Thuốc Vitamin B1-HD: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B1-HD
Số Đăng KýVD-21940-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin B1 – 50 mg
Dạng Bào ChếViên nang mềm
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ x 20 viên; hộp 3 vỉ x 20 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên; hộp 1 lọ 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, thành phố Hải Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, thành phố Hải Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
13/04/2016Công ty cổ phần Dược-VTYT Hải DươngHộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 3 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 1 lọ 100 viên600Viên
13/04/2016Công ty cổ phần Dược-VTYT Hải DươngHộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 3 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên600Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Làn aus ould gang? uv

MAU NHAN SAN PHAM
t Thanh phan: vién nang mém chúa):
Vitamin B1 iqmmin. rnononifrdÊ)…………….——««==<= .50 mg Tá được vừa đủ 1viên Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng -Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp _ awv=a ox), —+— ® @HDPHARMA Vitamin B1-HD Thiamin mononitrat.......... 50mg Hộp 2vỉ x20 viên nang mềm Thiamin mononitrat........ Vitamin B1-HD ..50mg Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độkhông quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS Số đăng ký: Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG Sốlôsx: Ngày sx: HD: péXA TAMTAY TRE EM -ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG —102 ChỉLăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương =>¬x
; = 37ac
3 =
| 2
=n
— |

soinsd#2 1J0S 06 XS191SIQ 6J0 X0q
Bugg?” 1Ê/JJUOUOUI UJUIPJtJL
GH-1@ 0IUIEIN

MAU NHAN SAN PHAM
1- Nhãn hộp:

Thành phần: (Mỗi uiên nang mêm chứa):
Vitamin B1 (Thiamin mononifrdf)…………..———— .50 mg
Tá dược vừa đủ 1viên
Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng -Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp
® (Ô)HDPHARMA

– ¬ – CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
DEXA TAMTAY TRE EM -BOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHI DUNG —102Chỉ Lăng, P.Nguyễn Trái, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

“1B4)JUOUOUU
UJWeIYL
6wog””””
GH-14
IIUIEIIN
So[nsđø2 J0 0ø XS191SIIq gJo xog

Bugg” 16/JJUOUOUI UJUIEJtJL
(H-Lũ UHILIEIN
ay

s
DƯỢC on 1ƯI+
aks ĐƯƠNG, j- :

2- Nhãn vỉ:
=
+ aE
Vitamin B1 -HD =”co
Thiamin mononitrat………. a:
= —
= Ể @ -ae 1
>ề
Hộp 3vỉ x20 viên nang mềm
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, Sốlôsx:
tránh ánh sáng. Ngày sx:
Tiêu chuẩn: TCCS = Số đăng ký: Sản xuất tại:

MẪU NHÃN SẢN PHẨM
1- Nhãn hộp:

Thanh phần: (Mỗi uiên nang mêm chứa):
Vitamin B1 (Thiœmin monontfrdf)…………..
Tá dược
Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng –
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp
vừa đủ 1viên
Cách dùng:

® @HDPHARMA

|
+ Đ2
Vitamin B1 -HD =co
Thiamin mononitrat………. ac:
=i
= Ễ GS:SeT

Hộp 5ðvỉ x10 viên nang mềm
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, Sốlôsx:
tránh ánh sáng. Ngày sx:
Tiêu chuẩn: TCCS = Số đăng ký: Sản xuất tại:
péXA TAM TAYTRE EM-ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ©102 ChiLang, P.Nguyén Trai, TP.Hai Duong, tinh Hải Duong CONG TY CP DUGC VTYT HAI DUONG

“”3B4JJUOUOUU
U81
6wog””””
(H-
L
0IIEIIN

Soinsđe2 3o OT XS193SIIq @J0 Xoq

BUI0@’”******”* 1P1JJIUOUOULU UJUIEJLJ [
H-Lũ UILIEIN

Bee)
pes).

1- Nhãn hộp:
Liêu dùng- Cáchdùng: Bệnh beriberi:-Mức độnhẹ: Uống hàng ngày, mỗi ngày
uống lviên. -Mức độnặng, Uống hàng ngày, mỗi ngày uống6 viên, chia 2-3lần. *Viêm đadây thần kinh dorượu: Uống hàng ngày, mỗi ngày uống lviên. *Hoặc dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.*Người córối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng vàthận nhân tạo: dùng theo chỉ định của bác sỹ.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Đểxatầm tay trẻem. Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng Nếucần thêm thông tin xinhỏi ýkiến Bác sỹ

Vitamin B1(Thiasdn momomirrot} Kia 50mg TRANG… vừa đủ 1viên Chỉđịnh:-Điều trịvàphòng bệnh thiếu vitamin B1: Bệnh beriberi, viêm đađây thần kinh dorượu, phụ nữ mang thai, người córốiloạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tinh mach, thẩm phân màng bụng vàthận nhân tạo. Chống chỉ định: -Quá mẫn cảm vớivitamin B1. Đểxatầm tay trẻem. Đọc kỹhướngdẫn sửdụng trước khi dùng
MẪU NHÃN SẢN PHẨM
Vitamin B1-HD Thiamin mononitrat.

Vitamin BI HD Thiamin mononitrat……….

Hộp 1 0 viên nang mềm
Thiamin mononitrat……….
GMP -WHO

-_Mte “na nhẹ:ho Uống hàng ngày, mỗi ngày uống 1

“nh wees. Uống hàng ngày, mỗi ngày uống 6 viên, chia 2-3 *Viêm đadây thân kinh dorượu: Uống hàng ngày, mỗi ngày uống 1viên. *Hoặc dùng theo hướng dẫncủa thây thuốc. *Người córối loạn đường tiêu hóa vànhững người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng vàthận nhân tạo: dùng theo chỉđịnh của bác sỹ. Bảo quản: Đểnơi khô ráo, nhiệt độkhông quá 3C, tránhánh sáng… ‘Tiêuchuẩn: TCCS Ngày Sc
Sản mất tạ:CÔNG TYCPDƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG ÔHpPHARMA: viên sang mêm SDK:
Vitamin B1 HD =
Thanh phan: Mỗi viên nang mềm chứa: Vitamin B1(Thiamin mononitrat)…….. 50mg “Táđược :………………..–.—— «<

Ẩn