Thuốc Songtaisi (STS 600): thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSongtaisi (STS 600)
Số Đăng KýVN-18003-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngReduced Glutathione- 600mg
Dạng Bào ChếBột pha tiêm
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtKunming Jida Pharmaceutical Co., Ltd 389 Ke Xin Road, Hi-tech Development Zone of Kunming, Yunnan, China
Công ty Đăng kýKunming Jida Pharmaceutical Co., Ltd 389 Ke Xin Road, Hi-tech Development Zone of Kunming, Yunnan, China

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
26/10/2017Cty CP DP TW CoduphaHộp 1 lọ51000Lọ
NOI123fNI
O4
|
WNIGOS
3NOIH1V1ñ19
G39Nd3aY

RyPrescription
Drug.
8
SONGTAISI
(STS
600)
Reduced
Glutathione
Sodium

POWDER
FOR
INJECTION
600mg
|
Keep
outofreach
ofchildren
Read
carefully
theinsert
before
use
I.V.
/I.M.
Manutactured
by
Kunming
JidaPharmaceutical
CoLid
Add:
No389.Kexin
Road
Hi-Tech
Davelopment
Zone
atKunming
Yunnan
PRChina

Ingredients:Reduced
Glulathione
sadium
e q
600
mgReduced
Glutathione
|
KUNMING
JIDA
PHARMACEUTICAL
CO.,LTD
Indication,
Dosage
and
administration,
Contraindica-
tion
and
other
informations:
See
theleaflet
insert
Storage:
Protect
fram
light
Keep
atlemperature
notexceed
30°C
Batch
No./S416
SX
Mfg.Date/Ngdy
SX
ExpDate/Hạndung
|RxThuéc
bantheo
don.
75x43x32
mm
SONGTAISI
(STS
600)
Reduced
Glutathione
Sadium

Bột
pha
tiêm
bắp,
tiêm
tĩnh
mạch
|600mg
Đềxatâmtaytreem

Đọc
kỷhương
dânsửdụng
trước
khidùng
Sảnxuấtbởi
Kunming
.idaPharmacaulical
Co.,Lid
Add:
No389Kexin
Road.
Hi-Tech
Develapment
Zone
ofKunming
Yunnan
Trung
Quéc

|Thành
phản
-Mỗi
lọthuốc có
¡chứa:
Reduced
Glutathione
sodium
tương
đương
600
mq
Reduced
Glutathione
|
KUNMING
JIDA
PHARMACEUTICAL
CO.,LTD
Chi
dinh,
chong
chidinh,
cach
dùng,
liều
dùng
vảcác
thông
tinkhác:
Xem
trong tở
hướng
dan
sửdụng
kẻm
theo
Đỏng
gói:
Hộp
1lọ
Bao
quan:
Tranh
anhsáng,
nhiệt
đỏ không
qua
30°C
SOK:
VN-
Tiêu
chuan:
NSX
Nha
NK:

RyThuéc
ban
theo
don
SONGTAISI
(STS
600)
Reduced
Glutathione
Sodium
Powder
ForInjection
Mỗilọthuộc
cỏchứa:
Reduced
Glutathione
sodium
tương
đương
600mgReduced
Glutathione
NSX:
Kunming
JidaPharmaceutical
Co. Ltd
No389,Kexin
Road.
Hi-Tech
Development
Zone
ofKunming.
Yunnan,
Trung
Quéc
SDK:SốlôSX:
Hạndùng:
Latin
dans
;
tay
L2
›„KUNMING
JIDA
ì
>»PHARMACEUTICAL
CO.,
LTD.
đồN.
`

