Thuốc Vitamin B1 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B1 250
Số Đăng KýVD-25854-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThiamin nitrat – 250mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Hộp 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ x 25 viên; Hộp 10 vỉ x 25 viên; Hộp 20 vỉ x 25 viên; Hộp 40 vỉ x 25 viên; chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên; Chai 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/01/2019Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên , 1000 viên nén bao đường11001100
14/06/2018Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên900Viên
28/11/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên700Viên
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
VJ- £3X9⁄4< 4 Jase aa CUC QUAN LY DUGC rated Sud Eth Y wo>==r=q03a=

”1814U
0160
Bul0sg

BIT
upp
cay
uRg
on
LXI
0SZ
‘1

R Thuéc ban theo don
Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù

fi?Vee/o/= 4 % . s – me – NAN THANH PHAN Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM Xe Thiamin nitrat……………………. 250mg s 4 S 59Nguyễn Huệ, Phường 1.Thành phố Tân An Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường Tỉnh Long An / CHỈ ĐỊNH DT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 LÒ ¡Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường |ditruyền cóđáp ứng với thiamin. Tân Khánh, Thành phố = An, Tỉnh Long An ` 3 ` wi fi! at LIEU DUNG VA CACH DUNG 6440000Ameam an, Có thể dùng tốiđa4 g/ngày, chia thành nhiều ZZ^+100 mS lần đểuống. fix; oy Tuan theo sychỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XI) CÔNGty `? CHỐNG CHÍ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG “`” ay 4 Mẫn cảm với thành phần củathuốc. l*¢{ CO PHAN DUOC w| GMP Ị lÏ VACOPHARM ® — xC R Thuốc bán theo đơn

Thiamin nitrat …. 250mg
đường
amin
250mg
í
R
Thuốc
bán
theo
đơn
@
Thiamin
nitrat
>
Bệnh

phù
Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C

SDK
Số lôSX
Ngày SX
HD

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao đường

RK Thuốc bán theo đơn
Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
—-<.``."..'' Bul0sz OTe "14@ Upp O8Y) URG 2onuL ẤI Y 198]>=)=
~®ke)ay=

0SZ
‘1

THÀNH PHẦN Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM Thiamin nitrat… Thường, 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTân An Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường Min “Tỉnh eae h ‘ ‘ CHỈ ĐỊNH ĐT:(072) 3.829.311 ©Fax:(072) 3.822.244 Bối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường ditruyền cóđáp ứng với thiamin. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

LIEU DUNG VACACH DUNG ¡Có thể dùng tốiđa4 g/ngày, chia thành nhiều A400; |lần đểuống. Jens HT Xe 2 Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN/ö@È _ ` CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG CONGTY o Mẫn cảmvới thành phần của thuốc. Íx| cổ PHAN DUOC. s4y os

GMP | „ ye cà WHO 2VACOPH, A/S ae V2 VACOI HARM/ Sy) NƠI Jo R Thuốc bán theo đơn weSebon

& Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù

H,
250:

a om 2 Z a=} z §q 3 S : ° 4 | 3 = kg
| SIE c = s = ie | 8 ‘ee oc Fy | 2 Om E – 8ø.= ret F

Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C

SDK
Số lôSX Ngày SX
HD
Để xatầm tay của trẻ em
|

Bugnp
¢

Hdp 50 vi x 10 viên nén bao đường

R Thuốc bán theo don
Vitamin B, 250 —
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
T”181
016101
Bul0sz Cra
OA
@
uÐp
091
ugq
DONYL
XỊ aA
@Pa=Es=mmo}==
0SZ
!1

Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM

THÀNH PHẦN Thiamin nitrat scsi 250mg : 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tá dược v.đ……. 1viên nén bao đường _ —<— CC CỔ ` CHỈ ĐỊNH BDT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Bối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnha may: Km 1954, quốc lộ1A,Phường ditruyền cóđáp ứng với thiamin. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com |“I VN R Thuốc bán theo đơn N opne Vitamin B, 250 Thiamin nitrat .... 250mg » Bệnh tê phù ƒ®/ B, 250 Quint RK Thuốc bán theo đơn @ Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C SDK Số lôSX Ngày SX HD LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều lần đểuống. Bit _ Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN poe. a) See 72Ñ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤẤG “ Ne 5 Mẫn cảm với thành phần củathuốc. Is / CONG TY Noa j-Ael CO PHAN DUOC |+¢1 / soc | $VAdOPHARM/Ê 250mg Thiamin nitrat .... 56=Qa ‹©~cocmộam A ! “a ~ “, Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao đường R Thuốc bán theo đơn Vitamin B, 250 Thiamin nitrat .... 250mg > Bénh té phu
“1821JU
UI0IEUL
Bwosz @
0714

