Thuốc Vitamin C 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin C 250
Số Đăng KýVD-24374-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcid ascorbic – 250mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; 100 vỉ x 10 viên; 05 vỉ x 20 viên; 10 vỉ x 20 viên; 25 vỉ x 20 viên; 50 vỉ x 20 viên; đóng chai 100 viên; đóng chai 200 viên; đóng chai 250 viên; đóng chai 500 viên; đóng chai 1000 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
15/5/2017Sở Y tế Long An325viên
04/04/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên190Viên
VO 2431146 [ie
Hộp 10 vỉx 10 viên nén bao phim
Thuốc bán theo đơn kx

Bwogz
olquoose
ploy

THANH PHANAcid ascorbic . 250mg ON Tádược v.đ…. ..†viên nén bao phim “đŠ CHI ĐỊNH. Điều trịbệnh dothiếu vitamin C ethemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn

hống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho ¿người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat 2dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóaoxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt)
kk
Thuốc bán theo đơn

Đềxatâm taycủa trẻem Tuần theo sự chỉdẫn của Thầy thuôc Đọc kỹhướng dẫn sứdung trước khidùng Bảo quán nơikhô ráo. thoáng mat tránh ánh sang, nhiệt đôkhông qua 30°C
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 s« Fax(072) 3822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phường Tân Khánh, Thành Phô
Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com

“3e BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DƯỢC
DA PHE DUYET
Lan dau ModeudnBQcsee |

Acid ascorbic 250mg
LIEU DUNG VA CACH DÙNG: dùng đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻem: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GMP
Acid ascorbic 250mg
Tiéu chuan SDKSố lôSX Ngày SX HD
ápdụng: DĐVN 4
Le
ae

Acid
ascorbic
250mg

av
Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hwosgz
2Iq1o2se
pIoy
Thuốc bán theo đơn

ÁềwacapRarm)
THANH PHAN ACI BSCOMDIG.,..cscrnemsncren nuamonrsencone 250mg ‘EẩdUdGMIỔ vccccrerenencens 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. CHONG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn
ÁỀwacapharm)
Đểxatâm taycua trẻem Tuân theo sự chỉdẫn của Thây thuộc Đọc kỳhương dân sudung trước khidùng Bảo quản nơikhô rao, thoang mat tranh ánh sang, nhiệt đồkhông quá 30C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax(072) 3822.244
Acid ascorbic 250mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dung đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngay chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DÂN SỬ DỤNG
THUOC DUNG CHO BENH VIEN Phim
Acid ascorbic 250mg

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK s Số lôSX Ngày SX HD
Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quôc lỗ1A.phưởng Tân Khanh. Thanh Phỏ
Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com

My
a“?0
VACOP TASHAS

Acid
ascorbic
250mg

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim

Bwogz
2Iq102sE
pIov
Thuốc bán theo đơn
THÀNH PHAN Acid ascorbic ..250mg Tádược v.đ… 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH. Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. CHÔNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định dùng vitamin Cliéu cao cho người bị thiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận. tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn

Déxatam taycua trẻem Tuần theo sựchỉdẫn của Thầy thuôc Đọc kỹhương dân sudụng trước khidùng Bao quan nơikhô ráo, thoáng mát tranh ánh sang, nhiệt đôkhông quá 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An. Tỉnh Long An ĐT.(072) 3.829.311 ©-Fax (072) 3822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A.phường Tân Khanh. Thành Phô Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com
amin @ 2®
Acid ascorbic 250mg
LIEU DUNG VA CACH DUNG: ding dudéng uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN area
Acid ascorbic 250mg
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK : Số lôSX Ngày SX HD
t⁄

Acid
ascorbic
250mg

Thuốc bán theo đơn
Bul0qz
2Iq102SE
pI2V
THANH PHAN Acid ascorbic 250mg Tá dược v.đ… …1viên nén bao phim CHÍ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. | |CHỐNG CHỈ ĐỊNH ˆ/jChống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bị thiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt)

