Thuốc Xenetix 350: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcXenetix 350
Số Đăng KýVN-18329-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngIodine – 35g/100ml
Dạng Bào ChếDung dịch tiêm
Quy cách đóng góiHộp 10 túi nhựa mềm 500ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtGuerbet 16-24 rue Jean Chaptal 93600 Aulnay-Sous-Bois
Công ty Đăng kýHyphens Pharma Pte. Ltd 138 Joo Seng Road, #03-00, Singapore 368361
ế Ý
DƯỢC
CUC
QUAN
LY
D
BOY
T
5

fed —_—_!1 rr map #s | Speed —<: vi 7 mea `` ps „ ~~ = A = oo a3 Rx XENE lobitridol Solution injectable en poche de100 mL lobltridolquantitá eorespondent eniode .. 78,78g (787,B8mgJmL)35g (350mg/mL) Exclpients: calcium edetate desodium, Trométamol, chlorhydrate detrométamol, Hydroxide desodium ouacide chiorhydriqua. au pour preparations Injectables TENIR HORS DELA PORTEE ETDELAVUE DES ENFANTS LIRE ATTENTIVEMENT LANOTICE AVANT UTILISATION ACONSERVER DANS SON EMBALLAGE EXTERIEUR D°ORIGINE AL‘ABRI DELALUMIERE c4 ————--SOLUTION INJECTABLE =. _SOLUTION FOR INJECTION >> __._—
`
500 mL

TIX 350
HYPHENS PHARMA PTE. LTD 3RD FLOOR 368361
138 JOO SENGSINGAPORE
TEL: (65) 63388551 Fax: (sf
350 mg |/mL
Voies intravasculaire et intracavitaire
Iniravoscular and Intracavitary routes
Solution forinjection in100 mL a I8KI 1obitridolcorresponding tolodine …

78.789 (767.6mg/mL)35g (350mg/mL)

Guerbet I MA Holder Address Querbat ~B.P. 57400 85843 ROISSY CdG Cadex -FRANCE Manufacturing site address 16-24 rueJean Chaptal 93600 Aulnay-sous-Bois —FRANCE
pients: sodium calcium edetate, trometamol, †rometamol hydrochioride, sodium hydroxide orhydrochloric acid, water forinjection. PRESCRIPTION DRUG KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OFCHILDREN READ THE PACKAGE LEAFLET BEFORE USE KEEP THE CONTAINER INTHE OUTER CARTON INORDER TOPROTECT FROM LIGHT DONOT STORE ABOVE 30°C Caan
ROAD,
XENETIX’
350
10x
500m
)63388825
LOT: MFG:
DD-MM-YYYY
EXP:
DD-MM-YYYY
VN-xxxx-xx

P.
XENETIX 350 mg Ìl/mL SOLUTION INJECTABLE SOLUTION FOR INJECTION lobitrido! 5) OO nn IL 350 mg I/mL
Solution injectable par voie intravasculaire POUR 100 ML DESOLUTION lobitridol……………….—.–..<› 76.78 g(767.8 mg/mL) quantité correspondent eniode ...35g(350 mg/mL) Excipients :calcium édetate desodium, trométamol, chlorhydrate de trométamol, hydroxyde desodium ouacide chlorhydrique, eau pour preparations injectables TENIR HORS DE LAPORTÉE ETD EDES ENFANTS. ACONSERVER DANS SON EMBALLAGREXTERIEUR Hưng D’ORIGINE AL’ABRI DE LALUMIERE| ⁄ ENS PHAR LIRE ATTENTIVEMENT LANOTICE A LIZATION. 138 JOO sacs aoe .LTD, Solution for intravascular Injection SINGAPORE 34 SRD FLOOR PER 100 ML OF SOLUTION TEL: (65) 63388554 F,Aerie BỊ lobilridol...................... ...76.78 g(767.8 mgímL) >(65) 63388805 corresponding foiodine…………….. 35g (350 mg/mL) Excipients :sodium calcium edetate, trometamol, trometamol hydrochloride, sodium hydroxide orhydrochloric acid, water forinjection KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN KEEP THE CONTAINER INTHE OUTER CARTON INORDER TO PROTECT FROM LIGHT DO NOT STORE ABOVE 30°C READ THE PACKAGE LEAFLET BEFORE USE
Guerbet |#
B.P. 57400 95943 ROISSY CdG Cedex -FRANCE NA(8S)90Zt£Ln LOT:MFG :DD-MM-YYYY EXP :DD-MM-YYYY VN-XXXXXX

XENETIX * 350_ Vietnamese Sub-label
Plastic soft bag of 500 ml

R*XENETIX © 350 Thuốc bán theo đơn SDK: VN-XXXX-XX
Dung dịch tiêm theo đường trong mạch và đường trong khoang cơ thé
Mỗi 100 ml] dung dich thuốc có chứa 76,78g lobitridol (tương đương với 35g iod).