uÐp
99)
uẹq
oonu
ẤI A
oOtisa=®3==

0SZ
!#

THÀNH PHẦN Thiamin nitrat……………………. 250mg Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường Tfln’Long Ăn CHỈ ĐỊNH DT:(072) 3.829.311 ©Fax:(072) 3.822.244 Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường
Công tyCổ Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1.Thành phố Tân An,
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ditruyền cóđáp ứng với thiamin. Ree=swselenienns bản LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều lần đểuống. wi BG Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC. 1`—“ 75 CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, ˆ⁄. NA Mẫn cảm với thành phần củathuốc. fs / CONGTY
CỔ PHẦN DƯỢC

WHO

R Thuốc ban theo đơn

Thiamin nitrat …. 250mg
> Bénh té phu
min
.250mg
t
|
RK
Thudc
ban
theo
don
@
Thiamin
nitrat
>
Bénh

phi

Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C

SDK
Số lôSX
Ngày SX
HD

Hộp 4 vỉ x25 viên nén bao đường

R Thuốc bán theo đơn
Vitamin B, 250 —
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
T”1u
0016101
Gwosz EL
114@
Up
09)
upq
20nuL
ẤI Vv
@Pe=j>as>ke)=F=

0SZ
‘1

THÀNH PHẦN Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM Thiamih n8 .s.«e› TC 250mg 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường Tỉnh Long An CHỈ ĐỊNH ĐT:(072) 3.829.311 + Fax:(072) 3.822.244 Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địa chỉ nhà máy: Km ng quốc Ta. Phường ; 4 ¡thị ; Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ditruyền cóđáp ứng với thiamin. “_

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều ; lần đểuống. XS N W Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC. 3″oe zs CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ bước vai “ie 5 Mẫn cảm với thành phần của thuốc. fs/ CÔNGTY o 3 t Benes R CỔ PHẦN DƯỢC `
——- TÑ Thuốc bán theo đơn $WVA OPHARNV,o eaban

,=a
Br
`
Ñ
Vitamin B, 250 `
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
NÓ B,
250
@
ERM
Ti 250mg đường
#
R
Thuốc
bán
theo
đơn
e
Thiamin
nitrat t
>
Bénh

phu

Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỈ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
| | | | ||

SDK
Số lôSX Ngày SX
HD

Hộp 10 vỉ x25 viên nén bao đường

R Thuốc bán theo đơn
Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
oe}e’Ju
0016101
Bui0sz Tue
114@
Up
09]
uÿq
9onuL.
ẤI MA
@Py=)Ey~mke)=)P=
0SZ
‘1

ken — 250mg Công tyCố Phần Dược VACOPHARM a 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường Mihiong An CHỈ ĐỊNH BT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường ditruyền cóđáp ứng với thiamin Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An_| . www.vacopharm.com

LIEU DUNG VACACH DUNG ` Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều lần đểuống. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỢC ^100 OF 7Ss CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬI yng Sử À ¡Mẫn cảm với thành phần củathuốc. Ƒs/ /_ CÔNGTY Xe GMP k ann CO PHAN DUGC |fc)
. aan Ki TÑ Thuốc bán theo đơn e °

Nà 3c
Vitamin B, 250°
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
pne
B,
250…
im
t

|
4Thuốc
bán
theo
đơn
@
Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt d6khong qué 30°C

SDK
Số lôSX Ngày SX
HD

250mg
Thiamin
nitrat
….

>
Bệnh

phù
Sm
g.
Ề,
CcSS

>

Ss
ieee ZZ
A
fons⁄
2
7./
Pej
in,

Hộp 20 vỈ x 25 viên nén bao đường

œBard)=]=8aö=Z

7181
0Ju161u
1
Bul0sg

BTA
upp
cay)
uRG
sony,
XI
0SZ
‘1
R Thuốc bán theo đơn
Vitamin H, 250_
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
THÀNH PHẦN Thiamin nitrat . 250mg Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường CHỈ ĐỊNH Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính ditruyền cóđáp ứng với thiamin. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều

Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An Tỉnh Long An BT:(072) 3.829.311 + Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
7 asaZ4 CÔNGTY N5
IAel CO PHAN DƯỢC ̇; Jd

lần đểuống. ZZ1Al00; Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỢC `—— CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNồ “ Mẫn cảm với thành phần của thuốc. is fe cue. | MP
2VAC R Thuốc bán theo đơn 4

Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù

Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

SDKSố lôSX
Ngày SX
HD

PHARM Opn
isĐÀ
B,
250
e
eA
TER 250mg
ita
Thiamin
nitrat
….
>
Bénh
téphi
R
Thuốc
bán
theo
đơn
| | | | |

đường
Los
Ì

a,

Hộp 40 vi x 25 viên nén bao đường

R Thuốc bán theo đơn
Vitamin B, 250
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù
””1814
016101
BuI0sg eg
OA
@
Upp
06)
uÿq
20nuL
XI dé
œ>=)=7~oke)ayc Bugnp

0SZ
‘1

đờng

Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM

THÀNH PHẦN Thiamin nitrat……………………. 250mg 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTân An, Tádược v.đ……. 1viên nén bao đường aTinh vi AN : CHỈ ĐỊNH DT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Rối loạn chuyển hóa dothiếu enzym cótính Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường ditruyền cóđáp ứng với thiamin. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ss .Vacopharm.com LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG pn eee etc Có thể dùng tốiđa4g/ngày, chia thành nhiều lần đểuống. a 10 9lo; / Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XGf ~~,SÀN |CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN S GONG TY No Mẫn cảm với thành phần củathuốc. GMP Íc Or HAN DƯỢC
AC ORHiARi +E; R Thuốc bán theo đơn
“Saks S
Vitamin
B, 25 a)
Thiamin nitrat …. 250mg
» Bệnh tê phù

itamin
BB,
Thiamin
nitrat
….
>
Bệnh

phù
{ong |
RK
Thuốc
bán
theo
đơn
| | Để xatầm tay của trẻ em Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
SDK
$6 16SX Ngay SX
HD
.
{eo
i
a

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị
Nhãn vỉ 10 viên
đóng gói nhỏ nhất

HD:
HD:
Nhãn chai 100 viên nén bao đường
core
ite] CO PHAN DƯỢC
#£4\4
Jeeif= / CONGTY foe mã. lv| CÔ PHAN DƯỢC lựy

THÀNH PHẦN
Thiamin nitrat 250mg
Tá dược v.đ……. 1viên nén bao đường
CHỈ ĐỊNH
Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính
ditruyền có đáp ứng với thiamin.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Có thể dùng tối đa 4 g/ngày, chia thành
nhiều lần để uống.
Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

We
YK9a R Thuốc bán theo đơn Sẻ
Vitamin B, 250
Thiamin nitrat ….250mg
mE ¢
GMP_ 5
CÔNG TY
VACOPHARM/
—— 7 SA Leo, > & Fe i; 2`
tài
l3
VACOPHARM/E/
N ost
WGP apPT AP sốSUE Tye bế ae v00 79060 ve, si
E°©

Nữ À>o
Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
SDKSố lôSX Ngày SX HD 2
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM §9Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

`
2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 200 viên nén bao đường THANH PHAN so Để xa tầm tay của trẻ em Thiamin nitrat……………………. 250mg K Thuốc bán theo đơn Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Tá dược v.đ……. 1viên nén bao đường Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ||

CHỈ ĐỊNH eo e Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính Vitamin B, 250 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C |
ditruyền có đáp ứng với thiamin. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Thiamin nitrat ….250mg SDK
Có thể dùng tối đa 4g/ngày, chia thành Số lôSX
nhiều lần để uống.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. :
CHONG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 + Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An NN