Thuốc bán theo đơn
ÂềvacapRarm

Déxatâm taycua trẻem Tuần theo sựchỉdẫn của Thây thuéc Đọc kỹhưởng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo. thoang mat tranh anh sang, nhiệt đỏkhông qua 30C
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 se Fax(072) 3822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quôc lộ1A.phường Tân Khánh, Thành Phô Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com
LIEU DUNG VA CÁCH DUNG: dung đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN GMP

Acid
ascorbic
250mg
Acid ascorbic 250mg
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4

SĐKSố lôSX Le Ngày SX : . a HD cổ PHAN DƯỢC ine i*
VAG0PHXRW 2)

Hộp 5vỉ x20 viên nén bao phim

Bwogz
oiquoose
ploy
Thuốc bán theo đơn
THANH PHAN Acid ascorbic 250mg Tádược v.đ.. .1viên nén bao phim CHI ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bị thiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn

Đềxatâm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thây thuốc Đọc kỹhương dân sủdụng trước khidung Bảo quản nơikhô rao. thoang mat tranh ảnh sang, nhiệt độkhông qua 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 e Fax(072) 3822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phưởng Tan Khanh, Thành Phổ Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Acid ascorbic 250mg
LIEU DUNG VA CACH DÙNG: dùng đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻem: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
GMP
Acid ascorbic 250mg

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK i Số lôSX Ngày SX HD

Wy

Acid
ascorbic
250mg

Hộp 10 vỉ x20 viên nén bao phim

Thuốc bán theo đơn

Bwogz
2Iq102SE
ploy
`
@
THANH PHAN Acid ascorbic we, 250mg 1viên nén bao phim
~_ÌMethemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. „_;|CHỐNG CHỈ ĐỊNH HChống chỉ định dùng vitamin Cliéu cao cho ¡người bị thiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn

Đểxatâm taycủa trẻem Tuần theo suchỉdẫn của Thay thuộc Đọc kỹhương dân sudụng trước khidùng Bảo quán nơikhô rao, thoang mat. tranh ảnh sáng. nhiệt đồkhông quá 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phổ Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ©=Fax:(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lỗ1A.phưởng Tân Khánh, Thanh Phố Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com
amin @ 2®
Acid ascorbic 250mg
Ene
LIEU DUNG VA CACH DUNG: dùng đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MO! THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
THUOC DUNG CHO BENH VIEN GMP
Acid ascorbic 250mg
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SĐK ý Số lôSX Ngày SX HD

Acid
ascorbic
250mg

BUlQqz
2Iq102SE
pI2V
Thuốc bán theo đơn

THANH PHAN ACIG. ASCOPDIC:-cusesacrovencnereennscenn 250mg Tádược v:đ…….:……:: †viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn xanh methylen. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn
Đểxatâm taycủa trẻem Tuần theo sưchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sứdung trước khidùng Bảo quán nơikhô ráo. thoang mát tranh ánh sáng. nhiệt đồkhông qua 30°C
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 °
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
amin @ 2®
Fax:(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quéc 161A,phudng Tan Khanh, Thanh Pho
Acid ascorbic 250mg
LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhấttrong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông có sẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MOI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TOHUGNG DAN SUDUNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN gah
Acid ascorbic 250mg
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK ; SốlôSX Ngày SX HD
%

Acid
ascorbic
250mg

ĐỊT KT fs OP has! |

Hộp 50 vỉ x20 viên nén bao phim

Bul0sz
2Iq1o2se
pỊ2v
Thuốc bán theo đơn
THANH PHAN ACIP ASCOLDICccuscnesessenensmnerancrannesse 250mg Tádượcv:đ……………. 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH. Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khikhông cósẵn
xanh methylen. HỐNG CHỈ ĐỊNH =(/Chéng chi dinh dung vitamin Cliều cao cho ngudi bi thiéu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy co thiéu mau huyết tán), người cótiền sửsỏithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thusắt)
Thuốc bán theo đơn
Áềvacapharm
Đểxatầm taycủa trẻem Tuần theo sựchỉdẫn của Thây thuộc Đọc kỹhướng dân sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo. thoáng mat tranh ánh sảng. nhiệt đỗkhông qua 30°C
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829 311 © Fax(072) 3822244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phường Tân Khánh, Thanh Phd
Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com
amin @ 2®
Acid ascorbic 250mg
LIỀU DŨNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uốngBệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN BE
Acid ascorbic 250mg

