Thuốc Vitamin PP: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin PP
Số Đăng KýVD-23758-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNicotinamid – 500mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên,1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/01/2019Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên. chai 100, 200, 250, 500, 1000 viên nén bao phim450450
30/12/2015Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên420Viên
TTS
upg
opnus

TT}
Thuốc
ban
Bee
aan
10vỉx10vin
nén
bao
phim

Nicotinamid
…500mg

eam
Viêm
Id
trong
miéng
|

THANH
PHAN
Nicotinamid………………………..
500mg,

dược
v.đ……….
1viên
nén
bao
phim
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
pellagra.
LIỀU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốcnước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loót
dạ
dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữcóthai
vàcho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi. MOI
THONG
TIN
CHITIET
XINOOC
GB
TRONG
TỜ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
Et
T1)/
djnda au
^
6
UC QUAN LY
Y TE
A
DUGC
À PHE DUYET

HT… LAP

NI `

Prescription
10biletere
x10fim
costed
tables

Nicotinamid
…500mg

*Fộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,

tránh
ánh
sáng.
nhiệt
độkhông
qua
30°C

Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SOKSố
lôSX
Ngày
SX
HD
Công
tyCổ
Phần
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huế,
Phường
1,Thành
phê
TânAn,Tĩnh
Long
An
ĐT:/072)
3829.311
*
Faxi072)
3,822
244
Địa chí
nhà máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phưởng
Tân
Khánh.
Thành
phố
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
www.vacopharm.com

VACOPHARM /&o

CONG TY

BuI!0Q6
–‘pỊuieui)O2IN
FPR
ugg
Sonu

Thuốc
bản
táo
đai
20
vỉx 10
viên
nên
bao
phim

Nicotinamid
…500mg

mem
Viêm
lở
trong
miệng

.Âwãzaphamm

THANH
PHAN
Nicotinamid
.

dược
v.đ……….
1viên
nón
bao
phim
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
pellagra.
LIỂU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loét
dạ

“co
20
blatore
x10fin
eoated
tablate
Vitamin
PP
Nicotinamid

500mg

dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp

nặng.
Phụ
nữcóthai
vàcho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN

MOI
THONG
TIN
CHI
TIET
XIN
DOC
TRONG
TO
HUONG
DAN
SU
DUNG
GMP
cao

Hép 20 vi x 10 vién nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Báo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tránh
ánh
sáng,
nhiệt
độkhông
qua
30°C

Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SĐK
:
Số
lôSX Công
tyCô
Phần
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huệ,
Phường
1,Thành
phôTán
An,Tỉnh
Long
An
ĐT-(072)
3829
311
.
Fax(072)
3.822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phưởng
Tân
Khanh,
Thanh
phố
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
www.V8copharm.com

SẺngư PHAN DUC |

Bul0oe
”’pỊu!89Uu|)02IN
FRI,
upq
90nuL

Thuốc
bán
theo
đơn

B0vỉx10viênnên
bao
piứn

Nicotinamid

500mg

==—
Viêm
lở
trong
miệng
AÂwzagtam)

THÀNH
PHẦN
Nicotinamid.
………
SỮ0mg

dược
v.đ……….
1viên
nénbao
phim
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
pellagra.
LIỀU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quámẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loót
dạ
dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữ
cóthai

cho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN
MỌI
THÔNG
TIN
CHÍ
TIẾT
XIN
ĐỌC
TRONG
TỜ
HƯỚNG
DẪN SỬ
DỤNG

SỐBimere
x10fầm
oogied
tablets
Nicotinamid
…500mg

QB COPHARM

`
o
=9

ah
Ö[HẦN DƯỢC
ey

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao ph im

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tránh
ánh
sáng,
nhiệt
độkhông
quá
30’C

Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SĐKSố
lôSX
Ngày
SX
HD
Công
tyCô
Phân
Dược
VACOPHARM
59Nguyén
Hué,
Phugng
1,Thanh
phéTan
An.Tinh
Long
An
ĐT:(072)
3828
31
*
Faxi072)
3.822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phường
Tân
Khánh.
Thành
phố
Tân
An, Tỉnh
Long
An
www.vacopharm.com

