Thuốc Vitamin PP: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin PP
Số Đăng KýVD-25855-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNicotinamid – 500mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Hộp 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên; Hộp 25 vỉ x 20 viên; Hộp 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 250 viên; Chai 500 viên; Chai 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
28/11/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên400Viên
8uộiU! đU011 Ọ| UIỌIA, mm

BuI0Q6 – * ` p;ulEUI1021N

uọu
uọIA
0}
XJA
0
JOH

upp oeyy uẹq 9onuL
R Tbe aban 10’3X10 VAN nén THĂNG Yến NO 10blisters x10tablets Đểxatầm tay của trẻem
Nicotinamid…. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc
Tádược v.đ….. ….1viên nén Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

Nicotinamid . ..500mg
UA CHO
mm Viêm lở trong miệng

Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ
dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _GMP

TRONG TỜ HƯỚNG. DẪN SỬ DỤNG ị
rae

Nicotinamid …500mg
OTENCY WITH
wees Canker

tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDKSốlôSX
Ngày SX HD
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phưởng 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Gd
WHd
VG
8q
909d
ATNYAD
OND
X,
ryrf
CM..
v spo
TV
ESP
we
Ĩ

“ dLAOS
X

ly

CCROZ-
TY

(äisyiiùasQ7

8uộiU! đu011 Ọ| UiộIA, mm

U9U
UBIA
OL
XJA
0
dộH

ea
OHĐ yno
Bwig0s ***plweuNooiNn :
upp oeyy ueg 99nuL |
Thuốc bán 3 Prescription RK 2 20vỉx10viên nén THÀNH PHẦN R drug ? 20blisters x 10 tablets Đểxatầm tay của trẻem
Nicotinamid…. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc
Tádược v.đ….. ….†viên nénĐọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

Nicotinamid …500mg
UÁ CHO
mm Viêm lở trong miệng

Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nang. Loét da dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 | tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XINĐỌC _GMP

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG !

OTENCY WITH
Nicotinamid … 500mg

gee Canker

VS
is,ifa /2/wavHdO
vee
2VANS
2|
söng
NyHd
02
JÝ}

tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDKSốlôSX
Ngày SX HD
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tĩnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

suditu 8u0l] 9] Wal) mm

BuI006 —plweunosin
OH2 yn
OH
ve
uọu
uIA
0.
XJA
09
d

uop o6) upq oonuL
Thuốc bán Prescription RK tế ‘aan 50vix10viên nén THANH PHAN drug ne 50blisters x10tablets Đểxatầm tay của trẻem
Nicotinamid………………….. 500mg Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc
Tádược v.đ.. ..1viên nén

Nicotinamid …500mg
CHỈ ĐỊNH Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHONG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp mm Viêm lở trong miệng nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN MOI THONG TIN CHITIET XINĐỌC _GMP |__ TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nicotinamid …500mg
OTENCY WITH
Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDKSốlôSX Ngày SX HD
ames Canker Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM

59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An,Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 __ Địa chỉ nhà máy: Km 1854, quốc lộ1A,Phường TIE „Tan Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An IMs ` wWwW.vacopharm.com a SNe^- “mm… | On | = | # | =
|| ẻ | a | a
| >
| ||
f= Se. | are Đa

(isyfb2ER7”

x>To—©
eames oO
<, 8uộiUt đu001 Ọ| UiọiA, mm _ Fiesta] — ñ oO H NO <. OH2 Vy < Bui006 --'p†uleufio9IN 5 Oo5 upp oeyy uẹq oonuL Thuốc bá Proaciton vee 100vix10viên nén THANH PHAN pene 100 blisters x 10 tablets Đểxatầm tay của trẻem theo đơn drug Nicotinamid.... Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Tádược v.đ..... ...†viên nén Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng CHỈ ĐỊNH Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHONG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. Nicotinamid ... 500mg UẢ CHO mm Viêm lở trong miệng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XINĐỌC _GMP Nicotinamid ...500mg OTENCY WITH wees Canker Axsavapiara Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDKSốlôSX Ngày SX HD Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huộ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường , Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An S$ www.vacopharm.com Sn, SY ————— — (ef so Kha ` / + ey fae/ >to X2 of SF eZ )° =1 a oe Gì lo 3 £22 /= W 3> E24 @/ V^` # 6 “it co 2 TP ⁄/ ONS 4 Sete oF “yet eee

et
sugiw 8u0l] 9] W2i —«

Bưi0Q6 -‘ ©plweunooin

UQU
UIA
OZ
XIA
GdQH

Nicotinamid …500mg

mm Viêm lở trong miệng

Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _ GMP TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG =

Nicotinamid .. .500mg
OTENCY WITH

00p 09u} ueq sony
T 5vỉx20viên nén THÀNH PHẦN 5blisters x20tablets Đểxatầm tay của trẻem Nicotinamid Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Tádược v.đ….. …… 1viên nén Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDKSốlôSX Ngày SX HD
wees Canker Céng tyCé Phan Dugc VACOPHARM 58Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.341 1 ° Fax:(072) 3.822.244
= Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. SốlôSX UA CHO CHONG CHIBINH OTENCY WITH Ngay SX e Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ HD as
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1.Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 HP chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường “ weKhánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com fa =
lai S hi x= > >
3Öng
NYHdO2

AL
ON
ara seen eee

sudiw đu011 Ọ| UiộiA, mm
OHD yn

Bwigos ***plweunosin

UQU
UIA
Oz
XIA
GZ
GOH

Nicotinamid … 500mg

UA CHO
CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
mm Viêm lở trong miệng nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
AvacapRarm)

MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC _ GIMIP

Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp ,

Nicotinamid …500mg
POTENCY WITH
wee Canker

MP SỐ

uop 0@U1 uạq 90nuL
Thuốc bán – Prescription RK theo don 25vix20viên nén THANH PHAN drug 25blisters x20tablets Đểxatầm tay của trẻem Nicotinamid… 500mg Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Tádược v.đ…. ….†viên nén Đọc kỹhướngdẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
SĐKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huộ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

(ăisfiiaET@7

suai đu001 O| UiọIA, man

U9U
UIA
OZ
XJA
09
dỘH

mm Viêm lở trong miệng
ÁẦwacopRarm

fon sy.

