Thuốc Sáng mắt: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSáng mắt
Số Đăng KýVD-26069-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa; Sơn thù du; Mẫu đơn bì ; Hoài sơn; Phục linh; Trạch tả ; Câu kỷ tử ; Cúc hoa; Đương quy; Bạch thược; Bạch tật lê ; Thạch quyết minh- 0,8g; 0,4g; 0,3g; 0,4g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,4g
Dạng Bào ChếViên hoàn cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 gói x 5g, hộp 20 gói x 5g, hộp 1 lọ 60g, hộp 1 lọ 100g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Hà Tĩnh. Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Số 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/02/2018Công ty Cổ phẩn Dược Hà Tĩnh
HADIPHAR
Hộp 1 lọ 100g46000Lọ
08/02/2018Công ty Cổ phẩn Dược Hà Tĩnh
HADIPHAR
Hộp 1 lọ 60g30000Lọ
08/02/2018Công ty Cổ phẩn Dược Hà Tĩnh
HADIPHAR
Hộp 10 gói x 5g, hộp 20 gói x 5g2500Gói
UBND TINH HA TINH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Ha Huy Tap TP Ha Tinh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Để xatầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SĐK:……………………………..Ngày SX: Số lôSX: CONG TYCPDUOC HATINH HD: Truséchinh 167HaHuyTap, Tp.HaTinh VIEN HOAN CUNG
SÁNG MAT

GMP -WHO Thành phân: Trong 5gchứa
Tel:039.3855906°Fax: 039.3856821 Sản xuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu CCN-TTCN -Bắc Cảm Xuyên -XãCảm Vịnh – Cảm Xuyên HàTĩnh
Thuc dia(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata )0,8g Son thudu(Fructus corni) Mau don bi(Cortex Paeoniae suffruticosae) Hoai son(Rhizoma Dioscoreae persimilis) Phục linh(Poria ) Trach ta(Rhizoma Alismatis) Cau ky tl (Fructus Lycii) Cuc hoa(Flos chrysanthemi indici) Duong quy(Radix Angelicae sinensis) Bach thuoc (Radix Paeoniae lactiflorae) Bạch tậtlê(Fructus Tribuli terrestris) Thạch quyết minh (Concha Haliotidis) Tádược vừađủ…5g Chỉ định, chồng chỉ định, liều dùng vàcách dùng: Xem tởhướng dẫn sửdung bên trong hộp
VIEN HOAN CƯNG
SÁNG MẮT

Hộp 1lọ x60g
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH Trụsởchính 167HàHuy Tập, Tp.HàTĩnh Tel:039.3855906*Fax: 039.3856821 Sảnxuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu CCN-TTCN -Bắc Cảm Xuyên -XãCẳm Vịnh – Cảm Xuyên HàTĩnh
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH 167 HàHuy Tập, Tp. HàTĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014
TONG GIAM BOC

ies eZ” PHO TONG GIAM DOCA Võ Đức Nhân
04g03g0.4g03g0,3g0,3g0,390,3g043g0,300,4g

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ
GMP -WHO Lọ60g
VIEN HOAN CƯNG
SÁNG MẮT
GMP -WHO
VIEN HOAN CƯNG
SÁNG MẮT

Hộp 1lọ x60g
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH Trụsởchính 167HàHuy Tập, Tp.HàTĩnh Tel:039.3855906*Fax: 039.3856821 Sảnxuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu CCN-TTCN -Bắc Cảm Xuyên -XãCảm Vịnh – Cảm Xuyên HàTĩnh
Thành phản: Trong 5gchứa Thục địa(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata )0.8g Sơnthủdu(Fructus corni) 0,49 Maudonbi(Cortex Paeoniae suffruticosae) 0,39 Hoaison(Rhizoma Dioscoreae persimilis) 0.49 Phục linh(Poria) 0,39 Trach ta(Rhizoma Alismatis) 03g Caukytt(Fructus Lycii) 0,3g Cuchoa(Floschrysanthemi indici) 0,39 Đương quy(Radix Angelicae sinensis) 0,3g Bach thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) 0.39 Bach tatlé(Fructus Tnbuli terrestris) 0,39 Thach quyét minh (Concha Haliotidis) 0.49 Tảdược vừađủ…5g Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng vàcách dùng: Xem tờhướng dẫn sửdụng bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ
dưới 30C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng trước khi dù
SĐK:……………………………..
Ngày SX:
Số lôSX:
HD:

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ØC, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Để xatầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SĐK…………………………….Ngày SX: Số lôSX: CÔNG TY CP DƯỢC HÀTĨNH HD: Trụsởchính 167HàHuyTập, Tp.HàTĩnh VIEN HOAN CỨNG
SÁNG MẮT
Tel:039.3855906°Fax: 039.3856821
CCN-TTCN -Bắc Cảm Xuyên -XãCảm Vịnh – Cảm Xuyên HàTĩnh

Thành phần: Trong 5gchứa Thuc dia(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata )0,89 VIEN HOAN CUNG Son thudu(Fructus corni) 0,49 Mau don bi(Cortex Paeoniae suffruticosae) 0,3g 2 Hoai son (Rhizoma Dioscoreae persimilis) 0,49 2 » Phục linh(Poria ) 0,3g NG MA T Trach ta(Rhizoma Alismatis) 0.39 Cau kytừ(Fructus Lycii) 0,3g Cúc hoa(Flos chrysanthemi indici) 0,39 Duong quy(Radix Angelicae sinensis) 0,39 Bach thuoc (Radix Paeoniae lactiflorae) 03g Bach tatlé(Fructus Tribuli terrestris) 0,3g Thạch quyét minh (Concha Haliotidis) 0,49

