Thuốc Vitamin C 500: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin C 500
Số Đăng KýVD-23757-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcid ascorbic- 500mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên, chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên, 1000 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/01/2019Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên, chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên, 1000 viên nén bao phim600600
15/5/2017Sở Y tế Long An478viên
30/12/2015Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên, chai 80 viên, 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên260Viên
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Acid ascorbic…………………… 500mg Tádược v.đ…… 1viên nén bao phim
Điều trịbệnh dothiểu vitamin C. Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày.
Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hyt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có tiền sửsôithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sôi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt).

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK : Số lôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT(072)3829311 *-Faxi(072)3.822244 Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược
VACOPHARM Km 1954. quôc ló!A,phương Tân Khanh, Thanh Phở Tan An,Tỉnh Long Av www.vacopharm.com

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim
20vỉx10viên nón bao phim

=. “am
: | Acid ascorbic 500mg
©
Avacopharm
Acid aseorbic…………………… 500mg Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người Tádược v.đ…… 1viên nón bao phim
Điều trịbệnh dothiếu vitamin ©. Methemoglobin huyết vỏcăn khi không cósẵn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày.

AAvac0pharm)
bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có tiền sửsôithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt).
GMP

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SBK : Số lôSX Ngày SX HD

Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Hué. Thanh Phô Tân An, Tính Long An ĐT:(072) 3.829.311 «=Fax:(072) 3822.244 Nhà sản xuất: Công ty Cô Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lõ1A,phương Tân Khanh, Thanh Phổ Tân An. Tính Long An www.vacopharm.com

Acid
ascorbic
500mg

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim

50vÏx10viên nén bao phim

Acid ascorbic…………………..- 500mg Tádược v.đ…… 1viên nén bao phím
Điều trịbệnh dothiếu vitamin C. Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósắn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1vién/ngay, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1vién/ngay.

Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bithiéu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có tiền sửsôithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt).

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK : Số lôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Hué, Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:072)3829311 ©—Fax:(072) 3.622.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lô1A,phương Tân Khánh, Thanh Phố Tân An,Tỉnh Long An www. vacopharm.com

Acid
ascorbic
500mg
.

Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim
100 vỈx10viên nén bao phim
@ive CS SOG
HỆ | ny |

Acid ascorbic 500mg
Buiqps
2Iq10288
pịay

Acid ascorbic…………………… 500mg Chống chỉ định dừng vitamin Cliều cao cho người Tádượcv.đ…… 1viên nén bao phim bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase i (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán). người có Điều trịbệnh dothiếu vitamin ©. tiền sửsỏithận, tầng oxalat niệu vàloạn chuyển Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh xanh methylen. thalassemia (tang nguy cohap thusắt). dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósấn xanh methylen: 1viên/ngày.

Acid
ascorbic
500mg

Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huế, Thanh Phố Tân An, Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 se-Fax(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lố1A,phương Tân Khanh, Thanh Pho Tan An,Tinh Long An www. vacopharm.com Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS 9 , SĐKSố lôSX Ngày SX HD

Bui00s
2Iq4028
pịayQ
ửAg
Hộp 5vỉ x20 viên nén bao phim
Acid ascorbic 500mg

Acid ascorbic…………………… 500mg Táđược v.đ…… †viên nén bao phim
Điều trịbệnh dothiểu vitamin C. Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiểu vitamin C(scorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày.

Akseacopiarm
Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bjthiéu hyt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có tiền sửsôithận, tang oxalat niệu vàloạn chuyển
hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusat),
GMP
5vÌx 20viên nén bao phim `——.