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK ị Số lôSX Ngày SX HD

Acid
ascorbic
250mg
™~
*
a:

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vỉ 10 viên
Thuốc bántheo đơn ° © itamin C250 Vitamin Acid ascorbic 250mg
e
ta m in GMP -WHO ll ==—
aThuốc bản theo đơn
itamin C250 Vitamin Acid ascorbic 250mg
tamin
;S616
SX
Nhãn vỉ 20 viên
Thuốc bán theo đơn itamin C250 Acid ascorbic 250mg
e
ta min GMP -WHO Am
aThuốc bán theo đơn
itamin C250 Vitaming — Acid ascorbic 250mg
tamin GMP -WHO Â qässiamn
|$610
SX
_Nhãn chai 100 viên nén bao phim
THÀNH PHẦN Acid ascorbic……………….-.—–c–++ 250mg l Thuốc bản Tádược v.đ……………. 1viên nén bao phim theo đơn CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C .Methemoglobin huyết vôcăn khi không có sẵn xanh methylen.GHỒNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉđịnh dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏi thận, tăng oxalat niệu vàloạn .chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thu sắt)
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ©-Fax(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phường Tân Khánh, Thành Phỏ Tân An.Tỉnh Long An www.vacopharm.com GMP
Nhan chai 200 vién nén bao ph
Thuốc ban theo don
THANH PHAN Acid ascorbic… Tadugcv.d..CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen.CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏi thận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấpthu sắt)
Công tyCổ Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 se-Fax(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lô1A,phường Tân Khánh, Thành Phổ Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com

ÂÀWacogRiarmì

ï in
Thuốc bản theo đơn
vitamin C250 Acid ascorbic 250mg
e e vitamin
Thuốc ban theo don
vitamin C250 Acid ascorbic 250mg

|huóc ban theojd
RThude ban theo don
vitamin C250 Acid ascorbic 250mg
vitamin
Acid ascorbic 250mg
vitaming—

vitamin
Công tyCốPhần Dược VACOPHARM
vitamin
Công tyCốPhần Dược VACOPHARM
C250 Soe
Công tyCốPhần Dược VACOPHARM
a a
Công tyCốPhần Dược VACOPHARM
hộ
LIÊU DUNG VÀCACH DÙNG: dùng đường uống Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ. Đểxatầm taycủa trẻem Tuần theo sưchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdung trược khidung Bao quan noikhé rao, thoang mat tranh anh sang, nhiét dékhông qua 30C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK 1 Số lôSX
LIEU DUNG VACACH DUNG: ding duéng uéng Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300-600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ. Đềxatâm taycủa trẻem Tuan theo suchidan cua Thay thuéc Đoc kỹhướng dân sửdung trước khidùng Báo quản nơikhô ráo, thoáng mát. tranh anh sang. nhiệt đôkhóng quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDKSố lôSX

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 250 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN LIEU DUNG VACACH DUNG: dung duéng uéng Acid ascorbic 250mg Thuốc bán __ #80viên nén baophim Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Tádược v.đ… .1viên nén bao phim theo đơn Người lón: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, CHÍ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin huyết vôcăn khi không có sẵn xanh Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, .methylen. uống ítnhất trong 2tuần. CHONG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định dùng vitamin Cliều Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ. cao cho người bịthiếu hut glucose-6-phosphat e dehydrogenase (G.PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), tamin 250 BBEnoiiivisnciabiem người cótiền sửsỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn Tuần theo sụchỉđẫn của Thầy thuốc
Đọc kỳhương dân sudụng trược khidùng Bảo quản nơikhô rao, thoang mát, tranh anh sang, nhiệt đôkhông quá 30”C

chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thu sắt)
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An DT:(072) 3.829.311 © Fax(072) 3.822244
Acid ascorbic 250mg

