Thuốc Vitamin C 1000 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin C 1000 mg
Số Đăng KýVD-23323-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin C – 1000 mg
Dạng Bào ChếViên nén sủi bọt
Quy cách đóng góiHộp 1 tuýp 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
EN ic
BỘ Y TẾ x : es .
CUC QUAN LY DUGCMAU NHAN THUOC DANG KY
pA PHE DUYET
YP VITAMIN C 1000 mg (Tuýp 10 viên nén sủi bọt)

Rx THUOC BAN THEO BON
Sản xuất tai:
CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA -NIC
án ưng cm Lô 11D -Đưỡng 0-KCNTan Tao -Q.Bình Tân -TP.H0M
10 EFFERVESCENT TABLETS -10 VIEN NEN SUI BỢT

Tp.HCM, ngay.4 thang 0) nim 2015
KT.Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc Chất Lượng

i CONG TY
‘Š [Tao NHIỆMHŨU
| DUOC PH

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
2- MẪU HỘP VITAMIN C 1000 mg (Hộp |Tuyp x 10 viên nén sủi bọt)

FRx PRESCRIPTION DRUG
VITAMIN € 1000 mg
VITAMIN
C
1000
mg
SENG aks Box of 1tube of 10effervescent tablets
CÔNG THỨC :ViaminG…………………… 1000 mg
Tá dược uc vữa đủ oi1viên
CAC THONG TIN KHAC: Xin đọc trong tờhướng dẫn sử dụng.
THEU CHUAN AP DUNG: TCCS
Sẵn xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA -NIC
Lô11Ð, Đường G,KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM
CHỈ BỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ
B-

FRx THUGC BAN THEO BON

+
g . VITAMIN C 1000 mg

Ẩn