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SOKSố lôSX Ngày SX HD
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huế, Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072)3829311 +-Fax:(072)3.822.244 Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lỏ1A.phương Tân Khánh. Thanh Phê Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Acld ascorbic
500mg
leita
A
arm)

Hộp 10 vỉ x20 viên nén bao phim
10vÏx20viên nón bao phim

Acid ascorbie…………………. -.500mg Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người Tádược v.đ…… 1viên nén bao phim bjthiéu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase i (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có Điều trịbệnh do thiếu vitamin C. tiền sửsôithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh xanh methylen. thalassemia (tang nguy cdhap thusắt). dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1vién/ngay, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày. GMP

10vix20viên nén bao phim HT
‘” Vitarmmirn ,
C.soo
Acid ascorbic 500mg

pie
©
SO@
Acid
ascorbic
500mg
_
(Uwacopharm

Công tyCố Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ, Thanh Phố Tân An, Tinh Long Ai BT4072) 9.629.311 + Faxs/072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phương Tân Khanh. Thành Pho Tan An,Tinh Long An www. vacopharm.com Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐKSố lôSX Ngày SX HD

Hộp 25 vỉ x20 viên nén bao phim
Bui00S
240288
pỊ2v
Acid ascorbic 500mg –
25vỉx20viên nón bao phim

an

Acid ascorbic…………………… 500mg Tádược v.đ…… 1viên nén bao phim
Điều trịbệnh dothiếu vitamin ©. Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày.
Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bithiéu hyt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán). người có tiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển
hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt).

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐKSố lôSX Ngày SX HD

Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huế. Thành Phố Tân An, Tỉnh Lang Ar ĐT:(072) 3829.311 ° Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lộ1Ã.phương Tân Khanh, Thanh Pho Tan An,Tinh Long An www. vacopharm.com

Acid
ascorbic
500mg
_

Hộp 50 vỉ x20 viên nén bao phim
Bui00S
240268
pị2yQ


50vix20viên nén bao phim “mmbà
CG.506
Acid ascorbic 500mg |

Acid ascorbic…………………… 500mg Tádược v.đ…… 1viên nén bao phim
Điều trịbệnh dothiểu vitamin C. Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen. dùng đường uống, dùng cho người lớn. Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1vién/ngay, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khi không cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày.

” W.itamairn

¬
Acid ascorbic 500mg
Chống chidinh ding vitamin Cliều cao cho người bithiéu hyt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người có tiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tảng nguy cơ sôi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt).
GMP
Peres rae
50vix20vién nén bao phim
SO@g

Acid
ascorbic
500mg

CG
SO
4
Aswacopharm

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK : Số lôSX Ngày SX HD

Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Thanh Phú Tản An, Tỉnh Lang À ĐT:(072] 3.829 311 © Fax:(072} 7822 244 Nhà sản xuất: Công ty Cô Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A.phương Tân Khanh, Thanh Phỏ Tan An,Tinh Long Ar www. vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vi110 viérvién
i tiệc bã itamin C500 ¬… ` vitamin C500 Ow
tamin se.wo Vitamin Công ty C8Phin Dược TT we Ảtoyiva VÁCOPHARM
itamin. C500 Eas *vitamin C500 oe :
Oe
Nhan vi 20 vién
itamin C500 vitaminy Vì f :C500 vitamin h
Aci ascor
cone aon ae Cing tyCổPhân Dựa Áv¿capkara VACOPHARM
_#omin C500 vitamin vitamin C500 Vitamin
tamin mo Mitamin Chg Conn Dee Aicaceaharn VACOPHARM
Nhãn 100 viên nén bao phim wr
HD
Công tyCóPhần Dược VACOPHARM

SOInSX.

|THANH PHAN|Acid ascorbic…………………… 500mg Đẩxatầm laycủa trẻam ¡Tảdược v.đ…… †viên nên bao phim Tuân theo sưchỉdẫn của Thầy thuốc |cuiĐỊNH – Đọc kỹhưởng dẫn sửdung trước khidùng |Điềutrịbệnh dothiếu vitamin C. Bảo quản nơikhô rao, thoáng mái, |Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵnxanh methylen. tránh anh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C LIEU DUNG VACACH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): 1viên/ngây, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông có sẵn xanh methylen: †viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉđịnh dung vitamin Cliếu cao cho người bịthiếu hụt |glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiểu máu ¡huyết tán), người cótiền sửsồithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển -hóaoxalat (tăng nguy cơsỏithận), bịbộnh thalassemla (tăng nguy cơ hấpthusắt).
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM _| 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 e-Fax:(072) 3822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lộ1A, phường Tan Khánh, Thành Phố Tân An. Tỉnh Long An www.vaceopharm.com

