8-Tương tác của thuốc với các thuốc khác vàcác dang twong tac khác
Tác dụng chống tăng huyết ápcủa valsartan được tăng cường khi dùng đồng thời với các thuốc làm hạ huyết áp khác. Sửdụng valsartan đồng thời với các thuốc làm tăng kali huyết như thuốc lợitiểu giữ kali, các chế phâm bổsung kali hoặc muối chứa kali cóthể gây tăng kali huyết. ‘Valsartan bịchuyển hóa bởi hệenzym cytochrom P450 vàcóthể ảnh hưởng đến chuyển hóa của một vài thuốc bịchuyển hóa bởi các enzym này. Cimetidin làm tăng diện tích dưới đường cong (AUC) của valsartan khoảng 18%. Phenobarbital làm giảm nông độvalsartan vàchất chuyên hóa cóhoạt tính của nó. Ketoconazol ứcchế quá trình chuyển valsartan thành chất chuyển hóa cóhoạt tính. Dùng đồng thời valsartan vàNSAID cóthể làm giảm hiệu quả hạhuyết ápcủa valsartan. Ởnhững bệnh nhân cao tuôi, suy giảm thể tích tuần hoàn (bao gồm cảbệnh nhân điều trịlợitiểu), hoặc cótổn thương chức năng thận, dùng đồng thời valsartan vaNSAID cothé dẫn đến suy giảm chức năng thận, kểcảsuy thận.
9-Tác dụng không mong muốn
Tác dụng ngoại ýdovalsartan thường nhẹ vàthoáng qua bao gồm chóng mặt, nhức đầu, và hạ huyết ápthế đứng liên quan đến liều dùng. Tình trạng hạhuyết ápđặc biệt xảy raởnhững người bịgiảm thể tích nội mạch (như những người được điêu trịvới thuốc lợitiểu liều cao). Các tácdụng khác hiếm khi xảy ranhư suy chức năng thận, nỗi man, may đay, ngứa, phù mạch, vàtăng men gan. Tình trạng tăng kali huyết, đau cơvàđau khớp cũng đãđược báo cáo. Tác dụng gây ho do valsartan ítxảy rahơn sovới các thuốc ứcchế men chuyển đổi angiotensin. Các tácdụng ngoại ýkhác dothuốc đối kháng thụ thể angiotensin IIgồm rốiloạn hôhấp, đau lưng, rốiloạn tiêu hóa, mệt mỏi, vàgiảm bạch cầu trung tính.
Ngưng sửdụng vàhỏi ýkiến bác sĩnếu: sưng mặt, môi hay họng, khó nuốt hoặc khó thở.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.
10- Quá liều vàxửtrí
Triệu chứng: Quá liều GLIOVAN-H 80cóthể gây hạhuyết áp rõrệt, điều này cóthể dẫn đến làm giảm mức độnhận thức, trụy và/hoặc sốc tuần hoàn. Xử trí: Nếu mới dùng thuốc, nên cho uống than hoạt với lượng vừa đủ. Ngoài ra,biện pháp xửlýthường dùng làtruyền tĩnh mạch nước muối sinh lý.Valsartan không thể bị loại bỏbằng thâm phân máu vìnógắn kết mạnh với protein huyết tương.
11- Dạng bào chế vàđóng gói
Hộp 2vìx14viên bao phim. Hộp 3vỉx10viên bao phim.
12- Bảo quản: Ey
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C.
13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
14- Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sản xuất.
THUÓC BÁN THEO ĐƠN DE XA TAM TAY CUA TRE EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI ÝKIEN BÁC SĨ
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM GLOMED Địa chỉ: Số35Đại LộTựDo, KCN Việt Nam -Singapore, thịxãThuận An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.3769094
NgàyÔ? thangO4nam 2014
P. Tông/@jám đôc

PHOXCUC TRUONG
Nguyen Veet Hing

4O

Ẩn