Thuốc Vitamin C 1000 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin C 1000 mg
Số Đăng KýVD-17414-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcid ascorbic- 1000 mg
Dạng Bào ChếViên nén sủi bọt
Quy cách đóng góiHộp 1 tuýp x 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
10/05/2013Công ty cổ phần dược phẩm Cửu LongHộp 1 tuýp 10 viên1600Viên
+ li
: xế
SI/; 3¢
CONG TY . . Trang: I/1
CO PHAN DUGC PHAM MAU NHAN THUOC Mã số: Q2.BSGY.L2
CỬU LONG . eg, Số: 1. 01 -06-2012 na ả Hộp 1tuýp x10 viên nén sủi bọt
Vec
Phormmaxce Nhãn trung gian:
BỘYTẾ | BS
b CỤC QUẦN LÝ DƯC NI ý=> Ín c GMP-WHO
~| ĐÃ PHÊ DUYỆ Ệ § F10100 8
)mg
)viên nén sui bọt £ vec
CACH DUNG &LIEU DUNG: Vién sii bot được hòa tan trong một ly nước déuing – trong ngày. Không nên dùng thuốc vào cuối ngày vàlúc đói. Không quá 1viên/ ngày. Bệnh thiếu vitamin C (scorbut):
Lần đâuz⁄ƒ „2 /204 99090909960096s006956ss0%®Í 0s090096655s’6 °
‘VWamin
Œ
ịAcid
ascorbic
1000
ma
|

Any4dH
oq
vrUpUURIA
OL
CHONG CHI BINH, THAN TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON, TUONG TAC THUỐC: Xin xem tờhướng dẫn sửdụng thuốc.
SốlôSX: Ngày SX: HD:

VL Ngày 02 tháng 02 năm 2012

NG GIÁM ĐỐC
g iám Đốc

„⁄ CÔN@rYŠ
SỈ CÔ PHẦN
* DƯỢC PHẨM
CUU LONG
——

-Nguyễn Hữu Trung

__ CÔNGTY |
CO PHAN DƯỢC PHẨM
CUU LONG ——cl8fja»———~
VPC
Pharimexco
MẪU NHÃN THUỐC
Tuýp 10 viên nén sủi bọt
Trang: 1⁄2
Mã số: Q3.BSGY.L2
Số: 1. 01 -06 -2012
Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

||

5 2z Đệ 7
Ge Egg = £8 = es :2 =S 252 2 Soin $.2 2252 = wm 225% 3s eh ¿a2 > w™ 22323222
Q Y’ HA wees =. Q 2F2 g==e
5 ` 387 2222 Tupl0viênnensilbo ® © 22: szã5š_ Tuýp 10viên nén sủi bọt
c OF /3g.2 — CV —
ome Sf: Fz: 5
Cg 2 zegi on `
cm ou? gett –
o ‘SG 2s Š sĩ S
Loti ee z=5Š a 23s 2ss Zas2 Sarena

|
VL Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Cơ sở xin đăng ký

Y TẾ
NLÝD
# DUYV
ˆKT:TỔNG GIÁM ĐỐC
“Th;S: Nguyễn Hữu Trung
;ˆ Sô5P, Tổng Giám Đốc

MAb
oo

CÔNG TY

2 a 2 Trang: 1/3
có a eM Mã số: Q3.BSGY.L2
sete + TO HUONG DAN SU DUNG THUOC Số: 2. 01 -06 -2012
Pharimexco VITAMIN 1000mg — ‘Ù HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC GMP-WHO
Viên nén sủi bọt
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủibọt chứa: Acid ascorbic Tádược vừa đủ (Tá dược gồm: Acid citric khan, natri hydrocarbonat, povidone K30, natri carbonat khan, polyethylen glycol 6000, bột hương vịcam, natri saccharin). DANG BAO CHE: Viên nén sủi bọt. ¡.QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1tuýp x10viên nén sii bot. CHỈ ĐỊNH: Điều trịbệnh dothiếu vitamin C. Methemoglobin huyết vôcăn khikhông có sẵn xanh methylen. CACH DUNG VA LIEU DUNG: Viên sili bọt được hòa tan trong một lynước để uống trong ngày. Không nên dùng thuốc vào cuối ngày vàlúcđói. Không quá 1viên/ngày. -Bệnh thiếu vitamin C(scorbut): Người Ilớn: 1viênngày, uống ítnhất trong 2tuần. -Methemoglobin -huyết khikhông cósẵn xanh methylen: 1 |viervngay. Hoặc theo sựhướng dẫn của thầy thuốc.

aspartam, natri benzoat,
CHONG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định dùng thuốc cho người bịthiếu hụt glucose -6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơthiếu máu huyết
tán), người ‹cótiền sửsồithận, tăng oxalat niệu vàloạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơsôi thận), bịbệnh thalassemia (tang nguy cơhấp thu sat), THAN TRONG KHI DUNG THUỐC: Dùngthuốc kéo dàicóthể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khigiảm liều sẽdẫn đến thiếu hụt vitamin C.Tăng oxalat niệu cóthể xây rasau khi dùng thuốc. Vitamin Ccóthể gây acid -hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cysfin, hoặc sỏioxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu. Người mang thai: Vitamin Cđiqua nhau thai. Chưa cócác nghiên cứu cảtrên súc vật vàtrên người mang thai, vànếu dùng vitamin Ctheo nhu cầu bình thường hàng ngày thìchưathấy xây ravấn đềgìtrên người. Tuy nhiên, uống chế phẩm này |trong khi mang thai cóthể làm tăng nhụ cầu vềvitamin Cvàdẫn đến bệnh scorbut ởtrẻsơsinh. |._Người cho con bu: Vitamin Ccphan bốtrong sữa mẹ. Người cho con búdùng vitamin Ctheo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn đềgìxảy rađối vớitrẻsơsinh. É-Người láixevàvận hành máy móc: Thuốc antoàn cho người đang vận hành máy móc hay láitàu xe. ¡_ TƯƠNG. TÁC THUỐC: La1h thời theo týlệtrên 200 mg vitamin Cvới 30mg sắt nguyên tốlàmtang hap thu sat qua đường dạ dày-ruột, tuy
ễ, (ườibệnh đều cókhả năng hấp thu sắtuống vào một cách đầy đủmà không phải dùng đồng thời vitamin C.
Dh= ờivitamin Cvafluphenazin d dén giam nồng độfluphenazin huyết tương. Sự acid -hóa nước tiểu sau khi a Ccóthể làm thay đổi sựbàitiếtcủa các thuốc khác. er
divitamin Cvớiaspirin làm tánoe tiết vitamin Cvàgiảm bàitiếtaspirin trong nước tiêu.
phá hủy vitamin B12; cần khuyên người bệnh tránh uống thuốc trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống

eres

Ẩn