Thuốc Vixogan: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVixogan
Số Đăng KýV110-H12-18
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngdiệp hạ châu đắng- 36g
Dạng Bào ChếHoàn cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 40g hoàn cứng
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở Hòa Thuận Đường 28, K2, Ấp Tân Phong, Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Công ty Đăng kýCơ sở Hòa Thuận Đường 28, K2, Ấp Tân Phong, Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
44/45 DL

_BỘ Y TẾ |
CUC QUAN LY DUOC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
/
T—— —

4
Lân đâu!„.Q|„«6e|uAehsee

CÔNG THỨC: Cho 01chai 40gam (tương đương 200 viên hoàn cứng) Dược chất 36,0g bộtdược liệu tương đương với: IS Diệp hạchâu đẳng,………………………. 36,0g LÊN, (Herba Phyllathi Amari) lÌ
oe VIXOGAN
Tinh bét(Amylum).. Talc (Talcum)………
CHỈ ĐỊNH:
mãn do siêu viB
CO SO HOA THUAN DUONG
Luong yNGUYEN TANG CONG = ann HOA THUAN DUONG / 28K2 ẤpTânPhong -XãXuân Tân-TX.Long Khánh ¬__—- Tỉnh Đồng Nai-ĐT:061.3721219 OS
fhe
200 Hoan cứng (40gr)
SDK:TIEU CHUAN: TCCS BAO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C
Số LSX:
NSX:
-HD:
a ‘HO@ THUAN DUONG / TI `

Ú
VIXOGAN
CHỈ ĐỊNH:

Than hoạt tinh (Carbo Activatus) …..0, Parafin (Paraffin)…………………………….. 0,066g

Chống chỉđịnh -Thận trọng, liều dùng, cách dùng, tác dụng không mong muốn, kiêng cữ:Xem trong toa hướng dẫn sửdụng = bEXATAM TAY TRE EM -Hỗ trợ điều trị xơgan ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG

-Hỗ trợ điều trịxơgan

CÔNG THỨC: Cho 01chai 40gam CƠ SỬ HÒA THUẬN ĐƯỜNG

tương đương 200viên hoàn cứn. SDK: ï”Nẻa hi Luong y:NGUYEN TANG CONG Tin Dược ~ 36,0g bộtđược liệutương 28K2ẤpTân Phong -XãXuân Tân BAO QUAN: Noi khô, dưới 30°C `. hs ThịxãLong Khánh -Tỉnh Đồng Nai-ĐT:061.3721219 _ (Herba Phyllathi Amari) oe SốLSX:
Tá i Tinhbột(Amylum)………. NSX: Talc(Tafcum)………………. HD: Thanhoạttính (Carbo Activatus) …..0, Š Parafin (Paraffin)…………………………….
200 HOÀN CỨNG (40gr Chống chỉđịnh -Thận trọng, Bog) liều dùng, cách dùng, tácdụng CHỈ ĐỊNH: Viêm gan mãn dosiêu viBcóHbsAg dương tính. không mong muốn, kiêng cữ: Viêm gan vàng da,men gan tăng cao. Bảo vệ và phục hồi ĐỂXÃTẮMTAYTRE EM ) Xemtrong toahướng dẫn sửdụng chức năng gan. Hỗtrợđiều trịxơgan ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DUNG

CƠ Sở hÒA TRUẬN ĐƯỜNG |.
BC: 28K2 Tan Phong -Xun Tan-T- Long Kinenn-0N [e
MST:3600668(L’ 53

HUONG DAN SU DUNG
VIXOGAN
1. Dang bao ché: Viénhoan cung
2. Thành phần cho một viên : (cho mộtđơn vị đóng gói nhỏ nhát): Chai 40 gam
(Tương đương 200 viên hoàn cứng) TT | Thành phân (INN) | Khoi lwong Dược chất
36g bột dược liệu tương đương với 1_ | Diệp ha chau dang (Herba Phyllathi amari) |36g (Ba mươi sáu gam) Tá dược

Tinh b6t (Amylum), Tale (Talcum),Than hoat Vdu 40g
tinh (Carbo activatus), Parafin (Paraffin)
3. Chi dinh :
-Viêm gan mãn do siêu vi B, có HBsAg dương tính.
-Viêm gan vàng da, men gan tăng cao.
-Bảo vệ và phục hồi chức năng gan.
-Hỗ trợ điều trị xơ gan.
4. Chống chỉ định :
Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ có thai
5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo
6. Liều dùng — Cách dùng: Uống sau các bữa ăn
+ Người lớn uống :mỗi lan 8-12 hoan x 3 lần/ ngày.
+ Trẻ em uống : mỗi lần 4-6 hoàn x 3 lần/ngày
Thời gian điều trị :
Viêm gan so siêu vi B :mỗi đợt điều trị ít nhất 3 tháng
Các trường hợp khác :mỗi đợt điều trị khoảng 30 ngày
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
Không ăn măng, trứng, đồ chiên xào nhiều mỡ. Không uống nước đá, tắm
nước lạnh khi dùng thuốc.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có
thai
9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gâyảnh hưởng
10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có
11. Quá liều và xử trí: Dùng thuốc quá liều có thể gặp phải một số tác dụng
không mong muốn. Sử dụng đúng liều các triệu chứng trên sẽ hết.
12. Han ding: 36 thang ké tir ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.
15. Trình bày: mice „

Hộp 1chai 40 gam (Tương đương 200 viên hoàn cứng) và 1tờ hướng dẫn sử
dụng.
Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử đụng thuốc.
Dé xa tam tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thây thuốc.
CƠ SỞ HÒA THUẬN ĐƯỜNG
Địa chỉ: 28, K2, Ấp Tân Phong, Xuân Tân, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.721219
Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2016
Chủ cơ sở
atk, |
Cơ SỞ HÒAaan |
DC: 2K? Tan Phong- Xuan Tan-TX.

TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG
đổ flinh Hing

Ẩn