Thuốc Sâm quy đại bổ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSâm quy đại bổ
Số Đăng KýVD-18758-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngĐảng sâm; Thục địa; Quế chi ; Ngũ gia bì; Đương qui; Xuyên khung; Long nhãn; Trần bì – 12,5 g; 11,67g; 0,83g; 6,67g; 7,47g; 2g; 0,83g
Dạng Bào Chếcao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 250 ml
Hạn sử dụng30 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC. 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
12/09/2013SYT Bình Dương58783Chai
ÌN DƯỢC PHAM OPC CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT3/459
&ýie ONG |3 eh Độc Lập -TựDo -Hạnh Phúc nas Nia)

@
`: ›zMẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
Nhãn chai SAm Qui Dai Bé (chai 250ml)

BỘ Y TE
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÁ PHÊ DUYỆT
Lần sài Ẩ 4…0 IĐ)

St sguni Nhãn cổ

Nhãn trước
Nhãn sau

CÔNG TY CỔ:PHẦN DUGG PHAM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
Nhãn hộp Sâm Qui Đại Bổ (chai 250m))
Hi MEE+12 K HCdìSZ
LIỂU LƯỢNG VÀCÁCH DỪNG: Nout lồnuốngmỗilín3m, tyuống 2lần. Liống trite biteiinndegiờ,
CHỐN CHÍDRBI, THẬN TRỌNG, TÁCDỤNG RHÔNG MŨNG NUỐN, TƯỜNG TÁCTHUỐC: Xinđọctrong 1hướng dẫn sbdung
pAoous: Nơikhômát, nhiệt độdưới30G.
Tite chute TCCS, oon:
BỂXATẨMTAYTRẺEM ĐỌC IfHƯỚNG nÃw. #ỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙBG ob
sn
WH
.

Sốlô SX
% 6 CHỈBBML = Bồibổvàtăngthểlực. HD: Trịcácchứng suynhược cơthể, thiếu má,chúng mặt,lắm ăn,
3456708013

Sản xuất lạiCHÍNHÁNH CÔNG TYCỔPHẨM DƯỢC PHẨM TAI BINH DUONG -NHÀMÁY DƯỢC PHAM OPC Tân Hóa, XãTânVĩnh Hiệp, Huyện TânUyên, Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lap —Tu do —Hanh phic

NT ẤM
ụ SAM QUY DpAI BO | Khéng nén ding đối với người suy nhược cơ thê có các triệu”
H
h chứng nóng khát, sắc diện bừng đỏ, tiểu tiện ítvà vàng đậm, ‘
„ CÔNG THỨC: .— người hiểu động nóng nảy. :
„ Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)………………… 12,50g } Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào ầ

Thuc dia (Radix Rhemanniae glutinosae praeparata)… 11,67 g của thuốc. :
i Qué chỉ (Ramulus CinnamnOmì)………………..«eeoe. 0,83 g :THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo. ”
„_ Ngũ gia bì(Cortex Schefflerae heptaphyllae)…………… 6,67g jtTAC DUNG KHONG MONG MUON: :
„ Duong qui (Radix Angelicae sinensis)…………………….. 747g } Ítgặp: Dị ứng, cảm giác nóng, nỗi mụn, ngứa. _
ụ Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichil)……………… 200g } Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp :
” Long nhãn ants Longan) remmerrtteoaeenen enn 0,83g | phi khi ste dung thuốc. ”
fTAnb Peet irate remo 33 8 ‡TƯƠNGTÁC THUỐC : . . + 0, ` &k cpa VÀ &£
“nude tinh khiét) ee ee vừa đủ 250 ml đuậnE0%J XU tek te ies :
” TÁC DỤNG DƯỢC LÝ: p 16022566) bdojcóbt ”
“Sam qui đại bỏ làmột loại thuốc bỗ Tỉnh huyết Khí. Gia tăng PANG Tước Vay RINE BIN .
” hoạt động sinh dục, phát triển thể chất, tăng cường năng lực ụ C20 lòng, Hộp l chai 250m . :
w hoạt động và ôn định tỉnh thần. Qua đó trị được nhiều chứng HẠN DŨNG: 30 tháng kê từ ngày sản xuất. L
ø bệnh thường kèm theo như ăn không ngon, ngủ
không yên, ạBẢO QUÁN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C. h
‘ táo bón, tiêu chảy, tiểu đêm nhiều lần, đau lưng, lạnh chân, Ì’TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS. M
” chóng mặt, hôi hộp, mệt mỏi. ! Đểxa tầm Nÿ2i0n ”
3 CHI SINE „ : Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 7
sy ~Beibotvatang the ic. ! Néu cdn thém thong tin, xin hdi ýkiến bác st i
» Trị các chứng suy nhược cơ thể, thiếu máu, chóng mặt, kém 4 : : : : :
“an, mat ngu. CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC ”
” LIEU LUQNG VA CACH DUNG: : 1017 Hồng Bàng, Quận 6-TP. Hồ Chí Minh .
! Người lớn: uống mỗi lần 30ml, ngày uống 2lần. Uống trước DT: 08. 37517111 —38754525 FAX: 08. 38752048 „
“‘- bữa ăn nửa giờ. ‘-Sản xuấttại CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHẢN DUQC PHAM i
„ Không dùng cho phụ nữ có thai, bệnh nhân suy gan, ngudi |Ap Tân Hóa -Xã Tân Vĩnh Hiệp- Huyện Tân Uyên -Bình Dương „
„ bệnh tiêu đường, trẻ em dudi 15 tudi 1E-mail: info@opcpharma.com -Website: www.opcpharma.com a
ise see ee ee ee ==Se
UV

Ẩn