Tádược vừađủ…5g Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng vàcách dùng: Xem tờhướng dẫn sửdụng bên trong hộp Hộp 1lọ x100g
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH Trụsởchính 167HàHuy Tập, Tp.HàTĩnh Tel:039.3855906*Fax: 039.3856821 Sảnxuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu CCN-TTCN -Bac Cam Xuyên -XãCảm Vịnh – Cầm Xuyên HàTĩnh
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. HàTĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014
xả –fe TONG GIAM DOC

MAU NHAN GOI, HOP XIN DANG KY
GMP -WHO_ Lọ 100g
VIÊN HOÀN CỨNG
SÁNG MẮT
Sản xuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu
GMP -WHO
VIÊN HOÀN CỨNG
SÁNG MẮT

Hộp 1lọ x100g
CÔNG TYCPDƯỢC HÀTĨNH Trụsởchính 167HàHuy Tập, Tp.HàTĩnh Tel:039.3855906°Fax: 039.3856821 Sản xuất tạiNhà máy sảnxuất thuốc từdược liệu CCN-TTCN -Bắc Cảm Xuyên -XãCảm Vịnh – Cảm Xuyên HàTĩnh
Thành phân: Trong 5gchứa Thục địa(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata )0,8g Sơnthủdu(Fructus corni) 04g Maudonbi(Cortex Paeoniae suffruticosae) 03g Hoaison(Rhizoma Dioscoreae persimilis) 0,4g Phục linh(Poria) 03g Trach ta(Rhizoma Alismatis) 0,39 Câukỷtử(Fructus Ly) 0,39 Cúchoa(Floschrysanthemi indici) 0,39 Duong quy(Radix Angelicae sinensis) 0,3 Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 043g Bạch tậtlê(Fructus Tnbuli terrestris) 0,39 Thach quyét minh (Concha Haliotidis) 0,49 Tảdược vừađủ…5g Chi định, chồng chiđịnh, liều dùng vàcách dùng: Xem tỏhướng dẫn sử dụng bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ
dưới 3ữC, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
3)
Ngay SX:
Số lôSX:
HD:
£Ñzz^~:

TO HUONG DAN SU’ DUNG THUOC
HOAN SANG MAT
Công thức bào chế cho 1gói 5gam:
Thục địa (Radix Rehmanmiae glutinosae praeparata ) 0,82
Son tht du (Fructus corni) 0,4g
Mau don bi (Cortex Paeoniae suffruticosae) 0,3g
Hoai son (Rhizoma Dioscoreae persimilis) 0,4g
Phục linh (Poria ) 0,3g
Trach ta (Rhizoma Alismatis) 0,3g
Câu kỷ tử (Fructus Lycii) 0,3g
Cúc hoa (Flos chrysanthemi indici) 0,3g
Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 0,3g
Bach thuge (Radix Paeoniae lactiflorae) 0,3g
Bạch tat lé (Fructus Tribuli terrestris) 0,3g
Thach quyét minh (Concha Haliotidis) 0,4g ⁄u
Tá dược :Mật ong, Mạch nha, Duong trang, Tình bột mì, Talc, Than hoạt, Loon
¿; /⁄ CÔ
Parafin, TRƯỚC tinh khiết: Vừa đủ 5ø. kỉ [cd Pp
Dạng bào chế :Viên hoàn cứng. lš pu “le
Chỉ định, cách dùng, liều dùng: Can, thận âm hư :Sáng mắt, chống mỏi mắt, quáng ga, Na nal
thị lực kém khô mắt, sợ ánh sáng, nhìn nhoà mờ, khi ra gió chảy nước mắt. SN
Liéu ding:
Người
lớn: uống mỗi lần Igói (5gam) x3 lần /ngày. Có thể nhai hoặc uống với nước đun
sôi để nguội
Trẻ em: Mỗi lần uống 1⁄2 -lgói (5gam) x3lần /ngày. Có thể nhai hoặc uống với nước
đun sôi để nguội
Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. *
Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú g
Tác dụng không mong muốn của thuốc :Chưa có thông tin về tác dụng không mong j
muốn của thuốc. 3
Tương tác thuốc :Chưa có thông tin. 3
Quá liều và xử trí :Chưa có thông tin.
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5gam hoàn cứng, hộp 20 gói x 5gam hoàn cứng. Lọ
60 gam/ hộp; lọ 100 gam/ hộp.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.
DE THUOC XA TAM TAY CUA TRE EM
DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN CUA BAC SY,
ye

oe CONG TY CP DUGC HA TINH
HADIPHAR Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu Cụm công nghiệp-
Tiểu thủ công nghiệp Bắc Câm Xuyên -Câm Vinh -Cam Xuyên -Hà
Tĩnh
Ha Tinh, ngay 14 thang 12 nam 2015
ING GIAM DOC

PHO TONG GIAM DOC ~ 4 i
Võ Đức Nhân

TUQ.CUC TRUONG |
p.TRUGNG PHONG wey
Gé Minh Hang

Ẩn