6uI006
‘ ”pỊUI8U{}O2IN
cid
UIUIEJA

ượq
2gnuL
{

[
Thuốc bán

Vitamin
PP
100 vỉ
x10viên
nên
bao
phần

Nicotinamid
…500mg

===
Viêm
lở
trong
miệng

THÀNH
PHẦN
Nicotlinamid..Tá
dược
v.đ…
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
pellagra.
LIỀU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loét
dạ
dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữ
cóthai

cho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.
..500mg
..1viên
nén bao
phim

Nicotinamid
.. .500mg

THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN⁄,
me
MOI
THONG
TIN
CHI
TIET
XIN
DOC/

‘Gp
TRONG
TO
HUONG
DAN
SU
DUNGa
toe

HOp 100 vix 10 vién nén bao ph im

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuần
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tránh
ánh
sáng,
nhiệt
độkhông
qua
30°C

Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SĐKSố
lôSX
Ngày
SX
HD
Công
tyCô
Phân
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huệ,
Phường
1,Thánh
phố
TânAn,Tĩnh
Long
An
DT(072)
3829.311
°
Fax.(072)
3.822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phudng
Tân
Khánh,
Thành
phố
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
www.vacopharm.com

Õu¡i00S
‘ ‘`pJuiguI)O3IN
Pre,

Thuốc
bán
SG:
Tên
5v1x20
vitn
nin
bao
phim

Nicotinamid
. . .
500mg

=—= mm
Viêm
lở
trong
miệng

ỰẦ
Su
Go
(ha
BGOpetJarm)

THÀNHPHẦN
on
Nicotinamid…Tádược
v.đ….
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
peliagra.
LIỀU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nang.
Loét
da

Vitamin
PP
Nicotinamid
…500mg

.1viên
nén bao
phim

dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữcó
thai
vàcho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

MOI
THONG
TIN
CHI
TIẾT
XIN
ĐỌC
TRONG
TỜ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG/

>PHAN DUGC
COPHARM
110
@

Hộp 5vi x20 vién nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tránh
ánh
sáng,
nhiệt
dékhéng
qua
30°C
Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SDK
H
Số
lôSX Công
tyCô
Phân
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huệ,
Phưuỡng
1,Thánh
phốTár:An,Tỉnh
Long
An
ĐT:(072)
3829
311
.
Fax.(072)
3822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phường
Tân
Khánh,
Thành
phố
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
wWW.vacopharm.com

oy
ey
MAI
NUHUUDIVV/
An

Bưi0Q6
– -‘pIuteu)o2IN
dd
UIWE}IA
eq
spn,

Thuốc
bán
theo
đơn
Vitamin
PP
Nicotinamid
…500mg

10vỉx20viên
nên
bao
phin

wa
Viêm
lở
trong
miệng

ÀÂwassgtiam)

JHANH
PHAN
h
iene
Nicolinamiid
.;…………………..-.e-
500mg
=
Tádược
v.đ……….
1viên
nón
bao
phim
ae
Vitam
Điều
trịbệnh
pøllagra.
LIEU
DUNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loót
dạ
10blisters
x20fim
coated
tablets
in
PP
Nicotinamid
…500mg

dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữcóthai
vàcho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN
⁄Z
MOI
THONG
TIN
CHI
TIẾT
XINĐỌC
đi
TRONG
TỜ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG,Í

Hộp 10 vỉ x20 viên nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỳhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Báo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tránh
ánh
sáng,
nhiệt
độkhông
qua
30°C

SDK
:
Số
lôSX
Ngày
SX
HD
Công
tyCổ
Phần
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huệ,
Phường
1,Thánh
phốTân
AnTỉnh
Long
Ar
ĐT:(072)
3829,311
°
Fax:(072)
3822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phường
Tân
Khánh.
Thành
phố
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
wwW.vacopharm.com

2ae


Bugis
Buon
|tuIA
===
Buu0oe
” ‘pIuieui)©2IN
FR
TT.
trụ
s0ndL

Thuốc
bánGa,
25
vix
20viên
nắn
bao
phim

Nicotinamid
.. .500mg

===
Viêm
lở
trong
miệng
Âwaesgtiam

THÀNH
PHẦN
Nicotinamid…………………………
500mg

dược
v.đ……….
1viên
nén
bao
phim
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trị
bệnh
pellagra.
LIỀU
DÙNG

CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc
nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loét
dạ
dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp
nặng.
Phụ
nữcóthai

cho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN
MOI
THONG
TIN
CHI
TIẾT
XIN
ĐỌC
TRONG
TỜ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤN
[3
Prescription Vitamin
PP

Nicotinamid
…500mg

Hộp 25 vỉ x20 viên nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khí
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mái,
tránh
ánh
sáng.
nhiệt
độkhông
quá
30’C
Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
4
SĐK
:
Số
lôSX Công
tyCổ
Phần
Dược
VACOPHARM
59Nguyén
Huệ,
Phương
1,Thanh
phò Tân
An,Tinh
Long
An
ĐT:(072)
3828
311
`
Fax(072)
1.822
244
Địa
chỉ
nhà
máy:
Km
1954,
quốc
lộ1A,
Phường
Tân
Khánh,
Thành
pho
Tân
An,
Tỉnh
Long
An
www.vecopharm.com

9Bk®;a 22
DPHARM, Om
=.)
8
14

BuU0QS
” ‘pIUu6UI102|N
cidi
UIUIEJA
up
90nL

Thuốc
bán
E
%
pais
60vix20viên
nénbao
phim
THANH
PHAN
Nicotinamid…………………………
500mg

dược
v.đ……….
1viên
nén
bao
phim
CHỈ
ĐỊNH
Điều
trịbệnh
pellagra.
Nicotlnamid
…500mg
LIEU
DUNG
VA
CÁCH
DÙNG:
uống
với
1cốc nước
Người
lớn:
mỗi
ngày
uống
1-2
viên.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
Quá
mẫn
với
Nicotinamid.
Bệnh
gan
nặng.
Loét
dạ

eer
50
bilaters
x20fim
costed
tabiets

Nicotinamid
…500mg

dày
tiến
triển.
Xuất
huyết
động
mạch.
Hạ
huyết
áp

nặng.
Phụ
nữcóthai
và cho
con
bú.
Trẻ
em
dưới
12
tuổi.

=m==
Canker

THUOC
DUNG
CHO
BENH
VIEN
=,
MOI
THONG
TIN
CHI
TIẾT
XIN
ĐỌC
/⁄
TRONG
TO
HUONG
DAN
SU
DYNG,’

PHAN DƯỢC
lo
f
fe 3{|=|La `

COPHARM/£

Hập 50 vỉ x20 viên nén bao phim

Để
xatầm
tay
của
trẻ
em
Tuân
theo
sựchỉ
dẫn
của
Thầy
thuốc
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Bảo
quản
nơi
khô
ráo,
thoáng
mát,
tranh
ánh
sáng,
nhiệt
độkhông
quá
30°C

SDK
:
Số
lôSX
Ngày
SX
HD
Công
tyCô
Phần
Dược
VACOPHARM
59Nguyễn
Huệ,
Phuỡng
1,Thanh
phốTác:AnTỉnh
[ong
An
ĐT-(072)
3B29
311
.
Fax(072)
9822
244
Dla
chi
nha may:
Km
1954,
quéc
161A,
Phudng
Tan
Khanh,
Thành
phố
Tân
An,Tỉnh
Long
An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên
ST oe % kN
xen EQ xà” xe NS N ow ee we
w a e pO AAD” 08 se: os O_o * ne or? gut 5 Hea o™ es
2 we N ca Har! ay LS |
Othe ee ost a Ø § oF, of)
BF A A co ow ` se
e ~
ow?v2. – aes
ie so
@& sa xvi
we
| ẹ€ of 4om Ce

Số

SX:
/.ø
[2.[ cổ nHẦN DƯỢC l| li¿ |E|}
Nhãn vỉ 20 viên A0 [Wy mgs ý

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN

Nicotinamid……………………… 500mg drug eee eee Tá dược v.đ……….. 1viên nén bao phim
CHÍ ĐỊNH Điều trịbệnh peliegra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12tuổi.
Nicotinamld … 500mg
GMPWHO