Hộp 10 túi nhựa mềm x500 ml.
Số lô SX, ngay SX, HD: xem “LOT”, “MFG”, “EXP” trén bao bi.
Nha SX: GUERBET, 16-24 Rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay-sous-Bois, Phap.
Nha NK:
Chỉ định, liều dùng, chống chi định và các thông tin khác: Xem trong tờ Hướng
dan sir dung kém theo.
Bảo quản: Không bảo quản ởnhiệt độ trên 30°C. Bảo quản trong vỏ hộp carton để
tránh ánh sáng. Dé xa tam tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi ding.

HYPHENS PHARMA PTE. LTD. 138 JOO SENG ROAD, 3RD FLOOR SINGAPORE 368361 TEL: (65) 63388551 FAX: (65) 83388825

Oy TE 222/2? BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC (57/2)
Hướng dẫn sử dụng ĐÃ PHÊ DUYET
Xenetix®, dung dich thuốc tiêm

A Anda JAD. 9 | dont a Đọc kỹ các thông tín trong tò hướng an UY Vide Can than thước khi bắt đầu sử dụng
thuốc.
+Giữ tờ Hướng dẫn sử dụng này cân thận phòng khi lại sử dụng đến.
+Nếu bạn còn băn khoăn hoặc thắc mắc, hỏi xin lời khuyên của bác sỹ hoặc dược sỹ
của bạn. Ệ
*THUOC KE DON: thude này được đặc biệt chỉ định cho riêỀ n. KHONG dua
thuốc cho bất cứ ai vì nó có thể gây tồn hại cho họ, dù các triệu Của họ có thể
giống bạn.
CÔNG THỨC ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG.

Xenetix® 300 (300mg iod/ml) Xenetix” 350 (350mg iod/ml)
Mỗi 100 ml dung dịch thuộc có chứa: Mỗi 100 ml dung dich thuốc có chứa:
Tobitridol … 65,81g lobitridol seve 76,788
Tuong duong voi iod … 30g Tượng đương với 1od… 35g
Độ mhớt ở20°C: IImPa.s Độ nhớt ở20°C: 21mPa.s
Độ nhớt ở37°C: ómPa.s Độ nhớt ở37°C: 10mPa.s
Độ thẩm thấu: 695mOsm/kg HạO Độ thầm thâu :915mOsm/kg HO
*Các thành phần khác: Canxi di Natri edetate, frometamol, trometamol hydrochlorid,
Natri hydroxid hodc acid hydrochloric, nudc cat pha tiêm.
Cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành 4 HYPHENS PH,
GUERBET 138 JOO SENG Se BP 57400 -F-95943 Roissy CDG Cedex, Phap SINGAPORE 368361 TEL:(65) 63388551 PAX: (65) 63388825
Cơ sở sản xuất
GUERBET
16-24 rue Jean Chaptal 93600 -Aulnay-sous-Bois, Pháp.
CÁC ĐẠC TÍNH DƯỢC HỌC
Đặc tính được lực học
CHAT CAN QUANG CHUA IOD
(V: nhóm khác) mã ATC: V0SABII
XENETIXE 300 là thuốc cản quang không ion hoá, tan trong nước, dùng để chụp niệu
tĩnh mạch, có ap luc thấm thấu 695 mOsm/kg.
