Thuốc Savi Eperisone 50: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSavi Eperisone 50
Số Đăng KýVD-21351-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngEperison hydroclorid – 50mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 5 vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 250 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Savipharm J.S.C) Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Savipharm J.S.C) Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
31/12/2014Công ty CPDP Sa ViHộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 250 viên2150Viên
01/07/2015Công ty CPDP Sa ViHộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 250 viên2150Viên
Ae+|£
MAU NEAN DANG Ent
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.C) SaVi Eperisone 50
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7,Tp.HCM (hộp 5 v?)
DT: (08) 37700142 -143-144 Fax: (08) 37700145

TRÁCH NHIỆM TRỌN VEN

: BỘ Y TẾ
Mẫu hộp CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÁ PHÊ DUYET
tE8SE| mu Lân đâu:.1.‡……. a ig : Saư; b.|…Ã,..Í29.lác…
9899| l8 i
re | 18 Eperisone 50 ⁄Z
883 3g Eperisone hydrochloride 50 mg
| 3 = 10 VIÊN NEN TRON BAO PHIM x5Vi
1… mm saws aa

|| Eperisone 50.
| THANH PHAN :M&i vién chứa : ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG |
| ___Eperisone hydrochloride BEXATAM TAY CUA TRE EM Tádược vừa đủ TIÊU CHUẨN :TCCS CHỈ BỊNH -CHỐNG CHỈ ĐỊNH -LIỂU| UƯỢNG – v |
| CÁCH DUNG -THAN TRONG -TAC DUNG PHỤ: oe | | Xin đọc trong tờhưởng dẫn sửdụng. $6 10SX/Batch No. :
| | BAO QUAN :Noi kno, nhigt độ Ngay SX/Mig. Date : |_. không quá 30C. Tránh ánh sáng. Han đùng /Exp. Date :
EH Prescription only medicine oh as srnu
1| jgỆ Sa Wa zN 3? 2 Tản =
of #5i io
xi §&S Fo ‘sg = H11 || Đẹc Eperisone hydrochloride 50 mg 33 ad 73 > 10 FILM-COATED TABLETS x5BLISTERS i ©
i; (WHO-GMP) cavern 8

Saw
Eperisone 50
COMPOSITION :Each tablet contains : READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE Eperisone hydrochloride eee KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN Exciplents q.s. for
INDICATIONS -CONTRAINDICATIONS – SPECIFICATION :Manufacturer’s
DOSAGE -ADMINISTRATION -PRECAUTIONS – | | II SIDE EFFECTS :See enclosed leaflet.
STORAGE :Keep inadry place, donot store above 30°C. Protect from light.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12.. tháng (2. 042
Tổng Giám Đắc Se

<>
mw
piss
mAs
rey
CÔNG
TY
CP
DƯỢC
PHẨM
SAVI
(SaWnpharms
J.S.C)
SaVi
Eperisone
50

Z.01-02-03a
KON/KOX
Tân
Thuận,
Q.
7,Tp.HCM
ĐT:
(08)
37700142
-143
-144
Fax:
(08)
37700145
Mẫu
hộp

`

K
Thuốc
bán
theo
đơn
sav
Sản xuất tại:
_
EII6TIS0N@
20
Eperisone
hydrochloride
50
mg
Eperisone 50
CONG TYCP DUGC PHAM SAVI (SaVipharm J.8.C) LôZ.01-02-03a KCN/KC Q.7, Tp.Hồ Chí Minh
Eperisone hydrochloride 50 mg
‘XTân Thuận,
10
VIÊN
NÉN
TRÒN
BAO
PHIM
x10VỈ
_|

(GMP-WHO)
mamen
—|

Saws
z
1|
Eperisone
50
| |
Eperisone
tp
Khi
certs
50mg
XATAM
TAY
CUA
TRE
EM
Tádược
vừa
đủ…
eu
CHUẾi
CHỈ
ĐỊNH
-CHỐNG
cal
oe:
LIỂU
LƯỢNG

Thi
R`Nó?
ros
CÁCH
DUNG
-THAN
TRONG
-TAC
DUNG
PHỤ
:
o8
on
|
Xin
đọc
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng.
SốI8SX/Batch
No.
:
|
BAO
QUAN
:Nơi
khô,
nhiệt
độ
Ngay
SX
/Mfg.
Date
:
|
không
quá
30°C.
Tránh
ánh
sáng.
Hạn
đùng
/Exp.
Date
:

{aoe
penta
=
_—
k

K
Prescription
only
medicine
Savi
Eper
aaVvi
|
Eperisone
50
Eperisone
hydrochloride
50
mg
Manufactured by:
(SaVipharm J.S.C) SAVIPHARMACEUTICAL J.S.Co.
LecMOG Le
Eperisone hydrochloride 50mg
Lot No. Z.01-02-03a, Tan Thuan IZ/EPZ, Dist. 7,HoChi Minh City
sone 50
10
FILM-COATED
TABLETS
x 10
BLISTERS

(WHO-GMP)
cast
tmrssienme

Saws Eperisone
50
COMPOSMION
:Each
tablet
contains
:
READ
CAREFULLY
THE
LEAFLET
BEFORE
USE
..50mg
KEEP
OUT
OFREACH
OFCHILDREN
SPECIFICATION
:Manufacturer’s
|
Eperisone
hydrochloride
..
Excipients
q.s.for
……..
1tablet
INDICATIONS
-CONTRAINDICATIONS

DOSAGE
-ADMINISTRATION
-PRECAUTIONS

‘SIDE
EFFECTS
:See
enclosed
leaflet.
STORAGE
:Keep
inadry
place,
donot
store
above
30°C.
Protect
from
light.

