Thuốc Tyrotab: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTyrotab
Số Đăng KýVD-18275-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTyrothricin; Tetracain hydroclorid – 1mg; 0,1mg
Dạng Bào ChếViên nén ngậm
Quy cách đóng góihộp 24 viên, 10 vỉ x 8 viên
Hạn sử dụng30 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic 367 Nguyễn Trãi – Q.1 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
17/06/2013Công ty CP DP DL- PharmedicH/24 viên438viên
17/06/2013Công ty CP DP DL- PharmedicH/10vỉ/8viên328viên
17/06/2013Công ty CP DP DL- PharmedicH/1 lọ 8g7140viên
11/09/2017Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedichộp 1 vỉ xé x 10 viên433Viên
11/09/2017Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedichộp 5 vỉ xé x 10 viên357Viên
11/09/2017Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedichộp 10 vỉ xé x 10 viên347Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đâu: Á£…Á..I.A2(2

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
MẪU NHÃN DỰ KIẾN
Nhẫn hộp 10 vỉ x8viên ngậm. Kích thước: 100 x50 x70 mm.

CÔNG THỨC – Tyrothricin ……. – Tetracain hydroclorid. ~’Tádượe:….s.. vừa| CHỈ ĐỊNHĐiều trịtạichỗ: -_ Các bệnh ởhọng: viêm ni amiđan, bệnh viêm Vincent. -_ Các bệnh ởmiệng: viêm miệng, lưỡi, viêm lợi,viêm quanh răng. CÁCH DÙNG VÀLIỀU DÙNG Ngậm 8-10viên một ngày, để chậm trong miệng.

— Excipients:………… INDICATIONSLocal treatment: – Pharyngits, amygdalitis, ‘ disease.- Stomatitis, glossitis, gingv parodontitis.DOSAGE AND ADMINISTRATION: 8-10lozenges daily, dissolve slowly inthe mouth. 3 CONTRAINDICATIONS
Mẫu vỉ bấm. Kích thước: 93 x48 mm

«eeeoe.4imG.

“HéChiMinh,VNNam.
HoChiainnCy,Vata.
Tyrotab
Tyrotab
ele,

Tyrotab
Tyrotab

Tyrotab
Tyrotab

8 Ề TP. Hồ Chí Minh, ngày a = iasi!
E (bị 5501 Q aie ˆ mí
ey fi
a
Sailra

mo
SS

ots07e “`
ONS we
$1 HÀ
tiếc VỆ
“ARE ĐI
BeeSS. Tp eS

tháng !⁄ năm 2012
AN ĐỐC CÔNG TY

‘ MAU NHAN DU KIEN

Nhãn decal hộp nhựa .Kích thước: 52 x44 mm (mặt trước).
Kích thước: 52 x40 mm (mặt sau).
ty Mặt trước Mặt sau

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2) tháng năm 2012
IAM DOC CONG TY
HAT LƯỢNGv-

iy byl cổ PHA x h
®bi: PHAR DSCC uty
ON PRARMEDI, & 7 fp
Ni 5ayer Thi Thay Van

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 162 x 70 mm.
Mặt trước Mặt sau phy

Tyrotab
COMPOSITION- Tyrothricin – Tetracaine hydrochloride ..0.1mg – Excipients: Menthol, Sucrose, Lycatab, Talc, Magnesium stearate, Peppermint oil…………………………………….. sdqf1lozenge. INDICATIONS Local treatment: – Pharyngitis, amygdalitis, Vincent’s disease. – Stomatitis, glossitis, gingvitis, parodontitis. DOSAGE AND ADMINISTRATION: 8-10lozenges daily, dissolve slowly inthe mouth. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity toTyrothricin and Tetracaine. PRECAUTIONS- Donotexceed 10days oftreatment. – Donotuse forchildren under 3years ofage. INTERACTIONS Nointeractions have been reported. USE INPREGNANCY AND LACTATION There have been noreported. EFFECTS ONABILITY TODRIVE ORUSE MACHINES: None ADVERSE EFFECTS – Drug may cause redofthemembrane atthesite ofapplication. – Rare cases ofslight oedema orpruritus atthesite application may occur. -_Blistering ofthemembrane arevery rare have been reported. * Contact your physician ifyou experience any adverse reactions while using this medicine. OVERDOSAGE: None PHARMACODYNAMICS-_ Tyrothricin has antibacterial action against germs inthe mouth and pharynx, especially Gram-positive cocci and Gram-negative bacteria. – Tetracaine isanester ofpara-aminobenzoic acid. Itrelieves pains thanks toeffective local anaesthetic. PHARMACOKINETICS Tyrotab lozenges act locally inthe mouth and throat. Only small amounts ofdrug areabsorbed bythebuccal tissues. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE. FOR MORE INFORMATION, CONSULT YOUR PHYSICIAN. SPECIFICATION: Manufacturer’s SHELF-LIFE: 30months from date ofmanufacturing. PRESENTATION:- Box of24 lozenges. – Boxof 10blisters x8lozenges. DO NOT STORE OVER 30°C.
lozenges PHARMEDIC