Đặc tính dược động học
Sau khi tiêm qua đường trong mạch, Iobitridol được phân phối vào hệ mạch tuần hoàn
và khoảng kẽ/gian bào. Ở người, thời gian bán thái của thuốc là 1,8 giờ, thể tích phân
bé 14 200 ml/kg và hệ số thanh thải toàn thân trung bình là 93 ml/phút. Tỷ lệ kết hợp
với protein huyết tương không đáng kế (< 2%). Thuốc được thải trừ chủ yếu qua thận (chỉ lọc ởcầu thận mà không được tái hấp thu hoặc bài tiết ở ống thận) ởdạng nguyên 1 vẹn không chuyển hóa. Bài niệu thẩm thâu của XENETIXỸ 300 phụ thuộc vào áp suất thâm thâu và thê tích tiêm. Ở bệnh nhân suy thận, thuộc thải trừ chủ yêu qua mật. Thuộc có thê bị thuỷ phân. CHỈ ĐỊNH DIEU TRI: Thuôc này chỉ dùng cho mục đích chân đoán. Đây là thuốc cản quang có chứa iod (đặc tính cản quang). Thuốc 4 Ma att cho bạn sử dụng trong chân đoán chụp X quang trong các trường hợp: Xenetix® 300 Xenetix® 350 - Chup niéu tinh mach - Chup niéu tinh mach - Chup CT cat lớp - Chup CT cat lop - Chụp đoạn mạch máu qua - Chụp đoạn mạch máu qua đường tĩnh mạch theo đường tĩnh mạch theo phương pháp kỹ thuật số phương pháp kỹ thuật số -- Chụp động mạch -_ Chụp động mạch - Chup tim mach - Chup tim mach - Chup X quang khép - Chup X quang tử cung - voi trimg Liều dùng và đường dùng Liều dùng tùy thuộc vào loại kỹ thuật chụp và vùng cơ thể được chụp, cũng như tùy vào cân nặng và chức năng thận của từng người bệnh, nhât là khi chụp cho trẻ em. HYPHENS PHARMA PTE. LTD Xenetix® 300 138 JOO SENG ROAD, 3RD FLOOR SINGAPORE 368361 TEL: (65) 63388551 PAX: (65) 63388gas Khuyến cáo dùng liêu (đường trong mạch) như sau: Liêu trung Tổng thể tích đc ị: ep (tối thiếu-tỗi da) ml Chụp niệu băng đường tiêm -Tĩnh mach nhanh 1,2 50-100 -Tinh mach châm 1,6 100 Chup CT: - Não 1,4 20- 100 - Toan than 1,9 20-150 Chụp đoạn mạch máu qua đường tính mạch theo phương pháp kỹ thuật số 1,7 40-270 Chụp động mạch - Não 1,8 45-210 - Chi dudi 2,8 85-300 Chup tim mach 1,1 70-125 Liêu trung binh khuyén cdo khi ding theo duong trong khoang co thé nhw sau: Chỉ định Thể tích trung bình Lưu ý (ml) Chụp X quang khớp 5-20 Điều chỉnh thể tích tiêm phủ hợp với khớp Chụp X quang tử cung -vòi 5-20 Điều chỉnh thẻ tích tiêm phù trứng hợp với thể tích tửcung, Â) te Xenetix® 350 Khuyến cáo dùng liều (đường trong mạch) nÌtư sau: ea Liéu ding trung binh Khoang thé tich Chi dinh ,mi B fa i Chụp niệu đường tĩnh mạch 1,0 50-100 CT: - Nao 1,0 40-100 - Toàn thân 1,8 90-180 Chụp đoạn mạch máu qua đường tĩnh mạch theo phương pháp kỹ pal 95-250 thuật số Ƒ Chụp động mạch - Ngoại biên 22 105-205 - Chỉ dưới 1,8 80-190 - Bung 3,6 155-330 Chụp tim mạch - Người lớn HỆO) 65-270 - _Trénho 4,6 10-130 CHÓNG CHỈ ĐỊNH -_ Có tiền sử quá mẫn với iobitriđol hoặc bắt cứ (hành phần tá được nào của thuốc. - Tiền sử có các phản ứng dị ứng ngoài đa chủ yếu tức thì hoặc chậm đối với XENETIX 300 đạng tiêm. -_ Có biểu biện nhiễm độc tuyến giáp. - Chống chỉ định chụp X quang tử cưng -vòi trứng khi