Thuốc Vitamin B1 250 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B1 250 mg
Số Đăng KýVD-24092-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThiamin mononitrat – 250 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 200 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Đồng Nai. 221B Phạm Văn Thuận, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Đồng Nai. 221B Phạm Văn Thuận, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
14/04/2016Công ty cổ phần Dược Đồng nai
DONAIPHARM
Hộp 10 vỉ x 10 viên650Viên
MẪU NHÃN THUỐC
1. Mẫu Nhãn Vỉ 10 Viên. đu 2522 ca 6ì na -Nội dung & màu sắc: Như mẫu. SA ea
-Kích thước ví: 53 x85mm ` .`..«%. 4k Ý -Khổ nhôm 190 mm PPsec _259..« me re
!al 250 a2 een 2. Nhãn hộp 10 vỉ x10 viên nang BI ).- ? in BY -Nội dung và màu sắc như mẫu
-Kích thước: 90 x87 x55 mm
_-

G g
ung.
`
Nên
uống
thuốc
trong
bữa
ănđểtăng
Liều
cóthể
tới300
mg,
chia
làm
2-3|

Điều
kiện
bảo
quân:
Đểnơikhô
mát,
tránh
ánhsáng,
ởnhiệt
độdưới
30’C.
CÁC
THÔNG
TIN
KHÁC:
Xin
đọc
tờ

| | B5oS | = = | h S os | a = = | Đ c c= _ Ss a = a = |
L Seto fats eee = – c a 2 = 238ss2 E — BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan đâu:..J„À.l….(5„2ÁÊ

Vitamin
Bi

2s -€ 6 : i et fg sẽ Boe – 8 s s8 =w so 2 :© £ s#% =5 S$ Bees ES = se25 22 -& 3= 5 BE B8e22z88 #2: 8°33 es = =e 2. S22s232 328.8338 28 EES ESCBE LOSE =8EEEEEGE 5 E5 susS8„ẽ .Š S#=a5saSE€ởGo Ề E860. E. 56. 5 `…

= =
Vitamin
Bi
Thiamin
mononitrat
250
mg
7 xố ___———
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC


nnang
ore.
De
athể
tới300mg,igh
alàm2
2-3ifnmà
ty,
CAC
THONG
TIN
KHAC:
Xin
đọc
tờhướng
dẫn
sử
-Điểu
trịbệnh
thiếu
vitamin
B1trầm
trọng
như
bệnh
dụng.
Beriberi.
Điều
kiện
bảo
quản:
Đểnơikhô
mát,
tránh
ánh
sdng,
|
-Điểu
trịbệnh
não
Wernicke
hoặc
rốiloạn
tâm
thần
ởnhiệt
độdudi
30°C.
Korsakoff.
Tiêu
chuan:
TCCS.
NGUYEN THI TH
= >a
CHONG
CHỈBINH:
z ANH TRUC

C6
thé
t6i
300
mg,
chia
lam
2-3lầnmỗi
ngày.
i
..

cố
0.
=
=
=
=
=
=
>
ih
Tadược
vừa
a.A
ened
ñ
l
V
+
CHỈ
ĐỊNH:
kh
alm
E
m
CÁC
THÔNG
TIN
KHÁC:
Xin
đọc
tờ
hướng
dẫn
sử
|
-Điều
trịbệnh
thiếu
vitamin
B1
trầm
trọng
như
bệnh
=
dụng.
|
Beriberi.
)
]
|
Điều
kiện
bảo
quản:
Để
nơi
khô
mát,
tránh
ánh
sang,
|
-Diéu
tri
bénh
não
Wernicke
hoặc
rối
loạn
tâm
thần
ởnhiệt
độdưới
30C.
250
mg
Tiêu
chuẩn:
TC0S.

Korsakoff.
)
ela
¬
xui
XS
ICAL
JOINT
STOCK
COMPANY

-Kích thước:
ở. Mâu nhãn chai 100 viên nang
-Nội dung và màu sắc :Như mẫu.
-Kích thước:
4. Mâu nhãn chai 200 viên nang
-Nội dung và màu sắc :Như mẫu.

