Thuốc Vitamin B2 2 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B2 2 mg
Số Đăng KýVD-21981-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngRiboflavin- 2 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 60 vỉ x 30 viên; Hộp 1 lọ 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần TRAPHACO Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt-Q. Hoàng Mai-Tp. Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
22/12/2014Công ty cổ phần TraphacoHộp 60 vỉ x 30 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, hộp 6 vỉ x 30 viên115Viên
30/08/2017Công ty cổ phần TraphacoHộp 60 vỉ x 30 viên, hộp 06 vỉ x 30 viên;Hộp 1 lọ 100 viên115Viên
`

BỘ Y TẾ AS By
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan đâu: (2% Id hand a OME

-39H 305N Suong ‘siOBN 25;ud #199008: :Đượu yoouy upa np CÿSÌ89€ (r-yB) XD4 yZ/0189E (y8) llÐL JON OH-YG 0g-YUIN UGA, Gứ OOVHdVal NYHd 99 ALONOQD
Bw 0’Z
éd UIUIĐIA

. __THÀNH PHẦN: Cho †viên Ta 100 VIÊN NÉN __Vitamin B,………………. 0,002g 100 TABLETS vn pines ig: 2mg/ngay. _TadƯỢC (Tinh bét, lactose, magnesi -Trẻ em: 2-10 mgingay, chia ị Sfearat, faÍc)…………………… vừa đủ ii __thành những liều nhỏ. i m i _CHI BINH: Phong va điều trịkhi Vit i B2 -Người lớn: 6-30 mg/ngày, chia _ |Vita in B2 thiếu vitamin B2. Sự thiếu hụt itammn __thành những liều nhỏ. | vitamin B2 cóthể dẫn đến sự xuất BẢO QUẢN: ị 2,0mg gen cua hoi chứng Aribofiavinosis 20mg fe khô ráo, nhiệt độkhông bao gồm các triệu chứng như nứt – quá 30°C, tránh ánh sáng. môi, viêm nứt góc miệng, viêm loét i lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vira

|a trén ” mac. hea oan +® CHÓNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC ÂẦ© : Traphgco” THONG TIN KHÁC: Traphoaco” a bo . 4 __Xin xem toa hướng dẫn sử dụng. : SG l _CONG TY CO PHAN TRAPHACO | CONG TY CO PHAN TRAPHACO
Nhãn hộp: KT: 42 mm x42 mm x54 mm
DEXATAM TAY TRE EM __ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDŨNG _.
CHÍ ĐỊNH: Phòng vàđiều trịkhithiếu vitamin B2.Sựthis hụtvitamin B2cóthé dẫn đến sựxuất hiện của hộichứng | Ariboflavinosis baogồm cáctriệu chứng như nứtmôi, viêm nứtgóc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơvữa _ mạch trêngiácmạc. SDK:LôSX: NSX:

oO”
°*
VITAMIN B2
VITAMIN B2
2.0mg
20mg
CÔNG TYCỔPHAN TRAPHAC
” Traphaco” ‹-………:‹……..-…
CÔNG TYCỔPHẢN TRAPHACO.
co

20mg ‘VITAMIN B2

VITAMIN B2
“ 20mg TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

HOP
VIEN
NEN
VITAMIN
B2
2,0
mg
Hộp
60
vỉ
x
30
viên
nén

Kích
thước
vỉ:106
mm
x61mm.
Số
lôSX
vàHD
được
indập
nỗi
trên
vi.
Thuốc
dùng
cho
bệnh
viện
_|
Hộp
ó0
vỉ
x30
viên
nén
VITAMIN
B2
20mg
Traphaco” Kích
thước
hộp:
183
mm
x87mm
x108
mm
(wHo-omÐ)-

VITAMIN
B2
20mg
TƯƠNG
TÁCTHUỐC:
Dagdp
motsốca“thiếu
Vitamin
B,”ởngười
đãdùng
Clopromazin,
Imipramin,
Amitriptylin
vaAdriamycin
Rượucó
thểgôy
cản
trởhốpthuVitamin
B,ởruột.
SUDUNG
CHO
PHYNUCOTHAIVACHOCONBU:
Không
gôy
ổnhhưởng
gìkhingười
mẹdùng
theo
nhu
cẳuhàngngòy
hoặc bổ
sungiliêu
thấp
cácVitamin.
QUA
LIEUVA
XU
TRÍ:
Dùng
quóliêuvifamin
B,thìnước
Tiểusẽchuyển
màu
vàng
nhạt,
gây
soilệch
đốivớimộtsốxétnghiệm
nước
tiểutrongphòngthínghiệm’Vitamin
B,làmộtvitamin
†ơntrong
nước,
đèothảiqua
thận,
Khilượng
đưa
vàovượt
quósựcônthiết
củacơ
théséthaidưới
dạng
không
đổitrong
nước
tiểu
BAO
QUẢN:
Nơikhôrớo,
nhiệt
độkhông
quá
30°C,
tránh
đánhsáng Hộp
ó0
vÍx30
viên
nén
VITAMIN
B2 2,0
mg

