Thuốc Bimetin Tablets: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBimetin Tablets
Số Đăng KýVN-19491-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTrimebutine maleate – 100mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtTheragen Etex Co., Ltd 58, Sandan-ro 68 Beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-Do
Công ty Đăng kýKyongbo Pharmaceutical Co., Ltd. 174, Sirok-ro, Asan-Si, Chungcheongnam-do, 336-020

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
04/08/2016Công ty cổ phần Dược liệu TW 2Hộp 10 vỉ x 10 viên850Viên
105x50x44 (mm)

at
Fit

M5, Y30
~ M20, Y50
M30, Y100
WM,Y100
CLAM Te mee Am aeals OD
INYO Te UOTE
10 1 )114-ÌäOLv 1938 LID Fram ero TP)Ty
1ITRE
BIMETIN
taniet
Trimebutine
maleate
130mg
:ajeg “dxy :ayeq Baw‘ON 107 :“ON BSIA “Bunp 1p)3912) ñulp nsuppBugny Ay26g Wa94)BPOAb]Wp) EXÿ( “oay) way Bunp AS UPD Gugny oywex iyBu gpae) uyGugy) ae9
1g4 Apay deqn “O,08 19D OPsiUU Q‘Bups QUEYUBL) BAWEYue] ‘Upjq0EBuc.) UeNb ogg “a0n) uEh ‘0p-IñuosÁn ‘I§-UE§uV TŨ-UoMUE(T 1j-U0289 01-UEpUES ‘gg
2010 NYH -L1 “02 X3L3 N39YH3H1190 PAK UES 108qpy .ayeg ‘đx3, ‘,6|81 ÔỊN, ‘„0N 0], Wax GH“XSN ‘XS019S ‘Was ‘Bunp nsugpñunu 0 0!l2X ‘HNÍ8 JH39N0H2 “8N H3V3 “HRÍđ Re U84 01XJA0L dộH BUI(J0] woyew urpqawi) :enya ugla190 NII3I tiêu Uộ|A Lý UI0p06 UE430L XW

rp Prescription Drug GIT REGULATOR
Trimebutine maleate 100mg
10Blis. x10Tabs. (100 Tabs.)
IMR
Tur
Ce
mame
EOE
ANNE:
{Composition} Trimebutine maleate 100mg [Indications]Please see the insert paper. [Dosage &Administration) Please see the insert paper. [Precautions &Contraindications] Please see the insert paper.
(KEEP OUT OFREACH OFCHILOREN ]
BTIMETTN nan:

xthIDU PHARMACEUTICAL CO „LTD,
_
aeWon / President

{Quality Specification] Manufacturer’s specification. [Storage]Store intight containers attemperature below 30°C, protect from moisture and sunlight. [Shelt-life]36months from manufacturing date.

ae
EAD INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING |
¬— Spry uey
i
L4ANC AHd Va
2Ỏnd X1NYñÒ 242

dl ROS
Kod ¿ //3 VV

BIMETIN tatiet
Trimebutine maleate 100mg
gle THERAGEN ETEX CO., LTD.Korea
Visa No.
LotNo. :
Mfg. Date :
Exp. Date :
CAL CO.,LTD.
nw “
President

R, THUÓC BÁN THEO ĐƠN Tờ hướng dẫn sir dung
BIMETIN tablet
(Trimebutin maleat)
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sỹ, dược sỹ.
Tên thuốc: BIMETIN tablet.
Thành phần: Mỗi viên chứa:
Hoạt chất:
Trimebutin maleat…………………………..-

Ẩn