7
|+|
Nhãn chai 200 viên nén bao phim We

aa Viém Idtrong miéng
“„
CONG TY Og)
Ò VACOPHARM/&
Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khí dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDKSốlôSX
Công tyCổ Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phướng 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ` Fax:(072) 3.822 244 bì.Pie chi’nha may: Km 1954, quốc lộ1A, Phường _——Tân- Bề Thành phố Tân Án, Tỉnh Long An
*’ eww, vacopharm.com
ÍCỔ PHẪN DƯỢC |¥
foffn

THANH PHAN
Nicotinamid……………………….. 500mg Tá dược v.đ………. †viên nén bao phim
CHỈĐỊNH Vitamin PP Điều trị bệnh peliagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch.
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trỗ em dưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN GMPVar
Nicotinamid . . . 500mg
Ga
“== Viêm lỡtrong miệng

1n PN EHO ảo sa SỈ Ƒop’Ê Øể xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sảng, nhiệt độ không quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SĐK : SốlôSX Ngày SX HD :
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ oe 1,Thanh phỏTân AnTĩnh Long An Jorn ¿ninh 3.82g.3 . Fax:(072) 3.822.244 iar 1954, quéc 1614, Phuong Âwmgfiam) -V2 Khánh, Tế cán 2An,ThTinh Long An %4 CONG TY ieSe CO PHAN DUOC |
Nhãn chai 250 viên nén bao phim Vy é WACOPHARM/, £/
a=

THANH PHAN oe

250 viên nén bao phim NicotinamidTáđược v.đ………. †viên nén bao phim
CHÌBINH TP PP Điều trịbệnh peliagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc
nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con
bú. Trẻ emdưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Nicotinamid … 500mg
GMP


=”Bln tầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDKSốlôSX
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huế, Phương 1,Thánh phốTân An,Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fay:(072) 3822.244 Địa chỉ nhá máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
`”
À(+-

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 500 viên nén bao phim

› Ả Prescription THANH PHAN R drug pee” 00 vién nén bao phim Nicotinamid……………………….. 500mg Tá được v.đ………. 1viên nén bao phim – —
CHIBINN Vitamin PP Điều trịbệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét da dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con
bú. Trẻ em dưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Nicotinamid .. .500mg
GMP

mam Viêm lởtrong miệng
Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK L SốlôSX Ngày SX HD :
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyên Huô, Phường 1,Thánh phốTân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 z ghỉ nha máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phướng ^_`Tân kKhẩnh,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

`. `awilew.vacopharm.com
fel CO PHAN DUOC
: :
: Wi xe: Nhãn chai 1000 viên nén bao phim 2VACOPHARMEoVN fe
ñ 2 ‘ > === —” – THANH PHAN isc ilatl i `: cop w®ể xatầm tay của trẻ em drug 1000 viên nén bao phim & OID | , Nicotinamid……………………….. 500mg Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Tá dược v.đ………. 1viên nén bao phim Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Điều trị bệnh peliagra. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1cốc
nướcNgười lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch.
Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trô em dưới 12tuổi.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Nicotinamid …500mg
GMP

mum Viêm lởtrong miệng
.Ànngiam

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SĐKSốlôSX
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huê, Phương 1,Thanh phốTản An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.828.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thánh phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
u⁄

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bán theo đơn VITAMIN PP
Thành phần
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.đ 1viên nén bao phim
(Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Natri starch glycolat, Hydroxypropyl
methylcellulose 615, Titan dioxyd, Sunset yellow lake, Polyethylen glycol 6000)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1| Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vi 8 | Ép vi, vỉ 20 viên, hộp 50 vi
2 Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ 9| Dong chai 100 viên
3_ | Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vỉ 10 | Đóng chai 200 viên
4| Ep vi, vi 10 viên, hộp 100 vỉ 11 | Đóng chai 250 viên
5 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vi 12 | Dong chai 500 viên
6 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ 13 | Đóng chai 1000 viên
7 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ Va
Được lực học , ⁄⁄
Trong cơ thể, Nicotinamid thực hiện chức năng sau khi chuyển hóa thành nicotinamid adenin
dinucleotid (NAD) hoặc nicotinamid adenin dinucleotid phosphat (NADP). NAD va NADP co vai

