Thuốc Vitamin PP 50 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin PP 50 mg
Số Đăng KýVD-21016-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNicotinamid – 50 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 30 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần TRAPHACO- Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt-Q. Hoàng Mai-Tp. Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/04/2019Sở Y tế Hưng YênHộp 10 vỉ x 30 viên, 6 vỉ x30 viên215215
25/06/2014Công ty cổ phần Traphacohộp 10 vỉ x 30 viên185viên
21/02/2017Công ty cổ phần TraphacoHộp 10 vỉ x 30 viên, hộp 06 vỉ x 30 viên185Viên
30/08/2017Công ty cổ phần TraphacoHộp 10 vỉ x 30 viên, 6 vỉ x30 viên (công văn số 9654/QLD-ĐK ngày 9/6/2016)185Viên
LIỀU
DÙNG
-CÁCH
DŨNG:
“Liễu
uống
thông
thưỡng
như
sau:
Người
lớn:
1viên/ngày.
dùng
mỗi
lẳn.
*Điều
tịbộnh
Pellagrd:
-Người
lớn:
Liêu
thôngthường
láó-10
viên/Dgày,
chịa
3-4lồn
(tốiđo30viên/
ngây)Iré
am:
Liễu
thông
thưởng
là2-6
vién/ngay,
chia
3-4idn
SDK:$616SX:
NSX:HD:

KT:
47
mm
x65
mm
x110
mm

at

DA
Lan `u MR land RAG,
CỤC QUÁ
^
PHÊ
BỘ Y TẾ
^Z
DUYET
“A
N LY DUOC

10
blisters
x30
tablets
VITAMIN
PP
50
mg

COMPOSITION:
Each
tablet
contains:
Vitariin
PP(Nicotinamid)………50
mg
Exclpieni………………….
3ztiiHsacCWS
CHỈ
ĐỊNH:
-Phòng
ngừc
thiếu
hut
Nicotinarmid
-Điều
trịbệnh:
Pellagra
với
các
biểu
hiện:+Viêm
da
dối
xứng
ởchón
vềcác
vùng
hở,
lúc
Adu
lacac
vét
hésau
nóng
đó
+Viêm
lười,
Iaét†
lưỡi
miệng.
viêm
thực,
quỏn,
dợdày
ruột,
tổng
tiếtnước
bọt,
đilỏng.+Mất
ngủ,nhức
đầu,
trằm
cảm,
lúlân,
réiloean
tr
,cóthể
gộpsosú†trítuệ
tảo
giác,
haang
tưởng),
CHONG
CHỈ
ĐỊNH
VÀCAC
THONG
TIN
KHAC:
Xem
fa
hudng
dan
st?aung.

Hộp
10
vỉx30
viên
nén
VITAMINPP
“*”
50
mg
a
CONG
TY
C6
PHAN
TRAPHACO
75YénNinh
-GaBink
-HaNẹITel(84-24)
3681724
Fax(84-4)
241{a9
Tuvinkhdaich
hang:
18008412
Sảnxuá†
lại,Ngõ
15thường
Hgọc
Hỏi-Hoàng
Liệi-Hoting
Mel»bieNi
Traphaco*
Hộp
10
vỉ
x30
viên
nén
VITAMIN
PP
50
mg
WHO-
GMP

BẢO
QUẦN:
Nơi
khô
ráo,
nhiệt
độ
không
quó
30C,
tránh
ónh
sóng
DEXATAM
TAYIREEM
BỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDÙNG

Bwag

=
ODVHdVal NYHd OD AlONOD
~PILWEUOOIY
dA NINVLIA dd NINWLIA
blUtedlo2IN
ANVdNO2 XOJ8 INIOf O5yHdvaL
1
dd NINWLIA ddNINVUA

PlufeUio2IN

BWos” PIulgUJto2JN, Bwog
KT
vi:
61
mm
x106 mm.
Số


HD
indập
nỗi
trên
vỉ
THANH
PHAN:
Cho
?viên:
Vitamin
PP(Nicotinamid)………..50
mg
TEQUOC
recescsnpeccsrerevevavavsesves
Vừa
đủ
|
Buog
ANYdNO2 320/)S LNIOf O2VHdvaI
202BbudDII
03/2)
Buog PluleUaajN Bưigs
GdNIWA ict Nil LIA qH XSHOS
ANYVENOD FOILS INIOT ODVHd Val
40opudo¡i
PJlleUealN =BWgg
dd NIWWLIA dd NINVWLIA
OOVHdVal NYHd 92 ALSNOD
QO PIHlEuio2q 5U¿gs
Cd NIWWLIA dd NINVLIA
“PIufetie2IN
pPlulEttie2JN|
PlUletllio2IR

raphaco” Hồ sơ đăng ký viên nén Vitamin PP
( VITAMIN PP 50 mg
; NH BAY: H6p 10 vix30 vién
THUC: cho 1vién
Vitamin ĐỂ…….¿. 2.25 sỗaws4esstsasalisag kauaanogixsGn340004Y50006133013040100000102/00n 05.2 50 mg
CHỈ ĐỊNH:
-Phòng ngừa thiếu hụt Nicotinamid.
-Điều trị bệnh Pellagra với các biểu hiện:
+Viêm da đối xứng ởchân và các vùng hở, lúc đầu là các vết hở sau nóng đỏ
+ Viêm lưỡi, loét lưỡi miệng, viêm thực quản, dạ dày ruột, tăng tiết nước bọt, đi
lỏng.
+ Mắt ngủ, nhức đầu, trầm cảm, lú lẫn, rối loạn trí nhớ, có thể gặp sa sút trí tuệ
(ảo giác, hoang tưởng).
LIÊU DÙNG -CÁCH DÙNG:
Liều uỗng thông thường như sau: bm
Người lớn: 1viên/ngày, dùng một lần. |
Diéu tri bénh Pellagra:
– Người lớn: Liều thông thường là 6— 10 viên/ngày, chia 3— 4 lần (tối đa 30
viên/ ngày)
– Trẻ em: Liều thông thường là 2—6viên/ngày, chia 3—4lân ¬
TAC DUNG KHONG MONG MUON: ee
Liều nhỏ Nicotinamid thường không gây độc, tuy nhiên nêu dùng liều cao có thể xảy ©
ra một số tác dụng phụ sau đây, những tác dụng phụ này sẽ hết sau khi ngừng thuốc.
Thuong gdp, ADR > 1/100 _
Tiêu hóa: Buồn nôn. = ut
Khác: Đỏ bừng mặt và cô, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ởda.
It gap, 1/1000

Ẩn