Thuốc Tỳ bà diệp: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTỳ bà diệp
Số Đăng KýVD-21390-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLá tỳ bà diệp sấy khô-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi 0,3kg; Túi 0,5kg; Túi 5kg; Túi 10kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
Loa /iy

MAU NHAN XIN DANG KY
CO PHAN TYBA DIEP
DUOC PHAM (ffolium Eriobrotryae — Nguyên liệu làm thuốc)
NG /XỨ:
“HÁN. Mối túi chứa 0,3 kg tỳ bà diệp
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH : 0.3 kg/túi
TIEU CHUAN AP DUNG: DDVNIV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —-Ba Đình —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

BỘ Y TẾ
CỤC QUAN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lân đâu:.A+….£…..F224lt…

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

009 26205

CONG TY ta
oO

ÍxÍ CO PHAN TY BA DIEP
DUOC PHAM (/Kolium Eriobrotryae —Nguyén liéu lam thuốc)
NGUO GOOKUA :
– Mỗi/ú¡ chứa 0,5 kg tỳ bà diệp
: ômát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHOI LƯỢNG TINH : 0,5 kg/túi
TIEU CHUAN AP DUNG: DĐVNIV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRUONG THO
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình —-Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

TY BÀ DIỆP
olium Eriobrotryae —Nguyén liéu lam thuốc)
U:
“Mỗi túi chứa 5Škg tỳ bà diệp
BAO QUAN: ¡khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH : 5kg/túi
TIEU CHUẢN ÁP DỤNG: DĐVNIV

SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội
Dién thoai: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nha may san xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

⁄ án. oe
v NGT MAU NHAN XIN DANG KY
ee TY BA DIEP DUOC PHAM .. are k ` lium Eriobrotryae— Nguyên liệu làm thuôc )

AW:
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng.
KHOI LUQNG TINH : 10 kg/túi
TIEU CHUAN AP DUNG: DDVNIV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội
Dién thoai: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhamay san xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá,
TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098
lr
tra
Py
i
Xie

Lonny,
ỳdẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tam tay tré em
cần thêm thông tin xin hỏi ýkiên bác sĩ
Folium Eriobotryae)
DANG BAO’GHE Ping 1d sáy khô
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Mỗi túi chứa 0,3kg; 0,5kg; 5kg; 10kg.
CHỈ ĐỊNH:
Công năng: Thanh phế nhiệt và vị nhiệt, chỉ khái, chỉ ấu.
Chủ trị: Ho và suyễn do phế nhiệt, sốt và khát do vị nhiệt.
LIEU DUNG, CACH DUNG:
Ngày dùng 6-9g, phối hợp trong các bài thuốc.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Nôn do hư hàn, ho do phong hàn không nên dùng.
THẬN TRỌNG: Chưa tìm được tài liệu ghi nhận.
SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
Dùng được cho người mang thai và cho con bú
TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc dùng được
cho người đang lái xe và vận hành máy móc. ‘
TAC DUNG KHONG MONG MUON: Chua tim dugc tài liệu ghi nhận
Ghỉ chú: “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gdp ph 1ikhi sử dụng
thuốc” £ a eS & :
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Chưa tìm được tài liệu ghi nhận. < BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. | TIEU CHUAN AP DUNG: Duogc Dién Viét Nam IV Nhà sản xuất: PHÓ CỤC TRƯỞNG CONG TY CO PHAN DUGC PHAM rruoncHgyen Viet Hing 93 Linh Lang —Ba Dinh —Ha N6i Dién thoai: 0437666912 Fax: 0437666914 Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định

Ẩn