đang mang thai. - Do thiểu các nghiên cứu đặc hiệu, không chỉ định Xenetx trong trường hợp chụp Xquang dây cột sông. HYPHENS PHARMA PTE. LTD. 138 JOO SENG ROAD, 32D FLOOR SINGAPORE 368361 aay TEL: (65) 63388551 PAX: (65) 63388825 Đặc biệt lưu ý: Liên quan tới đường dùng và liều đùng, các thuốc cản quang có chứa iod đều có thể gây các tác dụng không mong muốn, đó có thể là các tác dụng phụ nhẹ song cũng có những tác dụng phụ nghiêm trọng de dọa tinh mang. Các phan ứng này có thể xuất hiện trong giờ đầu tiên sau khi tiêm thuốc, đôi khi, sau tới 7ngày kể từ lúc tiêm thuốc cản quang và thường không thê dự đoán trước được. Người bệnh đã từng có tiền sử phản ứng với một loại thuốc cản quang chita iod thi có thé có nguy cơ cao mắc một phân ứng khác nếu tiếp tục điều trị bằng thuốc đó, hoặc có thể ca với một thuốc khác cùng loại, đo đó, có thể xếp vào nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. "Nhóm thuốc cản quang có chứa lod và tuyên giáp trạng: Trước khi tiêm một thuốc cản quang có chứa iod, cần đảm bảo rằng bệnh nhân không có chỉ định chụp scintigraphy hoặc các xét nghiệm lâm sàng có liên quan tới tuyên giáp hay được chỉ định lod phóng xạ do mục đích điều trị. Việc sử dụng chất cân quang theo bat cứ đường dùng nào có thể gay phâyÄ nằng đố hocmon và sự hap thu iod của tuyến giáp khỏe mạnh hoặc tuyến giáp ates ung thu, cho téi khi nong dé iod tro Jai gia ti: théng thuong. THAN TRONG KHI SU DUNG Không dung nạp các chất cần quang có chứa iod: Trước khi chụp: - Phan loại nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao thông qua thăm khám tiền sử bệnh. -_ Các corticoid và các chất kháng histamin thy thé H1 được coi là các tiền thuốc ởnhóm các bệnh nhân có nguy cơ rất cao phan ứng với các chất cản quang (đã có đụng nạp đối với một chất cản quang có chứa iod). Các thuốc này, do đó, không ngăn chặn sự xuất hiện sốc phản vệ nặng hoặc có thể dẫn đến tử vong. Trong quá trình chụp cần tiến hành các bước sau: - Tham khám lâm sàng. ị ' ~-__ Mở sẵn một đường mạch đề kịp thời cấp cứu khi xảy ra phan ứng. Sau khi chụp: __ Giám sát theo đôi người bệnh sau khi đùng thuốc cản quang ít nhất 30 phút vì đa số các tác dụng ngoại ýxảy ra trong giai đoạn này. -_ Người bệnh cần được thông báo về khả năng xảy ra các phản ứng chậm (có thê lên tới 7 ngày sau khi dùng thuốc) (xem mục Các tác dụng phụ có thể gap). Trường hợp thân suy - Đổi với các bệnh nhân có nguy cơ cao, ví dụ các bệnh nhân mắt nước, suy thận, tiểu đường, bệnh nhân suy tim nặng, bệnh gamma đơn clon (u đa tuỷ, bệnh Waldenström), có tiền sử suy thận sau khi dùng thuốc cản quang; trẻ sơ sinh đưới 1tuổi và người giả bị xơ vữa động mạch. - Khi can ba nude phai dùng. dung dịch điện giải. -_ Tránh kết hợp VỚI các thuốc gây độc tính trên thận. Nếu bắt buộc phải dùng các thuốc này, cần tăng cường theo dõi các thông số xét ngiệm chức năng thận. Các thuốc được để cập ởđây bao gồm: kháng sinh aminosid, chất