Thuốc Nước cất pha tiêm vô trùng: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNước cất pha tiêm vô trùng
Số Đăng KýVD-21748-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNước cất pha tiêm – 100ml
Dạng Bào ChếDung môi pha tiêm
Quy cách đóng góiChai nhựa 100ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH B. Braun Việt Nam. 170 Đường La Thành, Hà Nội, Việt Nam.
Công ty Đăng kýCông ty TNHH B. Braun Việt Nam 170 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Nex da
MAU NHAN DU’ KIEN LUU HANH TRONG NƯỚC
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Rx z ie ae Nước cât pha tiêm vô trùng Dung mỏi pha tiêm Sản xuắt theo GMP Cer100mt Nuc edtphaiimvd 100ml phảihủybỏ.Dung dịchvôtrúng, không cổ | P chấtgâysốt. |[Chiđịnh,Cách dũng,Chống chỉđịnhÌChịsử h XinđọctờHướng DẫnSửDựng. SN aon Seen sui tod
Lưu y:THUOC BAN THEO BON SOK:
|NSK :
|$616K:
ÍHD :
(xx/xx) 290000
dụng địchchửa:
Đồxatắmtytrẻem, Đọckỹhướng dẫnsửđụng trước khidùng. .Đểthuốc ởnơikhô,cónhiệt độkhông quá30*
100 ml “Công tyTNHH BBraun VistNam 170Dường LaTrành, HàNội,ViệtNam,
__BIBRAUN _
Sảnxuấttại
Tiêu chuẩn: B.P. 2010 ‘Mỗichaichỉđúng †lần.Phần không đúng nữa
025

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014
Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Vũ Thị Minh Thu
TP Quản lý chât lượng

Hướng Dẫn Sử Dụng Đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng trước khi dùng ! Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ykién bac si. Thuéc nay chi ding theo don cia bac si!
NƯỚC CÁT PHA TIÊM VÔ TRÙNG
Thanh phan:
Cw 100 mi dung dịch chứa:
Nước cất pha tiêm vở 100 ml
Mô tả:
Dung dịch trong suốt, không mảu. Dung dịch dùng ngoài đường tiêu hóa
Dạng bào chẽ:
Dung môi pha tiêm.
Quy cách đóng gói:
Chai nhựa 100 ml, thùng carton chứa 40 chai.
Chỉ định:
Nước cắt pha tiêm dùng đề hòa tan/pha loãng các chế phẩm tiêm.
Liều dùng:
Liều lượng và thời gian sử dụng tùy thuộc vào thuốc cần hòa tan/pha loãng.
Cách dùng:

Cách dùng phụ thuộc vào hướng dẫn sử dụng của các thuốc cần hòa tan/pha loãng. Tắt cả các thuốc cần hòa tan/pha loãng phải được nguyên vẹn và chỉ pha loãng ngay trước khi dùng.
Chồng chỉ định:
Chưa có khuyến cáo nào nếu được sử dụng đúng như hướng dẫn trong các chế phẩm tiêm.
Thận trọng:
Nước cắt pha tiêm làdung dịch nhược trương mạnh. Chỉ được sử dụng nước cat pha tiêm dưới : dạng kết hợp với thuốc khác để tiêm hoặc truyền. Nều không nó sẽ gây tan máu hoặc giảm trương lực, rỗi loạn điện giải. Lưu ý:Các thông tin an toàn của dược chất cằn hòa tan/pha loãng phải được ghi rõ.
Sử dụng trong thời kỳ mang thai:
Nước cắt pha tiêm có thẻ được sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú
Tương tác thuốc: Chưa được biết đến.
Tác dụng không mong muôn:
Chưa được biết đến nếu được sử dụng đúng như hướng dẫn sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm cần hòa tan/pha loãng Hãy thông bảo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đặc tinh dược lực học, dược động học :
Nước cắt pha tiêm chỉ được sử dụng như một dung môi hòa tan các sản phẩm dược phẩm cần hòa tan/pha loãng. Vì vậy đặc tính dược động học, dược lực học của nó phụ thuộc vào sản phẩm dược phẩm cần hòa tan/pha loãng.
Quá liều và cách xử trí:

Quá liều có thể dẫn đến rồi loạn cân bằng chất lỏng và ròi loạn điện giải. Cần phải đưa các thông số về đúng giá trịđịnh danh Nếu xảy ratan mau lớn, phải có biện pháp xử lýkhẩn cấp.
Bảo quản:
Nơi khô, có nhiệt độ không quá 30°C.
PHÓ ÚC TRƯỞNG

Mỗi chai chỉ dùng một lần. Phan không dùng nữa phải hủy bỏ.
Chỉ sử dụng nêu chai trong suốt, khong mau va chai vẫncòn nguyên vẹn, chưa mở. » |
Sử dụng ngay lập tức sau khi mở chai. ” |
Sau khi hòa tan/hoac pha loang phải sử dụng ngay lập tức hoặc chỉ dùng sau không qua 24 giờ |
và bảo quản ở2-8°C (nêu có người chịu trách nhiệm), trừ trường hợp pha loãng trong điều kiện {
võ trùng.
Dé xa tam tay trẻ em.
Tiêu chuẩn: B.P.2010
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không sử dụng thuốc đã quá hạn ghi trên nhãn.
Sản xuất tại:
B BRAUN Công tyTNHH B.Baun Viet Nam
470 Đường La Thành, Hà Nội, Việt Nam.
XXXXXXXXXXXXX

PHÓ €ỨC TRƯỞNG

Ẩn