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4
Nhà
sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM ÂềwacopRiarm SBK Km 1954, quốc lộ1A,phường Tân Khanh, Thanh Phd Số lôSX Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com Ngay SX GMP HD THUOC DUNG CHO BENH VIEN
Nhãn chai 500 viên nén bao p
THANH PHAN Acid ascorbic 250mg Tádược v.đ.. .†viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khi không có sẵn xanh methylen.CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tan), người cótiền sửsôi thận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh _thalassemia (tăng nguy co hapthu sat)
Công tyCổ Phân Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 s-Fax:(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954, quốc lộ1A,phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN BE
LIÊU DUNG VÀCÁCH DŨNG: dùng đường uống Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ.

Đểxatâm taycủa trẻem Tuần theo sụchídân của Thây thuộc Đọc kyhương dân sứdụng trước khidùng Đảo quản nơikhô rao, thoáng mát, tranh anh sáng, nhiệt đôkhông quá 30”C
Acid ascorbic 250mg

Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SĐKSố lôSX Ngày SX HD
Ms
Nhãn chai 1000 viên

THÀNH PHẦN LIEU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: dùng đường uống Acid ascorbic………………………….: 250mg Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Tádược v.đ……………. 1viên nén bao phim Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C Methemoglobin huyết vôcăn khi không cósẵn xanh methylen.CHÔNG CHÍ ĐỊNH: Chống chỉ định dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán), người cótiền sửsỏi thận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsỏi thận), bịbệnh thalassemia (tăng nguy cơhấp thu sắt)
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 se-Fax:(072) 3.822.244 Nhà sản xuất: Công tyCổPhần Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lộ1A,phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An,Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN Sar
uống ítnhất trong 2tuần. Trẻ em: 100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần. Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ. Đểxatâm taycủa trẻem Tuân theo suchidan cua Thay thuéc Acid ascorbic 250mg Đọc kỹhương dân sửdụng trược khidùng Báo quán nơikhô rao, thoang mát, tranh anh sang, nhiệt đồkhông qua 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK 3 SốlôSX Ngày SX HD

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

R, Thuốc bán theo đơn VITAMIN C 250
Thành phần
Acid ascorbic 250mg
Tá dược v.đ 1viên nén bao phim
(Tinh bột sẵn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Natri edetat, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Polyethylen glycol 6000, Sunset yellow, Quinolin yellow)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT | M6 ta tom tat quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói | 1 |Epvi, vi 10 viên, hộp 10 vi 8 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 50 vỉ 2 Ép vi, vi I0 viên, hộp 20 vỉ 9 Dong chai 100 vién 3 |Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vỉ 10 | Đóng chai 200 viên 4_ | Epvi, vi 10 viên, hộp 100 vi II | Đóng chai 250 viên 5| Ép vi, vi 20 viên, hộp 05 vi 12_ | Đóng chai 500 viên 6_ | Ép vi, vi 20 viên, hộp 10 vi 13 | Đóng chai 1000 viên 7__] Ép vị, vi 20 viên, hộp 25 vi
Dược lực học Ì a Acid ascorbic va c4c mudi calci ascorbat, natri ascorbat là các dạng chủ yếu của vitamin C. Cơ thể người không tạo ra được vitamin C cho bản thân, mà phải lấy từ nguồn thức ăn. Nhu cầu hàng
ngày qua chế độ ăn cần khoảng 30 -100mg vitamin C đối với người lớn. Tuy nhiên, nhu cầu này thay đổi tùy theo từng người.
Thiéu hut vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đầy đủ lượng vitamin € cần thiết, dẫn đến bệnh scorbut. Thiếu hụt biểu hiện ởtriệu chứng dễ chảy máu (mạch máu nhỏ, chân răng, lợi), thành mao mạch dễ vỡ, thiếu máu, tổn thương sụn và xương, chậm liền vết thương. Aeid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hoá -khử. Có một số chức năng sinh học của acid ascorbic đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp collagen, carnitin, catecholamin, tyrosin, corticosteroid va aldosteron. Acid ascorbic cũng đã tham gia như một chat khử trong hệ thống enzym chuyển hoá thuốc cùng với cytochrom Paso. Hoạt tính của hệ thong enzym chuyén hoa thuéc này sẽ bi giảm nếu thiếu acid ascorbic. Acid ascorbic còn điều hòa hấp thu, vận chuyển và dự trữ sắt.
Dược động học
Acid ascorbic duge hap thu dé dàng sau khi uống, tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn.
Acid ascorbic phan bé rong rai trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein.
Acid ascorbic oxy -hoa thuan nghich thanh acid dehydroascorbie. Một ítvitamin C chuyền hóa thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Khi cơ thể bão hoà acid ascorbic và nồng độ trong máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic không biến đổi được va đào thải vào nước tiểu. Khi bão hòa ở mô và nồng độ acid aseorbie ở máu thấp, acid ascorbic dao thải ít hoặc không đảo thải vào nước tiểu. Acid aseorbie có thể loại bỏ được bằng thấm phân máu.
Chỉ định
Điêu trị bệnh do thiểu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có săn xanh methylen.

Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống
Bệnh thiếu vitamin C (scorbut):
Người lớn: 250-500mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2 tuần.
Trẻ em: :100 -300mg/ngày chia thành nhiều liều nhỏ, uống ítnhất trong 2tuần.
_ Methemoglobin -huyết khi không có sẵn xanh methylen: 300 -600mg/ngày chia thành nhiều
liêu nhỏ.
Chống chỉ định
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat
dehydrogenase (G¢PD) (nguy co thiéu mau huyét tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu
và loạn chuyên hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt)
Thận trọng
Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc. Uống liều lớn
Vitamin C trong thời gian mang thai có thể dẫn đến bệnh scorbut ởtrẻ sơ sinh.
Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C, Vitamin C có thể gây acid
hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường
tiết niệu.
Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase dùng liều cao vitamin C tiêm tĩnh
mạch hoặc uống có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng
liều cao vitamin C.
Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gây nên sự ăn mòn
men răng.
Có thể gây tan máu ởtrẻ sơ sinh thiếu hụt glucose-6- phosphat dehydrogenase.
Cần cân nhắc cho bệnh nhân đang phải ăn hạn chế muối khi sử dụng vitamin C ởHà muối
natri ascorbat. Mỗi gam natri aseorbat chứa khoảng 5mEq natri. hy
Phụ nữ cé thai va cho con bu: Acid ascorbic di qua duoc nhau thai, néng dé mau trong day rén
gấp 2— 4lần nồng độ trong máu mẹ. Nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày
thì chưa thấy xay ra van dé gi trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi
mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ởtrẻ sơ sinh.
Acid ascorbic phân bố trong sữa mẹ. Sữa của người mẹ có chế độ ăn bình thường chứa 40 —
70 microgam vitamin C/ml, chưa thấy có vấn dé gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.
Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng thận trọng vì thuôc có thê gây buôn ngủ.
Tác dụng không mong muốn
Tăng oxalat – niệu, buồn nôn, nôn, ợnóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất
ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra
tiêu chảy.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc
Khi phối hợp Vitamin C với sắt, tăng hấp thu sắt.
_ Dung đồng thời với Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C và giảm bài tiết Aspirin trong nước
tiêu.
Dùng đồng thời vitamin C va fluphenazin dan dén giam nồng độ fluphenazin huyét tương.
Sự acid – hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc
khác.
Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin Bio; cần khuyên người bệnh tránh uống vitamin C
liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin Bị¿.
Vitamin C có thê làm giảm hấp thụ selen (uống cách nhau ítnhất 4giờ).
Vitamin C có thể làm tăng hấp thu của nhôm hydroxyd và làm giảm nồng độ huyết thanh của
amphetamin.
šÌÌ
AN
‘OPT
li

Ẩn