hữu cơ có cầu trúc platinum, điều trị với methotrexate liều cao, pentamidine, foscarnet và một số thuốc chống virus (aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, adefovir, cidofovir, tenofovir), vancomycin, amphotericin B, cdc thuốc ức chế miễn dich nhu ciclosporin, tacrolimus, ifosfamide. - Tuan thủ khoảng cách thời gian ít nhất 48 giờ giữa 2lần điều trị chiếu xạ theo đường tiêm thuốc cản quang hoặc tạm dừng các xét nghiệm mới cho đến khi các thông số chức năng thận được phục hồi. - Phòng ngừa nhiễm acid lacic trên bệnh nhân tiểu đường điểu trị với metformin bang cách theo đối nồng độ creatinin huyết thanh. Với bệnh nhân có chức năng thận thông thưởng: dừng điều trị với metformin trước khi tiêm thuốc cản quang và trong ít nhất 4§ tiếng sau hoặc dừng cho đến khi chức năng thận bình thường hoá trở lại. Đỗi với bệnh nhân suy thận: chống chỉ định trên các bệnh nhân đang điều trị với metformin. Trong trường hợp cấp cứu: 4 HYPHENS PHARMA PTE. LTD. 138 JOO SENG ROAD, 3RD FLOOR SINGAPORE 368361 ‘TEL: (65) 63388551 FAX: (65) 63388825 nêu bắt buộc phải tiễn hành xét nghiệm, cần thực hiện biện pháp dự phòng sau: ngưng việc sử dụng metformin. bù nước, giám sát chức năng thận và kiểm tra các dẫu hiệu nhiễm acid lactic. -_ Đối với bệnh nhân sau tiên hành thâm phân thận: có thể dùng thuôc ene có chứa iod vì sau đó thuốc được thải trừ qua thấm phân. Tuy nhiềỆ Ment vân ýkiên bác sỹ trước khi tiền hành thâm phân. Trường hop suy gan. Đặc biệt thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhận suy cả gan và thận đo nguy cơ bí tiêu tăng cao. Bénh nhân hẹn: Khuyến cáo ồn định tỉnh trạng hen trước khi tiễn hành tiêm chất cản quang có chứa iod. Do thuốc có thể làm tăng nguy cơ co thất phế quản, đặc biệt chú ý tới những bệnh nhân có cơn hen trong vòng khoảng 8ngày trước khi tiên hành chụp. Loạn giáp trạng: Sau khi tiêm thuốc cản quang có chứa iod, đặc biệt với các bệnh nhân bướu cô hay bệnh nhân có tiền sử loạn giáp trạng, sẽ có nguy cơ hoặc bung phát các triệu chứng cường giáp hoặc phát triển các triệu chứng thiểu năng tuyến giáp. Đồng thời cũng có nguy cơ thiểu năng tuyến giáp ở trẻ sơ sinh có mẹ đã đùng thuốc cản quang có chứa iod. Bénh ly tim mạch g Trên các bệnh nhân biểu hiện suy tim giai đoạn sớm hoặc giai đoạn điễn hình, bệnh nhân có bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, hoặc bệnh ởvan tim có nguy cơ phủ phổi, thiểu máu cơ tìm, loạn nhịp và rỗi loạn huyết động học nặng tăng cao sau khi điều trị dùng thuốc cản quang có chứa iod. Rỗi loan hê thần kinh trung ương Tỉ lệ lợi ích/nguy cơ phải được đánh giá trên từng trường hợp sau: - Do nguy co lam trim trong thêm các dấu hiệu thần kinh ở bệnh nhân bị đột quy do thiêu máu thoảng qua, nhôi máu não cập, mới bị xuất huyết nội sọ, phù não, động kinh nguyên phát hoặc thứ phát (khôi u, sẹo) -_ Trường hợp tiêm trong động mạch cho người nghiện rượu (nghiện rượu cấp hoặc mãn) và các