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS

SĐK.SốlòSX .Ngày SX GMP
|HD
! ca z i Nhãn 200 viên nén bao phi
|THANH PHAN |Acid ascorbic .. .800mg Đềxatầm taycủa trẻem Tádược v.đ.. 4viên nén baophim Tuân theo sưchỉdẫn của Thầy thuốc CHỈ ĐỊNH Đọc kỹhương dẫn sửdụng trước khidùng -Điều trịbệnh dothiếu vitanin C. Bảo quản nơikhô cáo, (hoang mái. |Methemoglobin huyết vôcầnkhikhông cósẵnxanh methylen. tranh ảnh sang, nhiệt đôkhông quá 30°C LIEU DUNG VAGACH DUNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.Bệnh thiếu vitamin C(6corbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. |Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 1viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người cótiềnsửsôithân, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển .hóaoxalat (tăng nguy cơsôithận), bịbệnh thalassemia (tang nguy co |hấpthusắt).
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyên Huệ, Thanh Phố Tân An. Tỉnh Long An ĐT:(072) 3829.311 ©-Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A, phường Tân Khánh, Thành Phố _Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com

|SBK.8ốlô8X Ậ : acopharm = GMP Mgày Sx : Msacopiara) THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN mm HD

~.

std.
X+2ề

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn 300 viên nén bao phim
THANH PHAN Acid ascorbic…………………… 500mg Tádược v.đ…… 1viên nénbao phim CHỈ ĐỊNH Điều trịbệnh dothiếu vitamin C. Mothemoglobin huyết vôcănkhikhông cósẩnxanh methylon. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.Bệnh thiếu vitamin C(acorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósấnxanh methylen: †viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người cótiền sửsôithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóaoxalat (tăng nguy cơsôi thận), bịbộnh thalassemia (tăng nguy cơ .hấpthusẮt).
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK.Sốlô8X .Ngày SX .HD
ÍTHÀNH PHẨN ˆ

|Táđượcv.đ……|CHÍ ĐỊNH ¡Điều trịbệnh dothiếu vitamin C. huyết vôcănkhikhông cósẵnxanh mothylen. LIEU DÙNG VÀCÁCH DŨNG: đùng đường uống, dùng cho người .46n..Bệnh thiếu vitamin C(scorbul): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần |Methemoglobin -huyết khikhông cósẵnxanh methylen: 1viên/ngày. |CHỐNG CHỈ ĐỊNH ¡Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliếu cao cho người bịthiếu hụt |glucose-6-phoaphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu |huy6t tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển |héaoxalat (lng nguy coadi than), bjbénh thalassemia (tang nguy co |nip thuedt).
¡Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS |SBK|$610 Sx ¡Ngày SX |HD
Nhãn 1000 viên nén bao phí
[THÀNH! PHN – ˆ |Acid ascorbic…………………. S00mg |Tádược v.đ…… „1viên nên bao phim |CHỈ ĐỊNH .Điều trịbệnh dothiếu vitamin C. thuyết vôcănkhikhông cósấnxanh mothylen. Methemoglobin|LIEU DUNG VACÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.Bệnh thiếu vitamin C(soorbut): 1viên/ngày, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵnxanh methylen: 1viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ¡Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cothiéu mau huyết tán), người cótiềnsửsồithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển Íhóaoxalat (tăng nguy cơsỏithận), bịbệnh Ihalassemia (lãng nguy cơ ,hấpthusắt).
-Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS .§ÐK’SốlôSx -Ngày SX -HD