PHARMEDIC JSC: 367 Nguyen Trai Street, District 1,HoChiMinh City, Vietnam. Manufactured by PHARMEDIC incompliance with GMP -WHO norms 1/67 Nguyen Van Qua Street, District 12, HoChi Minh City, Vietnam.

Tyrotab
CONG THUC ~TVIOHHTGÌN.:….eeceeosona.- Tetracain hydroclorid – Tadugc: Menthol, Dudng RE, Lycatab, Talc, Magnesi stearat, Tinh dầu bạc hà vừa đủ1viên ngậm. CHỈ ĐỊNHĐiều trịtạichỗ: -_Các bệnh ởhọng: viêm họng, viêm amiđan, bệnh viêm Vincent. -..Các bệnh ởmiệng: viêm miệng, viêm lưỡi, viêm lợi,viêm quanh răng. CÁCH DÙNG VÀLIỀU DÙNG Ngậm 8-10viên một ngày, đểtanchậm trong miệng. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Dịứng vớiTyrothricin vàTetracain. LƯU Ý-THẬN TRỌNG ~_ Không dùng quá 10ngày. -_.Không dùng cho trẻemdưới 3tuổi. TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa thấy báo cáo. PHỤ NỮMANG THAI VÀPHỤ NỮCHO CON BÚ Chưa thấy báo cáo. TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC không có. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN ~..Thường gặp niêm mạc đỏởnơidùng thuốc. ~__ Ítgặp trường hợp phù nhẹ hoặc ngứa ởvùng dùng thuốc. ~.__. Rấthiếm gặp niêm mạc bịphỏng rộp. *.Thông báo cho Bácsĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. QUÁ LIỀU: không có DƯỢC LỰC HỌC ~__ Diệt khuẩn chủ yếu lànhững mầm bệnh ởmiệng vàhọng, nhất làđối với các cầu khuẩn gram (+)vàcác trực khuẩn gram (-)do tácdụng của Tyrothricin. ~. Tetracainlà một este của acid para-aminibenzoic, giúp giảm đau dotácdụng gây têtạichỗ. DƯỢC ĐỘNG HỌC Viên ngậm Tyrotab tác dụng tạichỗ ởmiệng vàhọng, chỉmột lượng nhỏ thuốc được hấp thuqua các mômiệng. ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI ÝKIẾN BÁC Sĩ. TIÊU CHUẨN: TCCS HẠN DÙNG: 30tháng kểtừngày sản xuất TRÌNH BÀY -_Hộp 24viên. -_ Hộp 10vÏx8 viên. BAO QUAN GONHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C.
Viên ngậm eRePHARMEDIC

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1,Tp.HổChíMinh, Việt Nam. §ảnxuất tạinhamay GMP -WHO: 1/67 Nguyễn VănQuá, Q.12, TP.HCM, ViệtNam.
Ny
ae CUC TRUNG
.[puyên Yon Shank

TP. H6 Chi Minh, ngay A tháng 2 năm 2012
KTx#ÑWŒ8MÁM ĐỐC CÔNG TY

oS PHAN, Ya ipgdc PANIC URN f
À ¡pMPỨG /; tt hs ý S
2 STAID

Ẩn