1 J$0

^ : h “Dé xa tam tay trẻ em. Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi
dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hói ýkiến bác sỹ. Thuốc này
chi ding theo don cua bac sy.”
SongTaiSi (STS 600)
(Bột pha tiêm)
Thành phần: Mỗi lọthuốc chứa Glutathione natri (dạng khử) tương đương 600 mg Glutathione (dạng khử). Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm tình mạch Được lực học Glutathion làmột tripeptid tựnhiên hiện diện trong tếbảo của mọi coquan va tòchức cơthê. Lànhóm ngoai cua glyceraldehydes phosphate dehydrogenase vacoenzyme cua glyoxalase vảtriose dehydrogenase, tham gia vào hoạt động của nhiều enzyme và tạo liên kêt disulfur của nhiêu hormone protein va polypeptide. Glutathion đóng vai trò quan trọng trong chu trình acid tricarboxylic và chuyên hóa glucose. Thông qua hoạt hóa nhiều enzyme, glutathion cóthê tăng cường chuyên hóa carbohydrat, chất béo vàprotein; liên kết với gốc tựdo làm giám thiểu sựtồn thương dohóa trịliệu vàxạtrị ion mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, đặc biệt trong viêm ruột non bịkích thích doxạtrịton. Dược động học Sau khi tiêm truyền tĩnh mạch 2g glutathion, nổng độ glutathion tổng số trong huyết tương tang tir17,5 +/- 13.4 mumol 1-1! (mean +/- SD) đến 823 +/- 326 mumol 1-1. Thé tich phân bố của glutathion ngoại sinh là176 +/- 107ml kg-1 vatỷlệthài trừ không thay đổi lá0,063 +/- 0,027 min-1 tuong ứng với nửa đời 14,1 +/- 9,2 phút. Cystein trong huyết tương tăng từ 8,9 +/- mumol 1-1 dén 114 +/- 45 mumol I-] sau khi truyền. Mặc dù có sự
« của Cystein, nhưng nông độtrong huyết tương của tông sốcyst(e)ine (vi‘du Cysteine, cystine, vahon hợp disulphides) lạigiảm. Đưa ragia thiết sựtăng hap thu của Cysteine từhuyết tương vào tếbào. Thài trừ qua đường niệu của Glutathion vàcủa cyst(e)ine đãtảng 300-fold và 10fold, tương ứng. sau khi truyền 90phút Ap dụng lâm sảng: 1. Dùng theo đường tiêm truyền tĩnh mạch 1.1 Hỗ trợ làm giảm độc tính trên thân kinh xạtrịvàcác hóa chất điều trịung thư bao gồm cisplastin, cyclophosphamid, oxaplatin, S-fluorouracil, carboplatin: Tiém truyén tinh mach glutathion ngay trước khi tiên hành xạtrịvàtrước phác đôhóa trịliệu của các hóa chất trên. 1.2 Hỗ trợ điều trịngộ độc thủy ngân: Phối hợp các thuốc điều trịngộ độc thủy ngân đặc hiệu như 2,3- dimercaptopropan- I-sulfonat và meso-2,3-dimercaptosuccinic acid với tiêm truyền glutathion vàvitamin Cliễu cao làm giảm nồng độ thủy ngân trong máu. 1.3 Hỗ trợ trong điều trịxơgan dorượu, xơgan, viêm gan do virus B, C, Dvaviém gan nhiễm mỡ: Giúp cải thiện thể trạng của bệnh nhân vàcác chỉ sốsinh hóa như bilirubin, GOT, GPT, GT cũng như giảm MDA vàtổn thương tếbảo gan rõrệt. ; 1.4 Hỗ trợ trong các điều trịbệnh lýliên quan đến rối loạn mạch ngoại vimạch vành vàcác rôi loạn huyết học: -_ Cài thiện các thông sốhuyết động của hệtuần hoản lớn và nhỏ, giúp kéo dài khoảng cách đibộ không cảm thay đau ởcác bệnh nhân bịtặc động mạch chi dưới. – Cai thién dap tmg van mach voi cac thuốc gian mach vanh nhu acetylcholin, nitroglycerin 6nhimg bénh nhân cócác yêu tônguy cơbệnh mạch vành. – Cai thién tinh trang thiểu máu ởcác bệnh nhàn lọc máu do’suy thận mãn: Tiêm truyền glutathion cuôi mỗi chu kỳ lọc máu giúp làm giảm liều erythropoietin đến 50%. 1.5 Hỗ trợ điêu trịchảy máu dưới nhện: Giúp cải thiện triệu chứng chảy máu dưới nhện. 1.6 Hỗ trợ trong điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin: Giup làm tăng nhạy cảm với insulin &các bệnh nhân này. – 17 Hỗ trợ trong điêu trịviêm tụy cấp: Glutathion cóthể có hiệu quả trong việc bảo tồn các chức năng của các cơ quan khỏi sựtân công của chất trung gian hóa học của phàn ứng viêm. 2. Dùng theo đường tiêm bắp 2.1 Hỗ trợ trong điều trị vô sinh ởnam giới: Tiêm bắp Glutathion kéo dài trên hai tháng giúp cải thiện vẻ hình thai học và sự dichuyên của tỉnh trùng. 3… Dùng theo đường khí dung 3.1 Hỗ trợ diéu tricho các bệnh nhân xơphdi vôcăn hoặc bệnh nhân HIV/AIDS cómặc các bệnh lýhô hấp liên quan đến sự thiểu hụt gluta’hion.
