Thuốc Nước cất pha tiêm: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNước cất pha tiêm
Số Đăng KýVD-16204-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNước cất-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góihộp 10 vỉ x 10 ống x 5 ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược phẩm 3/2.. Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm 3/2.. Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
21/08/2013Công ty CP dươc phẩm 3/2Hộp 10 vỉ x 10 ống945Ống
‘VWNBVHd13
a
Bug of x A0L dộH
WAIL WHd LYD DONN
wen oonyL

MẪU HỘP THUỐC TIÊM XIN LUU HANH
Kích thước thực: 19,5 cm x15,5 cm x9,0 cm

NƯỚC CÁT PHA TIÊM Ống i
FT.PHARMA

Hộp 10 vỉ x10 ống
‘SDK:Tiêu chuẩn :TCCS

CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 32 10CôngTrường Quốc T,Q.3,TP.HồChiMình, TPHUnc.- AànsBieAeiyiS6G3 Đang GmL 03,Tre,

NƯỚC CẮT PHA TIÊM
CHỈ ĐỊNH : Đủng lâm dung môiphathuốc tiềm.
BAO QUAN : Để nơikhômát, nhiệt độdưới 30°C.
[Gia Sy) CÔNG TYCỔPHÁN DƯỢC PHẨM %2 ` 10Công Trường Quốc Tế,Q.3,TP.HồChỉ Minh. TP ƯẾC tne Waray C2Dig REMATLA OTe
NƯỚC CÁT PHA TIÊM NƯỚC CÁT PHA TIEM Ống lull

ET.PHARMA

Hộp 10vỉ x10 Ìống

SốlôSX: Ngày SX : HD:
‘ĐỀXATẮMTAYCỦA TRẺ EM .ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDŨNG.

Ngày 21 tháng 04 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

MẪU NHÃN TRÊN ỐNG
NƯỚC CẤT PHA TIÊM
Kích thước thực :3,5 cm x 3,5 cm

Ông 5m 1/ CO PHAN
DƯỢC PHẨM SDK
$616SX 3/2 ⁄ Ngày SX HD se C
CTCPDP 3/2 – F.T.PHARMA 10g
Ngay 21, tháng 04 năm 2011
TONG GIAM BOC

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NƯỚC CẤT PHA TIÊM
kích thước thực :9,2cm x 13,5 cm
NƯỚC CẤT PHA TIÊM

Ống 5mi
CÔNG THỨC:
Nước cất pha tiêm… …5ml
CHỈ ĐỊNH:
Dùng làm dung môi pha thuốc tiêm.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: W
Chưa cóthông tin. }
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa cóthông tin
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Chưa cỏthông tin.
Thông báo cho bác sỹbiết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Cách dùng: Dùng làm dung mỗi pha thuốc tiêm.
Liéu dùng: Không có
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: ¡__kưMÿ;đùng taybểcổống Hộp 10vÏx 10ống 5ml. theo chiếu vếtkhứa.
BẢO QUẢN: | œ
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C. |Le
HAN DUNG:
36 tháng kể từngày sản xuất.
~NƯỚC CẤT PHA TIÊM đạt theo Tiêu Chuẩn CơSở. —_Đểxatẩm tay trẻ em. Đọc kỹhưởng dẫn sửdụng trước khi dùng. =Nếu cân thêm thông tinxin hỏi ýkiến bác sĩ. ~Sản xuất tạiNhà máy GMP -WHO số 930 C2, Đường C,KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM. > z CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM FT.PHARM^. Điện thoại: 38230512 -39770965 -39770966 -39770967 Fax: 39770968 Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngay 21, tháng 04 năm 2011
TONG GIAM BOC
`
vs. 44 Chanh 2?

Ẩn