Thuốc Vitamin B6 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B6 250
Số Đăng KýVD-24924-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngPyridoxin hydroclorid- 250 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
05/08/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên600Viên
VÉ 21 sa
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

tH1Eđ03Eể7/
Bui0sz
puo|2oipÁu
uIxopHÁd
0S9Z

NIWIV-I771

upp
09]
uq
sony
OJ
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET

Lân đàu:„4ấ…z2-…Z246

l&muếc bán theo đơn 10vỉx 10viên nén bao đườn
VITAMIN Be 250

THANH PHAN -Pyridoxin hydroclorid… ..250mg Tádược v.đ……… 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC cup TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BUZEH
Pyridoxin hydroclorid 250mg
LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtang-acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, hgếfocÿsẵn

RyThuse ban theo don
VITAMIN Be 250 ©
Pyridoxin hydroclorid 250mg
Để xa tầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS
SDK ì
Số lôSX
Ngày SX
HD

Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822 244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Rc
thuse
ban
theo
don Pyridoxin
hydroclorid
250mg
Mb

Áềwaconharm

oe
Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao đường

Bui0sø
pIIo|204pÁU
uIxopHÁd
OSé
9F
NINITLIA

upp
oayy
ueq
oonus
OT

these ban theo don 20 vix10viên nén bao đường
VITAMIN Be 250
THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid…………… 250mg Tá dược v.đ……… 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC cup TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG BOTH
Pyridoxin hydroclorid 250mg
LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic tong nước tiểu nguyen phat, homo ¿8t

RyThuse ban theo don

Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS
SĐK š
Số lôSX
Ngày SX HD
Pyridoxin hydrociorid 250mg
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phố Tần An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Rcthse
ban
theo
don

Pyridoxin
hydroclorid
250mg
ÁềvacopRarm
/#/
Ä
3
a
2

t/EÄ03EXS7/
Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao đường

U0p
0U]
uạq
sonu¡
XT
Bul0sz
pI10J201pÁu
uIxopI1Ád
09Z
9F
NINITLIA

Rc thuse bán theo đơn 50 vỉx10viên nén bao đường
VITAMIN Be 250
THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid……………. 250mg Tá dược v.đ……… 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC cup TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NT
Pyridoxin hydroclorid 250mg
LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giâm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid
viên/ngày.

Ry thuse ban theo don
VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydrociorid 250mg
Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK § Số lôSX
Ngày SX HD
50 víx10 viên nén bao đảòág
Nhờ
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huế, Phường 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
`Ÿcopt

