Thuốc Neo-Tervidion: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNeo-Tervidion
Số Đăng KýVD-16867-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDextromethorphan hydrobromid; Terpin hydrat , Natri benzoat – 5 mg; 100 mg; 50 mg
Dạng Bào Chếviên bao đường
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 150 đường 14/9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 150 đường 14/9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
10/05/2013Công ty cổ phần dược phẩm Cửu LongHộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên bao đường. Chai 100 viên bao đường300Viên
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CÔNG TY
CỨU LONG `…
Vec
Pharimexco
MAU NHAN THUOC
CHAI 100 VIEN NEN BAO DUGNG
Bo
Trang: 1/3
Mã số: MN.BSGY.QI
Số: 06 -01 -2012
Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
THÀNH PHẨN: Mỗiviên baođường chứa: l GMP-WHO D y i 5mg
3 NEO- TERVIDION
CHỈĐỊNH: Trịho,long đèm. Điều trịtriệu chứng hodohọng vàphế quản bịkích thích khicằm lạnh thông thường, hoặc khihítphải chất kích thích.CÁCH DÙNG &LIEU DUNG: Khéng dung thuốc vớithức uống cócồn. Người lớn:Uống 2viênẩn, ngày3lần. Trẻemtrên 2tuổi: Uống 1viênđẩn, ngày 2-3lần
CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 150đường 14/9, Phường 5-TPVL, Tình Vĩnh Long

CHONG CHỈĐỊNH, THẬN TRỌNG LÚC DUNG, TÁCDUNG KHONG MONG MUON, TƯƠNG TÁC $ Xinđọctrang làhướng dẫnsửdụng. BẢ0QUẦN:Nơikhômát, nhiệt độdười30C, tránh ánhsảng Đểxatầmtaytràem Đọckỹ hướng dẫnsửdụng trước khidùngSOK:Tiêu chuẩn apdung Teg
$610 SX Ngày SX HD
VL Ngày 06 tháng 01 năm 2012
Cơ sở xin đăng ký
Be© ARESTONG GGIAM ĐỐC ⁄6
DDƯỢC PHẨM
Q0 UUƠNG

Bo
CỔ PHẪN DƯỢC PHẨ ` . Prung: 1
CUULONG MAU HOP THUOC Mã số: MN.BSGY.OI
– sete HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG “0
Pharimexco Nhãn trung gian:
GMP-WHO
®
GMP-WHO
NEO
-TERVIDION”
NEO – TERVIDION

;_CÁCH DUNG &LIEU DUNG: Không dùng thuốc vớithức uống cócồn. Người lớn:Uống 2viên/ần, ngày 3 lần. Trẻemtrên 2tuổi: Uống 1viên/Iần, ngày 2-3lần.
~~ CHIBINH: Trịho,long đờm. | Điểu trịtriệu chứng hodo họng vàphố-Sốlô9X: quản bịkích thích khiẩm lạnh thông Ngày SX ! De thường, hoặc khíhítphải chất kích thích. HD

GMP-WHO
_NEO- TERVIDION

,NOIđIAH31
-O3N
-OHAA-dWÐ
CHONG CHiBINH, Ly ol TRONG LUCDUNG, TAC DYNG KHONG MONG MUON, TƯƠNG TÁCTHUỐC : Xinđọctrong tửhướng ‘inSỬđựng, spe.
BAO QUẬN: Nơikhômát, nhiệt độdưới 4c, — Tiêu chuẩn 4pdụng tránh ánh sáng ĐỀxatầm tayIrẻem Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khíding
CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 160đướng 14/9, Phuỡng 5-TPVL, Tỉnh Vinh Long
__VL Ngày 06 tháng 01 năm 2012
sở xin đăng ký
SAS Nguyễn Hữu Trung

xi”
CỔ eed sur A = is £ Trang: 1⁄5
cee MẪU HỘP THUỐC Mũ số: MN.BSGY.OI
— HỘP 50 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG “5”
Pharimexco Nhãn trung gian:

„NOIŒGIAHd431 – O3N
[ — NEO- TERVIDION’
Thon Oo,`
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
ve

THÀNH PHẨM: Mỗiviênbaođường chủa:
VĂN Dextromethorphan hydrobromid………………5 mg Tespin hydrat. the œ ae
4NW, sm 7.v

Táđượcvừađủ…………… ” CHỈ BINH: Triho,longdomoiett hodohọng vảphếquản bịkíchthích 4hcam woTe lạnh thông thưởng, hoặc khi1odney z thích : vn CÁCH DŨNG &LIEU DŨNG: Không vớithứcuống cócồn Ngưới lớn:Uống 2viên4ẩn, ngây3 Trẻem trên2tuổi:Uống 1viênán, ngậy&2
NEO – ET st et

BAD-QUAN: Nơikhômát,nhiệt độdưới30C, franhánhsáng ĐỀxatầmtaytrẻ em Đọc kỹhướng dinsửdụng trước khidùng SOKTiéu chuấn ápdung TCCS

VL Ngày 06 tháng 0ï năm 2012
ơ sở xin đăng ký
“Nguyễn Hữu Trung

(5Ÿ
. CONG TY 2 = . < Trang: 1/2 co TƯ DƯỢC PHẨM MAU NHAN THUỐC Mã số: MN.BSGY.QI CUO LEN ; ` , ` Số: 06-01-2012 : VI 10 VIEN NEN BAO DUONG VPC Pharimexco Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất: OS® cot Z bớt xO cone es ) =cas 10 = ~~ ser aan (N do no zero ... Lá ÁNcửu LƠ, Kha m9 wan OEUO’ enki TH GMP . yo Eta ry oP g2 Adì ,_ 80 s00/009 z1erv 519 | 0 GMP wo Neo gra mg = AM a vest a 7 = L boy sta enh Gem st Neo mn Aca ee: qcervidio’, ° fe =sauce Vy - opsorrid ý IE N xœw< oan 9 ` ae todo mác Ji VL Ngày 06 tháng 01 năm 2012 Cơ sở xin đăng ký ZiT, TONG GIAM ĐỐC > so Ƒ; Tổng Giám Đốc S on