cả THUỐC DÙNG CHO BỆNHVIỆN NGON

Ođường – ⁄Gs ¬ www.vacopharm.com ¬ /pa ch NG TY w
N CỔ PHẪN DƯỢC: ||) ae |ElIl “À VACOPHARM/ 5/ as ~ . A Z > À FS + Nhãn chai 500 viên nénbao đường LN LAY o
3 Pp AN `<2t6 pre i maces —.- |w#Ì TRANG - Si = Để xa tầm tay của trẻ em le I} Thiamin nitrat......... Tường: 250mg RK Thuốc bán theo đơn Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc J9/ Tá dược v.đ....... 1viên nén bao đường Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng |-1⁄ CHỈ ĐỊNH Vi @ B 250 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, | ối lế 6til tránh ánh sáng, nhiệt độ khô á30°C Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính lamin I ránh ánh sáng, nhiệt độ không quá | ditruyền có đáp ứng với thiamin. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Thiamin nitrat ....250mg SDK Có thể dùng tối đa 4g/ngày, chia thành Số ThS nhiều lần để uống. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH & Mẫn cảm với thành phần của thuốc. Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An DT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN INGEEN 9đường /,ˆ ——_ WWMeVAeQhameom / . . oe lẻ CỔ PHẪN DƯỢC |, @VACOPHARM & Nhan chai 1000 vin nén bao duéng) `“; -“ — SStopna LÔ THANH PHAN Si Để xa tầm tay của trẻ em | Thiamin nitrat.......................... 250mg RK Thuốc bán theo đơn Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc | Tá dược V:Ổ se: 1viên nén bao đường Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng | CHỈ ĐỊNH @ @ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính Vitamin B, 250 tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C ditruyền có đáp ứng với thiamin. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Thiamin nitrat ....250mg SDK ` l am Số lôSX Có thể dùng tối đa 4g/ngày, chia thành Ngày SX HD Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với thành phần của thuốc. tiệulầnđểuống & 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 s-Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An THUỐC DÙNG CHO BỆNHVIỆN RE bao đường .__ Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ ytế R, Thuốc bán theo đơn VITAMIN B, 250 Thanh phan Thiamin nitrat 250mg Tá dược v.đ 1viên nén bao đường (Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Talc, Eudragit L- 100, Gôm Arabic, Đường RE, màu Erythrosin) Dạng bào chế: Viên nén tròn, bao đường màu hồng, hai mặt trơn cạnh và thành viên lành lặn. Dược lực học Loại thuốc:Vitamin Ma ATC: A11DA01 Thiamin là một vitamin tan trong nước, thuộc nhóm B. Thiamin kết hợp với adenosin triphosphat (ATP) trong gan, thận và bạch cầu tạo thành dạng thiamin diphosphat (thiamin pyrophosphat) có hoạt tính sinh lý. Thiamin diphosphat là coenzym chuyên hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha-cetoacid như pyruvat và alpha-cetoglutarat và trong việc sử dung pentose trong chu trinh hexose monophosphat Khi thiếu hụt thiamin citing nhu thiamin diphosphat, sự oxy hóa các alpha-cetoacid bị ảnh hưởng, do acid pyruvic khéng thé chuyén thanh acetyl-CoA để tiếp tục vào con đường oxy hóa hiểu khí thông thường (chu trình Kreb), làm cho nông độ acid pyruvic trong máu tăng lên và tiếp tục biến đổi thành acid lactic. Thêm vào đó, do giảm sự tạo thành NADH trong chu kỳ Kreb kích thích sự phân giải glucose ky khí và sinh ra acid lactic nhiều hơn. Vì vậy nhiễm độc acid lactie có thể xảy ra khi thiếu thiamin. ~ Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ thần kinh (beriberi khô) như viêm dây thần kinh ngoại biên, rôi loạn cảm giác các chị, có thể tăng hoặc mat cảm giác. Trương lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại chỉ hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gầy rối loạn nhân cách, trầm cảm, thiếu sáng kiến và trí nhớ kém như trong bệnh não . “ca? Wernicke và nêu điều trị muộn gây loạn tâm thần Korsakoff.. fs — 44/88 CONG Các triệu chứng tim mạch do thiếu hụt thiamin bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trồng: PHAN nguc, nhip tim nhanh và các rối loạn khác trên tim duoc biéu hiện bằng những thay đổi điện tâm doy, (chu yéu song R thấp, sóng T đảo ngược và kéo dài đoạn Q —T) và băng suy tim có cung lượng tiến" cao. Sự suy tim như vậy được gọi là “beriberi ướt”; phù tăng mạnh là do hậu quả của giảm protein huyết nếu dùng không đủ protein, hoặc của bệnh gan kết hợp với suy chức năng tâm thất. Dược động học Sự hấp thu thiamin trong ăn “uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyền tích cực phụ thuộc Na”, Tuy nhiên khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao thì sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng, và tổng lượng hấp thu thuốc khi uống liều cao được giới hạn la 4— 8mg. Hap thu qua đường tiêu hóa giảm khi người bệnh bị bệnh gan mạn tính, giảm hấp thu. Tốc độ hấp thu qua đường tiêu hóa sẽ giảm khi uống thuốc trong bữa ăn. Phân bố vàođa sô các mô và sữa. Ở người lớn, kho chứa thiamin ước tính 30 mg và khoảng 1mg thiamnn bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp nay, co rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô được bão hòa, lượng thải trừ qua nước tiêu cả dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn và dạng đã chuyển hóa. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa biến đồi sẽ tăng hơn. Quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 1 Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vi 7 Ep vi, vi 25 viên, hộp 20 vi 2| Ep vi, vi 10 vién, hộp 20 vỉ 8| Ep vi, vi 25 vién, hộp 40 vi 3 | Ép vi, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 9| Dong chai 100 vién 4| Ep vi, vi 10 vién, hop 100 vi 10 | Dong chai 200 vién 5 | Epvi, vi 25 viên, hộp 04 vỉ 11 | Đóng chai 500 viên 6_ | Ep vi, vi 25 viên, hộp 10 vỉ 12 | Dong chai 1000 vién COPH Pcop Chỉ định Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính đi truyền có đáp ứng với thiamin. Liều dùng và cách dùng Có thể dùng tối đa 4g/ngày, chia thành nhiều lần để uống. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. Chống chỉ định Mẫn cảm với thành phần của thuốc. Thận trọng Chưa có báo cáo. Thời kỳ mang thai và cho con bú Dùng được với chế phẩm có hàm lượng Thiamin thấp. Không đượcdùng liều cao 250mg. Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng được. Tác dụng không mong muốn ) Các phản ứng có hại của thiamin rat hiếm và thường theo kiêu di ứng như: ranhiều mỗ hôi, sốc quá mẫn, tăng huyết áp cấp, ban da, ngứa, mày đay, khó thở. Tương tác thuốc Vitamin Bị có thể tăng tác dụng của thuốc chẹn thần kinh cơ. Quá liều và xử trí Tích cực theo dõi đề có biện pháp xử trí kịp thời. Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Hạn dùng: 36 thang kể từ ngày sản xuât. Dé xa tam tay tré em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu can thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất Công ty Cô phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3826111-3829311 Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật:...... Tassel soe RM ác8x I Long An, ngay 26 thang 6nam 2016 KT. Tổng Giám đốc Công ty _Phó Tổng Giám đốc Ñ / CÔNGTY N2 %[_ CỔ PHẦN DỊ ƯỢC ÌSỈ BI - 4VACOPHARM/Ê/en — N1 Na: Teoansaf KS. Phan Thị Minh Thư Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh 1. Tên thuéc: VITAMIN B, 250 2. Cac cau khuyén cao Dé xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ. 3. Thành phần, hàm lượng của thuốc / Thiamin nitrat 250mg Í Tá dược v.đ 1viên nén bao đường | (Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Tale( Eudragit L- 100, Gém Arabic, Duong RE, mau Erythrosin). 4. Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn, bao đường màu hông, hai mặt trơn cạnh và thành viên lành lặn. 5. Quy cách đóng gói 6. Thuốc dùng cho bệnh gì? Rối loạn chuyển hóa do thiếu enzym có tính di truyên có đáp ứng với thiamin. 7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? Có thể dùng tối đa 4g/ngày, chia thành nhiều lần để uống. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. 8. Khi nào không nên dùng thuốc này? Mẫn cảm với thành phần của thuốc. 9, Tác dụng không mong muốn (ADR) Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng như: ra nhiều mồ hôi, sốc qua man, tang huyết áp cấp, ban da, ngứa, mày đay, khó thở. 10. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này. Vitamin Bị có thể tăng tác dụng của thuốc chẹn thần kinh cơ. 11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? Tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của Thầy thuốc. 12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C, 13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều Tích cực theo dõi dé có biện pháp xử trí kịp thời. 14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này Chưa có báo cáo. Thời kỳ mang thai và cho con bú Dùng được với chế phẩm có hàm lượng Thiamin thấp. Không được dùng liều cao 250mg. Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng được. STT[ Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói || STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 1 | Ép vi, vi 10 viên, hộp 10 vi 7 | Ép vi, vỉ 25 viên, hộp 20 vỉ 2| Epvi, vi 10 vién, hộp 20 vỉ 8_ | Ép vi, vi 25 viên, hộp 40 vi ⁄21⁄ 3. | Ép vi, vi 10 viên, hộp 50 vỉ 9_ | Đóng chai 100 viên (>
4| Ep vi, vi 10 vién, hdp 100 vi 10 | Dong chai 200 vién el
5 | Ep vi, vi 25 viên, hộp 04 vỉ 11 | Đóng chai 500 viên @
6_ | Epvi, vi 25 viên, hộp 10 vỉ 12_| Đóng chai 1000 viên `
cm
Ôi
OPH
YVACO
Seo
AS
Mfre

16. Khi nào cần tham vẫn bác sỹ, dược sỹ
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải knit sử dụng thuốc.
17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
18. Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất

Công ty Cổ phan Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
Điện thoại: (072) 3826111-3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật: …../………

Long An, ngày 26 tháng 6năm 2016
KT. Tổng Giám đốc Công ty
;00 :“Pho Tổng Giám đốc sẾ ay— “Ae

ƒÍs/ CONGTY ụ
I
Š>|Cổ PHAN Dược l#VÀ
đà VACOPHARM, aX. JYep ON _ = XS
cop S Phan Thi Minh Thu

TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỜNG PHÒNG
đệ Ae nty Ha ang

Ẩn