trường hợp nghiện thuộc khác. U tế bào ưa crom Bệnh nhân utế bào ưa crom có thể bị cơn cao huyết áp sau khi tiêm vào trong mạch, cân phải theo đối trước khi tiên hành chụp. Nhược cơ năng Dùng thuốc cản quang có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh nhược cơ. Làm trầm trong hơn các tác dung không monz muốn Tác dụng không mong muốn kèm theo thuốc cản quang có thể bị trầm trọng hơn trên các bệnh nhân đang trong trạng thái kích thích, hồi hộp hoặc đau. Có thể dùng thuốc an thần nếu cần. PTE. LTD. YPHENS PHARMA, "33100 SENG RCAD, SRD FLOOR, 3 SINGAPORE 38861 “TEL: (65) 65388551 PAK: (65) 68500025 TƯƠNG TÁC THUỐC + Metformin ở bệnh nhân tiểu đường: (xem phần Thận trọng khi sử dụng- Suy thận) +Các thuốc chiếu chụp khác (xem phần Thận trọng khi sử dụng) HN Các thuốc cản quang ¡od làm thay đổi hấp thu iod phóng xạ của tuyến giá0NWo vài tuần, một mặt gây ảnh hướng tới hap thu trong chup CTscan, mặt khác làm giảm hiệu quả trong điều trị với Iod'”": Ở những bệnh nhân chụp CT scan thận bằng cách tiêm chất chiếu xạ bài tiết bởi tiểu quản thận, cần tiễn hành xét nghiệm này trước khi tiêm thuốc cán quang có chứa iod. + Tác nhân chẹn Beta, các chất hoạt mạch, chất ức chế men chuyén hoa angiotensin, kháng thụ thê angiotensin Các thuốc này làm giảm hiệu quả của cơ chế bù trừ tim mạch trong rỗi loạn “huyết động học, thầy thuốc cần được thông báo trước khi tiến hành chụp để chuẩn bị sẵn các thiết bị thích hợp. + Thuốc lợi tiểu Do nguy cơ mất nước bởi các thuốc lợi tiểu, bù nước và điện giải cần tiễn hành trước khi chụp để giảm thiểu nguy cơ suy thận cấp. + Interleukin-2 Nguy cơ bị phản ứng với thuốc cản quang iod tăng lên khi bệnh nhân mới được điều trị băng interleukin-2 (đường tĩnh mạch) như: phát ban, hiểm gặp hơn là huyết áp thấp, thiểu niệu và suy thận. CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC Nồng độ cao của thuốc cản quang trong huyết tương và nước tiêu có thể ảnh hưởng dén cac xét nghiém in vitro bilirubin, protein, cac chất hữu cơ (sắt, đồng, calci, phosphate). Khuyến cáo không nên tiến hành các xét nghiệm này trong vòng 24 giờ sau khi chụp thuốc cản quang. ĐÓI VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ Độc tính phôi thai Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có tác dụng gây quái thai. Do không có tác dụng gây quái thai trên động vật, nên ít khả năng có tác dụng gây biến dạng trên người. Cho đến nay, các chất gây biến dạng trên người luôn được chứng minh là có gây quái thai trên động vật. Độc tính trên thai nhỉ Dùng quá liêu các chất có chứa iod sau khi đã tiêm chất cản quang cho mẹ có thé gay thiểu năng tuyến giáp cho thai nhỉ nếu người mẹ được chụp sau hơn 14 tuần ngừng kinh. Tuy nhiên, vì tác động này có phục hồi và vì các lợi ích có thể có cho mẹ, cùng với việc đánh giá kỹ lưỡng chi định chụp, có thể dùng thuốc cản quang có chứa iod trong khi mang thai. Chưa xác minh được tính vô hại của thuốc nhưng