Ge

dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữcóthai vàcho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC _ GIMIP TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

as
OHD YNO
Bu1006 -ˆ`pIUI8UI102IN
uop o8] uẹq 90nuL
Thuốc bá Na Tớ 50vix20viên nén THÀNH PHẦN RK — 50blisters x20tablets Déxatdm tay cia traam
Nicotinamid………………….. 500mg Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc
Tádược v.đ….. …†viên nén Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát,
Điều trịbệnh pellagra. tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C
Nicotinamid …500mg LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nước Nicotinamid …500mg SĐK > Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. Sốlô8X
UÁ CHO CHỐNG CHỈ ĐỊNH POTENCY WITH Ngày SX Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ HD
wees Canker Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

“syBia chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường To ‘Ban Khanh, Thanh phé Tan An, Tinh Long An ` www. en com

2 éa) ^¬ lạ —>—C Ƒo oo 2 oe fof © s7 Woy + Z|^ hò N % Sị 3 ‘eX = Sf ~< Sy N i x/ 2`# a Lv} far ais ee 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Nhãn vỉ 10 viên — vv WF wer HANA = yr HD: 23& Nhãn vỉ 20 viên fj OS A > f./ CONGTY NoÌ
a PHAN DUGG `-^-

2?N
w K
ve e
cành a $ °
Xà NV
SốlôSX:
Nhãn chai 100 viên nén

ao ae oo ao v Lao
cơn KAW se EV ACOPHAR ME
là “` pr! / We A

x 2 Th ố á THANH PHAN theo dem 100 vién nén
Nicotinamid…………………– 500mg
Tá dược v.đ… ….†viên nén

CHỈ ĐỊNH
Điều trịbệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc .
nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. — Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. …
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con ˆˆ bú. Trẻ em dưới 12tuổi. h
Nicotinamid …500mg
“GMP__

ussđc
Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
SĐKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com CÔNG +y `» À
3| CỔ PHẦN DƯỢC lai
3 cm Z 4ì ` Fs Nhãn chai 200 viên nén = o/ Pa z Ye ae SE, ` –
THANH PHAN “ee bên 206: lên néh“ Để xa tầm tay của trẻ em
Nicotinamid………………….- 500mg mĩ Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Tá dược v.đ………………. 1viên nén Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Điều trịbệnh pellagra. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc „ Nicotinamid …500mg SP
nước 2 SốlôSX
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. QUÁ CHO Ngày SX
CHỐNG CHỈ ĐỊNH HD
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch.
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con
bú. Trẻ em dưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
mm Viêm lởtrong miệng
Âwangïiam

Công tyCổ Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1.Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 250 viên nén

THÀNH PHẦN ee een 250 vién nén Nicotinamid ………………….. 500mg
Tá dược v.đ……………… 1viên nén
CHỈ ĐỊNH
Điều trịbệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc
nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con
Nicotinamid …. 500mg
mm Viêm lởtrong miệng

Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM

— 59Nguyén Hué, Phưởng 1,Thành phố Tân An,Tinh Long An bú. Trẻ em dưới 12tuổi. ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 ` Dia chi nha máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường THUỐC DUNG CHO BENH VIEN mẰ ÂẰWäc0jlaff) tan knann, Thanh pho Tan An, Tinh Long An Z⁄+ 1098 ¡N www.vacopharm.com
Gx :
“s/ CÔNGTY
CO PHAN pug |yl
Nhãn chai 500 viên nén £VACOPHARM/S/đN ow
3 + 6 4 Mieke 5a – THANH PHAN _——~ 500 viềngnén 2*` Để xa tầm tay của trẻ em
Nicotinamid…………………… 500mg r eal Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Tá dược v:đ…………..:…. 1viên nén Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Điều trịbệnh pellagra. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. ACHO
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. — Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mach. mm Viêm lởtrong miệng
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con

SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM

Ld 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thanh phố Tân An,Tinh Long An
bú. Trẻ em dưới 12tuổi. ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 yl . = > foe Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIÊN TH | AXsracophiarm) ran kuann, Thanh phố Tân An, Tỉnh Long An b FF +. ÐỊS www.vacopharm.com / ⁄ há
lao % fs/ CONGTY N%Ì
bẠ¿|_ CỔ PHẨN DƯỢC |#
Nhãn chai 1000 viên nén 4) VACOPHARM, &
_és Lo
THANH PHAN Thee ban 1000 viên nến „ pret Để xa tầm tay của trẻ em Nicotinamid………………….. 500mg “S=-f—Tuan theo sy chi dan ctia Thay thuéc Tá dược v.đ………………. 1viên nén Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Điều trịbệnh pellagra. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc
nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng.
Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con . bú. Trẻ em dưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Nicotinamid …. 500mg
mm Viêm lởtrong miệng
GMP

HD
SDKSốlôSX Ngày SX
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phường 1.Thành phổ Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

DƯỢC |]
/&jj AM /

Ẩn