lkmuốc
bán
theo
đơn

VITAMIN
Be
2
Pyridoxin
hydroclorid
250mg
Áềwac0pharm

wi

<.Á Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao đường Bul0SZ pI1O|201pÁU uIXOpI1Ád upp 09L] ueq sonu¡ XI RThuse ban theo don 100 vix10viên nén bao đường VITAMIN Be 250 THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid............... 250mg TádượcV:đ......... 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền .Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtang acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH .Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC cup TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HEXEN Pyridoxin hydroelorid 250mg LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid nic: 1-2 CONG TY Rythvse ban theo don Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK Ệ Số lôSX Ngày SX HD Pyridoxin hydr ! Secs VAGOPHARM/ = oclorid 250mg l&muốc bán theo đơn Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phố Tần An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN Pyridoxin hydroclorid 250mg ÂẦacgpRarmi Hộp 4 vỉ x25 viên nén bao đường Bul0SZ pI0|201pÁU UJXOpIJÁd OSé 9F NINVWLIA uop cay ueq oonys OF Rc thse ban theo don 4vỉx25 viên nén bao đường VITAMIN Bo 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg THÀNH PHẦN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG i Pyridoxin hydroclorid............... 250mg Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di / Tádược v.đ......... 1viên nén bao đường truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều ⁄ CHỈ ĐỊNH trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc. MQI THONG TIN CHITIET XINDOC cạp TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG MGI trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trị oxalic trong nước tiểu nguyên phát viên/ngày. lkmue bán theo đơn 4vỉx25 viên nén bao “ử®co ee is VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg 2 Pyridoxin hydroclorid 250mg ÂÀvacapiarni Rc thuse ban theo don VITAMIN Be Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK § Số lôSX Ngày SX HD Hộp 10 vỉ x25 viên nén bao đường Bui0sz pIO|201pÁU uIXopIÁd OS2 9G NINIVLIA UOp 09] uạq oonus SJ RThuse ban theo don 10vỉx25 viên nén bao đường VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid............... 250mg Tádược v.đ......... 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC c„ạp TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTTTSN LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịti oxalic trong nước tiểu nguyên phát, hi niệu nguyên phát, cystathionin nị phát hoặc nước tiểu cóacid xai viên/ngày. Rythuse ban theo don VITAMIN Be 250 — Pyridoxin hydroclorid 250mg 10vỉx25 viên nén bao Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK $6 16SX Ngay SX HD Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN lkmuốc bán theo đơn ⁄ Pyridoxin hydroclorid 250mg ÂÀWacgpRarm joj G1 NI "H mreqdasenw/ Hộp 20 vỉ x25 viên nén bao đường RcThese ban theo don upp 084) ueg oonys ST Bul0s# pI1O|201pÁU UIXopI1Ád OS2 9G NINITLIA 20 vỉx25 viên nén bao đường VITAMIN Bo 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg THÀNH PHẦN Pyridoxin hydroclorid............... 250mg Tádược v.đ......... 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC cạp TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ÑTTEENM LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịta phát hoặc nước tiểu cóacid viên/ngày. Rythuse ban theo don VITAMIN Bo 25( copra Pyridoxin hydroclorid 250mg < 20 vix25 vién nén rà AGOPH 2 Pyridoxin hydroclorid 250mg ÁÀvacopRarmi VITAMIN Be Rcthse ban theo don Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30”C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : Số lôSX Ngày SX HD Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN Hộp 40 vỉ x25 viên nén bao đường Bui0sz pIIo|2o14pÁu uJXopHÁd upp 09] uẹq sonu¡ XI Rythuse ban theo don 40 vỉx25 viên nén bao đường VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg OS 9F NINTLIA THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid............... 250mg Tádược v.đ......... 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với pyridoxin vàbất cứthành phần của thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC comp TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG MOE LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. 7% Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều oxalic trong nước tiểu nguyên phá niệu nguyên phát, cystathioni phát hoặc nước tiểu cóacid viên/ngày. renic: 1-2 CO PHAN DUGC +c, luc bán theo đơn VITAMIN Be 250 © Pyridoxin hydroclorid 250mg Rcthse ban theo don Pyridoxin hydroclorid 250mg ÁềWacopRarm. Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh anh sáng, nhiệt độ không quá 30C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK 3 Số lôSX Ngày SX HD Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1.Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822 244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN ac 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Nhãn vỉ 10 viên ge ao 2xoao SốlôSX: Nhãn chai 100 viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầuditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểucóacid xanthurenic. LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng diéu trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liểu dùng còn 30- 50mg/ngay. Cothểphải điều trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểucóacid xanthurenic: 1-2viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin vàbấtcứthành phần củathuốc. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD ` l&Thuốc bán theo đơn 100 viên nén bao đường VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Âwasagtiam) [jy[ CỔ PHẨN DƯỢC ̇: SVACOPHARM/E a Pyridoxin hydroclorid................ 250mg Tádược v.đ......... 1viên nénbaođường Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phưởng 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An DT:(072) 3.829.311 + Faxi(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com GMP 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị Nhãn chai 200 viên nén đóng gói nhỏ nhất bao đường CHỈĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầuditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điểu trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liểu dùng còn 30- 50mg/ngày. Cóthểphải điểu trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. l&Thuốc bán theo đơn 200 viên nén bao đường VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu _ nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểucóacid xanthurenic: 1-2viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin vàbấtcứthành phần củathuốc. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK 3 SốlôSX Ngày SX HD Nhãn chai 500 viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầuditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homoeystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểucóacid xanthurenic. LIEU DUNG VACACH DUNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầuditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30- 50mg/ngày. Cóthểphải diéu trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homoeystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic: 1-2viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin vàbấtcứthành phần củathuốc. Tiêu chuẩn SDKSốlôSX Ngày SX HD ápdụng: TCCS TWThuốc bán theo đơn VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Nhãn chai 1000 viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Thiếu máu nguyên hồng cầuditruyền Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nude tiểu .nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu cóacid xanthurenic. .LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên hồng cầu ditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30- 50mg/ngày. Cóthểphải điểu trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngửa thiếu máu ởnhững người bệnh này. _Điều trịrốiloạn chuyển hóa: điều trịtăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểucóacid xanthurenic: 1-2viên/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin vàbấtcứthành phần củathuốc. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD Dền.baố đường VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg lWThuốc bán theo đơn (wacopharm THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid................ 250mg Tádược v.đ......... 1viên nén bao đường Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ©_ Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com a GMP THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN MEH Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ø©— Fax(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com MP h4 ^ ^ = G THUOC DUNG CHOBENH VIEN HN KT THÀNH PHẦN Pyridoxin hydroclorid 250mg Tádược v.đ......... 1viên nénbao đường Để xatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quần nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com in sôi 25 3 GMP THUOC DUNG CHOBENH VIEN [ME my ele »ÐSS vi Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Rx Thuốc bán theo đơn VITAMIN Bg 250 Thanh phan Pyridoxin hydroclorid 250mg Tá dược v.đ 1viên nén bao đường (Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Talc, Duong RE, Eudragit L-100, Gôm Arabic, Titan dioxyd) Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 1 | Epvi, vi 10 viên, hộp 10 vi 7 | Ep vi, vỉ 25 viên, hộp 20 vỉ 2| Ep vi, vi 10 vién, hop 20 vi 8 | Ep vi, vi 25 vién, hdp 40 vi 3 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vi 9 | Déng chai 100 vién 4| Ep vi, vi 10 vién, hop 100 vi 10 | Dong chai 200 vién 5_ | Ép vi, vỉ 25 viên, hộp 04 vi 11 | Đóng chai 500 viên 6| Ep vi, vi 25 viên, hộp 10 vi 12 | Dong chai 1000 viên Dược lực học Vitamin B, tồn tại dưới 3dạng: pyridoxal, pyridoxin và pyridoxamin, khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxal phosphat và một phần thành pyridoxamin phosphat. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong chuyển hóa protein, glucid va lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma —aminobutyric (GABA) trong hệ than kinh trung wong va tham gia tong hop hemoglobin. Dược động học Pyridoxin được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. Sau khi uông phần lớn thuốc được dự trữ ởgan và một phần ởcơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyên hóa. Lượng đưa vào, nêu vượt quá nhu câu hàng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đôi. Chỉ định ily Thiéu mau nguyên hồng. cầu di truyền, Điều trị rối loạn chuyển hóa: điều trị tăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên p homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu có acid xanthurenicÀ Liều dùng và cách dùng Để điều trị chứng thiếu máu nguyên hồng cầu di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị, bệnh không chuyên, phải xem xét cách điều trị khác. Nếu có đáp ứng, có thé giam liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thé phải điều trị bằng vitamin này suốt đời để ngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. Điều trị rối loạn chuyển hóa: điều trị tăng acid oxalic trong nước tiểu nguyên phát, homocystin niệu nguyên phát, cystathionin niệu nguyên phát hoặc nước tiểu có acid xanthurenic: 1-2 viên/ngày. Chống chỉ định Quá mẫn với pyridoxin và bất cứ thành phần của thuốc. Thận trọng Sau thời gian dài dùng vitamin B, với liều 200mg/ngày, có thể thấy biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và thần kinh cảm giác nặng) Dùng liều 200 mg/ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin và hội chứng cai thuốc. = wl q Ấ AC # 2 22 Phụ nữ có thai và cho con bú: liều theo nhu cầu hàng ngày không ảnh hưởng, nhưng với liều cao có thê gây hội chứng lệ thuộc thuốc ở trẻ sơ sinh. Người lái xe và vận hành máy móc: thận trong khi sử dụng vì thuôc có thê gây buôn ngủ. Tác dụng không mong muốn TKTW: dau dau, co giật, lơ mơ, buồn ngủ. Nội tiết và chuyển hóa: nhiễm acid, acid folic giảm. Tiêu hóa: buồn nôn và nôn nhưng hiếm gặp. Gan: AST tăng. Dùng liều 200mg/ ngày và dài ngày (trên 2tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thê hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ítnhiều di chứng. Các phản ứng di tng. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc Pyridoxin làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson. Liều dùng 200mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin va phenobarbital trong máu ở một số người bệnh. Một số thuốc có thể làm tăng nhu cầu về Pyridoxin như hydralazin, isoniazid, penicilamin và thuốc tránh thai uống. Pyridoxin có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai. Quá liều và xử trí: Triệu chứng: Pyridoxin thường được coi là không độc, nhưng khi dùng liều cao (2g/ ngày hoặc hơn) kéo dài (trên 30 ngày) có thé gây các hội chứng về thần kinh cảm giác, mất điều phối. Hội chứng thần kinh cảm giác có thể do tồn thương giải phẫu của nơron của hạch trên dây thần kinh tủy sông lưng. Biểu hiện ởmắt ýthức về vị trí và run của các đầu chỉ và mất phối hợp động tác giác quan dần dần. Xúc giác, phân biệt nóng lạnh và đau ítbị hơn. Không có yêu cơ. Xử trí: ngừng dùng Pyridoxin. Sau khi ngừng dùng Pyridoxin, loạn chức năng thần kinh dần dần cải thiện và theo dõi lâu dài thấy hồi phục tốt, có thê ngừng thuốc kéo dài tới 6tháng để hệ thần kinh cảm giác trở lại bình thường. |» SN - Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dung . il ⁄ one Ñ -_ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 'DƯỢC -_ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. IARM -_ Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. Để xa tầm tay trẻ em. >
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.
Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 -3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Long An, ngày 25 thang (02! năm 2016 Ÿ

TUQ.CUC TRUONG
KS, Phan Thị Minh Thứ ÏTRƯỞNG PHÒNG
Gé Mink Hing

Ẩn