Ryx Thuốc bán theo đơn GMP -WHO
VITAMIN B1 250 mg
CONG THUC: NA
Thiamin mononitro† ……………. 250 mg.
Tá dược: Tinh bột sắn, mqagnesi stecrot, talc vừa đủ một viên nang cứng.
DANG BAO CHẾ: Viên nong cứng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vix 10 viên. Chơi 100 viên, Chơi 200 viên.
DƯỢC LỰC HỌC:
Vitamin B1 thực †tế không có †ác dụng dược lý, thậm chí ở liéu cao. Thiamin Pyrophosphat, dang thiamin cé hoat tinhsinh lý, là coenzym chuyển hóa
cdrbohydrot làm nhiệm vụ khử corboxyl của
các alpha – cetoacid nhu pyruvat va alpha – cetoglutarat va trong viéc su dung pentose trong chu trinh hexose monophosphat. Nhu cdu vitamin B1 có liên quan trực tiếp với lượng dùng corbohydror† vò tốc độ chuyển hóa.
Thiếu hụt vitamin B1 sẽ gôy rd beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện †rên hệ thôn kinh (beriberi khô) như viêm dây thản kinh ngogi biên, rối loạn cảm gióc các chỉ, có thể tăng hoặc mốt cảm giác. Trương lực cơ giểm dồn vò có thể gây ra chứng bại chỉ hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hut tram trong gdy réi loan nhaén cach, tram cdm, thiéu sóng kiến vò trí nhớ kém như trong bénh ndo Wernicke vò nếu điều trị muộn gdy loan tâm thôn Korsokoft.
Cac triệu chứng †im mạch do thiếu hụt vitamin B] bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trống ngực, nhịp †im nhanh vò các rối loạn khóc trén tim, suy tim có cung lượng †im cdo (beriberi ướt); phù tăng mạnh do gidm protein huyết nếu dùng không đủ protein, hoặc của bệnh gơn kết hợp với suy chức năng †âm thốt.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Sự hốp Thu vitamin B1 trong ăn uống hằng ngòy qud đường tiêu hóa lò do sự vộn chuyển tích cực phụ thuéc Na’. Khi nỗng độ vitamin B] trong đường tiêu hóa cơo, sự khuếch tón thụ động cũng quơn trọng. Tuy vậy, hốp thu liều cqo bị hạn chế. Ở người lớn, khoảng 1mg vitamin B] bị giáng hóa hoàn †oàờn mỗi ngày trong cdc mô (đôy chính là lượng tối thiểu cên hàng ngòy). Khi hốp †hu ở mức thốp này, có rốt ít hoặc không †thốếy vitamin B1 thỏi trừ qud nước tiểu. Khi hốp thu vượt quénhu cầu tối thiểu, lượng thừa sẽ thỏi trừ qud nước tiểu dưới dạng nguyên ven. KhÌ ốp thu vitamin B1 tăng lên nữa, thỏi †rừ dưới dang vitamin B1 chưa
chuyển hóa sề 1ð g hơn. fe
CHỈ ĐỊNH:
-_ Điều trị bệnh thiếu vitamin B1 trầm trọng như bệnh Beriberi.
-_ Điều trị bệnh não Wernicke hoặc rối loạn tâm thản Korsokoff,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
– Quá mẵn cảm với vitamin B] và các thònh phản khóc của chế phẩm.
THẬN TRỌNG:
-_ Hằng ngày thiamin được bổ sung rết nhiều qua đường ơn uống.
-_ Khi dùng đường uống, thiamin không có than trọng nòo đóng lưu ý.

– Cần được bổ sung đổy đủ cho những bà mẹ mơng thơi và cho con bú (đặc biệt là người nghiện rượu)
TƯƠNG TÁC THUỐC:
– Không có gì đặc biệ† vò có thể phối hợp với nhiều vitamin và các loại muối khoáng khác.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Cóc phỏn ứng có hợi của vitamin B1 rết hiếm, thường theo kiểu dị ứng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng đường uống.
Nên uống thuốc trong ba dn dé tăng hếp thu.
Liều có thé tới 300 mg, chia làm 2-3lẳn mỗi ngay.
QUA LIEU VA XU TRI:
Chua tim thốy tòi liệu báocáo về quó liễu vitamin B1.
THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa có nguy cơ nào được biết của vitamin B] đối với phụ nữ mơng thai va cho con bá.
ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Chua Tìm thấy tòi liệu báo cáo về ảnh hưởng của thuốc với người lới xe và vận hồnh máy móc.
Thuốc này chỉ sử dụng theo đơn của bác sĩ
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ
Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải khi sử dụng thuốc Hạn dung: 36 thang kể từ ngày sản xuốt.
Điều kiện bảo quồn: Để nơi khô mót, tránh đánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCs.
Sản xuốt tại:
CÔNG TY CỔ PHAN DUGC BONG NẠI
221B -Phạm Văn Thuện -P. Tân Tiến -TP.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Noi -Việt Nam ĐT: 061.3822592 Fax: 061. 3821608
E-mail: donai_pharm@yahoo.com.vn

mm. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC TUQ.CL
P.TRUONG PHONG
Gé Mink Hang

Ẩn