Thuốc Vixolis: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVixolis
Số Đăng KýVD-22743-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô hỗn hợp. Thương nhĩ tử; Bạc hà; Bạch chỉ; tân di hoa; Phòng phong; Bạch truật; Hoàng kỳ. Bạch chỉ- 334mg; 83mg; 125mg; 259mg; 250mg; 250mg; 417mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 90 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Danapha Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Danapha 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/09/2015Công ty CP Dược DanaphaHộp 1 lọ 90 viên2100Viên
15/11/2016Công ty CP Dược DanaphaHộp 3 vỉ x 10 viên2100Viên
15/11/2016Công ty CP Dược DanaphaHộp 3 vỉ x 10 viên2100Viên
1. Nhãn lọ 90 viên
Gaal et –
MAU NHAN
Thanh phan :Cho 1vién nén bao phim -Cao khô hỗn hợp Tương ứng với +Thương nhĩtử 334 mg +Bạc hà +Bạch chỉ +Tan dihoa +Phong phong eerie 250 mg +Hoang ky 417 mg -Bạch chỉ XI s3), lọt ĐỀXATÁM TAY TRẺEM ĐỌC KÝHƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRUGC KH!DUNG
253 Dung SiThanh Khé -TPBaNang -Việt
350 mg

2. Nhãn hộp 1 lọ x 90 viên

BỘ Y TẾ

CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DA PHE DUYET
me sứ

licae dahuricae PT0T r7RaddixLigustici brachylobi. +Rhizoma Atractylodis macrocephalae Sele) -Radix Angelicae dahuricae. -Excipients q.s.f.
Dosage, indications, contraindic &other information Biease read carefully tr
REACH OFCHILDREN READ THE PACKAGE BEFORE USE
VixolIS
Oe
beer vn _ s0viênf tọ90v
|PHAN DUOC DANAPHA
2/44
Chỉ định, chống chỉđịnh vàcác thông tinkhác ýtrong 1 Liêu am vacach dung:
Bảo quản -Đẻthuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độdưới 30 SĐK:Ngày S
rn anpaophir
SX. TạiKCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP.ĐàNẵng.

GMP-WHO
Tuong &
+ Thuong+Bacha

81934 901
Ngày SX:
HD$616 SX:

Thanh phan: Cho 1vién nén bao phim GMP-WHO -Cao khô hên hợp 350 mg ;
253Dũ 3SiThanh Khé, Tp.DaNang
| 310383

wiyd OEQ uẹu UdIA 0607

334 mg83mg
7 + TH HCL IS
125mg1viên
tinh, viêm
hathoi f1n TA BH CHR
émtheo. le SN ee) apre Peck x

>Danapha Sản xuất taiKCN. | Lién Chiéu, Tp. Da

Đà Nẵng, ngày ›tháng 5 năm 2015
ING GIAM DOC
`1§ Ngôn Trị MB

VIXOLIS

THÀNH PHÁN: Cho mỗi viên nén bao phim
Cà0Ì hà DO… sâsâàằvăễăếêễằếẫếV So aỲ 0000 0abvidisusdieie 350 mg
Tương ứng với:
+ Thương nhĩ tử (F?ucfus Xanthii) …………………..ccecc.cceeve 334 mg
+ Bạt hà (HeHbag Mlenilide)…………….. cccccicT ong 406661336 83 mg
+ Bạch chỉ (®adix Angelicae dahuricae) ……………………. — 125mg
+ Tân đi hòa (10x Äqocnoliae)…………………….cccccceceeene.eỷ 250 mg
+ Phòng phong (®adix Ligustici brachylobi) …………………… 250 mg
+ Bạch truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) ……… 250 mg
+ Hodtig ky (Radice Astragali)……c.ccccscscsesscssssosssscsnessosessees 417 mg
Bach chi (Regic Arigelicde GARUrICA)…..scccsseccenessessssocsescsescsssesconssonsesessesetenes 125 mg
Tá dược (Lactose monohydrat, Calci hydrophosphat, Povidon K30, Avicel
102, Sodium starch glycolat, Aerosil, Magnesi stearat, Maltodextrin, HPMC
606, HPMC 615, Talc, Titan dioxid, Polyethylen glycol 400, Mau oxyd sat
XĂHÈ) Thh lu. can ooeễŸeVŸVễVVỲŸOEL0Ì0/002(0010 (21011510060 txiszegliiisloatssseils 1viên
DƯỢC LỰC HỌC
-Theo yhọc Đông phương nguyên nhân của viêm xoang là do cơ địa dị ứng nhiễm khuẩn,
dị ứng do lạnh (khí, phế hư) khi gặp phải các tác nhân phong hàn, phong nhiệt, nhiệt độc…
mà gây ra. VIXOLIS có tác dụng thanh phế nhiệt, dưỡng âm, nhuận táo, đồng thời có tính
giải độc, tiêu độc. Vì vậy nó làm giảm các triệu chứng của viêm mũi, viêm xoang rất công
hiệu.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin. |
CHỈ ĐỊNH[2
-Điều trị viêm xoang mũi mãn tính,viêm đa xoang.
-Số mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hắt hơi, dị ứng do thay đổi thời tiết, khói bụi.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
-Mẫn cảm với bắt kì thành phần nào của thuốc.
-Trẻ em dưới 5tuổi
LIÊU DÙNG -CÁCH DÙNG
Người lớn: ngày uống 3 lần, .mỗi lần 3viên.
-Trẻ em: ngày uông 3 lần, mỗi lần 2viên.
-Thời gian điều trị: Đề phát huy công hiệu của thuốc, cần phải dùng thuốc đủ thời gian (kế
cả khi đã hết triệu chứng của bệnh):
+ Đối với bệnh nhẹ: Thời gian dùng không dưới 30 ngày.
+ Đối với bệnh nặng: Thời gian dùng không dưới 60 ngày.
TÁC DỤNG NGOẠI Ý
Chưa có thông tin về tác dụng ngoại ý.
*Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
-Cần sử dụng thận trọng ởphụ nữ có thai và cho con bú.
NGƯỜI ĐANG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa ghi nhận được ảnh hưởng nào trên người lái xe hay vận hành máy móc.
12

TƯƠNG TÁC THUÓC
-Chưa có thông tin
QUÁ LIÊU
-Chưa có thông tin
KHUYEN CAO
-Khong dung thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghỉ ngờ về chất lượng.
-Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy
hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.
TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN
-Hộp 1lọ x 90 viên, hộp 3vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
-Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng,nhiệt độ dưới 30°C,
DE THUOC XA TAM TAY TRE EM.
-Hạn dùng :36 tháng kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

Thuốc được sản xuất tại
CONG TY CO PHAN DUQC DANAPHA
Khu Công nghiệp Hòa Khánh -Liên Chiểu -TP. Đà Nẵng
Tel :0511.3760130 Fax :0511.3760127 Email :info@danapha.com
Và được phân phối tại các chỉ nhánh trên toàn quốc

Da Ning, ngay…{…thang…2…nam 2015
TONG GIAM DOC

13

Ẩn