theo khuyến cáo chung, tránh làm các thủ thuật X quang khi mang thai. RMA APTE. LTD. Tác động gây đột biến và khả năng sinh sân HYPHENS RGR ROAD _3RD FLOOR GAPORE E368381 6 eu: (98) 83980561 PAX: (66) 63988825 Trong điều kiện thử nghiệm. thuốc không gây đột biến. Chưa có đữ liệu về tác động của thuốc lên khả năng sinh sản. Phụ nữ cho con bú Chưa có nghiên cứu trên người, nhưng tỷ lệ 1obitridol trong sữa động vậ khoảng 3%. Vì vậy, khuyến cáo không nên cho con bú trong ít nhất 24 giò dùng thuốc. SỬ DỤNG QUA LIEU + ' Chỉ khí tiêm thuốc ởliễu rất cao mới cân bù mắt nước và diện giải do mat nước. 5 Theo đõi chức năng thận trong ít nhât 3ngày sau đó. Tiên hành thâm phân máu nêu cân. TAC DONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC Không có CÁC TÁC DỤNG PHỤ CÓ THẺ GAP Như mợi thuốc khác, sứ dụng dung dịch thuốc tiêm Xenetix” có thể gap Các tác dụng phụ sau: Các phần ứng quá mẫn (phản ứng đị ứng) đôi khi khá trầm trọng, có thể xuất hiện như: +phản ứng ở mức trung bình, như ngửa, ban (ban đỏ), phát ban tại chỗ hay lan tỏa, phù Quincke (sưng phù ở mặt hay ở lớp màng nhày). +các phản ứng chậm trên da như ngoại ban dang nốt sẵn, hội chứng Lyell's (rất hiểm gặp) hoặc hội chứng Stevens-Johnson (các tổn thương kiểu phồng rộp bao phủ một điện tích lớn trên da). +triệu chứng biểu hiện 6at ởđường hôhấp: ho, viêm mũi, khó nuốt, khó thở, co thắt phế quản, phù thanh quản, ngừng thở. *triệu chứng biểu hiện ram rộ trên đường tim mạch: hạ áp, đau đầu, mệt mỏi, nhịp tim nhanh hoặc chậm, ngừng tim. *các triệu chứng biểu hiện ram rộ khác như nôn, buồn nôn, đau bụng. Các tác dụng phụ khác cũng có thể gặp phải như: +các tác dụng phụ trên tim mạch, thụ thế thần kinh, đường tiêu hóa, thận, đường hô hap và các phản ứng tại chỗ (đau và sưng thoáng qua và lành tính ở vị trí tiêm, viêm tĩnh mạch huyết khối tại chỗ; viêm tại chỗ hoặc thậm chí hoại tử đa tại chỗ cũng có thê gặp nếu thuốc cản quan khuyếch tán ra bên ngoài mạch máu), các phản ứng quá mẫn trên đa. Thông báo cho bác sỹ hoặc được sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc QUI CÁCH ĐÓNG GÓI Lọ thuỷ tính loại 2đạng 50 mi. Hộp 25 lọ. Lọ thuỷ tỉnh loại 2dang 100ml. Hp 10 lo. Túi nhựa mềm dung tích 100ml, 150ml, 200ml va 500ml. Hộp 10 túi. LUU ¥ VA THAN TRONG DAC BIET KI BAO QUAN Không bão quản ở nhiệt độ trên 30°C, HYPHENS PHARMA PTE. YD, Bảo quản trong vỏ hộp carton đề tránh ánh sáng. SINGAPORE aang rhoge Không sử dụng thuốc sau khi đã quá hạn dùng phí trên bao bị. TẾ” (65) 63388551 Fax: (65) 63380825 TƯƠN GKY ;,' Do thiêu các nghiên cứu đây đủ và tính tương ky, không nên trộ % với các chê phâm dược khác. HẠN DÙNG: % 3năm kê từ ngày sản xuât TIEU CHUAN Nhà sản xuất Đề thuộc ởxa tâm với trẻ nhỏ Ngày duyệt lại nội dung tờ Hướng dẫn sử dụng: tháng 4năm 2007 ge HYPHENS PHARMA PTE. LTD. 138 JOO SENG ROAD, 3RD FLOOR SINGAPORE 368361 TEL: (65) 63388551PAX: (65) 63388825 PHO CYC TRUONG olý„/n ? Cag

Ẩn