AÀwacggiarm)
Đềxalãm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc | Đọc kỹhuớng dẫn sửdụng trước khídùng Báo quản noikhô ráo, thoảng mát, tranh anh sang, nhiệt đôkhông quá 30°C
59Nguyễn Huê. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lô1A, phudng Tan Khanh, Thanh Phố Tan An. Tinh Long An www. vacopharm.com
||
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN |WHO |
Đềxatâm taycủa trẻem Tuần theo sựchídẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trược khídùng Bao quản noikhô rao, thoảng mai, tranh anh sang, nhiệt độkhỏng quá 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ. Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 e-Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A, phưởng Tân Khánh. Thành Phố Tan An Tinh Long An www.vacopharm.com

Đểxalâm taycủa trẻem Tuan theo suchidan của Thầy thuốc Boc kynudng dẫn sửdung trước khidùng Bảo quan nơikhô rao, thoáng mat, tranh ảnh sang, nhiệt độkhông quá 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ. Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 e-Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lộ1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tan An, Tinh Long An www. vacopharm.com
= – es GMP THUÖC DUNG CHO BENH VIEN ÏWHO |

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bán theo đơn VITAMIN C 500
Thành phần
Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.đ 1viên nén bao phim
(Tinh bột sin, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Natri edetat,
Pregelatinized starch, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Sunset yellow lake,
Polyethylen glycol 6000)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT |Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vỉ 8_ | Epvi, vỉ 20 viên, hộp 50 vi
2_ | Ep vi, vi 10 viên, hộp 20 vỉ 9_ | Đóng chai 100 viên
3 | Ép vi, vi 10 viên, hộp 50 vỉ 10 | Đóng chai 200 viên
4_ | Epvi, vi 10 viên, hộp 100 vi I1 | Đóng chai 300 viên
5_ | Epvi, vi 20 viên, hộp 05 vỉ 12_ | Đóng chai 500 viên
6_ | Epvi, vi 20 viên, hộp 10 vi 13 | Đóng chai 1000 viên
zy Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vi
Dược lực học
Acid ascorbic va cdc mudi calci ascorbat, natri ascorbat là các dạng chu yếu của vitamin C. Cơ
thể người không tạo ra được vitamin C cho bản thân, mà phải lấy từ nguồn thức ăn. Nhu cầu hàng
ngày qua chế độ ăn cần khoảng 30 -100mg vitamin C đôi với người lớn. Tuy nhiên, nhu cầu này
thay đôi tùy theo từng người.
Thiếu hụt vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đầy đủ lượng vitamin C cần thiết, dẫn
đến
bệnh scorbut. Thiếu hụt biểu hiện ởtriệu chứng dễ chảy máu (mạch máu nhỏ, chân răng, lợi),
thành mao mạch dễ vỡ, thiếu máu, tổn thương sụn và xương, chậm liền vết thương.
Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hoá – khử. Có một số chức
năng sinh học của acid ascorbic đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp colagen, carnitin,
catecholamin, tyrosin, corticosteroid va aldosteron. Acid ascorbic cũng đã tham gia như một chất
khử trong hệ thống enzym chuyển hoá thuốc cùng với cytochrom Pazo. Hoạt tính của hệ thống
enzym chuyền hoá thuốc này sẽ bị giảm nếu thiéu acid ascorbic. Acid ascorbic con ps hoa hap
thu, vận chuyển và dự trữ sắt.
Dược động học ee
Acid ascorbic duge hap thu dé dang sau khi uống, tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và
có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn.
Acid ascorbic phan bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương
kết hợp với protein.
Acid ascorbic oxy – hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ítvitamin C chuyển hóa
thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic duge bai tiét
trong nước tiêu. Khi cơ thể bão hoà acid ascorbic và nồng độ máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic
không biến đổi được và đào thải vào nước tiểu
Khi bão hòa ở mô và nồng độ acid ascorbic ởmáu thấp, acid ascorbic đào thải ít hoặc không
đào thải vào nước tiểu. Acid ascorbic cé thể loại bỏ được bằng thâm phân máu.
Chỉ định
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.
Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scorbut): 1vién/ngay, uống ítnhất trong 2tuần.
Methemoglobin – huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1viên/ngày.

ac.’