0

`%
<> x sử Nguyên Hữu Trung

eon
VL Ngày 06 tháng 01 năm 2012
[=/ cêếïPH
s

a
^ Ass
R CONG Hà 2 ze Trang: I/1
CO PHAN DUGC PHAM MAU TOA THUOC Mã số: MN.BSGY.QI
CUU LONG VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG Số: 06-01-2012
Vec TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMP-WHO
Pharimexco

Cơ sở xin đăng ký
⁄⁄B“TỒN GIÁM ĐÓĐỐC

DƯỢC PY
ÀCỦU
Ye s68
` GỲNg su Hữu Trung

2ding cae chế phẩm phối hợp cóchứa ethanol. Vìthế không nên dùng thuốc cho phụ nữ mang thại ảo.
oy2 CON Gmồỳhà hàm xevìthuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ.
lạ cổ
DƯ “Ấ DỤ! @ KHONG MONG MUON: Thuéng gap: Mét mdi, chéng mat. Nhip tim nhanh. Buén
44 JL bung: Ít gập; Nổi mày đay. Hiếm gặp: Ngoại ban. Buồn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hóa. Ức chế hệ th
NEO – TERVIDION’ Viên bao đường
THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao đường chứa:
Dextromethorphan hydrobromid
TerpiR.hdIAĂissssnsaiiiniitieeligitiiD401B 0150210010002 00400001 800n011001010000010000.100000034000001A1.
IEuRo 2101 ………..
I7 0 ….Ẽ……………….
(Tá dược gồm: Tinh bột mì, lactose, povidon K30, magnesi stearat, sodium starch glycolat, đường trắng,
màu xanh patent, sáp carnaubar, gelatin, talc).
DẠNG BÀO CHẾ: Viên bao đường.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 10vỉ,50 vỉx10viên bao đường.
CHỈ ĐỊNH: Trị ho, long đờm. Điều trịtriệu chứng hodo họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông
thường, hoặc khi hítphải chất kích thích.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Không dùng thuốc với thức uống có cồn.
Người lớn: Uống 2viên/lần, ngày 3lần. Trẻ em trên 2tuổi: Uống 1viên/lần, ngày 2-3lần.
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với dextromethorphan và các thành phần khác của thuốc. Người bệnh
đang
điều trịcác thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO). Trẻ em dưới hai tuổi.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bịsuy giảm hô hấp. Ho mạn tính ở
người hút thuốc, hen hoặc tràn khí. Dùng dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin và nên
thận trọng với trẻ em bị dị ứng. Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra(tuy hiếm), đặc
biệt do dùng liều cao kéo dài. Người cao tuổi: Thường nhạy cảm với thuốc và tác dụng không mong
muốn, vìvậy cóthể giảm liều ởngười cao tuổi. Người mang thai vàcho con bú: Dextromethorphan được
coi làan toàn khi dùng cho người mang thai và không có nguy cơ cho bào thai. Nhưng nên thận trọng khi „so? %

nba, Người lái xe và vận hành máy móc: Không nên dùng thuốc cho người đang vận hành! Nias
THUỐC: Thuốc ức chế MAO. Thuốc ức chế thần kinh trung ương. Quinidin.
trung: (dng4à pag hô hấp cóthể xảy raahÍ dùng liều ¡quá cao. Gach. xu trí Trong trưởng hợp uy ho wae

6.Thông báo cho người bệnh: Thuốc cóthể. gây buồn ngủ, tránh các thuốc ứcchế thần kinh trung
ương và rượu.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
DƯỢC LỰC HỌC: Terpin hydrat, natri benzoat có tác dụng làm tăng bài tiết chất tiết phế quản bằng cách
kích thích các tếbào xuất tiết, làm tan và làm lỏng dịch tiết do
đó giúp loại dễ dàng các chất tiết (đàm) ra
khỏi đường hô hấp. Dextromethorphan hydrobromid làthuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho

hành não. Mặc dù cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin, nhưng dextromethorphan không cótác
dụng giảm đau và nói chung rất íttác dụng an thần. Hiệu lực của dextromethorphan gần tương đương với
hiệu lực của codein. So với codein, dextromethorphan itgây tác dụng phụ ởđường tiêu hóa hơn. Với liều
điều trị, tác dụng chống ho của thuốc kéo dài được 5-6giờ. Độc tính thấp, nhưng với liều rất cao cóthể
gây ức chế hệ thần kinh trung ương.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Thuốc được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tac dung trong vòng 15-30
phút
sau khi uống, kéo dài khoảng 6- 8giờ (12 giờ với dạng giải phóng chậm). Thuốc chuyển hóa ởgan
và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi vàcác chất chuyển hóa demethy!, trong sốđócó dextrorphan
cũng cótác dụng giảm ho nhẹ.
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mở, rung giật nhãn cầu, bítiểu tiện,
trạng thái têmê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, cogiật. Điểu trị: Hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tính
mạch, cho dùng nhắc lạinếu cần tới tổng liều 10mg.
BẢO QUẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ứC, tránh ánh sáng.
Để thuốc xatầm tay trẻ em.
HẠN DÙNG: 36 tháng kểtừngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơsở
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
PHARIMEXCO 150 đường 14/9 -Phường 5-TP. Vĩnh Long -Tỉnh Vĩnh Long

Ẩn