trò sống còn trong chuyển hóa, như một coenzym xúc tác phản ứng oxy hóa khử cần thiết cho 1
hap té bao, phan giai glycogen va chuyén hóa lipid. Trong các phản ứng đó các coenzym nay có ác
dụng như những phân tử vận chuyển hydro. (= t
Bệnh pellagra: Thiếu nicotinamid có thể gây ra bệnh pellagra, do khẩu phần ăn thỉ
nicotinamid hay do điều trị bằng isoniazid, hoặc do giảm chuyển. hóa tryptophan thành aci
nicotinic trong bệnh Hartnup, hoặc do u ác tính. Vì các u này cần sử dụng một lượng lớn
tryptophan dé tong hop 5-hydroxytryptophan va 5-hydroxytryptamin. Thiéu nicotinamid co thé
xay ra cling voi su thiếu các vitamin phức hợp B khác. Các cơ quan bị ảnh hưởng chủ yếu do thiếu
hụt nicotinamid là đường tiêu hóa, davà hệ thần kinh trung ương. Dùng nicotinamid hoặc acid
nicotinic sẽ làm mất các triệu chứng do thiếu hụt gây ra. Những triệu chứng đỏ và sưng lưỡi ở
người bị bệnh pellagra sẽ hết trong vòng 24 -72 giờ sau khi dùng nicotinamid. Triệu chứng tâm
thần, nhiễm khuẩn miệng và các màng nhày khác sẽ hết nhanh chóng. Triệu chứng ở đường tiêu
hóa sẽ hết trong vòng 24 giờ.
Dược động học
Nicotinamid được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống và phân bố rộng khắp vào
các mô trong cơ thể. Nửa đời thải trừ của thuốc khoảng 45 phút. Nicotinamid chuyển hóa ở gan
thành N -methylnicotinamid, các dẫn chất 2-pyridon và 4-pyridon, và còn tạo thành nicotinuric.
Sau khi dùng Nicotinamid với liều thông thường, chỉ có một lượng nhỏ Nicotinamid bài tiết vào
nước tiêu ở dạng không thay đổi; tuy nhiên khi dùng liều lớn thì lượng thuốc bài tiết dưới dạng
không thay đôi sẽ tăng lên.
Chỉ định
Điều trị bệnh pellagra.
Liều dùng và cách dùng: uống với ]cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uông 1-2 viên.
Chống chỉ định
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét da day tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ
huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuôi.
=œ.“Z+ps

._

Thận trọng
Tiên sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiên sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do
gút và bệnh đái tháo đường.
Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng
Người lái xe và vận hành máy móc: thuôc không có tác dụng an thân, sử dụng được cho người
lái xe và vận hành máy móc.
Tác dụng không mong muốn
Nếu sử dụng liều cao có thể xảy ra buồn nôn, loét dạ dày tiền triển, nôn, chán ăn, đau khi đói,
đầy hơi, đỏ bừng mặt và cỗ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ởda, khô da, tăng sắc
tố, vàng da… các triệu chứng sẽ hết sau khi ngừng thuốc.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc
Sử dụng đồng thời với chất ức chế men khử HGM -CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ
vân (rhabdomyolysis); voi thuéc chen alpha-adrenergic tri tăng huyết áp có thê dẫn đến hạ huyết
áp quá mức.
Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải
điều
chỉnh khi sử dụng đồng thời với nicotinamid.
Dùng chung với các thuốc có độc tính với gan có thê làm tăng thêm tác hại độc cho gan.
Không nên dùng đồng thời với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương
dẫn đến tăng độc tính. Mer
Quá liều và xử trí
Khi quá liều, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường;
gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hễ trợ. – on
Han dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng DUOC 4

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. IARM / |
Bao quan: noi khé rao, thoang mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C. Le}
Tiéu chuan 4p dung: DDVN 4. ES
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ
Công ty Cé phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. „

Long An, ngay42 thang 03 năm 2015
Tổng Giám đốc Công ty
TUQ CỤC TRƯỜNG
P.TRƯỜNG PHÒNG
Nouyen Chi thu hy

Ẩn