Thuốc Tễ qui tỳ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTễ qui tỳ
Số Đăng KýV41-H10-11
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBạch truật, cam thảo bắc, nhân sâm, đương qui, hoàng kỳ, mộc hương, nhãn nhục, phục thần, táo nhân, viễn trí- 4,9g; 1,6g; 4,0g; 2,5g; 4,5g; 1,6g; 4,9g; 5,9g; 5,9g; 2,5g
Dạng Bào Chế hoàn mềm
Quy cách đóng góihộp 10 viên x 10 gam
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtTrung tâm ứng dụng KHCN đông Y đông Dược số 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýTrung tâm ứng dụng KHCN đông Y đông Dược số 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
củ. VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Y – ĐÔNG DƯỢC
“ca 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Av
Số Visa :
“ Để xa lắm tay của trẻ em” Số lô SX :
“ Đọc Ỷ ne she suvaria fe trudc – shia tiết

s KIÊNG KY:
¢ CONG DUNG: – Tâm a kích đông.
– Trị tâm tỳ hư nhược, khí huyết bất túc sinh ra h
tim hồi hộp, trí nhớ giảm, mất ngủ, ăn kém, cơ – Phù do thận, xơ gan cổ trướng.
thể mệt mỏi, da mặt vàng, mạch nhược. s THẬN TRỌNG:
– Trị kinh nguyệt không đều. – Cần lưu ý những trường hợp viêm (TY)
e CHỐNG CHỈ ĐỊNH: nhiễm cấp tính có sốt, phụ nữ có thai
– Neca vals si duyên = xe, b TRỘN, moc, tram kosit Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát
ih Sieae ana

BỊện ft tlENtitnirhitiohnttirtttrttetrttitttthttttrttttttltttittititraitittoitttrtttrtiotEttisslbyitônt ho BỊ th tì tin
*Buisn e4ojeq Ajjnjoieo saded yiasul peay
u94DJIIU2 JO 2894 Jo no deo%

: ON ESIA
2W2H “1SIq uenuN nưa “P41E/ 0L “11S IO41 u8A ueÁnÔN S/Z-E2Z
YALNAD NOILVOIMIddV ANIDIGAW “TVNOILIqVH.L i
`
i
SINDH AO SALNLILSNI ANIOIGAW TIWNOILIQVEL eA
Itttftttttttttintbiotttitiiti if ETSI tệ ottbtttttrbttttit
“NB Ip Iu 2onn Ấeu
c5. lọp On| Bugn “uọIA ¡ ưựị IQuu ‘uọiA ø Buọn ÁcBN :ĐNfG HOy2 +
B00L- np BNA 9ỏnp eB} BA Buo 1ÊIN B6’ S ape ~ UBUY onud bs’z z Ta inb Buong
BS’z JuouelA 6 oñuu uguN B0’y~*uel nẹu1 urgs uệuN
B9’L ~~~~~ Buonu 9W Bo 9gq OpU1 uIe2

SHES GUE REST ER HE

S65 Ue oR
a L Sy Ay BueoH boo tên! u2ég
‘ONHL ONOOD ¢
HITTER Ua ITER Rei TEESE

iitttttttttgtttf

SISOUJIO
BABY
OUM

“uogouny
jeuey
Jo
Aoualoiyip
Aq
pesneo
euiepeO
@AEU|
OUA

P9IEInuis
JEuo/q
“Ásdelid3
wall
Deletes
Cun

‘poued
[ennsueu
Jo
Buyse|
Guo
Jo
seine.
@u
1OJ
†89!
|

9sind
»eem
pươ
wojS
‘øjed
uIs
‘peil
Ápoq
‘eyjedde
SS@|
“6|uuIoSu|
‘ÁJOUlouU
Jo
xo
‘uonziidied
esneo
yeu
pOoIg
jo
Á2U9I9IJJI(1
‘uueiSÁS
u9e|S
pUE
1IE9H|
JO
3jE@A
JO)
wad]

:uOtIE2Ipu[
WZLS1S
N1114S
2
LUVAH
WOA
STT1d
P.Giám Đốc
Trưng-Tâm Ứng Dụng KHCN ĐY-ĐÐD
THS. DS. đhuyn Thu Bo

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

VIỆN YDƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HCM
TRUNG TAM UNG DUNG KHOA HOC CONG NGHE DONG YĐÔNG DƯỢC
273 — 275 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 08.38443047 , Fax: 08.38445954
Tễ QUI TỲ
: : Hép 100g Hoan mém
THANH PHAN:
-Bach truat 49g -Mộc hương 16g
(Rhizoma Atractylodis macrocephalae) (Radix Saussureae lappae)
-Cam thảo bắc 1,6 g -Nhãn nhục 49g
(Radix Glycyrrhizae) (Arillus Longan)
-Nhân sâm 40g -Phục thần 5,9g
(Radix Ginseng) r (Poria)
-Đương qui 25g -Táo nhân 5,9g
(Radix Angelicae sinensis) (Semen Ziziphi mauritianae)
-Hoang ky 4,52 -Vién chi 25g
(Radix Astragali membranacei) (Radix Polygalae)
-Mat ong & ta duge vita di 100,00 g
(Mel &Excipient)
CONG DUNG:
Tri tam tỳ hư nhược, khí huyết bất túc sinh ra tim hồi hộp, trí nhớ giảm, mất ngủ, ăn kém, co thể
mệt mồi, da mặt vàng, mạch nhược. Trị kinh nguyệt không đều.
KIÊNG KY: *
-_Tâm thân kích động ử
-Phi do thận, xơ gan cổ trướng.
THÂN TRỌNG: cần lưu ýnhững trường hợp viêm nhiễm cấp tính có sốt, phụ nữ có thai.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: người đang vận hành tàu xe, máy móc, trầm cắm.
TƯƠNG TÁC THUỐC: không nên dùng chung với rượu, bia và các chế phẩm có rượu.
LIEU DUNG: Ngày uống 02 lần, mỗi lần 01 hoàn, uống lúc đói hay trước khi ngủ.
BẢO QUẢN: nơi thoáng mát, khô ráo. Để xa tâm tay trẻ em.
HAN DUNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
LƯU Ý: Không dùng thuốc quá hạn ghi trên bao bì, đọckỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc,
muốn biết thêm chỉ tiết cần hỏi ýkiến cuả Bác sĩ, Dược sĩ.
Thông báo cho bác sĩtác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
a
ang 2 năm 2011

Nễ ThS.DS. Nguyễn Thu Ba
>

Ẩn