Thuốc Nước cất tiêm 10 ml: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNước cất tiêm 10 ml
Số Đăng KýVD-20013-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNước cất pha tiêm – 10 ml
Dạng Bào ChếDung môi pha tiêm
Quy cách đóng góiHộp 10 ống x 10ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá Số 4 Đường Quang Trung – TP. Thanh Hoá
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá 232 Trần Phú, Thanh Hoá

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
07/08/2017Công ty cổ phần Dược -VTYT Thanh Hóa ThephacoHộp 10 ống x 10ml1750Ống
|
Hep
10
6ng
x10
mi
NƯỚC
CẤT
TIÊM
10
mi
CHỈ
ĐỊNH,
CHỐNG
CHÍ
ĐỊNH,
LIỀU
DÙNG
&
CÁCH
DÙNG:
Xem
tờ
hướng
dỗn
bên
†rong
hộp.
ĐỂ
XA
TÂM
TAY
CỦA
TRẺ
EM
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHI
DÙNG
GMP
-WHO
NƯỚC
CẤT
TIÊM
10
ml
Mỗi
ống
chức:
NƯỚC
cốt
pha
tlém
10
mi
Hộp
10
ống
x10
mi
Dung
môi
pha
tiém
NƯỚC
CẤT
TIÊM
10
mi
CÔNG
TY
CP
DƯỢC
VTYT
THANH
HÓA
$6
04
Quang
Trung
-TP.
Thanh
H6a

NƯỚC
CẤT
TIÊM

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Lan dau…
DA PHE DUYET
đu,
BỘ Y TẾ
*
b

RS
X
Hộp
10
ống
x10
ml
Dung
môi
pha
Tiêm
Tránh
đổ
vỡ,
tránh
đè
năng
Tiêu
chuẩn:
TCCS
SEK: Số

SX:
NSX: HD:

Ngay
GMP
-WHO
NƯỚC
CẤT
TIÊM
10
ml
CÔNG
TY
CP
DƯỢC
VTYT
THANH
HÓA
Số
04
Quang
Trung
-TP.
Thanh
Hóa

tháng
20
năm
2013

Ce

SAN
PHAM

Hộp
(124
x82x52
)mm
KÍCH
THƯỚC
Nhãn
ống:
(38
x30)mm

€:100M:100Y25K25

MÀU
SẮC

yf

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
NƯỚC CÁT TIÊM 10 ML
THANH PHAN: Cho 1éng x 10ml.
-Nước cất pha thuốc tiêm : 10 ml
DƯỢC LỰC HỌC VÀ DƯỢC ĐỘNG HỌC: Chưa có thông tin
DẠNG BÀO CHÉ: Dung môi pha tiêm.
CHỈ ĐỊNH: Dùng pha chế thuốc tiêm.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Chưa có thông tin.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có thông tỉn.
TAC DUNG KHONG MONG MUON: Chua cé thong tin.
“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc “.
LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Theo chỉ định của thầy thuốc.
SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có thông tin.
SỬ DỤNG CHO NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có thông tin.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG: Chưa có thông tin.
QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ: Chưa có thông tin.
TRÌNH BÀY: Hộp 10 ống x 10 ml.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin hồi ýkiến của Bác sỹ
HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C
Dé xa tam tay tré em
TIEU CHUAN: TCCS

Nhà sẵn xuất và phân phối
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ YTÉ THANH HOÁ
Văn phòng: 232 Trần Phú -Thành phố Thanh hoá

Cơ sở sản xuất: Số 04 Đường Quang Trung -TP. Thanh hoá
thoại: (037) 3852691 Fax: (037) 3724853
Ngày s2; Tháng 06 Năm 2013
=_ TỎNG GIÁM DOC
= PHO TONG GIAM DOC
lr

Ẩn