201 r. Chống chỉ định Mẫn cảm với Glutathion. Thận trọng- Thuốc nảy sửdụng dưới sựgiám sát của cán bộytếtrong bệnh viện. – Phải hòa tan hoàn toàn thuốc khi tiêm, dung dịch phải trong và không màu.
Trẻ em Trẻ sơsinh, trẻ sinh non, trẻ em vàthiêu niên sửdụng thuốc nảy rất thận trọng, đặc biệt tiêm băp. Người già Nên giảm liêu thích hợp vàgiám sát làcần thiết trong suốt thời gian sử dụng thuốc. Thời kỳmang thai vàcho con bú Phụ nữcóthai: Các nghiên cứu cho thay khong cobang chứng vềsuy giảm khả năng sinh sản hoặc gây quái thai, nhưng vẫn chưa cónghiên cứu đây đủ vềthuộc này sửdụng cho phụ nữcóthai. Vìvậy cần thận trọng khi sưdụng thuốc cho phụ nữđang mang thai. Phụ nữ cho con bú: Thuốc cóthê bài tiết qua sữa mẹ nên cần cân nhắc khi sửdụng thuốc nảy cho phụ nữnuôi con bú. Ảnh huởng đến khả năng láixevàvận hành máy móc Không ảnh hưởng. Tác dụng không mong muốn (ADR) Đau ởvịtrítiêm bắp. Có thể xảy raphản ứng dịứng (nổi mân), nhưng rất hiểm gap, sẽhét khi ngừng điêu trị. Thông báo cho bác sỹcác tác dụng không mong nuiỗn gặp phải khi dùng thuốc.Liều lượng và cách dùng Cách dùng:(1) Tiêm tĩnh mạch: hòa tan thuốc với nước pha tiêm vàthêm 100 ml natri chlorid tiêm 0,9%, tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch. Hoặc hóa tan Glutathione (dang khử) trong íthơn 20ml natri chlorid tiêm 0,9%, tiêm tĩnh mạch chậm. (2) Tiêm bắp: Hòa tan thuốc với nước pha tiêm sau đótiêm bap. Liêu dùng: 1.Hóa trịliệu: I5phút trước khi hóa trịliệu, Glutathione (dạng khử) (1500 mg/m’) hòa tan với 100 ml natri chloride tiêm 0,9%, sau đótiêm trong 15 phút. Trong ngày thứ 2đến ngay thứ 5,600 mg tiêm bắp ngày một lần. Điều trịCTX (Cyclophosphamide), ngay sau khi tiêm CTX, tiêm tĩnh mạch Glutathione (dạng khử) trong 15phút dé giảm tôn thương đường niệu. Điều trịCisplatin, liêu của Glutathione (dạng khử) không được lớn hơn 35 mg/mg cisplatin đểtránh ảnh hưởng lên hiệu quả của hóa trịliệu. 2.Suy gan: tiêm tĩnh mạch nhỏ giọt hoặc tiêm bắp. 3.Các bệnh khác: cũng như điêu trị giảm oxy hóa huyết, thước (1500 mg/m?) được hòa tan với 100 mlnatri chloride tiêm 0,9% vàkhởi ¡đầu bằng tiêm tĩnh mạch, cho đến khí được cải thiện, liễu cóthé giảm dén 300-600 mg ngày 1lần, tiêm bắp đềduy trì. Những trường hợp nhẹ: 0,3-0,6 g1hoặc 2lần hảng ngày, tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. t3 Những trường hợp nặng: 0,6-1,2 gIhoặc 2lần hàng ngày, tiêm nhỏgio tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. ; Liễu có thể được điều chỉnh theo tuổi của bệnh nhân hoặc tỉnh trạngTu, Thời gian điều trị: chu kỳ điều trịchung cho bệnh gan là30 ngài trường hợp khác phụ thuộc tình trạng bệnh. < Tương tác thuốc Thuốc nảy không nên sử dụng kết hợp với Vitamin B12, Vitamin K3, aquinone, calpanate, saratin, các thudc antihistamine, sulphonamide va + economycin.Độ ỗnđịnh 1 Dung dich sau khi pha cóthể bảo quản trong vòng 2giờ ởnhiệt độphòng“ và8 giờ ở0-5C. Quá liễu Liều cao 5gGlutathione (dang khử) dùng trên bệnh nhân ung thư vẫn chưa phát hiện được độc tính. Các triệu chứng cóthé gap khi dùng thuốc quá liễu: đau ngực, khó thở, co cơ; cóphản ứng kiểu diứng như phát ban, mân ngứa quá mức. Xứ trí. Hiện vẫn chưa cóthuốc giải độc đặc hiệu. Ngừng dùng thuốc ngay khi cóbiểu hiện quá liễu; kết hợp với các biện pháp điều trịhỗtrợ tích cực Bảo quản: Nơi khỏ mát, nhiệt độkhông quá 30°C, tránh ánh sáng. Hạn dùng: 36 tháng kểtừngày sản xuất. Sốdăng kí: VN- Qui,cá€fí i:H6p 1lọ,cótờhướng dẫn sử dụ sắn. xuat: unmii oe eutical Co., Ltd. NO /389,9, Kexin Road, i-Tech Develo Trang Quốc. Š AG Nouyén Vin Chand

Ẩn