Chống chí định
Chống chỉ định dùng vitamin C lều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6- phosphat
dehydrogenase (G¿PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu
và loạn chuyên hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).
Thận trọng
Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc. Uống liều lớn Vitamin
C trong thời gian mang thai có thể dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.
Tăng oxalat niệu có thể Xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C, Vitamin C có thể gây acid hóa
nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết
niệu.
Người bệnh thiếu hụt glucose-6- -phosphat dehydrogenase dùng liều cao vitamin C tiêm tĩnh
mạch hoặc uống có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều
cao vitamin C.
Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gây nên sự ăn mòn men
răng.
Có thể gây tan máu ởtrẻ sơ sinh thiếu hụt glucose-6- phosphat dehydrogenase.
Cần cân nhắc cho bệnh nhân đang phải ăn hạn chế muối khi sử dụng vitamin C ở dạng muối
natri ascorbat. Mỗi gam natri ascorbat chứa khoảng SmEq natri.
Dung than trong với người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn chuyên hóa oxalat
(tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).
Phụ nữ có thai và cho con bú: Acid ascorbic di qua duge nhau thai, nồng độ máu trong dây rốn
gấp 2—4lần nông. độ trong máu mẹ. Nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì
chưa thay xay ra van dé gi trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang †.
thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ởtrẻ sơ sinh. to
Acid ascorbic phan bé trong sữa mẹ. Sữa của người mẹ có chế độ ăn bình thường chứa 40 — 70: yg Ty
microgam vitamin C/ml, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh. dan pực
Người lái xe và vận hành =& móc: sử dụng thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ. JỮZ ve SQPHARI
Tác dụng không mong muốn aa
Tang oxalat – niéu, buồn nôn, nôn, ợnóng, co cứngcơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mắt|—=Z
ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uỗng liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thê xảy ra tiêu
chảy.
Thường gặp: Tăng oxalat niệu.
Ígặp: Thiếu máu tan máu, bừng đỏ, suy tim, xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn,
ợnóng. đau bung, co thắt cơ bụng, đầy bụng, tiêu chảy, đau cạnh sườn.
Thông bảo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc i
Khi phối hợp Vitamin C với sắt, tăng hấp thu sắt.
Dùng đồng thời với Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C và giảm bài tiết Aspirin trong nước Ø
tiêu.
Dùng đồng thời vitamin C va fluphenazin dan dén giam nồng độ fluphenazin huyết tương.
Sự acid – hóa nước tiêu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc
khác.
Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin By 9; can khuyên người bệnh tránh uống vitamin C
liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin Bp.
Vitamin C có thể làm giảm hấp thụ selen (uống cách nhau ítnhất 4gid).
Vitamin C có thể làm tăng tác dụng của nhôm hydroxyd va làm giảm tác dụng của
amphetamin.
Vì vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh “hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng
oxy hóa – khử. Sự có mặt vitamin C trong nước tiêu làm tăng giảtao lugng glucose néu dinh lugng
bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và giảm giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp
glucose oxydase.
Có một vài báo cáo vitamin C làm giảm tác dụng chống đông máu của warfarin, nhưng không
chắc chắn.

Quá liều và xử trí Ộ
Triệu chứng: sỏi thận, buôn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. :
Gây lợi tiêu băng truyền dịch có thê có tác dụng sau khi uông liêu lớn.
Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuat.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.
Dé xa tim tay tré em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. My
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ Ị
Thuốc này chỉ đùng theo đơn của Bác sĩ
Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 -3829311
Nhà sản xuất: Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An,ngày 20 tháng 07 năm 2015
T.Tông Giám đốc Công ty AST Ps : :
hEis

Tong Giam doc

TUQ CUC TRUONG
P.TRƯỜNG PHÒNG
Nou yen Chi Su Ahúy

Ẩn