Thuốc Terpin hydrat: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTerpin hydrat
Số Đăng KýVD-19106-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTinh dầu Thông; Acid Sulfuric; Ethanol 96%-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi PE 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
Hạn sử dụng60 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Hoá dược Việt Nam 192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần hoá dược Việt Nam 273 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Mẫu nhãn TERPIN HYDRAT

Loại 10 kg
BO Y TE CONG TY CO PHAN HOA DUOC VIET NAM fbeos. “> + Địa chỉ: 273 Tây Sơn -Đống Đa -HàNội i 3 SN CỤC QUẢN LÝ DƯỢC oan pl eae ing: tomg Bin ma nat 6Š cöje rv CÀ x A ề ISO 9001:2008 Fe CÔ HN , ĐÀ PHÊ DUYỆT
CN noƒpcc |. TERPIN HYDRAT -.}..- 4 ầ . ]/
/ fi ` Ñ OF * ° Lân dius. bead Mal Ham lượng: 98,0 -100,5% C,;H„O, Noi hae
CONG DUNG :Dùng làm thuốc long đờm. Kết hợp với codein làm 4 W thuốc ho, Jong dom rong điều trịviêm phế quỏn, TIÊU CHUẨN :DDVN IV KHOI LUONG :10 kg
SDK :
SỐ LÔ SX
NSX
HD : = BAO QUAN -__: Để nơi khô ráo, nhiệt độ duéi 30°C, trénh ánh sáng.
ĐỀ XA TAM TAY TRE EM ¬ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Loại 15 kg
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆTN Mi: Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội es Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831 ISO 9001:2008
Hàm lượng: 98,0 -100,5% C,,H„O,
CÔNG DỤNG :Dùng làm thuốc :ong đờm. Kết hợp với codein lam thuốc ho, Jong dém trong diéu triviém phé quan, . TIÊU CHUẨN :DĐVNIV
KHỐI LƯỢNG :15kg
SDK :
$6 LO sx
NSX
HD :
BAO QUAN :Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG == —

Mẫu nhãn TERPIN HYDRAT
Loại 20 kg

đì) CONG TY CO PHAN HOA DUOC VIETNAM
Dia chi: 273 Tay Son -Dong Da -Ha Noi ys = Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên – or v`EN Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)365578 3⁄ cô NGT NA
co PHAN =
VIỆT HAN 5
ISO 9001:2008
TERPIN HYDRAT
Ham lượng: 98,0 -100,5% C,;H„

wtDA ‘1S A CÔNG DỤNG __: Dùng làm thuốc long đờm. Kết hợp với codein lồn_ thuốc ho,.Jong đòm trong điều trịviêm pHế quan, TIÊU CHUAN :DDVN IV KHOI LUONG :20kg
SDK :
SỐ LÔ §X
NSX
HD :
BẢO QUẢN :Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Loại 25 kg L ee

Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831
đ) CÔNG TY CO PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
ISO 9001:2008

Hàm lượng: 98,0 – 100,5% C,,H,,O,
CÔNG DỤNG :Dùng làm thuốc long đờm. Kết hợp với cod thuốc ho, Jong đờm trong điều trịviêm phế quản. TIÊU CHUẨN :DĐVN IV
KHỐI LƯỢNG :25kg
SDK :
SỐ LÔ §X
NSX
HD :
BAO QUAN :Để nơi khô ráo, nhiệt dO dudi 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỀXA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NG TRƯỚC ỐC KHI DUNG
PHO CUC TRUONG
Niguyon Vin Shank

Ẩn