THANH
PHAN:
Cho1vién
Vitamin
B,
20mg
14duge
(Tinh
bét.
Lactose,
Magnesi
stearat,
Talc)….
vd
CHỈĐỊNH:Phòng
vàđiều
trịkhithiếu
vitamin
B,.Sựthiếu
hutvitamin
B2cóthé
ddn
đến
sựxuốt
hiện
của
hộichứng
Ariboflavinosis
bao
gồm
các
triệu
chứng
như
nứtmôi,
viêm
nứtgócmiệng,
viêm
loétlưỡi,viêm
loétgiác
mạc,
xơvũa
mạch
trên
giác
mạc

Hộp
ó0
vỉ
x30
viên
nén

Traphdco”
UUDÙNG
-CÁCH
DÙNG:
Liêudựphòng:2mg/ngày
Liêu
điềutrị
-Trẻem:2-1Omg/ngay
chiathành những
liêu
nhỏ.
Người
lớn:ó-30mg/ngòy,
chia†hành
những
liềunhỏ.
CHONG
CHIBINH:
Quớ
mỗnvớibấtcứthành
phổn
nào
củo
thuốc
TÁCDỤNG
KHÔNG
MONG
MUỐN:
Không
thốy
cótứcdụng
không
mong
muốn
khisửdụng
Vitamin
B,Dùng
liều
cao
Vitamin
B,thìnước
tiểu
sẽ
chuyển
màu
vòng
nhợt,
gôy
sơilệch
đốivớimộtsốxét
nghiệm
nướctiểu†rong
phòng
thínghiệm.
Thông
báo
cho
Bác
sĩnhững
tácdụng
không
mong
muốn
gặpphải
khidùng
thuốc
THẬN
TRỌNG:
Không có
TÁC
ĐỘNG
CỦA
THUỐC
KHI
LÁI
XEVÀVẬN
HÀNH
MÁY
MÓC:
Không
ảnhhưởng
Thuốc dùng
cho
bệnh
viện
VITAMIN
B2
20mg

VITAMINB2
|
2,0
mg
SDK:SốlôSX:
NSX:HD:
ĐỂXATAM TAY
TREEM
ĐỌCKỸHƯỚNG
DẪNSỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDÙNG
CONG
TYC6PHAN
TRAPHACO
?5YênNinh-BaĐình-HòNộiTel:(84-4)
36810724
Fax:(64-4)36811542
Tuvốnkhách
hàng:
18006ó]2
Sảnxuđ†tại:Ngõ15,Đưởng
Ngọc
Hỏi-Hoàng
Lột-G.Hoởng
Mơi-TP.HồNói|
SP
SR
START
Hộp
ó0
vỉx30
viên
nén

Me il Hồ sơ đăng ký viên nén Vitamin B2 2,0 mg
VITAMIN B; 2,0 mg
peti oc (Lactose, Tinh bét, Talc ,Magnesi stearat)….vừa đủ …… 1vién
CHI DINH:
Phòng và điều trị khi thiếu vitamin B;. Sự thiếu hut vitamin B, cé thé dan dén su
xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm
nứt góc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vữa mạch trên giác mạc.
LIEU DUNG -CACH DUNG:
-Liều dự phòng: 2mg/ngày.
-Liều điều trị:
-_ Trẻ em: 2— 10 mg/ngày, chia thành những liều nhỏ. free
– Nguoi lon: 6— 30 mg/ngay, chia thanh nhting liều nhỏ.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Không thấy có tác dụng không mong muốn khi sử dụng Vitamin Bạ. Dùng liều cao
Vitamin B; thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với một số xét
nghiệm nước tiêu trong phòng thí nghiệm.
Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc
THẬN TRỌNG: Không có
TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không
ảnh hưởng.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Đã gặp một số ca “thiếu Vitamin Bạ” ở người đã dùng Clopromazin, Imipramin,
Amitriptylin và Adriamycin. Rượu có thể gây cản trở hấp thu Vitamin B; ởruột.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Không gây ảnh hưởng gì khi người mẹ dùng theo nhu cầu hàng ngày hoặc bổ sung
liều thấp các Vitamin.
QUA LIEU VA XU TRi:
Dung qua liều vitamin B, thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với
một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm
Vitamin B2 là một vitamin tan trong nước, đào thải qua thận. Khi lượng đưa vào vượt
quá sự cần thiết của cơ thé sẽ thải đưới dạng không đồi trong nước tiêu
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.
HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI ÝKIÊN BÁC SĨ
CÔNG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yên Ninh -Ba Đình -Hà Nội
Sản xuât tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
ge
II

Ẩn