Mẫu
vỉ
$618
SX:
HD:
1g


=
i


pees
hydrochloride
50
mg
:

Eperisone
hydrochloride
50
mg
CTY
CPDƯỢC
PHẨM
SAVI
Sa¥ipharm
JS.C
TRÁCH
NHIÊN
TP)
YEN
GMP-WHO
TP.
Hồ
Chí
Minh,
›ngày
42..
tháng
4È;
năm
2042SG
TẢng
Giám
Đắc
Kine

Eperisone
50
Eperisone
hydrochloride
50
mg
SAVIPHARMACEUTICAL
J.8.Ca.
SaWVigharm
J.C
SOCLA,
REBNORURALITIES
WHO-GMP
Eperisone
hydrochloride
50
mg
–——+—–.-._………-../……..
< coTRÁCH NHIỆM TRON VEN CÔNG TY GP DƯỢC PHẨM SAVI (®aWipharm J.S.C) L6 Z.01-02-03a KGN/KCX Tan Thuan, Q. 7,Tp.HCM AVA NAN DANG rey ĐT: (08) 37700142 -143-144 Fax: (08) 37700145 Mẫu hộp 7 250 viên nén tròn bao phim Saw Eperisone 50 Eperisone hydrochloride 50 mg SD‘TAUCH NUNTEN TRON VEN SaVi Eperisone 50 (chai 250 vién) del. a  Ry Thuéc bán theo đơn Saw E a y 1 perisone:d Enerisonefhydrochloride50Ïmg 250 viên nén tròn bao phim Eperisone 50 THÀNH PHẨN :Mỗi viên chứa : Eperisone hydrochloride ...50 mg Tá dược vừa đủ .................. 1viên CHỈ ĐỊNH -CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU LƯỢNG -CÁCH DÙNG - THAN TRONG -TAC DUNG PHU : Xin doc tờhướng dẫn sử dụng thuốc. BẢO QUẦN : Nơi khô, nhiệt độ TIÊU CHUAN :TCCS ee —. Để ra tầm tay của trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Thuốc dùng cho bệnh viện SDK /Reg: No: : không quá 30°C. Tránh ánh sáng. Ry Prescription only medicine = à ADR >0.1%
Quá mẫn ?:Phát ban
Tâm thần :Buồn ngủ, mắt ngủ, nhức đầuvà têởcác chỉ
Dạ dày-ruột :Buồn nôn /nôn, chán ăn, khó chịu dạ dày, đau
bụng, tiêu chảy, táo bón và khát
Toàn thân :Yếu ớt, đau đầu do
ánh sáng và mệt mỏi toàn
thân
Khác :Đỏ bừng
Hiém gặp, ADR <0.1% Gan-mật "; Tăng men gan Thận ”;Protein niéu va tang Nure huyết Huyết học ” :Thiếu máu Quá mẫn ? :Ngứa Tam than :Co cimg va run ray cdc chi Dạ dày-ruột :Viêm miệng và cảm giác bụng phì to Tiết niệu :Tiểu chậm, tiểu không tựchủ và cảm giác tiểu sót. Toàn thân :Giảm trương lực cơ và chóng mặt Khác :Đỗ mồ hôi và phù nề Tỷ lệADR chưa biết Quá mẫn ?:Ban đỏ tiết dịch đa dạng Ghi chú : Do các triệu chứng này có thể xảy ra, bệnh nhân cần được giám sát cẳn thận. Trong trường hợp xảy racác bắt thường trên, nên ngưng thuốc và thực hiện biện pháp thích hợp. ?)Trong trường hợp xảy racác triệu chứng nêu trên, nên ngưng thuốc. Hướng dẫn cách xử trí ADR :Uống thuốc vào bữa ăn. QUA LIEU: Chưa có báo cáo về quá liều ĐÓNG GÓI :Hộp 5vỉvà 10 vỉxvỉ 10viên Hộp 1chai 250 viên BẢO QUẢN : Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG :Tiêu chuẩn cơ sở. D> ‘TRACH NHIEM TRON VEN.
Dé xa tim tay của trẻ em. -..
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Néu cần thêm thông tin; xin hỏi ýkiến Bác sĩ.
Sản xuất tại:
CTY CO PHAN DƯỢC PHÁM SA VI (aMipharm_ J.S.C) `-.-
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Điệnthoại — :(84.8) 37700142-143-144
Fax :(84.8) 37700145

Tp. HCM, ay 2 tháng 2a 2014.
KT. TỎNG GIÁM ĐÓC

Ẩn